søndag, september 30, 2007

Hvem sitter i det lille fine buret?

Vi søker det som er der oppe!
Selvfølgelig gjør vi det. Målet er å vinne det evige liv. Derfor løper vi på løpebanen.
Satan har ikke sans for det som hører Guds rike til og når hans tanker får innfiltrert seg i våre tanker, da er han i ferd med å seire. Her forstsetter jeg med å ”avsløre” noen tanker fra Tommeskrues brever til demonnevøen Malurt:

Min kjære Malurt!
Har du endelig greid å gjøre denne verdens ting til målet og troen til et middel, har du nesten fått kloen i mannen, og det spiller svært liten rolle hva slags jordiske mål han strever mot. Dersom møter, flyveskrift, taktikk, bevegelser, saker og kampanjer er viktigere for ham enn saker og sakramenter og kjærlighet til nesten, da er han vår – og jo mer ”religiøs” (i denne forstand)han er, desto sikrere har vi ham. Jeg kunne vise deg et fint lite bur her nede med prektige eksemplarer av arten.

Din hengivne onkel
Tommeskrue


Ja, følg med på denne avslørende serien om demonenes listige renkespill. Har du eller jeg noen gang sittet i dette ”lille fine buret”?

lørdag, september 29, 2007

God Bless China

I 1980 ble de olympiske leker avholdt i Moskva. Da var det en KGB stat. Mange kristne vitner brukte denne muligheten til å entre sovjetsamveldet.
Neste år, 0808, arrangeres Olympiaden i Kina, verdens mest folkerike nasjon.
Da har evangeliet sin store mulighet, og kristne over hele verden forbereder seg.
Dette må vel være en av moderne tids største forbønnsprosjekter!?

God bless China!

fredag, september 28, 2007

Drap i India - abort i Norge

Når endene møtes..

Eller når feministene møtes. (eller å møte seg selv i døra!) Jeg oppfatter det slik at ”retten” til selvbestemt abort har sitt utspring i feminismen. Kvinnen skal selv bestemme over sin egen kropp og fosteret blir da betegnet som en del av kvinnekroppen. Eller, først blir jeg ”konge” og så får jeg land. Jeg må jo ha noe å regjere over. Med all respekt for likestilling, så har jo kvinnen blir ”overlikestilt” når saken gjelder selvbestemt fosterdrap. Man er så likestilt at man står alene på toppen. Hvem er fosteret likestilt med? Ja, dette er gamle fraser, men har du giddet å lese så langt, så verst for deg.
Når kvinnen (jentefosteret) diskrimineres i mors liv da er det drap, men når en kvinne velger selvbestemt abort av andre grunner…

Grunnen til at jeg skriver dette er en artikkel av Anne Samuelsen som jeg leste i Aftenposten 26. september. Jeg gjengir innledningen her:
Selvbestemt abort. Det skrives om drap på jentefostre og jentebarn i India. Bruken av ultralyd gjør dette mulig. Omkring 7000 (syv tusen) jentefostre aborteres hver dag i India. Ifølge Vårt Land synes kvinnepolitisk leder i SV, Tina Åsgård, at dette er forferdelig. Hun er tilhenger av selvbestemt abort, men finner det ”heilt uakseptabelt når denne retten fører til at jenter blir drepne fordi dei er jenter”. Hun sier at dette er noe man må ta opp i bistandsarbeidet.
Så langt Anne Samuelsen.
Altså her møtes endene, eller femnistene. Her sier altså en abortforkjemper at selvbestemt abort er DRAP, men det er ene og alene fordi det er ufødte medsøstre det gjelder.
Det er jo skremmende når man reagerer, ikke på at aborter utføres, men på hvem som blir avlivet.
Samuelsen skriver videre:
Har vi i Norge rett til i det hele tatt å uttale oss om abort i India når vi uten å blunke godtar historiens største systematiske avlivninger av individer basert på helse og økonomisk posisjon?

torsdag, september 27, 2007

Djevelen dypper pennen III

Her er fortsettelsen av djevelens korrespondanse og vi er nå i kapittel VII.. Satans store fiende er Gud, og demonene kaller ham Fienden. Her i utdraget nedenfor ser vi demonenes manipulative kraft. Det er bra med en avsløring av deres hensikter. Det er bemerkelsesverdig at boken jeg siterer fra er skrevet i 1942.

Kjære Malurt

Jeg setter store forhåpninger til at vi i sin tid skal lære å gjøre deres vitenskaper til en slags følelsesbetonte myter, slik at det som i virkeligheten er tro på oss (selv om det går under andre navn), sniker seg inn samtidig som menneskesinnet lukker seg mot troen på Fienden. Dyrking av ”livskraften” og av det seksuelle sammen med litt psykoanalyse kan vise seg å være nyttig i denne sammenhengen. Når vi engang greier å skape vårt mesterverk – materialismen som tror på magiske krefter, mannen som ikke bruker, men i sannhet dyrker noe som han med et svevende uttrykk kaller ”kreftene” mens han benekter at ”ånder” eksisterer – når vi har greide det, kan vi ane slutten på kampen.

Din hengivne onkel

Tommeskrue

tirsdag, september 25, 2007

KLONDYKE

Hva kan jeg gjøre.
Ønske, lengte, sukke, meditere, resignere…
Eller tro, be, oppmuntre, se oppover, tale tro, aldri gi opp!
Jeg velger det siste. Jeg vet det er mulig. Det blir min tur engang, ikke til å bli berømt, men se Guds elv flyte igjen. Gjennom bygder og byer og mennesker.
Våre menigheter er et speilbilde av forkynnelsen de hører, men det er ingen unnskyldning for
min sløvhet. Jeg tok engang et kurs i musikkteori, har glemt det meste, men en ting husker jeg – ”Det finnes ikke dårlige kor, bare dårlige dirigenter.” Jeg legger ikke skylden på dirigentene heller, de gjør hva de kan. Eller som det stod på plakaten på en bar i Texas: ”Skyt ikke på pianisten, han gjør så godt han kan;” Det jeg mener er at vi ikke skal kritisere våre forkynnere eller pastorer, de gjør så godt de kan de også. Men en eller annen gang etter 1907 glapp det. Og når 100 års feiringen for pinsen er vel overstått står jeg spørgende tilbake. Men jeg vet ikke hva jeg skal spørre om. Det er med vekkelse som med bråtebrann, når siste ildtungen er slukket så er det fordi det ikke er mer brennbart materiale igjen. Bare lukten er tilbake, men flammene er fremdeles på netthinnen.
Jo, jeg vet det! Under Klondyketiden, når gullfeberen raste, da fikk de heldige som hadde funnet gull dette spørsmålet – hvor har du vært? Jeg er ikke interresert i andres gull, jeg vil vite hvor de fant det. Bra med fortidens pinse, men jeg vil ha det her og nå! Hva gjorde du, William J. Seymour - jeg vil gjøre som deg.
Nå vet jeg ikke hvem jeg skal spørre engang!
Jo, jeg vet det - min Far i himmelen!
Og jeg vet hva jeg skal spørre om, jeg skal spørre etter de gamle stier - og jeg er en ivrig spørrer.
Er du det?

DJEVELEN DYPPER PENNEN II

Her er et nytt lite avsnitt fra S.C.Levis bok om demoniske korrespondanse med refleksjoner om Gud og kristenfolket. Det demonene omtaler som Fienden er Gud. Her kommer litt om hvordan holde mennesket nede i bekymring og frykt. Det er Tommeskrue som skriver til Malurt. (fra Kap. VI)

Min kjære Malurt!

- Det finnes ikke noe bedre barrikade mot Fienden i et menneskesinn enn uvisshet og engstelse. Han vil at menneskene skal være opptatt med handligene sine; vår oppgave er å få dem til å tenke på det som kanskje kommer til å hende dem.
De gode egenskapene er bare skjebnesvangre for oss i den grad de når inn til viljen og festner seg i vaner

Din hengivne onkel
Tommeskrue

Vel, noe å tenke på? Bibelen gir oss den sterke oppmuntring at den som søker Gud må tro at han ER til og at han LØNNER dem som søker Ham. Videre sier bibelen at vi skal kaste all bekymring på Ham. Ha en velsignet, bekymringsfri og belønnet dag!

mandag, september 24, 2007

Gjennom dørsprekken

Bibeltro eller sekterist?
Hva er forskjellen. Kan man ha fellesmøter med en kirke som velsigner homofilt samliv?
Har Islam og kristendommen samme Gud? Skal vi forsvare evangeliets grunnsannheter?
De som åpner for homofilt samliv på kristen grunn har sikkert heller ikke motforestillinger
mot en KRISTSLAMSK religion. Vi har samme Gud og Jesus er degradert til en profet. Han var jo snill og god!
Leste slike tanker i Magazinet i dag. Åke Bonnier, domprost i domkirkeforsalingen i Stockholm har uttalt noe slikt som at vi har samme Gud som Islam. Nå tror jeg ikke at kristenfolket hopper direkte på dette, heldigvis! Kirkefolket og bispekollegiet her på berget hoppet heller ikke direkte på dette med å tillate homofilt samliv. Likevel krøp dette gjennom dørsprekkene i kirkedøren. ”Gjør døren høy gjør porten vid…..¨”og man kan dikte videre –
for homseprester er det tid!
Så banker en imam på våre kirkedører, slipp ham inn i toleransens og kjærlighetens navn – han fryser.
Og med stor fare for å bli stemplet som intolerant, fundamentalistisk sekterist (og jeg er vel det), vi jeg sitere følgende skriftsted: ”På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede i verden."

Men vår Gud er kjærlighet. "I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder!"

søndag, september 23, 2007

DJEVELEN DYPPER PENNEN

Ja, nå har jeg tenkt å publisere noen sitater fra en av den moderne tids störste kristne tenkere, C.S.Lewis.
Först vil jeg dele med dere noen sitater fra hans bok, ”DJEVELEN DYPPER PENNEN.”
Det er en ”omvendt” bok, og vårt religiöse tankemönster må kobles i revers når vi/du leser fra boken. Boken omhandler korrespondanse mellom demoner. En demon ved navn Tommeskrue er brevskriveren, den litt uerfarne og unge demonen heter Malurt. Gud omtales som fienden og djevelen kalles Vår Far. Helvete er Vår Fars Hus. Personene i dramaet er mennesker som trekkes mellom djevelsk forförelse og sann gudsfrykt. Det er seier når en kristen forföres og nederlag når Guds rike går fram. Det er mye å tenke på når boken leses. Men C.S.Lewis avslörer på en genial måte djevelens "listige angrep" og hans taktikk i forsökene på å forföre og forblinde menneskeheten. En får mange "AHA" opplevelser når denne boken leses. Så fölg med,
Original tittel er. The Screwtape Letters og den er utgitt i London i 1942.
ISBN 82-531-9258-4

Lewis skriver selv i bokens innledning:
Jeg akter slett ikke å forklare hvordan jeg fikk tak i denne brevvekslingen jeg herved legger fram for offentligheten.
Når det gjelder djevlene, kan menneskeslekten gjöre to feil som er like store, selv om de er diametralt motsatte. Den ene er at man ikke tror på deres ekistens. Den andre er at man tror på dem og närer en overdreven og usunn interesse for dem. Selv er de like fornöyd over begge feilene og hilser en materialist og en djevlebesverger med samme glede.

Brevene er stilet til Malurt og inneholdet omhandler hvordan mennesket skal holdes nede i forvirring og uvitenhet inntil det er i trygghet hos djevelen (av bresvskriveren omtalt som Vår Far). Teksten fra boken skriver jeg i rödt, slik:

"Hvis ikke dette lykkes, må du gripe til listigere midler for å före ham på villspor. Hver gang de samler sine tanker om Fienden selv, er vi overvunnet, men på forkjellige måter kan vi hindre ham i å gjöre det. Det enkleste er å få dem til å vende blikket fra Ham til seg selv. La dem stadig väre opptatt av sine egne sjelelige tilstander og la dem pröve å fremkalle kjensler ved å anspenne sin egen vilje."

Din hengivne onkel
Tommeskrue


Håper du har forstått metodikken, Fienden, som bekrives her er Vår Far i himmelen.

Så fölg med, det er mye å läre. Vår oppmerksomhet skal ikke väre rettet MOT djevelen, men samtidig skal vi ikke väre uvitende om hans tanker.

torsdag, september 20, 2007

ABORT

Inkonsekvente holdninger.
Ja, vi er så flinke og prektige. Er imot dødsstraff. (selvfølgelig)
Det er hele EU verdenene. Men i et klipp fra Aftenposten står det slik:

Polsk nei til protest mot dødsstraff.
Hindrer EU s ønske om å innføre en dag viet motstand mot dødsstraff.

Og så sier Andrezej Duda, polens justisminister:

-Hvorfor skal vi sitte her og diskutere dødsstraff når man i Danmanrk tar 15000 aborter i året?


(ja, denne karen har nok rett perpektiv på sakene)
Nå er det forresten innført "gjør det selv abort." Man tar en pille og det hele hender hjemme...
I trygge omgivelser, for hvem?

En homogenisert kirke

Homogenisering er en prosess der melkefettet finfordeles i små kuler. Dette forhindrer at fettet klumper seg sammen og flyter opp. ... Forteller opplysningkontoret for melkeprodukter.
Med andre ord, det skal bli lettere å svelge melken.
Nå skjer det samme i Den Norske Kirke. Man "homogeniserer" sannheten og under skalkesjulet "kjærlighet" kan nå prester som praktiserer homofilt samliv vigsles. Vår kjære bibel er en frelsesbok. Den forteller om veien til himmelen. Her gjelder tro på evangeliet og omvendelse. Men den taler også om å ikke dømme de som er utenfor. Men i Guds menighet er det ikke plass for mennesker som kaller seg kristne og lever i åpenbare synder. Disse skal formanes, flere ganger, sier Jesus. Og om de ikke omvender seg skal de regnes som ufrelste, eller hedninger. Når de omvender seg står Faderen der og tar imot.... Men bibelen taler også om de som er utenfor.
Når så kirken har "homogenisert" evangeliet har de gjort det slik at ingen vet om de er utenfor eller innenfor. Tragisk. Guds ord taler om kun én form for samliv - ekteskapet. Og ektesengen skal holdes i ære.
Når også regjeringen legger fram forslag til ny ekteskapslov, da må vel "kirkeklokkene" ringe for mange. Kjønnsnøytrale ekteskap???
Når Den Norske Kirke oppfordrer til synd, er den da kristen eller har den blitt et nyhedensk fellesskap med korset som skalkeskjul.
Stakkars velmenende troende søstre og brødre i Den Norske Kirke som ikke lenger vet hvor de skal gå!

tirsdag, september 18, 2007

Kristelig Folkeparti

Er egentlig VELDIG glad for at KRF kommer i posisjon i FREDRIKSTAD.
Nå er det muligheter å få gjennom en del av det vi synes er viktig. Det er ikke feil å
demme opp for elendigheten (alkoholen) og åpne for omsorg. KRF i Fredrikstad har
bl.a. et nytt sykehjem på programmet. Dette må komme fort!

H og V stabiliserer hverandre, FRP trekker og KRF styrer. En ideell kombinasjon.
Man kan lett rope om bedre veier, flere broer og alt annet som er nødvendig. Men når mennesker en står nær gråter fordi det ikke finnes nødvendig plass på sykehjemmet, da forandres mye av perspektivet.

STÅ PÅ KRF, DET ER MYE LAND SOM SKAL INNTAS!

søndag, september 16, 2007

Visdommen

Visdommen har det fortrinn at den gjør alt på rett måte!
Det gjelder også dette med å bygge sitt hus.
Det er mye klager på husbyggingen i disse dager, slurv og ufaglært arbeidskraft gjør at mange må betale dyrt!
Slik er det ikke med de som bygger Guds menighet.
Vi ser oss bare 100 år tilbake, det var tider det!!!

fredag, september 14, 2007

Politikk og vekkelse

Politikk
er å kunngjøre hva man skal gjøre for å oppnå noe.
Det er også å fortelle at når man ikke har oppnådd det,
skyldes det representantene
fra forrige valgperiode.

Vekkelse
er noe alle vil ha, men ikke vil betale prisen for.
Det er lettere å feire
100 års pinsejubileet "Pinse for alle",
det er rett og slett koselig!
(men det er absolutt nødvendig å påminnes om hva som er vesentlig!)

onsdag, september 12, 2007

Bystyret

Dag Høidahl
er med i bystyret igjen. Det gleder jeg meg over. Har vært på noen KRF møter sammen med Dag og jeg må si at han er dyktig og gjør en god jobb!!!
Til lykke med 4 nye år Dag!!!!!

tirsdag, september 11, 2007

Og så har det vært valg...

Noen partier sier at de ikke fikk frem det de egentlig mente.
Men hvorfor sa de ikke det da?
Jeg tror folk forstod det meste, den gemene hop er ikke SÅ dum!
SV var tydelige på sitt budskap og folket stemte.
Er det ikke positivt å stå for det en står for selv om de fleste vender deg ryggen?
Stå på SV, ved neste valg er dere kanskje borte.
Det er det som er demokrati

fredag, september 07, 2007

Og så er det valg...

Jens Stoltenberg sa i partilederdebatten at han ikke helt kunne innestå for alt i Arbeiderpartprogrammet. (men han turde ikke si hva det var). Kankje han var redd for partipisken?

Med dette lille partipolitiske innlegg åpner jeg herved Høstbloggen!