søndag, januar 31, 2010

Farvel Krf?????????????

Synker Kristelig Folkrparti?
I dag trakk Krf´s nestleder Inger Lise Hansen bunnpluggen ut av Krf. skuta. Det hun hevder er som å fylle vann på melkekartonger og håpe på at melkesalget øker! Så hvorfor være stor når man er lykkelig (troverdig) som liten. Krf. vinner uten Hansen.http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3494278.ece

torsdag, januar 14, 2010

Mod att vara kyrka

Det er nå engang slik at det som blir gjort er gjort av noen. Veldrevne gårder forteller om gårdbrukeren og sotre fiskefangster forteller om fiskeren. Men avlinger kan slå feil og fisken kan utebli tross dyktig håndverk. Sånn er det bare. Men jeg leste følgende engang i en lærebok for landbruket: «Uhell og mangel på viten går hånd i hånd!» Sikkert noe i dette. Dr. Folke T. Olofsson sa en gang at den svenske frikirkeligheten har hatt sin sjangse. Med vekkelser og fritt fram har det bare gått tilbake. Har vekkelsesfolket klart å treffe «folkesjelen»? Til syvende og sist er det den pastorale del av kristenheten som må ta ansvaret. Troen kommer av hørelsen/forkynnelsen og det gjør vantroen også. Våre menigheter i Norge og Sverige er rett og slett blåkopier av forkynnelsen de blir utsatt for. Og dette er det ømme punktet. En historie forteller om en dyktig nybrottsbonde som fikk besøk av sognepresten. De gikk sammen rundt på eiendommen og bonden viste stolt fram åkrene, engene, kyrne og bygningene. Ja, Gud har vært god mot deg ettersom han har gitt deg en slik fin eiendom sa presten fromt. Tja, svarte bonden tørt, du skulle bare sett når Vårherre hadde disse områdene alene! Så vil jeg gjenta noen linjer fra en bok av Göran Skytte (skrevet i en tidligere blogg).
«Midt på 90-tallet ble en ung prest fra Småland, Fredrik Modeús, menighetsprest og deretter sogneprest i Helgelands pastorat. Han kom til en menighet som var praktisk talt død. Sju år senere, da jeg kommer dit, pulserer kirken av liv. Kirken er stor, men likevel full eller nesten helt full når man feirer høymesse på søndagene. Selv om det er sol og sommer ute. Gjennomsnittsalderen er lav, innslaget av ungdommene er meget stort».
Dette skriver Skytte og kommenterer hvorfor denne framgangen. Det var renspikka Kristusforkynnelse uten underholdningselementer. Det er jo slik at Jesus alltid har hatt drag på folket. Og dette i Småland kan skje hvor som helst – skal vi reise ditt å lære?
Jeg tror på fremgang for Guds rike. Men skal vi oppleve noe som er annerledes da må vi gjøre noe som er annerledes, som Bill Wilson i Metro Ministries sier. Skal vi få Jesus tilbake til folket må Jesus tilbake til menighetene. Eller som bibelen sier om Jesus: Ingen har talt som denne mann! Det har blitt for nedlagt for mange bedehus i Norge og Sverige – det går virkelig an å gjøre noe med det!
http://faderjonatan.blogspot.com/2006/08/fredrik-modus-mod-att-vara-kyrka.html

mandag, januar 11, 2010

Katolsk Livets Ord?

Det er ikke likegyldig hva man tror og mener. Feil teologi forandrer ikke Gud, men det kan gjøre at jeg tar feil av veien og går vill. Jesus sier ved en anledning: «Det står atter skrevet...»
Han sier også at dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Begge deler er viktig. Jeg tror at Livets Ord er reist opp av Gud for dette. Vi behøver teologisk dybde, en fungerende Hellig Ånds strøm, ekspanderende misjon og sjelevinning og ikke minst – enhet i Kristi Legeme. På det siste området har Livets Ord blitt mistenkeliggjort av noen. De tror at Livets Ord er i ferd med å bli «smugkatolisert». Men Ulf Ekman har bare "strekt" sitt hjerte mot søsken i den Romersk Katolske, den ordtodokse verden og også andre trossamfunn for den saks skyld. Dette har ført til nervøsitet hos enkelte mennesker. Men man blir ikke dansk om man hilser på en danske? Så jeg takker Gud for at det finnes en bibelskole og et kristent uiversitet i Uppsala som er fundamentert på solid evangelisk grunn!!! Vi behøver det virkelig, det er en garanti for sunn og bibelsk kristendom. Og til slutt, jeg tror at når Jesus kommer igjen så er det én menighet i enhet han henter. Er det feil å ha det som mål?

fredag, januar 08, 2010

Karikaturtegningene av Muhammed

Jeg er egentlig imot sjikane av annerledes tenkende. Også sjikane av muslimer og hinduer eller hvilke de nå er. Som kristne skal vi ikke håne de som skal vinnes for Gud.
Samtidig er det viktig å håndheve vår tros- og ytringsfrihet som er en frukt av tusenårig kristen innflytelse. Derfor er det viktig å vise militante muslimer at vi vikke bøyer oss for deres terror og trusler.
Kristne har til alle tider tålt og utholdt sjikane og forfølgelser uten å sette seg til motverge. Det som har forundret meg i "muhammedbildesaken" er avisenes åpenbare feighet. Men i dag har Aftenposten ”dristet” seg til en avbildning. Den ”tøffe” avisa VG sitter på gjerdet, stor i kjeften, men…
Tidsskriftet Minerva har gjort det….
Og det er jo et paradoks dette at her i vårt frie Europa har muslimene full frihet til å vinne oss for sin tro, men når en muslim i den arabiske verden velger Jesus som Herre, da blir han drept.
Også tegneren Kurt Westergaard kunne endt sine dager...

mandag, januar 04, 2010

Ulf Ekman behøves i Norge

Biskopløse menigheter.
Det som etter min mening kjennetegner norsk trosbevegelse er at enhver pastor er konge på egen haug. For min del tror jeg at alle menigheter bør ha et åndelig oversyn. Selv pinsebevegelsen i Norge, som består av selvstendige menigheter, har en form for tilsynsråd. Jeg tror tiden er inne for at Norske trosmenigheter underordner seg en biskop, det er også eldgammel kristen tradisjon for dette. Og gjennom mine briller er det bare én som peker seg ut – Ulf Ekman. Noen andre seg jeg ikke – og det holder ikke bare å være god predikant for et sådant embede. Menigheter i Norges land - forén dere!!!!

fredag, januar 01, 2010

Teologi

Teologi..
Jeg vil ha en teologi som gjør at jeg møter utfordringene.
Jeg vil ha en teologi som ikke bare trøster, men gjør meg til en overvinner.
Jeg vil ha en teologi som gir meg full lønn i himmelen.
Jeg vil ha en teologi som gir meg en uskadd samvittighet.
Jeg vil ha en teologi som gir meg karakter.
Jeg vil ha en teologi som gjør meg til en tjener.
Jeg vil ha en teologi som gjør meg til en Jesu etterfølger.
Jeg vil ha en teologi som fremmer oppofrelser framfor opplevelser.
Jeg vil ha en teologi som viser meg hvem Jesus er!
Jeg vil ha en teologi som lar meg kjenne Ham og kraften av hans oppstandelse.
Jeg vil ha en teologi som fører meg til Jesus!

Jesus - sentrum i 2010


Å vektlegge bibelkunnskapen, teologien og læren om Jesus i 2010 er noe av hva Ulf Ekman poengterte i sin nyttårstale på Livets Ord. Til dette vil jeg anbefale å begynne året med å lese Joseph Ratzingers bok JESUS FRA NASARET. For den bibelelskende og skrifthungrige er dette en gullgruve. Om boken hadde blitt ”servert” anonym hadde det vært nesten umulig å å mistenke paven som bokens forfatter. Hans behandling av Herrens bønn og lignelsene må fremheves, også hans behandling av GT og om Jesu profetiske bakgrunn.
Boken oser av tro, bibeltroskap og kjærlighet til skriften.
Dette er en bok med dyp og den kan med fordel leses flere ganger.
La 2010 bli ditt ”teologiske” år!