onsdag, mars 07, 2012

Innta Europa

I hemmelighet trenet nazistene de 100.000 mennene tillatt under Versailles-traktaten - for intern sikkerhet - til et høyt utdannet offiserskorps. Hitler forstod betydningen av ledere som kunne sine saker. Dette lureriet fra Hitler er i historisk sammenheng noe spesielt, men det forteller også om langsiktighet. Den som har velutdannede ledere vinner, enten det gjelder politiske partier eller for den saks skyld forretningslivet.
I bibelen finner vi historien om Gideon. Hans håndplukkede menn vant en kjempeseier for Israel. Paulus ba Timoteus utse unge menn som var dyktige til å lære andre. Paulus holdt bibelskole i Tyrranus skole i Efesus i to år og dette førte til at hele Asia fikk høre Guds ord. Bare av dette ser vi at systematikk, trening og motivasjon gir resultater. Vi kan ikke ”produsere” noen form for vekkelse. Derimot tror jeg at Gud betror sjeler til de som forbereder seg, til de som elsker Jesus. Enkelt oppfatter at det å leve i Ånden er å leve etter tilfeldighetene. Egentlig er det heller det motsatte. Mange har Paulus som forbilde unntatt dette å være korsfestet med Kristus. Men det å være korsfestet med Kristus betyr bare å være helt overlatt til Ham og gjære det han ber oss å gjøre. For de fleste betyr vel det å fortsette med jobb, familie og de nære ting.
Det Gud vil ha av meg er hjertet mitt, kroppen min og tiden min. Først da er jeg kvalifisert som offiserskandidat.
Det jeg ser på som neste skritt er at Guds menighet (altså jeg) lar meg mobilisere for det neste store framstøtet. Det betyr at jeg må by (tilby) mine lemmer, meg selv til tjeneste for evangeliet.
Så må jeg la meg trenes og utrustes for nettopp denne oppgaven Gud vil at nettopp jeg skal gå inn i. Bli en tjener for rettferdigheten.
Nå skal vi begynne å trene offiserer som skal innta Europa på en helt annen måte enn Hitler gjorde. Er du en av dem? Snart er det bibelskoler over hele landet.

(kom på disse tankene etter en tale hvor predikanten sa at det kommer en vekkelse i Norge hvor 2.000.000 bkir frelst og at det deretter skal spre seg til Europa. Svulstige tanker, men vi kan ikke avfeie det heller?)

torsdag, mars 01, 2012

Takknemlighet

Har hatt to fine år i Filadelfiakirken i Sarpsborg. Ble vel mottatt av Anne-Jorid, lederskapet og senere av David som hadde vært i Afrika. I denne tiden har jeg fått være med på menighetens bønnearbeide og ikke minst ”I Guds Nærhet” på tirsdagene. Uforglemmelige møter! Men veien går videre. Remi flyttet til Sarpsborg og startet menigheten Troens Ord og kveldsbibelskolen. I sistnevnte har jeg fått være med å administrere. I starten var vi godt over 150 elever. Samtidig med dette har jeg fått være med å undervise og også lede bønnen i Filadelfiakirken diverse tirsdager.
Men hvor skal jeg satse? Etter lengre tid i tenke- og bønneboksen kom jeg til denne slutningen at det riktige for meg blir Troens Ord. Har pratet med pastor David om dette og han forstod min beslutning.
Men jeg må innrømme det var noe smertefullt. Ikke bare på grunn av de venner jeg har fått, men også på grunn av det åndelige fellesskapet. Noe slikt er ikke menneskeskapt. Så jeg er veldig takknemlig for disse to årene. Tror faktisk våre menigheter kan få et intimt og godt samarbeide i framtiden.
Nå er jeg veldig glad for min beslutning, samtidig føler at det gjør litt vondt dypt der inne.
Ønsker bare framgang og velsignelse for alle Guds menigheter i Sarpsborg!!!!