torsdag, desember 31, 2009

Godt Nytt År!


Sender en nyttårshilen til alle som er innom min blogg og til

alle kjære i India. Spesiellt sendes en hilsen fra Nora til Alfred.

Her er Nora i full fart på sparken til mamma.

Og hun behersket sparken med én gang - hun er dyktig..

fredag, desember 25, 2009

Nu går alt så meget bedre! Eller?

Dere som kjenner meg vet jeg alltid har vært opptatt med menighetsliv, hvordan det fungere og hva som gir framgang eller stagnasjon. Gjennom årene har jeg sett et gjennomgående mønster, noe som også stemmer med litteraturen jeg har lest. Alt avhenger av pastoren og lederne og hva som blir forkynt. Troen kommer som kjent av å høre Guds ord (Rom.10;17).
Dette ble ytterligere bekreftet for meg i en bok jeg fikk til jul. Den er skrevet av Göran Skytte og har tittelen OMVENDT. For å omskrive Paulus her er det ikke Lutheraner eller Pinsevenn (jøde og greker)…
Eller fra sangen: ”Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv, och sett människor komma och gå”,.. som kan omskrives; og sett menigheter komme og gå. Jeg tror nemlig at menigheter bare skal komme, ikke gå!!!! . I følge Jesus skal vi ikke gjøre i disipler i alle folkeslag, men gjøre ALLE FOLKESLAG TIL DISIPLER.
Så tilbake til boken…
Midt på 90-tallet ble en ung prest fra Småland, Fredrik Modeús, menighetsprest og deretter sogneprest i Helgelands pastorat. Han kom til en menighet som var praktisk talt død. Sju år senere, da keg kommer dit, pulserer kirken av liv. Kirken er stor, men likevel full eller nesten helt full når man feirer høymesse på søndagene. Selv om det er sol og sommer ute. Gjennomsnittsalderen er lav, innslaget av ungdommene er meget stort.
Så langt Göran Skytte.
Boken beskriver videre hva som er hemmeligheten til at folk fyller en kirke midt i varmeste ferietiden… Løp og kjøp boken. Spesielt alle ledere som synes alt er bra, bra!

Som konklusjon vil jeg si at Skytte er skremmende ærlig og setter fingeren på mange ømme punkter…

fredag, desember 11, 2009

Krigsherren Barak Obama på tokt i Norge!

Obama har reist hjem igjen, men ”fotavtrykket” sitter igjen i sinnene. Det må ha vært en kjempeopplevelse for den muligens litt blaserte presidenten å se en slik folkemengde fra et så lite land som hyllet ham. Alle faklene forsterket opplevelsen ytterligere. De som var litt skuffet var nok deltagerne i protesttoget som ikke fikk fremført sine ytringer. !0000 mennesker på Eidsvolls plass i Oslo tilsvarer noe sånt som 650.000 i U.S.A. I protesttoget ble Obama kalt for krigsherre. Og det er vel ingen i seg selv som liker krig. Men disse folka hadde vel gått i protesttog mot Invasjonen i Normandie på D-dagen også. Og en kan jo undres, var også Winston en sånn krigsherre. Han som var statsminister i Storbritannia under andre verdenskrig og er regnet som en av de viktigste lederne i moderne tid.
Etter min mening holder ikke argumentene til de som vil ha Nato og USA ut av Afghanistan vann. Hva vil fylle dette tomrommet? Jo, Terroristgruppen Al-Qaida, som også er et viktig symbol for militante muslimer i mange andre land. Gruppen har som kjent målsettingen å etablere et religiøst styre der den får makten. I Afghanistgan vil det si at kvinner ikke får utdanne seg. Derved blir det bare mannlige leger. Det betyr igjen at kvinner står uten legehjelp, da kvinnene under denne styreformen kun har lov til å besøke leger av eget kjønn.
Har SV og den røde fløy tenk på dette!

tirsdag, desember 08, 2009

fredag, desember 04, 2009

Ut av KRF?

Landsmøtet i Kristelig Folkepartis Ungdom valgte tidligere i høst to homofile inn i som vararepresentanter i sentralstyret. Den ene er sågar gift med en av samme kjønn.I et intervju med det homofile nettstedet Gaysir, sier KrFUs generalsekretær, Julian Farner-Calvert, at det er flott at organisasjonen kan vise at man tar på alvor at homofile er velkommen i partiet.
Dette sakset jeg idag. Ikke noe nytt, men mitt medlemskap i KRF henger nå i en tynn tråd.
At folk velger å leve i samkjønnet eksteskap kan vel ikke jeg gjøre noe med. Men jeg tror fremdeles at Gud skapte mennesket til mann og kvinne. Jeg vil ta homofile på alvor på denne måten at jeg fraråder samkjønnet ekteskap. Om mennesker har dragning i en eller annen retning så er det bare ekteskapet som er "rommet" for seksualt samliv.
Kanskje Kristelig Folkeparti burde bytte navn til Folkepartiet.

søndag, november 29, 2009

Det edle og det uedle

Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem.» (Jer 15:19)
Dette bibelsitatet er vel svaret på et spørsmål jeg fikk på Facebook. Jeg tror faktisk at Jesus er tilstrekkelig i alle livets situasjoner og behov. Dette betyr ikke at jeg flykter fra alt jordelivet har å by på - jeg lar bare Jesus sette farge på alt jeg gleder meg over. Og innerst inne vet vel alle hvor grensene går...
Jesus er livet for meg, lyset han er på min veg. Alt jeg behøver det har jeg i Ham, Jesus er livet for meg! Dette synger Aage Samuelsen.
Finns det noe som er bedre enn Jesus?

fredag, november 27, 2009

Finanskrise

Finanskrise.
I gang igjen – i Dubai. Verden vakler videre på sine skjøre finansielle føtter.
Og for å gjenta historien jeg hørte. En reisende kom til et landsens hotell. Han var usikker på standarden så han la en hundredollarseddel på resepsjonsdisken og spurte hotelleiren om han kunne ta en titt på rommenes beskaffenhet. Så fort mannen var forsvunnet inn heisdøren tok hotelleieren hundrelappen og løp ned til bakeren og betalte gjelden sin for noen kaker han hadde kjøpt. Bakeren ble glad og løp ned til stedets kornmølle og betalte sin gjeld for hvetemelet han hadde fått levert. Mølleren ble kjempeglad, tok hundrelappen og strøk på dør ned til bilverkstedet og fikk slettet sin gjeld der. Verkstedeieren dro så til hotellet og betalte noe han skyldte hotelleieren. Hotelleieren rakk akkurat å legge hundrelappen på disken da gjesten kom ned og sa at han vill reise videre. Han tok hundrelappen og strøk på dør!
Alle hadde fått betalt sin gjeld. Er det slik vi kan løse finanskrisen??

fredag, november 20, 2009

Treenigheten

Jeg tror på en allmektig Gud. Men også en Gud som er far. Men min Gud er også treenig. Jeg tror på Faderen, Sønnen og Den Hellig Ånd. Alle er Gud, alle er tre forskjellige pesonligheter og alle er én. Én sann Gud fra evighet til evighet.
Ulf Ekman skriver slik om de tre personene i guddommen i sin bok doktriner: ” Vi har allerede nevnt at Gud er én og tre, tre og én. Gud er én Gud, men i tre personer. Disse personene er alle tre Gud, men allikevel én Gud. Disse tre personene er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
Til alle tider har vranglærere angrepet denne læren. En har hevdet at de tre personene egentlig bare er den samme, med tre forskjellige navn. Det gjorde ”sabellianistene” på 100 tallet, og det gjør ”Jesus only” – læren i dag. Andre hevder at det bare er Gud som er personlig, Jesus er ikke Gud, og Den Hellige Ånd er bare en kraft, ingen personlighet”.
Så langt Ulf Ekmans bok.
I Johannes 1;14 skriver Johannes om et far/sønn forhold. Ingen er vel far til seg selv?
Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Eller som Den athanasianske trosbekjennelsen sier:
Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro.
Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt.
Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten,
idet vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet.
For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds.
Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig.
Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.
Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd.
Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er Den Hellige Ånd.
Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den Hellige Ånd.
Og likevel er det ikke tre evige, men én evig,
likesom det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men én uskapt, og én umålelig.
På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den Hellige Ånd allmektig,
og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.
Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud,
og likevel er det ikke tre guder, men én Gud.
Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den Hellige Ånd Herre,
og likevel er det ikke tre herrer, men én Herre.
For likesom den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller herrer.
Å tro på en treenig Gud er kristent arvegods.

I innledningsordene på hjemmesiden til en Jesus Only menighet her i landet kan vi lese følgende:”Gud er vred på dem som ikke taler rett om ham: "Min vrede er opptent mot deg og dine to venner; for dere har ikke talt rett om meg, som min tjener Job." Job.42.7 Millioner av mennesker har gjennom historien pådradd seg denne Guds vrede, ikke minst gjennom treenighetslæren”.
Bibelen sier noe annet. Så at det er et far/sønn forhold kommer klart fram i Matteus kapittel 3 og versene 16 og 17. Der leser vi at Guds Ånd stiger NED fra himmelen og kommer OVER Jesus.
Faderen taler FRA himmelen TIL Jesus. Så her er alle tre personene i treenigheten i funksjon samtidig og hver for seg. Kan det bli noe klarere?

Dette lærer ikke William Branham

onsdag, november 18, 2009

Barn og budsjett

For noen kommer barn uleilig. Da tar de abort. De som er igjen blir for dyre for samfunnet. Da legger vi ned barneskolene, stuer barna sammen på en buss og lar dem slingre av gårde i inntil 2 timer hver dag.
Puhhh, budsjettet er reddet!

søndag, november 15, 2009

Helliget Herren!

Kan et bedehus brukes til hva som helst? Jeg stilte meg dette spørsmålet når jeg forleden dag var på en veledighetskonsert i Filadelfia, Fredrikstad. Aktørene var to meget dyktige barnegrupper som sang og underholdte. Og i tillegg var Fredrikstads store skuespiller Vivi Haug tilstede med et innlegg. At hun er dyktig, slagferdig og morsom var det ingen tvil om. Men innholdet kaller jeg meget upassende i en slik setting. Det burde hun selv ha forstått! Men muligens var det hele hennes reportoar og alt hun hadde på sitt store hjerte, eller som skriften sier ”det hjertet er fylt av, det taler munnen”! Det var mye av det vi selv kalte for ”koffertprat” i vår ungdom, for eksempel at det var bedre med en fisketur når kona trengte damebind og mer i den sjangeren. Forstander Arne Pedersen hadde sikkert blitt ganske blek om han hadde hørt hva som hadde blitt servert fra hans prekestol, det er ikke bare å leie ut et bedehus!
Bibelen sier, la ingen råtten tale gå ut av deres men, men bare det som tjener til oppbyggelse.
Det samme kan vel overføres til våre prekestoler. Når vi driver utleie av våre lokaler, enten det er Fialdelfia eller Zoékirken – slipp ikke hva som helst inn. Våre bedehus er helliget Herren.

onsdag, november 11, 2009

Søsken


Her viser Alfred og Nora fram familiens siste skudd på stammen - Sixten!

Litt familie


Den 8. november var det en stor dag for bosetterne i Hans Pettervei 3. Det var barnevelsignelse. Og barnevelsignelse er også en stor familiebegivenhet. Her er pastor Jan Halvorsen sammen med Harald og Sara og selvfølgelig midtpunktet - Ulrik. Jan har ikke hvite klær pga. barnevelsignelsen, men fordi det også var dåp i samme møte.

mandag, november 09, 2009

Intet nytt under (bispe)kjolen

Det heter vel egentlig intet nytt under solen.
Men det forbauser meg ikke at det er valgt inn en ny ikke-kristen biskop i Stavanger bispedømme. Det sår i Nationen idag at denne biskopen står for sentrale verdier. Er det da de verdiene som er sentralt på menneskekroppen han står for? Det står i artikkelen at en av grunnene til at han er valgt er den at han støtter Kirkemøtets flertallsyn og støtter homofile i vigslede stillinger. Men har Biskop Erling J. Pettersen og hans kirke støtte for dette synet i Guds ord? Det er jo bare å lese de første kapitlene i Romerbrevet så forstår man snart at han har andre kilder enn bibelen som grunnlag for sitt syn. Jesus døde på korset for å frelse meg fra mine synder, hvordan kan da en biskop tillate at vi fortsetter med synder som Jesus mått dø på korset for?
Når vår kjære bibel taler om frelse og nåde så er også betingelsen omvendelse - men dette har vel etterhvert blitt et fremmedord?

onsdag, november 04, 2009

Hvem vinner?

Det skrives at svensken Jonas Gardell er en av Nordens virkelig store kjendiser. Hans show trekker fulle hus heter det, om det er i Malmö eller Oslo. Bøkene selges også i store opplag. Derfor er det utvilsomt en begivenhet når han nå har skrevet en bok.
Men Jonas Gardell angriper bibelens Jesus med kristenfolkets egne termer. Berulfsen er også ute med sine teorier i NRK1. I 8 programmer vil han snakke om konspirasjoner og mener at bibelen ble ”snekret” sammen i år 300 av maktsyke biskoper. Han spør, hva med denne Jesus?
Betyr dette noe for oss kristne? Kan vi bare lukke øynene og la disse ordgyterne levere sine påstander. Hvem er det som tilslutt vinner folkets sjel?
Vi vinner i alle fall ikke ved bare å rendyrke vår kristendom inne i våre stadig finere kirker. Jesus må ut til folket, på mine ben! Derfor må pinsedagen gjenoppleves av hver enkelt kristen. Evangeliet består ikke av ord, men i kraft. Og ordet om korset er en Guds kraft til frelse… Vekkelse er det som hender når Jesu liv i er gjeninnført i hver enkelt kristen og i menigheten. På samme måte som Jesus alltid var i sentrum når han vandret omkring i Israels landskaper, så vil også Guds menighet komme i sentrum når Jesus er sentrum i våre liv! Er det slik?

mandag, november 02, 2009

Sexagogikk

Sexualpedagogikk.
Går det i det hele tatt an å ha et godt seksualliv utenfor ekteskapet? Ja, mener våre myndigheter, og så setter de i gang med nye sexundervisningsprosjekter. Gjør man ting riktig så vil alt ordne seg. Og da slipper man uønskede graviditeter, mobbing, kjønssykdommer og alt som følger med fri og uforplitende sex.
Overhørte nyhetene i dag og ett av temaene var å få en mer moderne og pedagogisk riktig seksualundervisning i skolen for nettop å rette på nevnte problemer.
I seg selv er vel kunnskap bra, uvitenhet fremmer ingenting. Men det jeg hørte i dag gav meg frysninger langt inn i ”the inner man”.
En lege (expert?) mente at den beste læring skjer ved praktisering.(!)
Jeg spisset ører – her lå det mange skjulte sprenglegemer. Et forslag var å la de unge, uvitende ungdommene gå ut på internett for å søke den informasjon som finnes der, for deretter å diskuterer det de fant i timen. Spennende – blir da pornografi en del av sekusualundervisningen?

søndag, november 01, 2009

Sorg

Det er sagt at sorgens dybde er prisen for opplevd lykke, og det er noe i dette utsagnet. Men noen sørger også der det liten glede har vært, for eksempel David som sørget over sin sønn Absalom. Absalom prøvde å stjele kongeriket fra sin far og han hadde
heller ikke blunket ved å ta livet av ham. Men David gråt ut: ”Absalom min sønn, min sønn – o, om jeg var død i ditt sted!” Kjærlighet og sorg skrider over fornuftens grenser. Men det er to typer av sorg, den sorgen den frelste opplever når en kjær går bort, og det som en ufrelst person opplever. Bibelen sier ikke at vi ikke skal sørge, men at vi ikke skal sørge slik som de som ikke har håp.
For den kristne vinker gjensynet i det fjerne, for de andre er døden slutten.
I Georgia er det også en sørgekultur ganske annerledes enn den vi har her i vårt norske miljø. Har sett noen begravelser i Georgia og der ligge den avdøde helt åpen i en kiste uten lokk. På kirkegårdene legger de ned mye kapital og energi for å minnes den avdøde. Det er ikke vanlig å se portretter av avdøde etset inn i gravstøtten. Også tilhørigheter til avdøde er avbildet. Flere ganger har jeg sett biler avbildet på gravstøtten. Et sted så jeg et helfigur bilde av en mann og under på samme støtten var hans Volga (personbil) avbildet.
Enkene kler seg ofte i sort resten av livet. For mange blir de sorte klærne en snare. For en ting er å gjennomleve en sorg, en annen ting er å dyrke den. Dette opplevde vi i en stue i en landsby vi besøkte. Det var en noe tilårskommen kvinne som bar tydelig preg av sorg og bitterhet. En i teamet fikk kontakt med kvinnen og denne kvinnen begynte å fortelle om sin sorg. Hun hadde mistet sin sønn for 7 år siden. Nå hadde hun bildet av sønnen sin under hodeputen og hennes høyeste ønske var å få drømme om ham om natten, noe hun ikke fikk oppleve. Hun ønsket ikke forandring eller noe nytt – hun ville forbli i sorgen og håpe på en drøm. Hun ville ikke
slippe Jesus inn i sin situasjon eller ha forbønn.
En annen kvinne vi møtte hadde mistet sitt barnebarn i en tragisk bilulykke. Tradisjonen tro tok hun på seg sine sorte sørgeklær, og som hun selv fortalte, denne sørgedrakten kunne hun bære i 10 år eller resten av livet. Men etter én måned la hun sørgedrakten av, ikke fordi det ikke var sorg, men fordi sorgen ikke skulle styre hennes liv. Og Gud gav henne ordene i Salme 30; 12: ”Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede!”
Jeg hørte om møte et annet sted hvor det ble gitt en innbydelse til forbønn for sorg, bitterhet m.m. Er det noen her som ønsker forbønn for dette? Taleren ble avbrudt med følgende; ”om det er noen? Dette behøver vi alle sammen!

lørdag, oktober 31, 2009

Kollaps

Hva kan kalles kristent?
For nå kollapser en del av kristenheten i Sverige (som det også skjer i Norge). Men er det et kollaps? Mulig vi nå ser kollapset som allerede har värt tilstede i en årekke. Minner meg om den Russiske ubåten som gikk på et skjär i den skjärgården utenfor Stockholm. Alle fornektet at Russiske ubåter var der inntil den stod der til alles forundring. Men ingen ting er skjult uten at det skal åpenbares. Også kristenhetens "hemmelige" synder.
Jeg tenker nå på dette som skaper sorg i mange svenske kristenhjerter, dette med homovigsler.
Den Svenske Kirken har begynte og Baptistene fölger hakk i hel. Men frafallet har nok värt tilstede i lang tid.
Alt dette skaper bedrövelse, men bedrövelse etter Guds hjerte skaper omvendelse som ingen angrer. Gud, se i nåde til våre land!

Guds rike og barna

Ja, nå er jeg på Kållandsö og besöker siste skudd på stammen, Sixten. Han er barnebarn nr. 11!
I Georgia er det også barn. På et cellegruppemöte på en plass utenfor Gori var det foruten de voksne også samlet også noen ungdommer og noen barn. 6 gutter i 11 årsalderen og et par litt yngre jenter ble frelst denne kvelden. Herlig! Ofte blir barna glemt, de "bare" er med på mötene. Men frelsesdagen er viktig for barna, dagen de selv gjorde et valg. Av og til glemmer man barnas åndelige behov, f.eks. dette med å bli döpt i Den Hellige Ånd. Lär den unge den vei han skal vandre, så viker han ikke fra den selv når han blir gammel! Jesus sier: "La de små barn komme til meg og hindre dem ikkke, for Guds rike hörer sådanne til!"

onsdag, oktober 28, 2009

En gledelig rapport

Rapport
Har reist rundt i Georgia med et team som bestod av Ann-Kathrine, Anders og meg selv. De to førstnevnte er brennende Jesusvitner og det er ikke vanskelig å være teamleder med slike medspillere.
Vi landet i Tblisi kl. 04.00 om morgenen den 13/10 og etter noen timers søvn bare det videre mot vårt første virkeområde – Kareli. En liten ”by” en times kjøring fra Tblisi. Kareli er en by hvor ordet ”vei” kan betegnes som et fremmedord.
Denne dagen besøkte vi to cellegrupper henholdsvis kl. 17.00 og 19.30.
Før dagen var endt var 8 personer frelst. Det var 6 gutter og 2 jenter i 11 årsalderen.
Dagen etter, den 14/10 var det igjen to møter og begge hadde et sterkt nærvær av Den Hellig Ånd. (hva kan vi egentlig gjøre om ikke Guds Ånd virker med?)
Første stedet het Kekhijvari og det andre stedet het Nikozi. Sistnevnte ligger helt på grensen til Tshinvali, stedet der det var sterke trefninger i fjor. Det var kulehull i inngangsdøra og bomberester i hagen. Huset vi var i lå bare 20 meter fra grensen til Sør Ossetia og mesteparten av eplehagen som de var så avhengige av, lå på ”fiendtlig” område. Vel, befolkningen på begge sider er ikke fiender, fiendskapet er påført av ”høyere” politiske makter.
Men vi var ikke der for å se på kulehull og krigsmateriell, men for å vitne om Jesus. Etter hvert begynte det å komme noen inn i det enkle rommet som bestod av et par senger, noen stoler og et bord. Nærmest oss satt en kvinne som oste ”ufrelst”. Så vi besluttet å legge våre prekener tilside og bare vitne om vår egen frelse. Etter ikke altfor mange minutter gav vi en frelsesinnbydelse og hun gav tegn til at hun var rede – hun ville bli frelst. Og med tolkens bistand bad hun frelsesbønnen og gikk over fra døden til livet. Det som var så herlig med denne damen var at det lyste fra hennes utside av hva som hadde kommet på innsiden. Samtidig som damen ble frelst pågikk en høylydt argumentasjon mellom pastor Mirza og en mann i 60 årene. Han hadde mange spørsmål om Gud og ”de greiene der”. Men han ble også overbevist og tok imot Jesus som sin personlige frelser. Nå ville han vinne sin mor for Jesus.
Midt i flokken satt også en dame på 84 år – gammel og skrøpelig var hun. Nå ville hun ta imot Jesus også og derved ble det enda en frelsesbønn. Tårene rant.
Ytterligere tre til ble frelst denne kvelden. Blant disse var det en kvinne med ansiktslammelse slik at haken hang opp på den ende siden. To dager senere møtte hun opp på et møte i Gori og der vitnet hun om sin helbredelse – ansiktet var blitt helt normalt! Jesus ordner både kjever og hjerter – halleluja!
En annen kvinne som ble frelst denne kvelden tok med seg datteren sin til møte på samme sted uken etter og også hun ble frelst.(altså uken etter hvor det andre teamet besøkte dette stedet ble til sammen 4 personer frelst).
Vel, dette var en smakebit fra Georgiaturen. Mulig jeg skriver noe mer – vet ikke ennå.

tirsdag, oktober 27, 2009

Georgiatrafikk

Hjemme igjen, og det er godt!
Trafikken i Georgia er noe for seg selv. Grunnleggende er det høyrekjøring, men det gjelder så lenge det er til fordel for den som kjører. Ved forbikjøring gjelde det å tute i hornet først, den som klarer det slipper forbi - om det da ikke er en som ligger lengre bak med en sterkere motor.
Kjørte med en minibuss fra Zugdid til Tiblisi. Det var en meget spesiell opplevelse, lignet mer på et rallycross. Vår sjåfør kjørte forbi alt som var og mer til. På en fjellovergang ville han forbi en tyrkisk trailer. Men denne tyrkiske traileren lå bak en annen trailer. Tyrkeren la ut og ville forbi, det samme ville vår minibussåfør. Han la ut og samtidig som han la seg på hornet. Hverken tyrkeren eller gorgieren ville gi seg. Det ble en heftig konsert med tre biler i bredden. Takk og lov at det ikke kom noen møtende biler. Hedligvis røk et stag i minibussen og siste halvdel av reisen haltet vi i vei i 70 km/t uten forbikjøringer. Det var nok en engel som rørte ved dette staget.
Rundkjøringer er noe for seg. Det virket som om de som befant seg i rundkjøringen hadde vikeplikt og rundkjøringene ble etterhvert ganske fulle av biler. Men miraklene skjedde og plutselig var det fremkommelig igjen.
Lys på bilene er ikke nødvendig. Man kan jo vegen!
Det var plenty av politibiler med veiene med blinkende blå og røde lys. De tok faktiske alkotest
av vår sjåfør to ganger, men at bilen nesten ikke "hang fra hverandre" ble fullstendig ignorert.
Når politiet stoppet noen biler så var disse alltid av nyere dato.
Vegene var et kapittel for seg selv. Selv om det var mye bra i dette henseende, så kan man vel trygt si at det var mere hull i veiene enn vei i hullen.
Så når det kun var en passeringsmulighet mellom kratrene så siktet alle bilene mot dette fra alle retninger. Den som gir seg har som kjent tapt, men når jeg satt i forsetet og lurte på hvem som gav seg først ende det som oftest med en god latter. De er utrolig gode til å kjøre disse Georgierne!
Det er mye kuer i Georgia. Disse kuene vandret langs motorveiene og spiste gress på kantene.
Når de ble mette la de seg i veibanen og tygget drøv. Kuer kan passeres på begge sider.
Det har keg selv sett.
Fartsgrenser er helt teoretiske. Mulig de tenker slik at jo forterer man kjører jo mindre tid er man på dissse farlige veiene og derved blir det færre ulykker.
Utlendinger har ikke lov å kjøre bil i Georgia og det skal man være glad for.
Men det er mye bra i Georgia også - det kan jeg nevne en annen gang.

tirsdag, oktober 20, 2009

SEIER I GEORGIA

Naa er jeg i Batumi. Har vart det sterkeste jeg noensinne har vart med paa. Dame med muskellammelse og skjevt ansikt ble helt normal. STERK UTGYTELSE av Den Hellig Aand.
Ja, det sterkeste jeg noensinne har vart med paa. Reiser til Zugdidi i morgen.

Halleluja

fredag, oktober 16, 2009

Georgia

Hilser alle fra Gori i Georgia. Har det fint og det er mye at gjore.

Na skal vi til en nystartet cellegruppe. Utenfor filmer noen amerikanere fra krigen ifjor/

søndag, oktober 11, 2009

Ole Brum

Mener absolutt at Ole Brum hadde värt en bedre kandidat til fredsprisen.
Hvis man er god og snill, kan man forövrig gjöre som man vil...

torsdag, oktober 08, 2009

Vranglæreren William Branham

Ja, nå gjøres et Jesus Only framstøt i distriktet i disse dager.
Det annonseres med William Branham (han døde 24. desember 1965, så jeg tror det er en film som vises). William Branham er mannen som forkastet den felleskristelige treenighetslæren, Faderen, søsnne og Den Hellige Ånd! Ikke noe å høre på! Og dette lærer Torkil Terkelsen: "Jesus er den evige Gud, den evige far og den evige konge. Alene sitter han på tronen med all makt i himmel og på jord. Hans roller skifter ettersom frelseshistorien skrider frem, men allikevel er han den uforanderlige Gud: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid". Sitat slutt... For Naruds menigheten som er en Brahamavlegger her i landet, er det ikke Fader, Sønn og Hellig Ånd. Men det er enkelt å lese i bibelen om røsten fra himmelen som sa: "Dette er min sønn, i Ham har jeg velbehag!" Og Gud snakker ikke i munnen på seg selv. Derfor er det William Branham markedsførte og Nardus står for er renspikka vranglære. Farlig, ikke rør dette, ikke engang med en pinne!

onsdag, oktober 07, 2009

Kristelig Folkeparti igjen

Kan ikke noe for det, men jeg er opptatt av mitt parti Kristelig Folkeparti.
En gallup viser at Krf. har havnet under sperregrensa (3.8%). Det liker jeg veldig dårlig.
Men da kommer et spørsmål til meg, har velgerne forlatt Krf. eller Krf. velgerne? Når fårene ikke følger hyrden, da er det alvorlig! Mulig at Krf. Lederne burde legge øret til bakken for å høre hvordan ”graset gror?” (og det er de vel i ferd med nå!)
Man stemmer jo på det man er overbevist om, ikke det man ”burde” være overbevist om!
Så hvorfor ikke gjøre som Gideon? Gå inn i ”leiren” for å lytte på folket og bli kjent med folkets tanker.
1. Er agendaen en annen enn hva folket tenker, så må man enten bytte agenda eller gå ut.
2. Er agendaen den samme som folket, så gå til kamp!
I navnet kristelig folkeparti så ligger det innebygd at det er et parti bestående av kristne som samler seg for å frembringe sitt tankegods. Og det er det som er saken. Da er det bedre å være en liten tue som velter et stort politisk lass enn en våt flekk i veien!

mandag, oktober 05, 2009

Formalisme eller Guds kraft...

Formalisme, intellektualisme og Guds kraft.
Er det noen motsetninger her?
En predikant jeg hørte på engang ville heller ha Guds kraft framfor formalisme og intellektualisme. Og det er jeg helt enig i. Men hva legger man i disse ordene da, er formalisme ensbetydende med død? Og hva er intellektualisme – er det ensbetydende med livløshet eller noe i den retning? Det merkelige er at den predikanten jeg hørte på ikke kan betegnes som uintellektuell selv om han ikke hadde noen form for universitetsutdannelse.
Det er lett å skyte seg selv i benet.
Men om vi sier ja takk, begge deler da – det er vel det beste!
Husker Maran Ata fra sekstitallet, der var man ”ubunden av form og ramme” og priste sin ”frihet” mens de sang korene ”hunreogørten” ganger mellom hvert sangvers. Jeg for min del synes de var blitt ganske liturgiske i sin frihet.
Så jeg for min del velger Guds kraft i både intellektualisme, form og ramme. Man må bare være villig til å slippe …ismene når Den Hellige Ånd vil.
Ellers har jeg gjennom årene sett at all frihet lager hjulspor…

søndag, oktober 04, 2009

Tønnestaver


Man kan lage oppskrifter på hvordan man kan oppnå ting.
Det er også gjort undersøkelse på hva som ligger til grunn for at ting er oppnådd.
En undersøkelse som er gjennomført i menigheter verden over viser en klar sammenheng mellom 10 grunnleggende elementer og menighetsvekst. Mangler bare én av disse er det stagnasjon. Om for eksempel det er lite salvelse i møtene så hjelper det ikke å prate om salvelsen. Er det lite vekkelsesluft så hjelper det lite å prate om gamle vekkelser, selv om det kan være ganske underholdende!

MENIGHETER SOM VOKSER HAR:
1. Bøyde, rene hjerter. (ikke nødvendigvis fullkomne)
2. Et lederskap som er overgitt og helliggjort (menigheten blir som lederne).
3. Opptatt av sunnhet i den grunnlegende lære. (ikke først og fremst opptatt med manifestasjoner)
4. Møtene har et sterkt nærvær av Den Hellig Ånd!
5. Betjening i kjærlighet.
6. Medlemmene har en frimodighet i vitnesbyrdet om Jesus.
7. En klar visjon.
8. En balansert administrasjon.
9. Enhet mellom medarbeidere og menighetsledelse.
10. Cellegrupper som fungerer ut i det ytterste ledd.

For den som ikke vet det er en tønne bygd opp av bord som kalles tønnestaver.
En menighet er som en tønne med 10 staver. Mangler bare én stav vil tønnen bare kunne fylles til høyden på den minste staven!

Og dette er nøye. Hva hjelper det med kraft hvis vi ikke har bøyde og rene hjerter?
Minner meg om storyen jeg hørte om fjellklatrerlaget som skulle bestige Mount Everest. I den forbindelser måtte de skjøte sammen diverse tau. Har du husket å bytte ut tauene spurte lederen yngstemann. Yepp var svaret, alle untatt det midterste.


lørdag, oktober 03, 2009

Helt forferdelig i Zoékirken på Sellebakk

Ja, det var helt forferdelig. Røk, trommer, dans og et lydnivå som blåste ørevoksen ut.
Rytmer og høylydt jubel. Ja, en fryktelig opplevelse i Zoekirken i går kveld. En følte seg nesten fredløs – ikke noe blivende sted!
Ja, slik kan det bli. Og hvem hadde problemer? Selvfølgelig satan. Her var det liten plass for djevelen og hans lakeier.
Jeg derimot, 65 åringen, frydet meg. For en herlig lovsang! Zoeungdommen river himmelens rike til seg for tiden. Her er det kvalitet og gudsfrykt. Mye bedre med ”hard” lovsang og salvelse en ”myk” lovsang og støvskyer. Det er nærværet av Gud som teller.
De fleste ble berørt av Gud i går kveld og det var mange som ”vervet” seg i Herrens armé for resten av livet.
Remi Høidahl holdt en ”ekstrem” sterk preken om å følge Jesus og hadde som utgangspunkt historien om den unge pike på 15 år fra Skottland, Margareth, som led martyrdøden for sin tro på Jesus. Når du engang kommer til himmelen og Margaret forteller deg om sitt liv og sin etterfølgelse av Jesus på jorden, hva vil du fortelle henne om ditt liv?

Det er et høyt åndelig nivå på Zoékirkens ungdomsarbeide. For å si det slik- det er ekstremt bra og Gud er virkelig der!
Neste år må Zoe arrangere en landskonferanse for ungdommer for mange flere må få del i dette.

onsdag, september 30, 2009

Revolusjonær konservativ!

Quo Vadis Qristelig Volkeparti.
Litt av hvert om Krf. Kirken og samlivssyn…
Hvordan går det forresten med Kristelig Folkeparti?
Mange stiller dette spørsmålet - hvordan går det med Krf? Jeg tror svaret er enkelt, det går veldig bra om Krf. slutter å løpe etter velgerne. Det må komme en ny ”folkekristen” profil som gjør at kristenfolket i stedet løper etter Krf. Nå har jo velgerne talt – dette er lite interessant!
Krfs program er ikke en god sak som må støttes, Krf. er til for å støtte der norske folket og det norske familielivet.
Men når lederene i Krf. ikke har kristenfolketfolket meg seg, nytter det ikke om saken eller viljen er god. Om bilen er på feil vei nytter det ikke bare å gi mer gass, man må faktisk snu!
Slik jeg ser det fra mitt lille hjørne så må de som vil noe vite hva de vil og samle viljene sammen. Vi kan ikke ville det noen ledere vil fordi det kalles kristelig.
For det første mener jeg at alle konservative bedehuskristne som står for tradisjonelt ekteskap, tradisjonelt samliv og ”gammeldags” bibelsyn må samle seg.
For det andre må vi tørre å være rakrygget i vår støtte til Israel selv om vi ikke alltid kan støtte enhver handling de måtte utføre i sitt forsvar mot PLO. Vi kan hjelpe Palestinerne også, selv om vi ikke støtter deres krigføring (det er mange kristne Palestinere). Krf. Har ikke klart å fremvise en solid Israelstøtte, selv om ”alle” der sier at de støttet Israel.
Bondeviks lille Palestinafrieri under hans statsministerperiode og Høybråtens mumling under Gasakrigen har også etter min mening skapt en velgerflukt.
Krf. bør også gå mot det liberale homofilisyn som har fått gjennomslag i kirken og i bispekollegiet og kreve at kirken skal ledes av konservative biskoper som er valgt av kristenfolket selv, ikke en ugudelig minister som vil at ”alle” skal bli h…….
Det går faktisk an å stå for et bibelsk ekteskapssyn og være mot homofilt samliv uten av den grunn å bli beskyldt for å kalle de homofile for mindreverdige. Gud elsker alle, men der er ikke derved sagt at han elsker alt som menneskene gjør. Som en predikant uttalte engang: ”Gud elsker deg slik som du er, men han elsker deg alt for mye til å la deg forbli som der er!”
Menge kristne har fått gjennomgå mye hån og spott i lokalsamfunn og på arbeidsplasser uten at de av den grunn har surmulet. Tenk på hva de som ble kalt ”gjendøpere” og også tungetalerne har fått gjennomgå? Men ingen surmuling av den grunn. Er man stolt av sin overbevisning så tåler man gjerne litt motbør.
Det samme med de som måtte ha et annet samlivssyn en kristenfolket – er man stolt av det - så tåler man gjerne litt motgang.

Krf har bare en framtid om det etablerer seg i kristenfolkets fortid!
Vi bør bli revolusjonære konservative – da vinner vi.
Jeg er for Krf.

Les forresten denne kommentaren i KS!

søndag, september 27, 2009

GullkornEt lite gullkorn. På min ustoppelige jakt etter årsak og virkning i kristelige sammenhenger fikk jeg et ”treff” på formiddagsgudstjenesten søndag 27. september. Servitøren av gullkornet var min pastor Jan Halvorsen som refererte et sitat av selveste John Wesley. Sistnevnte ble spurt om hvorfor han alltid greide å samle så mye folk? ”Jeg bare setter fyr på meg selv!”
Nå jakter jeg videre – hvordan gjør jeg det da?
Eller fra den meteriologiske fronten – alle snakker om været, men ingen gjør noe med det.
Men klart vi gjør noe med den åndelige værsituasjonen. Om vi ikke er apostler så fortsetter vi med det som står i Judas´brev vers 20 og 21;
Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, og holde dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv..

fredag, september 25, 2009

Kristi lov

De bare kommer. Hvem? Jo de som Gud kaller til frelse. Plutselig dukker en familie eller to opp midt i blant oss. De har blitt frelst – og det tilsynelatende uavhengig av vår virksomhet og ”åndelige standard!” For, som bibelen sier; Gud kaller på mennesket fra solens oppgang til dens den gang. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ofte, men ikke alltid, er det tildragelser rundt disse menneskene som har satt frelsesprosessen i gang. Og så står de der med tindrende øyne og bivåner oss ”fullkomne” kirkegjengere.
Her kommer utfordringene som vi gleder oss over, nemlig dette å få komme med oppmuntring og veiledning. Dette er noe alle kristne burde forberede seg på. Få tak i bøker om sjelesorg, ekteskap, barn, helbredelse og befrielse. Jo, før jo heller vi får våre nye familiemedlemmer på fote, desto større er sjansen for at det skal gå bra. Det kan gå ut over bekvemmeligheten dette å ta ansvar og følge opp andre mennesker. Men det er det som er meningen med kristenlivet – å bære hverandres byrder. Og selvfølgelig ta tid i bønn. Skal man lykkes som rådgiver må man også kjenne lønnkammeret.Bær hverandres byrder og på den måten oppfyll Kristi lov!

onsdag, september 23, 2009

Kling og Klang


Kling og Klang, det er to effektive policer som vi møter i Pippi Langstømpe. Og nå møter vi disse igjen, i den svenske polisens uniformer. Ikke noen sammenligning for øvrig, men i forhold til det svenske kriminal- og ransmiljøet så blir likheten påfallende. Det virker på meg som om at det bare å ”hente” penger i Sverige. Nå sist med helikopter. Svenske kriminelle virker like effektive som B-gjengen i Donald Duck. Ikke noe å fleipe med, sier du. Helt riktig – dette er alvorlig. Men når hvem som helst har adgang til et politihelikopter, da er naiviteten ute og går.
Disse bandittene tenker på alt, derfor plasserte de ei ”bombe” på politihelikopteret. Og hvem tør ignorere en bombe. Hvorfor var det forresten adgang til et politihelikopter?
Montro om norsk politi er like naive? Det vil tiden vise, håper vi slipper den slags kriminalitet her. Her på berget ble i alle fall Nokasranet oppklart ganske så kvikt. Så jeg tror vi har et bra politi i Norge. Og tilbake til Sverige – der er det 6 til 8 bank/verdiran i måneden. Kling og Klang har noe å henge fingrene i. Montro om det er infiltratører i både svensk politi- og pengevesen.

tirsdag, september 22, 2009

G12

Hørte om to damer som var på en ferietripp til Egypt. Den ene var en erfaren turist og den andre vår ute på sin første tur. De stoppet ved en handelsbod og førstnevnte begynte å forhandle og prute med en teppeselger. Etter noe tid ble de enige om prisen på et teppe som var brøkdelen av den opprinnelige. Den andre damen stod der forbauset og betraktet hele forestillingen og synes dette kjøpet var et kupp. Så hun gikk fram til teppeselgeren og sa: ”jeg vil også ha et teppe til den prisen!” Selgeren avviste henne kontant: ”Madame, du får nok begynne forfra, ja!”

Og det er slik det er, her nytter det ikke å jukse, alle som vil noe må begynne forfra. Så nå er jeg altså tilbake med mine vekkelseoppskrifter igjen. Vi går på konferanser, stevner og hører på vellykkede menighetsledere. Men hvem ønsker å gå veien disse pastorene måtte gå før de i det hele tatt hadde noe å fortelle? For eksempel Cecar Castelleanos i Bogota. De hadde en smertefull start, men utav dette kom en visjon som har ført tusener til JESUS, nemlig G12. Men vi kan ikke starte G12 bare ut fra prinsipper, men det krever også en total og selvutslettende overgivelse til JESUS.
Hvis ikke hvetekornet faller til jorden og dør blir det bare det ene kornet.
Til lykke med din død!

mandag, september 21, 2009

Oslokirken beveger seg...

Oslokirken ut av pinsebevegelsen
Jan-Aage Torp og menigheten Oslokirken, føler seg nært beslektet med pinsebevegelsen. Men Torp opplever å bli sett på som en belastning.
I et brev sendt til pinsebevegelsen lederråd skriver Torp at «det er med vemod Oslokirken nå finner tiden inne til å tre ut av den organiserte pinsebevegelsen i Norge.

Ord er merkelige. Når det heter pinsebevegelse så betyr det jo at noe beveger seg. T.B.Barrat staket ut en kurs for denne bevegelsen. Han innførte slagordet: "Fram til urkristendommen!". ... Men Oslokirken beveger seg altså ut fra en bevegelse som sier seg å bevege seg fram mot urkristendommen. Så når Oslokirken beveger seg ut fra en bevegelse så må jo denne kirken bevege seg i en annen retning enn Pinsebevegelsen. Hvor da?
Men tilbake til T.B.Barrat. Han var mannen som satte hele pinsebevegelsen i bevegelse og målet var urkristendommen. Og spørsmålet blir; beveger pinsevekkelsen seg i feil retning? Altså om vi fjerner ordet ”pinse” så er ordet ”bevegelse” igjen. Men om retningen er riktig da – da må bevegelsen ha opphørt. Da kan vi heller kalle det hele for pinsestagnasjonen. For disse tegn skal følge dem som tror, de skal tale i tunger, de skal profetere, de skal gjøre tegn, under og mirakler, de skal legge hendene på de syke og evangeliet skal forkynnes. Så mulig den neste bevegelsen blir å bevege knærne nedover og hjertene oppover – å løfte hellige hender, slik de gjorde i Azusa Street. Det var det som satte hele pinsebevegelsen i bevegelse. Men når dette er sagt, så er det en pinsebevegelse i Sør Amerika som fortsatt beveger seg framover – ennå er det ei slutt pris skje Gud!
Pinsevekkelsen regnes som verdens raskest voksende religiøse bevegelse med omtrent 600 millioner medlemmer ifølge Wikipedia. Så fatt mot – det er bare her på berge det er litt stille for anledningen.
Så kan vi melde oss ut og inn og bevege oss hit og dit, men det er bare tro som beveger Guds hjerte – en slik bevegelse vil jeg være med på!
Og til slutt - hva med trosbevegelsen?

fredag, september 18, 2009

Fragell og hønsegården


Fra menighetsbladet til Frikirken i Fredrikstad har jeg sakset følgende:
”Vi vet ikke om LeviFragell er blitt inviter til å tale i en kirke før, men i september besøker han altså F r i k i r k e n . Temaet for kvelden handler om sunn og usunn religiøsitet. Det er ikke et debattmøte, men en kveld til felles ettertanke rundt et aktuelt tema.”
Ja, har man ikke Jesus så kan man saktens finne på noe annet. Det er som å slippe reven inn i hønsegården. Kan man slippe reven inn så kan man slippe ulven inn…
Det er ikke mange år siden Filadelfia, Oslo ble anmeldt av Frikirkens foredragsholder for overgrep mot barn. (?) Og hva vet denne stakkars frafalne mannen om dette miljøet som han hater? Det som han kaller usunt må vel være det som truer hans egen sikkerhet som hedning eller ateist.
Husker for mange år siden at jeg satt i spiserommet på daværende Betongverket på Lisleby. Det var min første jobbdag der. Som seg hør og bør er det alltid en voldsom og høylydt diskusjon i slike hardbarkede mannsmiljøer. Diskusjonen denne gangen var spesielt heftig. Levi Fragell hadde dagen i forveien kommet med til dels sterke ytringer om det ”usunne” livet på kristne leirer. Han hadde jo selv vært i sin kristenperiode en leder på slike leirer. Der satt jeg lille ”forskremte ” himmelvandrer og lytte på alle disse vektige innleggene. De fleste hadde en historie – og slike debatter har jo alltid en ”ordfører”.
Tilslutt klarte ikke den ”vettskremte” nybegynneren å holde kjeften, men kom med et motinnlegg i denne faglige debatten.
Og så kom stillheten. Etterpå kom ”debattlederen” bort til meg, tok meg i hånda og ba om unnskyldning. Glad jeg fikk være tilstede akkurat da.
Men tilbake til reven, Jesus kalte Herodes for en rev. Bibelen sier at vi skal fange de små revene – ikke slippe dem løs på de uskyldige. Det slippes mange rever inn i Guds menighet i dag – i ulike forkledninger. Hvor er hyrdene??

torsdag, september 17, 2009

Kvinnehyl eller...

Det er ikke alltid man kan si ja takk, begge deler. Derfor velges dette bort:
Nasjonal Kvinnekonferanse arrangeres av Kvinner i Nettverk i Sørlandshallen, Kristiansand 2009. Megakonferanse med Heidi Baker, Rachel Hickson, Elin Linde Fagerbakke, m/flere.
Så konferansenes tid er ikke over. Nå er det en konferanse med bl.a. Heidi Baker som taler. Og når jeg tittet på noen møter hvor denne dama taler så ble jeg litt forskrekket og urolig. Ikke over dama, men alle de altslukende tilhørerne.
For min del så tror jeg på Den Hellige Ånds fylde i alle kistne, men hva er dette?. Den Hellige Ånd er for alle kristne og fyller alle kristne, men Ånden driver ikke enmannsshow med enkeltpredikanter. Mulig at tomrom i trosbevegelsen har gitt rom for slike innslag. Se selv denne videosnutten: Video - September 7, 2007 - Healing Rooms - Spokane, WA - Friday 10AM - Session 4
Du finner den på denne lenken her.

Min mening er klar - huff! Og se selv og vurder

onsdag, september 16, 2009

Valget 2013

Forgubbing heter det. Det er det som hender når de samme menneskene i morgen gjør det som de gjorde i går. Dette hender i menigheter og politiske partier.
Om et politisk parti eller en menighet skal ha framgang så må det være i kontakt med folket omkring seg. I hvert fall må et politisk parti ha kontakt med de som har samme grunnsyn. Valgforskning i Norge viser at det har vært en stor lekkasje fra Krf til Frp. Hvorfor? Jo, fordi Frp har propagandert med sitt Israelsyn (om de egentlig har noe syn da) og støtte til Israel, mens Krf etter manges oppfatning har holdt seg i skyggenes dal på dette området.
Med forgubbing mener jeg da at Krf ikke har klart å holde folket oppdatert om kristenfolkets tanker, men levd i sin egen verden. Krf´s holdning i ekteskapssaken og abortsaken er sikkert kjent blant endel kristne, men da det ikke finnes en ”frispråkelig” talsmann på disse områdene så tapes terrenget selv om saken er god. En god sak blir ikke bedre enn de som kjemper for den. Dette med forgubbing så jeg klart i Krf´s kultursamling i Filadelfia før valget.
Der skinte det i grå, hvite og blanke isser. Om fire år er mange av disse ”issene”muligens døde - er dette Krf´s framtid? Vi kan jo ikke oppgløde folk for en sak, saken må oppgløde folket. Men her sitter jeg vel og kritiserer meg selv, jeg
er jo selv gråhåret og forgubbet.
Til slutt, vi kan ikke bli enige om å ”brenne” for en sak. Enten så brenner det, eller så er det lunkent. Med all respekt for våre dyktige og engasjerte ledere i Krf så behøver vi en talsmann og fanebærer som kan samle folket, unge som gamle. Fra Det Gamle Testamente i bibelen leser vi om Debora som stod fram og reddet Israel når mennene sviktet. Vi behøver en også en Debora eller for den saks skyld en Apollos. Norge behøver et kristenfolk, unge og gamle, samlet under én fane. Dette kan vi faktisk be om. Nå begynner valgkampen for 2013!!!

tirsdag, september 15, 2009

Ettertanke

Nå er valget over og analysene begynner.
Hvorfor går Krf enda mer tilbake? Mulig at de som behøver Krf politikken ikke ser denne politikken som en løsning på problematikken i deres egen verden. Familiepolitikk er jo også lite spenningsfylt og attraktivt. Stemmer f.eks. mange Krf velgere på dette partiet bare fordi de er kristne og uten å sette seg inn i dette partiets politikk? I hvert fall burde kristne Fremskrittspartivelger sette seg nøye inn i FRPs programerklæringer. Dette er vel grunn nok til å stemme Krf. Er det slik at Siv Jensen på grunn av sin personlighet og "freske" fraspark har fått urimelig mye seertid og spalteplass? Vel, vi må vel se det i øynene at i mange tilfeller er personene viktigere enn budskapet. Hadde England valgt inn Winston Churchill i fredstid?
Så sitter muligens de beste på gjerdet mens showet går videre.
Gud signe vårt dyre fedreland!

mandag, september 14, 2009

Helliget være ditt navn

Gud til ære ved oss, skriver Paulus.
Vi er Kristi brev, lest og kjent av alle. Det bildet mennesker har av meg (og oss kristne) er det også stor sansynlighet for at de har av Gud. Derfor søker jeg å leve slik som det står i Kol.4;5-6,
omgås med visdom dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig...
Vinner man seier her så..

fredag, september 11, 2009

Du som er i himmelen

Her jeg er en vandringsmann, himmlen er mitt hjem!
Der er Gud. Det er dit jeg skal.
DERFOR TAKKER JEG GUD FOR AT HAN RAKTE SIN HÅND TIL MEG SLIK AT JEG KAN KOMME TIL HAM, I HIMMELEN. For han er min far...

onsdag, september 09, 2009

Fader vår

Hva tenker jeg på da?
Først og fremst at jeg påkaller Gud som far. Ikke alle vet hva en god far er, jeg vet det, for min pappa var egentlig vår pappa. Jeg eide ikke pappa alene. Måtte alltid dele ham med andre. Men det er det som er så fint, gleder man deler blir større enn gleder man har alene!
Fader vår betyr at jeg har søsken. Søken som ikke ligner på meg.
Jeg må elske disse. Den som ikke elsker er i døden.
Og vi vet vi har gått over fra døden til livet fordi jeg elsker brødrene.
Min kjærlighet til FADEREN vises ved min kjærlighet til andre... Her blir jeg prøvd.
Ordet fader er for meg synonymt med trygghet...

Valgrim

Hva er en garanti verdt?
Inspirert av selveste Siv Jensen dukket følgende rim opp i min tanke under lunsjpausen idag:

Siv Jensen opererer med en velgergaranti!
Jagland opererte med 36.9
Stoltenberg opererte med bassenger med vann oppi
Kristin Halvorsen kom med sin ”fattigsdomsterapi”.
Hva skal en stakkars velger si?
Stem Kristelig Folkeparti!!!


Ellers hørte jeg Jensemann på radio´n idag.

Vi er for svømmebassenger! - nei jeg mener, vi er for svømmebassenger med VANN i!
(ro, ro til fiskeskjær)

fredag, september 04, 2009

Gammle manna og minner som dukker frem...

Gammel manna duger ikke. Heller ikke gamle vekkelsesminner. Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Og med kraft menes den kraften som var i- og over Jesus. Antikrists ånd står imot Jesu Kristi Ånd. Den elsker etterligninger, for slikt kan ikke beseire satan. I boken ”Når himmelen inntar jorden” fant jeg følgende sitat: ”Det er antikrists ånd som har gitt opphav til religiøse ånder. En religiøs ånd er et demonisk nærvær som arbeider for å få oss til å bli ledet av vårt intellekt i stedet for av Guds Ånd. Den arbeider for å få oss til å tilbe tidligere prestasjoner på bekostning av all nåværende aktivitet av Guds Ånd i våre liv. Denne ånden lever ofte på restene av tidligere vekkelser. Sitat slutt”.
Boken er interessant den, men hvis den bare blir ”pirrende” lesning for meg, så havner jeg selv i den grøften jeg har beskrevet ovenfor. Boken oppfordrer til- og viser veien til et liv i bønnens verden… Bønn om frihet for andre (og en selv)!
En strofe i en gammel slager lyder slik: … å lever på minner som dukker frem. Det er ikke slik Gud har ment vi skal leve våre liv. Jesus er en her og nå Jesus!

torsdag, september 03, 2009

Gleder meg til vinteren

Til vinteren skal jeg lese. Som folk flest har jeg hatt mye å henge fingrene i, og sommeren er ikke egentlig en lesetid. Ting og tang hender hele tiden så livet er ikke kjedelig. Men en god bok da! Sette seg ned foran peisen å lese med utvalgt musikk fra Spotify, det er topp. Bjørkeveden ligger og venter..
Og bøkene jeg har lest eller skal begynne på er:
Apporoval Addiction og Hjelp jeg er gift: Joyce Meyer
Når himmelen inntar jorden: Bill Johnson
Kyrkobävning: C.Peter Wagner
Evangelium enligt Rom: James G. Maccarty
Den kristne kyrkans historia: Jonathan Hill
Andelige røtter: Ulf Ekman og
Jesus fra Nasaret: Joseph Ratzinger (Benedikt XVI)

Noen av bøkene har jeg fått som gave og noen har jeg kjøpt selv.

tirsdag, september 01, 2009

Nå er ikke abort et "fyord" lenger.

På TV2 nyhetene idag kom følgende sak frem. Hva skal gjøres for å hindre de unge kvinnene å ta abort? Det viser seg at halvparten av kvinnene mellom 20 og 30 år tar abort av karierrehensyn.
Og dette er ikke bra , sier velmenende statsvitere, kjendiser og andre eksperter.
Når abortkampen for alvor begynte under Gro-tiden så var ett av argumentene at sammfunnet måtte hjelpe de stakkars underpriviligerte kvinnene til å få et verdig liv uten "ungedrass"!
Nå har pendelen svinget seg over til den andre siden slik at det er de overpriviligerte, fremanstormende kvinnene som bruker abort for å hindre at en liten, nydelig skapning skal forstyrre deres kvinnekarriere.
Krf, - dere må vinne valget å komme i regjeringsposisjon. Da blir det mer penger til de unge familien slik at karrierejaget ikke blir det primære behovet!
Deilig med kontantstøtte, krefter og felleskap med de små barna. Det kan faktisk gjøre noe med enkelte samvittigheter også!

lørdag, august 29, 2009

Vi inntar muslimene

Når Israel under Mose ledelse skulle innta det forgjettede land var det splittelse i leiren. Noen fryktet ”kjempene” der og noen trodde. Oddsen var 10 mot 2. I begynnelsen seiret vantroen, men troen vinner alltid til slutt. Josva og Kaleb marsjerte inn i landet 40 år senere. Selv om statistikk viser at Islam er på framgang, så ser troen dette som en fantastisk mulighet. Men det ser ut som om det for mange har blitt en slags islamfobi. Men burde vi ikke heller se dette som vår store mulighet? Tidligere sendte vi misjonærer rundt til alle verdenshjørner, nå kommer verdenshjørnene i fanget vårt. Mange av de som kommer til oss er redde, jagede og har gjennomlevd traumer og tragedier. Det første de burde oppleve når de kommer til vårt land var varmhjertede, levende kristne som støttet og hjalp. Dette er en virkelig utfordring. Er ganske sikker på at dette ville føre til tallrike omvendelser. Og tenk på ringvirkningene! Når disse …limene og ..nduene møter Jesus så vil de jo reise tilbake til sine egne med disse gode nyhetene. Og når imamene og presteskapet ser at Norge er et ”farlig” land vil de sikkert advare sine artsfrender…
Det er jo også et tankekors dette at når muslimene bare er seg selv så blir de flere og flere, men når vi kristne bare er oss selv så blir vi færre og færre (deverre)!
Men la oss innse dette, muslimene bare kommer og kommer. Men nå møter vi dem med våre bønner, kjærlighet og utstrakte hender. Jeg tror det vil virke bedre en Frp politikk.
Atter en gang, Jesus er på tronen og alt er mulig for den (de) som tror!

fredag, august 28, 2009

Islam og Jesus

Jeg har faktisk fundert litt etter å ha sett på You Tube snutten om Islams "babyboomokkupasjon" av verden (mitt forrige innlegg). Men skal vi frykte dette? Jesus sier at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Når vi retter kjærlighetens og lysets våpen mot våre nye landsmenn og lar dem få se Jesu kjærlighet så så vil kjærligheten vinne. Tenk hvilke muligheter. Når vi vinner disse for Jesus så vil de igjen vende om og vinne sine egne familier i sine egne hjemland. Da blir det en antiislamisering - en undergang for Koransen og den teser. Nå er det tid for å fokusere på å bli overvinnere - ikke "overlevere". Ikke bli åndsfyllt for nytelse, men ytelse.
Ikke ha møter for å behage oss selv, men de andre. Om alle våre nye muslimske landsmenn og venner møtte en kristenhet som hadde Jesu sinnelag, gjett hvem de ville følge?
Vår kamp er ikke mot muslimene, men for. Vi vil vinne dem for Jesus. Reis deg Guds menighet og ikle deg din styrke!

Muslimsk Demografi

Den Islamske fremgangen i den vestlige verden skjer på soverommet. Mens vi vestlige har sluttet å få barn gjør mulsimene det motsatte. Og det er makta som rår. Eneste muligheten til å vinne er å la Jesus frelse dem. Men da med det skje noe i Guds menigheter. Bønn, innvielse, renselse, offer, kamp og livet som innsats. Presis som i Apostlenes gjerninger! Se denne snutten og bli motiveret (eller redd)!

tirsdag, august 25, 2009

Kristelig Folkeparti

Dat var en artig krfvalgkulturkveld i Filadelfia, Fredrikstad i kveld. På programmet var ”brassband”, Bjørnar spydevold, Merete Meyer, Dan René Dahl som trakterte et flygel med bedehusstemming (surt i diskanten), Line Henriette Holten Hjemdal og kongen selv – Dagfinn Høibråten. Å tale egen sak i egen stue kan nok være godt for de to sistnevnte i disse valgkamptider. Men jeg tror virkelig på de to sistnevnet. Har aldri hørt Line Henriette tidligere, men hun gjorde et overbevisende inntrykk. Og Dagfinn da – etter min mening går han Bondevik en høy gang. Saklig og overbevisende. Han står for alt jeg mener er rett og riktig.
Han kom inn på partiet (Frp)som nå begynner å lukte på innføringen av aktiv dødshjelp og han nevnte også mye annet fra den rødgrønne siden som virkelig må bekjempes. Krf behøves virkelig.
En ting jeg lurer på i denne sammenhengen er aktive velmenende kristne som stemmer på Fremskrittspartiet for å støtte Israel. Dette partiet er for aktiv dødshjelp, fri flyt av sprit og null kontroll på våre veier. Disse velmenende kristne stemmer på Frp på grunn av deres angivelige Israelstøtte. Men er Israel verdt støtte fra et slikt parti? For noen henger det vel noen ”bondevikske” skygger igjen, men nå er det ny tid og nye muligheter.
Vi stemmer Krf!

mandag, august 24, 2009

Tett i tett..Utrolig bra oppvisning med Patrouille Suisse.

De har fløyet proffesjonelle akrobatiske oppvsininger siden 1964, og startet da med å fly fire britiske Hawker Hunter Mk.58. De la til det femte flyet i formasjonen i 1970. I 1994 byttet de sine fly med Northrop F-5, det samme type jagerfly som det norske forsvaret benyttet frem til overgangen til dagens F-16 i 1980.Patrouille Suisse hadde en spektakulær flyoppvisning, noe som gjorde inntrykk på de fleste.Første gang Patrouille Suisse besøkte Norge var under flystevnet på Gardermoen i 1994, og senere påSola Airshow i 2007.

Og jeg lurer på hvor nærme de egentlig var hverandre? Se bildet

søndag, august 23, 2009

Kollisjonskurs...


Problemer i kontrolltårnet? Ja, det er ikke lett å være flygerleder. Her er det tydeligvis noen på gang. Det var forresten et fantastisk flystevne på Rygge idag - helt uten dødpunkter.

lørdag, august 22, 2009

Krutt og kurver

Oppkurver og nedkurver. Partibarometre og børsbarometre. Alt kan forklares med kurver.
Man ser tendenser og har derved mulighet til snuopperasjoner Leste Ulf Ekmans siste blogg (se lenken i bunn) og det gir ettertanke. Blir kristendommen en museumsgjenstand om 30 år? Blir Europa muslimsk? Jeg funderte litt på dette, men fikk så en ny tanke. For ca 1970 år siden var det svært få krstne i verden og absolutt ingen i Skandinavia. I dag er det mange, mange millioner av den sorten over hele verden. Men jeg tror også at om vi skal ta tilbake tapte ”landområder” så må vi også bruke 1970 år gammelt krutt, ikke bare prate om det (om noen forstår hva jeg mener)!
Jesus er i går og i dag den samme, ja inntil evig tid, amen!
Kommentarer om demografi.

fredag, august 21, 2009

Sprit og vold

En oppsiktsvekkende nyhet ble kunngjort på TV2 nyhetene kl. 07.00 i dag. De kunne kunngjøre at det har blitt mindre helgevold i Norge. Innkorting av skjenketiden var årsaken til dette.
Kort fortalt: Etter at skjenktiden ble kortet ned én time fra kl. 03.00 til 02.00 har det blitt mer ro og mindre vold de siste 8 månedene i mange byer i Norge.
Et klart eksempel på årsak og virkning. Denne sammenheng har vi "mørkemenn" i Krf alltid vært klar over. Velkommen etter Norge..

onsdag, august 19, 2009

Influensa, bomber og Israel

Det er svineinfluensatid med armhulehosting og valge med 50 - 60 milliarder hit og dit.
Influensaen tar desverre liv, men flere dør visstnok av tuberkoluse. Men de sistnevnte lever i den fattige delen av verden og da er det ikke så interresant for journalistene...
Valget er viktig og nødvendig, men TV sendingene er forutsigbare og kjedelige i den forstand at dette har vi hørt før. Men dette valget er meget viktig.. Det jeg håper på er en borgerlig regjering med Krf i vippen. Mennesket lever ikke av brød alene...
Ellers er det tragisk med disse kyniske selvmordsbomerne. Nå sist i Bagdad, men de opperer i Kabul også. Feiginger som dreper seg selv for å unngå straffen...
Selvmordsbomberer ja. Israleske soldater har av og til klart å fakke noen slike før det smalt, de (selvmordsbomerne alstså) virket glade og lettet over det. Men nå smeller det sjelden i Israel. Muren, som for det meste er et alminnelig sauegjerde, fungerer etter hensikten. Er det noen som vil fjerne muren og erstatte den med blod og likkister? Denne sperren er jo ikke primært der for å skaffe problem for Palestinerne, den er der for å redde liv. Da er den berettiget!

torsdag, august 13, 2009

Og pendelen svinger

Folk flest skjønner hva som er normalt..

Bra at noen skriver om det.

mandag, august 10, 2009

Bær hverandres byrder

Overfladiske stevner
Hvem vil stille opp for å gi svar til dem som har dype sår som må leges, før et vanlig festival-møte kan føles ok og bra? spør Silje Holand.

Ja, dettes spørsmålet stilles i Vårt Land. Da vi også jeg spørre følgende: Hva gjør våre prester og predikanter i resten av året?

torsdag, august 06, 2009

Sorg i gleden

Sommerstevener og konferanser er både til "hygge og nytte"! Det blir feil å angripe de glade fordi man har det vondt selv. Det negative enkelte opplever når andre er glade er jo dette at forskjellen føles større! Man får det jo ikke bedre ved at andre demper sin glede? Alle behøver oppbyggelse - både sterke og svake. Alle behøver en "fest" i ny og ne! Om noen er vel til mote, han synge lovsanger. Om noen lider ond - han be! Året består av 52 uker, én eller to av disse er mange kristne på sommerstevne. Der får man inspirasjon og styrke nettopp til å bære de svakes skrøpelighet. Og man må ikke glemme dette, man er glad fordi man tror - ikke fordi man føler. Vi får heller ikke glemme at mange av de som forkynner Guds ord på konferanser og sommerstevnerer er der nettopp fordi de har kjempet seg gjennom tunge tide og vunnet. Det må vel egentlig være godt å sitte inni den mørke tunnellen og høre på de glade utenfor. Neste gang er jeg ute i lyset igjen!!!

onsdag, august 05, 2009

Kontroll

I disse dager blir årets konferanser kommentert av redaktørene i våre kristelige tidsskrifter.
Mange vektige innlegg her. Det er letter å kommentere en fotballkamp enn å delta i spillet.
Man har bedre oversikt fra tribunen. Og der blir man heller ikke sliten..
Dessuten så behøver vi de åndelige "soppkontrollørene" i disse tider. Å være tilsynsmann er bibelsk enter det skjer gjennom en avis, fra prekestolen eller på det personlige nivå.
Det fremkommer mange bra tanker fra disse tilsynsmennene også.
Vi kan si at vi har alt bortsett fra vekkelse - og det er alt vi har. På den annen side er det viktig å være tro i det lille. Det er bedre å gjøre en liten jobb en å drømme om en stor vekkelse. På den annen side så dør man uten drømmer.
Det er bedre å så et korn enn å dissekere det for å finne livet i det, for mens man leter etter livet dør kornet. Jeg tror på framgang grunnlagt på å søke Guds vilje og å lyde det han sier til meg!
Det er bedre å høre ordene "du gode å tro tjener" når man en gang er innenfor perleporten enn å bivåne store vekkelser fra en tribune.
Ha en fin ettersommer med Jesus!

lørdag, juli 11, 2009

Staten alene vite best...

"Etter min mening er grensen overskredet når politikerne skal bestemme hvordan vi fordeler arbeidet i hjemmet og omsorgen for våre barn." Dette sier Kristin Clemet i en artikkel i Aftenposten idag. Den bør leses, også med dette i tankene om vi ønsker en rødgrønn regjering etter neste valg.
Vet staten best - eller som det kjente sitat: "jeg alene vite best". For når staten ønsker å regulere familielivet fra vugge til grav, da er jo enkeltindividet umyndiggjort. Med en sosialistisk regjerning havner vi lett i situasjonen "staten alene vite best." Les disse interessante tankene
til Kristin Clemet.

onsdag, juli 08, 2009

Fordøm de fordømte!

Derfor er det utrolig at det kommer så mye fordømmelse fra Jesu etterfølgere. Hans fokus var IKKE å dømme, men å frelse!
Dette merkelige utsagnet kommer fra en av våre mer profilerte norske kristenledere i disse dager. For det første så tror jeg han rett og slett ikke har rett og for det andre så gjør han det mot andre som han beskylder andre for å gjøre. Hvis ”varene” denne predikanten leverer er så bra så er det helt unødvendig med ”motannonsering”!
Om det jeg gjør er bra så behøver jeg ikke gå ut å fortelle at det er så bra at jeg er bra og alle de andre er ikke så bra som meg! Folk kan faktisk tenke sjøl. Du som dømmer andre…
Jeg er glad fordi Jesus har satt meg fri. Om jeg opplever at andre lever under fordømmelse vil jeg gråte over dem – ikke peke finger.
Ha en fortsatt god sommer med Jesus!

onsdag, juli 01, 2009

Flisespikkeri

Bare kort innpå. Jeg kommer igjen!
Driver med dugnad, men hjertet brenner med mange tanker.
I oktober skal jeg ha en 14 dagers tripp i Georgia.
Gleder meg til å møte mine venner i menighetene der..
Så følg med på bloggen - snart skriver jeg mer!

lørdag, juni 27, 2009

SaltholmenSommerkveld på Saltholmen. Her bare "nikoser" vi oss!

Joyce Meyers (engelsk)undervisning og meg...

Jeg innrømmer det gjerne, jeg var heller en slapp skoleelev. I 6. klasse begynte vi med engelskundervisning. Mens jeg var i det klassetrinnet brakk jeg høyre benet og fikk et ganske langt avbrekk fra skoleundervisningen. Påfølgende engelskeksamen strøk jeg med glans og ”slapp” 7. klassens engelskundervisning. Jeg forlot folkeskolen glad og dum. Etter hvert klarte litt fornuft å trenge seg gjennom mitt uvitende skall og jeg begynte på et Startkurs i engelsk for begynnere. Dette gav mersmak og fortsatte senere med et Linguaphone kurs. Språkapetitten økte og jeg begynte å lese både bøker og blader på engelsk (kraftig støttet av ordboken). Men en ting er å lese engelsk, en annen ting er å forstå samtaler og selv si noe.
Men det finnes hjelpemidler for dette også. Lydbøker. Min siste ervervelse er en lydbok av Joyce Meyer – og boken heter Approval Addiction. Jeg kjøpte både boken og lydboken. Nå sitter jeg og hører på lydboken til og fra arbeidet og papirutgaven koser jeg meg med om kvelden. En fin måte å utvide det engelske ordforrådet på – og ikke minst uttalen da.
Men hvorfor skriver jeg dette? Er det noe poeng i dette å fortelle at man egentlig ikke kan engelsk? Nei, det jeg vil fram til at boken er blitt veldig nyttig for meg. Joyce Meyer avslører faktisk områder i mitt liv som jeg aldri har tenkt på og gir nyttige råd og vink både om det ene og det andre. For meg er det faktisk mer land å innta, både sosialt, åndelig og ikke minst når det gjelder engelsk. Til høsten skal jeg til Georgia igjen og da må jeg faktisk preke på engelsk i hele fjorten dager. Kunnskapen jeg har ervervet meg fra boken er heller ikke unyttig ballast!

tirsdag, juni 23, 2009

Hvor er den alkoholfrie plass?

Man hører faktisk av og til at enkelte engasjerer seg i idrettsarbeide med den begrunnelse å holde ungdommen borte fra gata/alkoholen. I og for seg en god og velmenende tanke.
Men en undersøkelse jeg leste i Aftenposten i dag gir ettertanke.
Komiker, forfatter, radiokåsør og selverklært klovn Per Inge Torkelsen ble berømt for utsagnet «gje ungdommen ei flaska brennevin før idretten tar de». Men undersøkelsen som er gjort blant mer enn 3.000 ungdommer gjennom 14 år viser at alkohol og idrett henger godt sammen.
Godt at det finnes rusfrie idrettsalternativer. For eksempel den kristne idrettsbevegelsen Kristen idrettskontakt som har en ikke-alkohol-profil. Ellers ar det bare å si at Guds menighet er den eneste plassen hvor man finner et rusfritt miljø! (?)


søndag, juni 21, 2009

Lovsang


Simon og Martina var søndagens lovsangsteam i Zoe Kirken...

torsdag, juni 18, 2009

Regn fra Himmelen...

I dag regner det. Koselig å sitte inne da. Men ikke alle forsår koblingen mellom regn og velsignelser. Spesielt ikke bøndene i Kvinesdal for en mannsalder siden. Det var sommerstevne, men dessverre et regnfullt sådant. De som solgte gummistøvler og regntøy hadde gode dager denne sommeren. Men tilbake til bøndene. Mens de gikk rundt stevnehallen og tenkte på de gjennomvåte høysåtene sine kunne de høre begeistret sang innenfor: Regn. Regn, regn uti sildigregnets tid… Eller enda verre: Send oss strømmer i sildigregnets tid...
Det religiøse språket er vanskelig å forstå. Vi mener det samme med ild, vann, vind, vin og olje.

mandag, juni 15, 2009

Nyt sommerstevnene

Sommerkonferanse, sommerstevene, workshop. Ja, det er ord vi muligens drar kjensel på.
”Alle” kristne med respekt for seg selv møter opp og deltar ett eller annet sted i sommer.
Fra vår grå bedehushverdag er det deilig å lytet til topp forkynnelse og topp lovsang. Og man kan faktisk bli litt inspirert også!
Disse sommerkonferansene er nødvendige. For det første så er jo sunt bare dette å gå omkring å ha det fint. Prate med venner man ellers ikke får tid til å prate med i den grå hverdagen. Litt pussig dette at folk man til vanlig har nakkefelleskap med kan man i hver fall prate med én gang i året. Bare dette gjør en sommerkonferanse verdifull. Og så er det forkynnelsen da – det er jo det som er det sentrale. Om man er bedende og virkelig ønsker et ord eller en tiltale fra Herren, så kan det faktisk skje her. Mange opplever også at familiemedlemmer blir frelst på slike sommerstevner. Det er lettere å bli med inn i en nøytral stevnehall enn inn på det lokale bedehuset hvor man likesom blir naglet fast av nysgjerrige blikk. Og ikke minst det å glede seg i Herren da – bare gå omkring å være glad.
Når Gud skapte Edens hage så var hensikten med den at her skulle mennesket bare gå omkring å nyte. Frukten var god å spise og trærne var vakre å se på. Fuglene sang vakkert i trærne og Guds kjærlighet dominerte grunnen. Et sommerstevne skal være en slik ”Edens hage!”

Et sangvers beskriver det slik:

Hvor deilig det er å møte, Når ene man vandrer frem.
En broder og søsterskare, på veien til samme hjem.
Det er som en kvegende luftning, som Herren oss sender ned,
Å styrke den trette vandrer, på veiens besværlighet.

(fra Maran Ata)

torsdag, juni 11, 2009

Det blir seier for Credokirken

Den kjente trosmenigheten Levende Ord i Bergen skifter navn til Credokirken.
Ja, dette kunne leses i Vårt Land i dag. Egentlig er det trist dette som hendte med Levende Ord. Når det er problemer i den institusjonen som kalles sannhetens støtte og grunnvoll, hvor kan man da finne sannhet og støtte? For en tid tilbake reiste jeg nordover i Sverige sammen med en godt voksen broder. Etter hvert som vi kjørte gjennom landskaper og distrikter kunne han fortelle ”her var det engang en pinsemenighet og der var det en pinsemenighet”: Alle eventyr begynner med ordene det var engang. At menigheter ser det nødvendig å legge ned virksomheten på grunn av fraflytting, det må aksepteres. Men når herligheten forsvinner…?
Synd dette med Levende Ord, det rammer oss alle. Vanskelig å si følg meg for den som står på et synkende skip. Men nedleggelser har alltid forekommet i kirkens historie og vi må for all del ikke bli deppet av den grunn.
Fremdeles er Jesus den samme. Fremdeles står løftene ved makt. Fremdeles er Guds hånd utrakt for å frelse. Fremdeles er Gud rik nok for alle som påkaller hans navn.
Disiplene hadde fisket hele natten uten å få så mye som en reke. Da ber Jesus dem om å kaste garnet ut på den andre siden og de fikk mer enn nok å bale med. Vi ønsker fremgang og velsignelse for Credokirken, kanskje de en dag kaster garnet på den andre siden av båten. Og for å bruke litt ”kananspråk”: Det siste husets herlighets skal bli større enn det første.

søndag, juni 07, 2009

Et herlig sted


Kållandsö er stedet for den som vil ”relakse” skikkelig.
Hvor men enn går så ser man et yrende dyre- og fugleliv. I disse dager er det høy aktivitet i fugleverdenen med klekking og mating. Fanget inn en blåmeis som matet sine små arvinger med larver og insekter.
Var også en tur ute hos rådyrene og en liten stund var jeg faktisk nesten omringet. De var så nærme at klikket fra kamereaet mitt skapte en hurtig retrett. Men vakre er disse dyrene! Kan du se den lille geita som titter fram fra buskaset? Hun stod slik veldig lenge før hun våget seg fram.

onsdag, juni 03, 2009

Surdeig?


Den som kun tar spøk for spøk,
og alvor kun alvorlig,
han og hun har faktisk fattetbegge deler dårlig.
(Kumbels Gruk)
Ja, det spøkes om det ene og det andre.
Av og til kan en spøk være litt ”profetisk”!

Men bibelen taler litt mer alvorlig om å gjemme litt surdeig i tre skjepper mel.
Det er alltid noe som øker og noe som minker.

Jeg tror ikke det blir noen religiøs revolusjon i Norge i nærmeste framtid,
men ting har faktisk forandret seg i tidliger tider også.

Grødums skarpe strek sier noen ganger mer enn tusen ord.
Hvilken surdeig tenker man på her?
Forøvrig så kan du se mer Grødum i Aftenposten HER.


fredag, mai 29, 2009

En quickblogg

Bloggtørke.
Ja, jeg har ikke glemt min blogg. Det er bare det at nå rekker jeg bare å arbeide, spise og sove.
Men det kommer tider etter dette. Det hender mye og man får fremdeles tanker om litt av hvert.
Det er Guds rike som ligger meg på hjertet og det er livet i disse kretser som opptar meg. Pinsen kan bli interessant. Bortsett fra at vi får fint pinsevær så får også Fredrikstaddistriktet også besøk av forkynnere med ekte pinesild. Det er Stefan Salmonsson og Carl-Gustaf Severin. De taler henholdvis på Bless og i Zoekirken. Ellers har jeg fått kontakt med Georgia igjen og det planlegges en tur dit i oktober. God pinse!

lørdag, mai 23, 2009

Harald Höidahl på Livets OrdHer er de förste bildene fra en helt herlig konsert med Harald.
Ellers var seminaret med Ulf Ekman det beste jeg har värt med på hittil.
Takk Gud for ´Livets Ord!
søndag, mai 17, 2009

Strategi uten våpen

I krig er den beste strategi meningsløs uten trenede soldater med våpen.
Hva er en soldat uten våpen? Hva nytte er det med strategier eller planer, men ingen resurser til å oppfylle disse. Det er mye lengsler og mange tanker og ønsker blant kristne i dag. Mange er frustrerte fordi det etter deres mening er en himmelvid forskjell mellom det de hører fra prekestolen og realitetene som oppleves. Men egentlig så kan vi ikke skylde på noen, vi er alle ansvarlige for vårt eget liv. Dessuten er Gud rik nok for alle som påkaller hans navn og hver den som ber han får. For noen blir det da en lettvint løsning med ”importerte” opplevelser (dvs. reise dit vekkelsen er) og deretter komme hjem til sin egen forsamling for å peke på det der ute som ikke er her. Men jeg forstår også disse menneskene. De har helhjertet gitt seg over til Jesus. De vil gjøre hva som helst for å spre evangeliet, men etter deres mening er ”trøkket” for lavt og ilden nærmest borte i det miljøet de vandrer. Det prates om storm, men de opplever flau vind.
Vel, alle er verken profeter eller apostler, men alle kan gjøre noe med sine egne liv. Om det mangles krutt til geværet eller kull til ilden, så kan man faktisk få tak i det. Gud har en plan for alle og det er helt unødvendig å gå frustrert gjennom livet. Man kan for eksempel ta et år eller to på Livets Ord Bibelsenter. Bli utrustet og bevæpnet til hellig strid. Det går faktisk an å være brennende i ånden selv om alt rundt synes tørt og vissent. La deg utruste til hellig strid.
Og Livets Ord Bibelsenter er en av de beste steder for dette!

"Utrusta Guds folk med hans trosord, visa dem vilka andliga vapen de har, lär dem att använda dem och sänd ut dem i segerrik strid för Herren".Med de orden som vision och ledstjärna grundade Ulf Ekman Livets Ords arbete, och Livets Ord Bibelcenter, år 1983. Den här visionen har legat som grund för bibelskolan sedan dess.

lørdag, mai 16, 2009

Harald Høidahls releasekonsert

Her er noen stemingsbilder fra konserten på Røde Mølle 16. mai. Denne CDn får nok bein å gå på!


onsdag, mai 13, 2009

En slik minister må vi få!

En kirkeminister lik Magelsen er hva Norge behøver. Trond Giske rekker ham vel bare til knærne. Jeg synes det er herlig å lese hvilket fokus ”de gamle” hadde på korset og korsets kraft. Nå har det blitt som det synges i sangen; ”Någonstans blant alle skuggorna står Jesus!”
(selv om sangen jeg sikter til har en anne og dypere mening!)
Vi må nok få korset fram fra skyggene og inn i forkynnelsen igjen, for ORDET OM KORSET ER EN GUDS KRAFT TIL FRELSE! Les dette gamle innlegget nedenfor så forstår du hva jeg mener!

Korsets bakgrunn
Flere av fastetidens prekentekster inneholder beretningen om Jesus og de besatte. Vi har fasten for å se med åpne klare øyne på vår synd og så på Jesus. Synden og Jesus møter hverandre. Vi møtes i Ånden, kjære leser, på Golgata ved Frelserens kors. Jeg forsto i tidligere år ikke grunnen til at vi skulle møtes av så mange uhyggevekkende tekster i fastetiden; nå forståre jeg det. Korset stråler så mye herligere enn synder i møte med de besatte – de ulykkelige, de blinde, de spedalske som bakgrunn. Er synden mektig, nåden er mektigere. Om mitt eget hjerte anklager meg, er Gud større enn mitt hjerte.
Det er Jesu Kristi hjerte som blir så stort for meg særlig i fastetiden. Hvor sjele- og legemsnøden skriker, det er han. Hvor de elendige, forkomne ferdes, der finnes han sikrest.
”Den stumme talte”, tungens bånd løsnes. Den tunge som før hadde talt urene, slibrige ord, eder og forbannelser, lovet og priste Gud, talte og vitnet om Jesus Kristus. Har det hendt deg, kjære leser? Han kaller oss fra mørket til sitt underfulle lys. Vi er blitt hans vitner. Hans vitner, den herligste av all livsgjerning.
Men som i hans kjøds dager, så og nå; mange står likegyldige, andre står hatefulle ovenfor forkynnelsen av ham som er synderes og tolleres venn. Noen søker å slå ham i hjel ved kald likegyldighet. Andre har ikke sterke og hatefulle ord nok ovenfor ham. Enn du leser, hvor står du? Hvilken stilling har du valgt? Han er veien, sannheten og livet. Han er den eneste som viser veien som fører til Gud. Han gjør det gjennom sitt ord. Vil du frelses, så er det ingen annen frelser gitt enn Jesus Kristus og ham kosfestet.

Domprost Magelsen – 1925
(dette er skrevet av daværende kirkeminister Magelsen)

søndag, mai 10, 2009

Heller en liten stund med Jesus..

Jeg elsker forkynnere som elsker Jesus. Det er jo Jesus som er vårt liv, så når jeg hører om Ham som er mitt liv og personlige frelser – da skjer det noe i mitt indre menneske – det brenner. Min tanker begynner å vandre når jeg lytter til forkynnere som vel er bra talere, men ikke har funnet sin hvile i Ham. Det samme skrev Frank Mangs i en av sine bøker, han brydde seg ikke om å høre på mennesker som ikke bar på Jesu kjærlighet i sitt indre. Da lot han tankene gladelig vandre.. De (forkynnere) som ikke har en brennende kjærlighet til Jesus kjennetegnes ofte (ikke alltid)ved alle punktene. Det er egentlig kjedelig å høre en reisebeskrivelse fra en som selv ikke har vært der. Ofte kan man si eller hører etter et møte:
”Å, for en lovsang!” eller ”for et herlig møte!” eller ”dette var sterkt!” Men hvor ofte hører eller sier vi: ”Å,hvilken Jesus vi har!” Eller for å si det sånn, har Jesusbarnet blitt borte i sengehalmen? Om jeg taler med mennesker eller englers tunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg som en lydende malm (jernstykke) eller en klingende bjelle. Slik var ikke T.L.Osborn når jeg hørte ham på Livets Ord for mange år siden. Han fikk noen minutter i begynnelsen på et møte under en sommerkonferanse. Alle ventet vel at han skulle si noe om sine korstog eller mirakler han hadde opplevd. Men nei – han bare sa noen enkle ord om sin kjærlighet til Jesus.
Det er vel det sterkeste inntrykk jeg har fått fra samtlige konferanser jeg har vært på.
Heller en liten stund med Jesus…. enn hundre punkter!

mandag, mai 04, 2009

Ny CD av Harald

Plateslipp av albumet "Lovsånger"
Se HER!

søndag, mai 03, 2009

Fiskeørn

Fiskeørnen er 55-60 cm lang, og veier 1100-2200 gram. Vingespennet er på 145-170 cm. Vingene har mørke flekker under vingeknoklene. Den flyr med tydelig knekk på vingene. Gjennom de gule øynene går en svart stripe. Dette kan lese om denne fuglen. Fikk muligheten til å ta noen bilder av en fiskeørn i dag. Og det er flott å se denne majestetiske fuglen der den elegant beveger seg gjennom luftrommet. Og man behøver ikke reise lenger enn til en plass i Torsnes...

lørdag, mai 02, 2009

En halleujakveld!


I kveld er det HALLULJAKVELD med kjerringa, svigermor, Åge Samuelsen og jeg – for å si det sånn. Åge har tekster, melodier og en salvelse som smyger seg innenfor vesten. Kan nesten si det sånn at det ble en gjenoppdagelse av frelsesfryden. Ja, selv midt i trosmenighetsverdenen kan det være nødvendig med ”litt” frelsesfryd. Glemme trøkk, salvelse, åpenbaringer, visjoner og profetier og rett og slett la den himmelske tonen berøre hjertestrengene og tårekanalene. Om en lignende Åge skikkelse hadde dukket opp i vår nutids kristenverden er jeg vel tilbøyelig til å anta at mange hadde blitt med der – eller i alle fall sluttet seg til en slik frelsesfrydmenighet. For mange savner faktisk den spontane, ekte gleden. Det er jo litt skummelt å oppleve lovsyngende kristne med matte øyne (meg selv innebefattet). Med tiden har vi vel blitt litt vel rituelle.
Men nå koser vi oss med O JESUS DU SOM FYLLER ALT I ALLE, UNDER OVER UNDER, HUSET I HALLELUJAGATEN m.fl.
Og kilden til denne herlige lovsangskvelden er Spotify.
Og det er gleden i Herren som ER vår styrke.
Gled dere i Herren – Alltid!

søndag, april 26, 2009

Rådyr


I dag har jeg "sneket" på rådyr. Utrolig god hørsel de dyra. Må ha god tid til dette, men det er morsomt!

lørdag, april 25, 2009

Lovsang på avveier 2

Ja, denne fornyelseshateren het Isaac Watts og han kom med uttalelsen i 1723. Det er lenge siden det du!
Montro om dagens ”freske” gospelsangere vrir seg i fortvilelse når de om femti år hører sine barnebarn synger evangeliet? Så det er intet nytt under solen i så måte.
Hentet dette fra boken ”Kyrkbävning” av C Peter Wagner. Dette er en av de mest interessante bøker jeg har lest og den gir på en veldig fin måte en selvinnsikt om vår/min egen religiøse verden. Burde leses av alle som i det minste er en smule interesser i kirkevekst og hvorfor.
Også bra lesestoff for lovsangere og ikke minst pastorer. Pastorer er som kjent ikke lette å omvende. For om de hadde vært det hadde det vært vekkelse over hele fjøla. Men les boka..
Du får kjøpt den på Livets Ords forlag…

fredag, april 24, 2009

Harald på AGAPE 09


Man kan si det var trøkk med tilbedelse eller tilbedelse med trøkk. Og det var konserten under AGAPE 09 på Filadelfia i kveld. Selv om anmelderen fremdeles er innhabil i forhold til sangutøveren så kom det faktisk positive (begeistrede) tilbakemeldinger fra annet ufamiliært hold. Ellers så tror jeg AGAPE 09 er et bra opplegg. Minner forresten om releasekonsert på Røde Mølle den 16. mai hvor Harald slipper sin nye lovsangsCD. Se det ja, nå har jeg reklamert også, men det gjør flere, se bare HER.

torsdag, april 23, 2009

Lovsang på avveier!

Også en mening om lovsang?
Det finns et antal skäl att motsätta seg den. För det första är den alldeles för ny. För det andra är den ofta värdslig, till och med hädelsesfull. Den nya kristna musiken är inte lika tiltalande som den av mer etablerat slag. Eftersom det finns så många nya sånger kan man inte lära sig allihop. Den lägger allför mycket betoning på instrumentell musik i stället för gudfruktiga texter. Den nya musiken skapar störningar och får människor att uppföra sig otillsändigt och oordnat. Den tidligare generationen klarade seg bra utan den. Det är enbart en tillstälning för att få pengar och en del av dessa musikens uppkomlingar er oanstendiga och løsaktiga!

Ja, dette får man si var freske fraspark om nyere kristen musikk. Og hvem er denne indignerte personen. Jeg røper det i løpet av et par dager.

tirsdag, april 21, 2009

Ulf Ekman om Saronkyrkan i Göteborg

Saronkyrkan i Göteborg öppnar för homomedlemskap.
Ulf stiller en del viktige spørsmål om denne lite hyggelige nyheten.
Vekter - hvor langt er det på natt?
Se hva Ulf skriver HER.

Vel, man skal høre mye før øra detter av og av og til har man problemer med å holde øya på plass. Dette med homoekteskap og homofil praksis er ikke noe nytt i menneskeheten. Det som er nytt er vel at dette inntar kirken og de kristne menighetene – og kan vi da bruke ordet menighet eller kristen lenger?
Når dette nå har trengt inn i svensk kristenbevegelse så vil vi vel etter hvert oppleve den første norske pinsemenigheten (vel, det tror jeg egentlig ikke).
Jeg tror vi nå trenger en ny definisjon på hva det egentlig vil si å være en kristen. For eksempel innbære det en omvendelse? Hva skal man omvende seg fra og hva skal man omvende seg til?
Bibelen taler om et før og nå, fra mørke til lys, fra urenhet til renhet, fra hor til trofasthet. Det tales faktisk om en livskvalitet som en følge av dette å ta imot Jesus.
Egentlig er vel saken enkel. Det dreier seg ikke bare om et ”medlemskap” i en eller annen gruppering med kristennavnet. Det som er viktig er jo dette å komme til himmelen. Og hva hjelper det å åpne dørene for saker som er åpenbar synd. Det er jo å lure folk. Så forsamlinger som åpner for diverse homofile og lesbiske samlivsformer får jo bare gjøre det, men da bør de også være tydelige på det. De andre, som ønsker å stå på tradisjonell, evangelisk grunn med omvendelse og tro får også tydeliggjøre dette. Så er det jo bare å velge….
Men å kalle en menighet for kristen og samtidig åpne for homofilt samliv er å lure folk.
Men hvor langt kan man strekke kristennavnet?