mandag, oktober 24, 2016

Brev 19 - miraklet i Gori og vitnesbyrdene

Slipp vitnesbyrdene løs!
Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa: Var det ikke ti som ble renset? Hvor er da de ni? (‭Lukas‬ ‭17‬:‭15-17‬ NB
Ti helbredet - én kom tilbake og takket, er det slik i dag også? Når jeg prater med mennesker får jeg av og til også høre gledelige ting, slikt som helbredelse. Mange søker forbønn og mange blir helbredet, det er slik det skal være. Men vitnesbyrden om helbredelser er det langt mellom.
Gjennom hele mitt liv som kristen har jeg nærmest ukentlig i våre gudstjenester hørt innbydelse til forbønn og sett mennesker som søker dette. Og fra mitt stolsete har jeg sett helbredelser, men ikke så veldig mange. Personlig tror jeg at mange fler blir helbredet enn det vi kan registrere fra vår tribuneplass. Og her er kjernen i det jeg prøver å beskrive, hvor er vitnesbyrdene? Hvor er de ni andre sa Jesus? Og hvor er de "ni andre" som ble helbredet i dag - for jeg vet de er der!
Mulig det bare er én av tusen hvis vitnesbyrd når fram til allmenheten i dag. Alle kjenner vel forbønnskøene i flere av våre pinsekarismatiske forsamlinger, det jeg savner er tilsvarende takksigelses- og vitnesbyrdkøer. Alle som kom til Jesus ble helbredet sier Guds ord og Jesus er den samme i dag. Og de som tilsynelatende ikke omgående opplever helbredelse i vår kristne virksomhet vil vi fortsette å be for og oppmuntre. Den beste oppmuntringen vi kan gi foruten Guds løfter i Bibelen er personlige vitnesbyrd.
I disse dager søker veldig mange til New Age og alternativ medisin for sine plager, enkelte kristne søker også det siste - dessverre. Men Guds folk skal bare søke Gud og hans ord. Og når bønnesvaret, i dette tilfellet helbredelsen, er et faktum da skal det bæres fram vitnesbyrd så andre får tro. Slik sprer den gode "smitten" seg til fler.
"Når noen sier til dere: Søk til dødningemanerne og spåmennene, som hvisker og mumler! - da skal dere svare: Skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde på vegne av de levende? Til ordet og til vitnesbyrdet! - Dersom de ikke taler i samsvar med dette ordet, så er det ingen morgenrøde for dem". (‭Jesaja‬ ‭8‬:‭19-20‬ NB)
Vil også ta med våre utmerkede kristne radio- og TV programmer. Her leses det opp og bes for bønnebegjær, men skulle det ikke være en tilsvarende rekke av takksigelser for bønnhørelser? Jeg har hørt om enkelte sterke helbredelser som et resultat av forbønnsprogram på radio, men det er svært få av disse. Det betyr ikke at slike programmer er verdiløse, men tenk om alle bønnesvarene også kom fram i lyset?
Det blir av tro - til tro.
Vitnesbyrd og takksigelser er et viktig element i vår kristne virksomhet og vitnesbyrd skaper tro. Og gode, troverdige vitnesbyrd kan brukes mange ganger, troverdighet blir aldri utslitt.
                                                   Underet i Gori.
For mange år siden var jeg med på en teamreise til Georgia arrangert av Livets Ord i Uppsala og Carl-Gustaf Severin var leder og forkynner. Teamet ankom til byen Gori (Stalins fødeby) der GEORGIAKAMPANJEN skulle begynne. På de første møtene var det lite folk og kanskje laber interesse av utenforstående. Husker første møtet i et stort og trist industrilokale hvor stedets menighetsmedlemmer bare fylte opp et hjørne av lokalet, men etter hvert kom det fler og fler. Men så en dag tok det fullstendig av og brødrene i menigheten jobbet på spreng med å snekre trebenker - hva hadde hendt?
Jo, ett år tidligere hadde Carl-Gustaf avholdt møter i Tblisi og i ett av møtene ble en båre med en avmagret, dødssyk kvinne båret inn. Hun var i siste stadie av kreft og døden var hennes neste holdeplass. Hun fikk forbønn av vår svenske broder og denne kvinnen dukket nå opp på våre møter i Gori. Jeg husker hvordan hun en kveld i sin grønne drakt vitnet om sin mirakuløse helbredelse. Dette vitnesbyrdet gav støtet til en stor vekkelse der i byen hvor over 1000 ble frelst.
Apropos vekkelse, sammen med teamet fikk også jeg være med, ledsaget av en tolk, å be for mennesker. Plutselig henvendte en ung kvinne seg til meg med utropet - nå ser jeg. Slike jeg oppfattet det hadde hennes øyne vært skadet, hun kunne se lys, men ikke detaljer. Hun ble helbredet bare ved å være tilstede.
Men det som utvirker det hele etter mitt syn var vitnesbyrdet til kvinnen i grønt!
Slipp vitnesbyrdene løs igjen, om frelse, befrielse og helbredelse!
Og til slutt, dette er ikke en artikkel om helbredelse - baren noen tanker om at det er ikke så dumt å gi Gud ære - ofte!

mandag, oktober 17, 2016

Brev 18 fra Indre Trangvik - kristen på jobben...

H(å)ndens vitnesbyrd.
Det er ikke så rent sjelden at vi hører om å vinne andre for Kristus, om misjon og evangelisering. Ikke fullt så ofte høres det undervisning om å passe jobben sin, hvordan leve som en kristen i vanskelige forhold, på jobb, i familie og nabolag og hvordan være andre til nytte og hjelp.
Paulus gir en god oppskrift på vekkelse i familielivet når han sier at de kristne kvinnene skal vinne sine egne menn uten ord ved sitt gode eksempel på sann hellighet og kjærlighet.
Paulus satt i fengsel når han skrev Efeserbrevet og der ber han om forbønn slik at talen hans tale blir rett der han sitter isolert og omgitt av vakter og andre fanger. Han ville leve er rett liv der han satt som fange for Kristi skyld.
"Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium*. For det er jeg sendebud i lenker. Slik kan jeg være frimodig i ham og tale som jeg bør". (‭Efeserne‬ ‭6‬:‭19-20‬ NB)
Josef satt i fengsel i Egypt, og det var litt av en arbeidsplass han kom til. Men Gud gav ham favør og enden på det hele kjenner vi alle. Det går an å ha seier i enhver omstendighet.
Som kristne møter vi verden og omgivelsen slik som det virkelige livet er, og noen ganger setter vi altfor høye krav til oss selv som igjen gjør oss til tapere i egne øyne når vi ikke klarer å innfri "kravene" vi selv har satt. Samtidig som vi møter denne problematikken med oss selv så er vi lys - det er vårt kall.
"Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker".
Et annet spørsmål er, hvor mye skal jeg tåle? Bibelen sier jo at kjærligheten tåler alt...
I den tiden som Efeserbrevet ble skrevet kunne man ikke velge og vrake arbeidsplass, mange kristne var slaver og måtte forbli hos sin Herre - de måtte tåle, tåle og tåle.
Nå bytter vi jobb hvis det blir for ille!
"Dere tjenere: underordne dere under herrene deres og vis dem respekt - ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. For dette finner nåde, om noen av samvittighet for Gud tåler sorger når han lider urettferdig". (‭1 Peter‬ ‭2‬:‭18-19‬ NB)
Kristne som takler dette kan vi virkelig gi det vitnesbyrd at de lever i full seier.
Jeg husker tidligere at det ble sagt om enkelte at "de ikke klarte hverdagen". Altså om kristne som andre mente lå på unnersiden. Men slikt er det farlig å si. Vi skal ikke dømme andre før vi har gått i deres mokasiner er et gammelt indianerordtak. Vi har jo alle våre kamper og utfordringer i så måte.
Og så har vi "broileren" da, de som har hatt en hurtigvekst i trygge omgivelser, både religiøst og politisk. Både Jens Stoltenberg og Anniken Huitfeldt får denne betegnelsen - de har aldri kjent "trykket" fra sjefer, arbeidsgivere og spisebrakka.
Det samme kan sies om enkelte pastorer og predikanter som aldri har vært skikkelig ute i det vanlige yrkeslivet. Noen har gått i sin fars fotspor og har lite kjennskap til trykket i spiserommet, firmafester og personalmøter. Eller sitte i spisebrakka og høre på sjefssynser Gullbrandsen som vet alt om dårlige kristne, politikk og kjønnsorganer og får hyllest fra sin heiagjeng. Dette er en verden som er ukjent for mange broilere.
Men det er der seieren også kan vinnes - om vi legger bort "vitnetvangen" og lar livet vitne isteden.
Man vitner nemlig også med vitsene man ikke ler av, drikkevarene man ikke drikker og det man ikke sier om andre. For nettopp dette taler veldig høyt. Om det blir stille i spiserommet når du kommer inn bør det nødvendigvis ikke være fordi de har pratet om deg, det kan også være fordi samtalen var inne på områder man helst ikke bør prate om. Innerst inne vet alle hva som er riktig når det gjelder både tale eller atferd.
Vitnesbyrdet uten ord er viktigere enn vi tror, vårt liv og våre handlinger er det som rydder veien for ordene.
I Norge re­fe­re­res det gjer­ne til at Frans av Assisi skal ha sagt noe slikt som: «For­kynn evan­ge­li­et, om nødvendig med ord».
Derfor er undervisning om hvordan leve minst like viktig som undervisningen om vår tro. Dette tar Paulus opp i sitt brev til Titus og han skriver at de eldre kvinnene skal undervise de ynger (om den daglige atferd) og at også de unge menn skal undervises om det samme av de eldre og erfarne brødrene. Når dette skjer vil det skape trygge mennesker som mestrer hverdagen.
Men det er et moment til jeg vil nevne - Den Hellige Ånd. I mine yngre dager hørte jeg ofte at dåpen med Hellig Ånd og ild var kraft til liv og tjeneste, og det er sant. Men selv om man er fylt til randen med Ånd så er det en utfordring å leve sammen med de samme kollegaene 8 timer hver dag, hver uke og hele året. Da er det til syvende og sist livet som teller....
Og igjen - dette er bare én av mine mange fabuleringer over livet slik jeg kjenner det. Og så er det mye annet jeg kunne ta opp i denne sammenhengen, men savner du noe så skriv om det du da!

søndag, oktober 16, 2016

Brev 17 - David og Goliat....

David og Goliat.
Helge Lurås har som overskrift  Davids kamp mot Goliat i en artikkel i Aftenposten i 2013. Norge bør ofre litt profitt heller enn å bli truet av et skrøpelig og korrupt autokrati mener han.
Saken i artikkelen gjelder de frosne politiske forbindelsene som oppsto i etterkant av Nobelprisen til Liu Xiaobo i 2010 og vårt forhold til verdens mest folkerike land.
Men blir ikke metaforen David og Goliat av og til brukt litt feil? For David kjempet IKKE mot Goliat, det ble rett og slett ingen kamp. Goliat ble felt med en velrettet sten før kampen i det hele tatt begynte. Så om vi skal tro artikkelforfatteren så mente han at David egentlig var en taper og i en håpløs situasjon. Norge er altså i artikkelforfatterens øyne en taper og håpløst underlagt Kinas forgodtbefinnende. Altså den lilles kamp mot den store overmakten.
Om vi setter litt mer moderne ord på nevnte kamp så kunne Daniel vært utstyrt med en AG3 eller en Kalasjnikova AK-47, men slyngen til David gjord samme nytten.
Egentlig gjorde David det han pleide å gjøre, han mestret slyngen og rammet på håret. Lettere å treffe en stillestående kjempen enn et rovdyr i bevegelse.
Å møte Goliat var som å gå på elefantjakt med en grovkalibret jaktrifle.

Hva er så moralen her? Jo, bruk det Gud har gitt deg i den situasjonen du er - det fungerer. Er du tro i det lille så vil Gud sette deg inn i noe større, men om du ikke kommer inn i noe større så "pass" din sauer der du er. Når Moses stod ved Rødehavets bredd så brukte han det han hadde i hånda - staven. Størrelsen på motstanderen er ikke det store problemet bare vi gjør det vi pleier å gjøre - søker Gud sånn i hverdagen, slik som David gjorde!
Det jeg har gir jeg deg sa Peter og Johannes til den lamme mannen.....

Uansett i hvilken vinkel metaforen om David og Goliat presenteres så er det forholdet mellom det bitte lille og kjempestore som gjelder. Men for å dra det videre så har vi alle fått vår slynge - troen på Jesunavnet. Øver vi flittig blir vi treffsikre....

søndag, oktober 09, 2016

Brev 16 - åndsutgytelse med Pernille og Jørn

Jørn og Pernille Strand med Kjell Halltorp på Visjon Norge i kveld. Temaet er Den Hellige Ånds fylde eller åndsutgytelse. Og ut fra hva jeg ser fra mitt lille utsiktspunkt så mener jeg de traff de blink. Den Hellige Ånd er atmosfære. Disse tre formidlet veldig bra diagnose  på dagens kristensituasjon  og disse tre er etter min oppfatning personer man kan lytte til.
Jeg derimot føler meg ikke kapabel eller den rette til å skrive om dette, men jeg kjenner det "vibrerer" når jeg lytter på Pernille og Jørn. Jeg er også smertelig klar over min utilstrekkelighet når det gjelder å formidle Guds kraft.  Det jeg IKKE har kan jeg IKKE gi - min bønn er - må Gud sende mange "Barratter" til oss.
Ånden skal ikke bare forkynnes, den skal formidles. Når T.B.Barrat kom hjem fra sin mislykkede innsamlingsreise i Amerika så kom han hjem med noe mer verdifullt - en sann fylde av Den Hellige Ånd. Og denne Åndsfylden spredte seg fra person  til person som en skogsbrann. Vi vet jo at ildungene i slike branner hopper fra tretopp til tretopp. Og det er slik sanne vekkelser sprer seg, vi kan nemlig bare gi det vi har.
For Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. "Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd. Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse",.... (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8‬:‭16-18‬ NB)
"Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord". (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭19‬:‭6‬ NB)

Ikke misforstå meg nå - jeg vil i hovedsak høre om Jesus, ikke om Ånden - derimot vil jeg være fylt av Ånden. Finner veldig lite om å forkynne Ånden i Bibelen, derimot er forkynnelsen av Jesus Kristus og ham korsfestet den røde tråden.
For vi kan tale om Ånden til vi blir tørre....
Det er ordet om korset som er Guds kraft til frelse, ikke ordet om Ånden. Likevel hører selvsagt undervisning om Ånden med i all sunn forkynnelse. Men man får ikke Ånden ved å høre om Ånden, for Åndens oppgave er å herliggjøre Kristus ikke seg selv. Og når Kristus forkynnes salves tilhørerne med Ånden - logisk?
Noen ganger kan undervisning om Ånden sammenlignes mer å ta et brevkurs i svømming. Det jeg har gir jeg deg sa apostelen. Her ligger utfordringen til alle som forkynner Guds ord....
Til dette vil jeg tilføye med all ydmykhet (om jeg har det da?) Forkynnere har forskjellige gaver og forskjellig utrustning. Et eksempel på dette finner vi når Filip forkynte evangeliet i Samaria. Det var vekkelse med tegn, under og mirakler der, men én ting manglet i Filips tjeneste - å få de nyfrelste inn i Åndens fylde. Og i stedet for å undervise de nyomvendte om Ånden så fikk han assistanse fra Jerusalem. Håndspåleggelse er rett på sak!

"Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. De ga alle akt på det som ble sagt av Filip, da de hørte og så de tegnene han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik. Og mange vanføre og lamme ble helbredet". (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8‬:‭5-7‬ NB)
"Men da apostlene som var i Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd". (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8‬:‭14-17‬ NB)
"Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt?"
"Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt? (‭Galaterne‬ ‭3‬:‭2, 5‬ NB)

Altså slik jeg ser det - Kristus forkynnes - mennesker blir frelst - de frelste får håndspåleggelse av åndsfylte mennesker - de nyfrelste blir fylt av Ånden og taler i tunger - deretter kan de nyfrelste undervises om Ånden og de åndelige gaver. Og for å sette det på spissen så er jeg for den saks skyld ikke Pinsevenn kun fordi jeg tror på pinseopplevelsen, det er å leve i det som gir meg denne retten...
Pernille og Jørn formidlet noe viktig på Visjon Norge i kveld. Dette ga sikkert lengsel i mange, sann lengsel fører til bønn og bønn fører til en ny utgytelse av Den Hellige Ånd - vårt eneste håp....

lørdag, oktober 08, 2016

Brev 15 - Når oljen er borte og oljefondet tomt...

I disse statsbudsjettdager så er kunsten tydeligvis å gi riktig beløp til riktig plass. I Norge har vi ikke økonomiske problemer - heller fordelingsproblemer. I Norge behøves det nesten ikke å spare, det har mamma stat gjort, i oljefondet. Men når det er slutt på oljen?
Eller enda verre, om vi mister tilgangen på våre petroleumsprodukter?
Vi hadde Oljekrisen som var det navnet på den energikrisen som rammet den vestlige verden i 1973.
I Norge førte krisen både til begrenset tilgang på bensin og forbud mot bilkjøring i helgene. Den 22. november 1973 ble det vedtatt at alle bensinstasjoner skulle holdes stengt på lørdager og søndager, samt etter klokken 19.00 alle ukedager. Fra 5. desember ble det også innført forbud mot kjøring med motorkjøretøy i helgene.
Ja dette er historikk, men jeg husker de biltomme  gatene, kan det komme igjen?
Når vi leser i historiebøkene ser vi fort at ingen nasjon eller kultur har vokst seg inn i himmelen - alt har på ett eller annet tidspunkt opphørt eller gått over i en annen form.
Det finnes omlag 16.000 atombomber i verden - vi de bli anvendt? Muligheten finns, og om eller ikke smellsakene anvendes, så må jo vår kultur før eller siden ta slutt.
Hva blir vår hverdag om dette skjedde over natta, petroleumsproduktene uteblir, matimporten reduseres, flytrafikken opphører. Hva blir så vår hverdag?
Helsesektoren vil møte en ny hverdag. Om varetransporten reduseres eller opphører må mange av våre pleietrengende tilbakeføres til sine familier. Bortsett fra de rent medisinske problemene så vil da tid nok til å stelle disse hjemme - det er jo slutt på alle feriereisene. Og gjennom det meste av menneskehetens historie har det jo ikke vært noe som heter syke- og gamlehjem.
Det kulturelle livet må omstille seg. Det blir ikke så lett å reise hit og dit og delta her og der. Bare tenk på fotballen?
Og kirke- og menighetslivet da, nå reiser vi alle til det bedehuset hvor vi trives best.
Mossinger reiser til Sarpsborg og Sarpinger til Fredrikstad og omvendt. Vi opplevde dette i 1973 hvor vi med barn og barnevogn gikk til kveldsmøte. Heldigvis var vi med i en lokal menighet så turen ble ikke så lang, men om vi hadde vært med i en Sarpemenighet da? Om et kjøreforbud kommer i dag så må vi innse at vi må delta i en lokal menighet - skremmende eller nyttig?
     Vi i Norge er ikke selvforsynt med mat. Den reelle selvforsyningsgraden indikerer hvor mye av vårt årlige forbruk vi i en krisesituasjon vil klare å produsere på norsk jord, inkludert behovet for korn som dyrefôr.
-Vi har sakte, men sikkert gått i feil retning hevdes det og blitt mer og mer avhengig av import av matvarer. Norge har mistet 23 prosent av kornarealet sitt på 25 år og det er alarmerende.
noe som heter syke- og gamlehjem
Det hjelper lite med en moderne traktorpark om dieseloljen opphører. Men vi kan jo dyrke poteter på alle golfbanene da. Det interessante er at hele verden innser at kriser kan komme - det forteller genlageret (frø) på Svalbard oss.
Dette var en bitte liten fundering på hva som kan skje - eller kommer til å skje. Putin har begynt å sende sine kampflyprosjektet over Sverige, det siste landet han avla visitt er Finland. Men vi kommer jo til å leve i all evighet i vår velstand - selvfølgelig.
Men til slutt kan vi ta et personlig tankeeksperiment.
Hva om oljefondet ble verdiløst - hvordan blir din hverdag?
Og enda med alvorlig - om petroleumsproduktene for en kortere eller lengre periode blir fraværende eller forsvinner - hvordan blir din hverdag da?torsdag, oktober 06, 2016

Brev 14 - da jeg falt av lasset (musikalsk).

Da jeg falt av lasset, altså det musikalske. Jeg har alltid likt å spille, men få liker å høre på. Godt folk har smak. Men jeg har faktisk spilt violin som gutt, hatt pianotimer, så gitaren, kirkeorgel en periode og trekkspillet da, det fulgte meg i mange år. Det jeg elsker å spille nå er klassisk gitarmusikk - slikt man får kjøpt på noter. 
Som nyfrelst ungdom hadde jeg allerede lært å spille gitar. Hadde faktisk gitartimer hos en musikklærer ved navn Håkon Madsen i Oredalseveien, det var han som lærte meg gitarnotene. Jeg gikk så opp i denne spillingen at den etter hvert ble en liten avgud og så gudfryktig som jeg (trodde) var kastet jeg avguden (notene) i ovnen,  noe jeg har angret på siden. Men sånn var det. Men jeg kastet ikke gitaren. Så kjøpte jeg en ganske dyr gitar av merket Levin. Den ble spesialbestilt fra Sverige. Etterhvert ble den utstyrt med mikrofon og en venn i menigheten bygde en forsterker til meg. Den hadde volumbryter og bryter for vibrato eller skjelvetoner. Jeg var litt banebrytende i det kristne miljøet med elektrisk gitar den gangen - det var ikke helt vanlig med el-gitarer da. Særlig vibraton imponerte (noen).
Vi startet en ungdomsmusikk i menigheten og jeg var lederen. Vi spilte og sang og var ofte både her og der. Men ikke sjelden begynte vi å synge i én dur og seilet ned i en annen - ikke alle i koret sang helt rent og med en litt sterk stemme sluttet vi ofte a-kapella - pinlig. Jeg så meg nødt til å kjøpe et trekkspill - 96 basser  av merket Hohner. Da fungerte alt bra, men min elskede Levin måtte selges for å finansiere dragspelet. Savner denne orkestergitaren fremdeles.
Det var mye sang og musikk i hjemmet vårt den første tiden og helt fram til midt på 80 tallet. Sildigregn var den populære sangboka og vi sang og sang. Når familien var samlet eller når venner og kjente var innom til en kopp te etter søndagsmøtene. Det var ikke så lange møter i disse gyldne tidene - søndag kveldsmøtet begynte kl 18.00 og sluttet ofte ved 19.30 tiden - god tid til sosialt fellesskap på søndagskveldene.
I går, i dag til evig tid den samme Jesus er - denne sangen ble sunget mye...
Og alle lovsangene fra 70 tallet - fine kor og greie å spille
Men så falt jeg av lasset, hva hendte?
Jo, det var lovsangene som kom på 80 tallet og deretter. Men det var ikke bare lovsang, det var nye rytmer med synkoper og det hele. Jeg som bare var opplært i skomakertakt og ompapa klarte rett og slett ikke den nye stilen. Men jeg sørget ikke over det, den nye lovsangen var bra - jeg elsket den og elsker den fremdeles. Å akkompagnere, altså lovsangen, det falt mer vanskelig.
Gitaren og sangen ble lagt på hylla og det gikk mange år uten at jeg rørte ved et instrument. Men for noen år siden ble jeg invitert med på en gitarkonsert et sted i Sverige. Da våknet noe til liv i meg - de klassiske tonene, men det satt langt inne.
Nå spiller jeg hver dag - bare for meg selv - og jeg nyter det.
Jeg vil ikke ha Sildigregntiden tilbake - det ble ofte bare tut og kjør. Sangene ble kun opplevelser på utsiden og uten å berøre innsiden.
Samtidig savner jeg sanger som kan spilles og synges hjemme av enkle folk med skomakertakt - slike som meg.
Altså gudstjenestesanger som kan benyttes både til husbruk- og hjemmebruk av slike som meg. Men toget har nok gått..... Gud velsigne Hillsong - ny sang for nye generasjoner.

fredag, september 30, 2016

Brev 13 - om kristenfundamentalisme og andre lister...

Jeg skriver og jeg skriver, til tross for at jeg har satt meg på tribunen. Denne gangen skriver jeg bare for å informere - om Koranen og Islam. Jeg beskylder ikke muslimer for noe som helst, som ellers i verden er de fleste der hyggelige og gode mennesker, og vi må heller ikke glemme at  kristendommen tilsynelatende også har hatt mange så dystre og mørke sider (men da er det ikke kristendommen vi har sett). Men tenk om alle vi kristne skulle praktisere vår kristendom til ytterste konsekvens og muslimene praktisere Koranen til ytterste konsekvens - hva da?
Altså om begge parter blir bokstavtro fundamentalister?
Jeg skal bare henvise til et par vers, litt fra Bibelen og litt fra Koranen, og dette er veldig svart/hvitt - men tenk etter på hva Jesus sier:

"Om noen slår deg på det ene kinnet, så vend også det andre til! 
Når en tar ytterkappen din fra deg, så nekt ham heller ikke kappen! Gi til hver den som ber deg, og krev ikke tilbake fra den som tar ifra deg det som ditt er. Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem". (‭Lukas‬ ‭6‬:‭29-31‬ NB)

                                                ********************************
Så langt Bibelen, nå kommer et vers fra Koranen kapittel 2, fra og med vers 190 til og med vers 193: Der heter det som følger:
"Og bekjemp på Allahs vei dem som bekjemper deg, men gå ikke over grensene, for Allah liker ikke dem som går grensene. Og drep dem hvor du enn finner dem, og driv den ut fra der de har drevet dem ut, for forfølgelse er verre enn drap. Men kjemp ikke imot dem ved den hellige moské (i Mekka) med mindre de angriper dere der, så drep dem. Slik er lønnen til dem som undertrykker troen. Men hvis de overgir seg, da tilgir Allah, den som har barmhjertighet. Og bekjemp dem inntil det ikke er noe mer vantro og inntil all (guds)dyrkelse er av Allah alene. Men hvis de (det vil si de vantro) slutter å bekjempe dere, så gå da ikke over grensene bortsett fra når det gjelder avgudsdyrkere".

Disse versene er altså koranensitater og hentet fra boken MUHAMMED SLIK SAMTIDEN SÅ HAM av Halvor Tjønn. En bok som er bygd på tekster av arabiske forfattere som levde på Muhammeds tid.
Men for å få en balanse i bildet bør du lytte på den Egyptiske pastoren Sameh Maurice som på Livets Ord i sommer fortalte fra vekkelsen i muslimske miljøer i Egypt.