fredag, november 10, 2017

Bibelskoler - en motesak?

Behøver vi bibelskoler?
Tja, dette vil jeg filosofere over i dette innlegget. Bibelskole kan jo være så mangt, fra det kjedelige teoretiske til det levende, engasjerende og livsforvandlende. Leste for mange år siden om en bibelskole hvis en av avslutningsoppgavene var å redegjøre detaljert om misjonsreisene til Paulus (forstod ellers at det var en ganske skjematisk undervisning der). Kirkehistorie er jo viktig, men det er jo mye, mye mer som må inn først...
Bibelen taler om «den som blir opplært i ordet» og Jesus sier i Matteus 28 at vi, altså menigheten skal lære dem å holde, altså ikke bare lære... Jesus sier også:

«....Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft.»
‭‭Matteus‬ ‭22:29‬ ‭
Det går jo an å lære bort, undervise og holde foredrag uten at det egentlig er noe mål i det hele. Som bibelen sier:  «...som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse.» 2 Timoteus‬ ‭3:7‬
Man har jo egentlig ikke lært noe før man forstår og kan praktisere (holde) det man har lært.
Det gjelder matematikk, idrett eller å forkynne Guds ord og å fungere i nådegavene.
I mine guttedager deltok jeg på et svømmekurs på idrettsbanen på fotballbanen til Østsiden fotballklubb. Mye tørrtrening og lite i det våte element. Jeg lærte ikke å svømme da, men senere tok jeg en sjanse - hoppet ut på dypt vann og lot det stå til og uten tilsyn, jeg var helt alene denne dagen. Men jeg overlevde....
Ikke alle overlever.
«Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap...»
‭‭Hosea‬ ‭4:6‬ ‭
Jesus sier ikke at vi bare skal lære dem, vi skal lære dem å holde - det er noe annet!
Videre sier bibelen at «den som er fullært blir som sin mester!»
Altså den som underviser må kunne sitt fag, ha prøvd og erfart - og så bringe det videre.
En annen side er at lærerne i kristen sammenheng er innsatt av Gud, og bibelen advarer - ikke mange bli lærere!
Likevel behøver vi lærerne, det er de som skal gjøre oss fullt dyktig til all god gjerning.
Og da er vi ved dette vanskelige, for på en måte kan jeg ikke velge lærer(e) selv. Bibelundervisning og bibelskoler må være fundamentert i sunne menigheter.
«For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.» 2 Timoteus‬ ‭4:3-4‬
Et teorikurs i trafikkregler er ikke nok for å kjøre bil, man må faktisk bak rattet og lære hva bil og trafikk er - få det inn i ryggmargen.
Tenk om det var slik at alle kunne kjøpe en bil og lære seg å kjære selv? Man behøver ikke mye fantasi for å forstå hvordan det ville ende.
Men slik opplevde jeg de første tredve årene av mitt kristenliv. Vel var det noen få bibeltimer, men ikke forstod jeg noe og muligens ikke de som lærte det bort heller...
Husker fra mine yngre år at Filadelfia i Oslo hadde er fjorten dagers bibelkurs for vordende evangelister.
Det var bøkene som reddet meg er jeg redd!
Jeg kan ikke huske det var noen undervisning om bønn, misjon, nådegaver, tro, rettferdighet, evangelisering. Derimot var det mye undervisning om de siste tider og Jesu gjenkomst. Er du rede når han kommer - ja jeg er rede...(men mange ble nervøse).
Husker en av datidens profilerte pinseledere underviste om "mon jeg finner troen på jorden?", han burde heller undervist om TRO!
Men du, så mange fantastiske prekener jeg har hørt.
Senere, i en alder av 44 år fikk jeg endelig begynt å lære noe - aldri for sent heter det, men for meg ble det det, skulle begynt 25 år tidligere, men da var det ikke noe å begynne på - jo selvfølgelig Troens Bevis i Sarons Dal da, men den lå på en måte utenfor min rekkevidde. Den var jo for de som hadde misjonskall og den slags lå for høyt for meg.. Skomaker, bli ved din lest!

Etter denne litt omstendelige innledning vil jeg komme med min konklusjon - alle menigheter behøver bibelskole med systematisk undervisning i grunnleggende bibelske emner. Søndagsgudstjenesten er ikke tilstrekkelig, der får vi den nødvendig oppbyggelse, formaning og trøst. Men alt det andre som møter et menneske i livet, når får man lære om hvordan man skal håndtere dette?
Det er bedre med forebyggende og grunnleggende undervisning først enn formaning og kanskje sjelesorg etterpå.
Målet med systematisk bibelundervisning er at
«han (Jesus) må gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet! Amen.» Hebreerne‬ ‭13:21‬

Men det er jo umulig å bli i det vi har lært hvis ingen har lært oss noe?

«Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.»
‭‭2 Timoteus‬ ‭3:14-17‬

Og det er faktisk bibelsk med bibelskoler, det mente i alle fall Paulus:

«og (Paulus) holdt daglige samtaler i Tyrannus’ skole. Dette varte i to år, så alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus’ hender, så at folk til og med tok svetteduker eller arbeidsforklær som han hadde hatt på seg, og bar til de syke. Og sykdommene forlot dem, og de onde åndene for ut av dem.» Apostlenes gjerninger‬ ‭19:9-12‬ ‭

Dette er mitt lille bidrag og forsiktige oppfordring til alle menigheter som ønsker vekst og fremgang.
Gi bibelskolene innpass, la alt folket lære hele Guds råd til frelse. Før var det noe som het "Hela Kyrkan Sjunger" og som begynte i 1973, nå burde hele menigheten som Maria gjorde ved Jesu føtter... "Hela Kyrkan Lærer"!
Nå blir jo dette jeg har skrevet her bare en tanke fra en som ingen hører på likevel. Interresant vil noen si som har orket å lese helt hit (gratulerer), eller for mye fantasi, eller ugjennomførbart eller bra idé, men....

Det er bedre å sørge for at alle lære noe enn at de få kan alt. Paulus formante hver og én med tårer. Jeg tror at bare de menighetene som fokuserer på enkeltmedlemmer vil nå de store massene og motsatt, de som fokuserer på massene når egentlig ingen.
For hverken du eller jeg er massen, vi er enkeltpersoner og ønsker å bli sett og behandlet som sådanne.
Så til slutt vil jeg dele mine tanker om gjennomføringen, vi gjør det enkelt. Det vi ønsker er, som bibelen sier, å være fast forent i samme sinn og samme mening.
Det velges ut noen grunnleggende emner og alle i menigheten får tilbud om å delta i undervisningen over en gitt periode.
Emnene kan være tro, rettferdighet, misjon, økonomi, ekteskap og annet som er viktig for det personlige kristenlivet. Altså de klassiske bibelskoleemner.
Videre kan man for eksempel se det hele over en treårsperiode og med kun ett emne i vårsemesteret og ett i høstsemesteret - da blir det hele overkommelig. Når tre år er gått begynner man på nytt igjen - og selvfølgelig diplomutdeling for hvert avsluttet emne.
Det er bedre å begynne forsiktig og heller øke!

Selvfølgelig er det best med en ett- eller flerårig bibelskole basert på kveldsundervisning, slik som for eksempel Troens Ord har gjort i Sarpsborg, Steinkjer,  Stjørdal og nå i Betel Menighetssenter på Klæbu.
Men jeg vil også løfte opp og anbefale en enklere, men kontinuerlig bibelundervisning slik jeg har beskrevet. Om folk ikke kommer må lærerne gå i seg selv...
Guds bekk er (alltid) full av vann.
Vi behøver bibelskoler....onsdag, november 08, 2017

Ikke glem dette kjære pastorer.

Herren er min hyrde....
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til hvilens vann.
han dekker bord for meg.
Salme 23 viser oss allt Gud forsyner oss med. Men når dette blir bare teori er det død.
Og vi kan leve i det meste av dette Salme 23 beskriver og likevel mangle det mest vesentlige for et fungerende kristenliv - livet i Den Hellige Ånd.
Det var dette Gud gjorde noe med i 1906 i Azusa Street når han lot sin Ånd strømme over tørre marker. Det forandret klodens kristenliv.
Når dette er en normal del av menighetslivet vil det på samme måten forandre menigheten.
Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over kan vi lese i salme 23 og så blir det med det. Det er her menighetsledere må legge tilrette slik alle i alle menigheter kan oppleve salveoljen eller Åndsfyldens kraft og velsignelse. Stunder mettet med gudsnærvær og salvelse slik at alt vondt bare renner av...
Robert Morris beskriver dette etter et møte med en pastor som var noe frustrert.
Når denne hadde fortalt Morris om sin visjon og virksomhet virket alt veldig bra, men så merket Morris seg at det var én ting som manglet og han beskriver det slik:
«... It was all great. There was nothing in his vision about providing people the opportunity to have regular, corporate encounters with the presence of God. There was a hole in his vision.»
Denne pastoren hadde "glemt" at folket også jevnlig behøvde å oppleve Guds manifesterte nærhet, og denne lille "greien" manglet i hans visjon.
Med andre ord, gi folket stunder med Guds manifesterte nærvær. På hvilken måte dette kan praktiseres er en annen sak, men dette som var så viktig for Jesus burde være enda mer viktig for oss.
Og Robert Morris avslutter kapitlet med følgende påstand:
«But the key to winning our cities consists of healthy, well-feed sheep.»

søndag, november 05, 2017

Martin Luther King - I have a dream...

I have a dream, have you?
Når vi slutter å drømme da slutter vi å leve. Vi et skapt i Guds bilde og det å se framover er en del av Guds vesen. Mener ikke at Gud ser framover, for han er evig, men Gud ser framover og  har har fremtidsdrømmer for oss.

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia‬ ‭29:11‬

Det er helt rett å drømme framover, om noe nytt, noe bedre. Og det er egne drømmer og gudgitte drømmer.

«Når det fører nedover, skal du si: Oppover! Han skal frelse den som slår sitt øye ned.» Job‬ ‭22:29‬
Drømmerne ser oppover!

Det ble holdt en viktig tale på 17 minutter den 28. august 1963. Taleren var Martin Luther King og tittelen var: "I have a dream!" Hans drøm var å se frihet for den svarte befolkningen i USA. Han drømte, talte og det skjedde.
Jakob hadde en drøm når han flyktet fra sin bror Esau og han fikk se himmelstigen.
Josef, Jakobs sønn drømte at hans brødre bøyde seg for ham og det ble slik.
I Matteus leser vi om hvordan Gud varslet Josef i en drøm om å ta med Jesus og reise til Egypt og når han skulle vende hjem.
De vise menn ble også varslet.
I Paulus liv og virke åpenbarer Gud sin vilje også gjennom syner. Ananias fikk beskjed gjennom et syn at han skulle oppsøke Paulus, og Paulus fikk et syn om å reise til Makedonia.
Gud leder sin menighet gjennom åpenbaring, syner og drømmer.

«Samle folket, innvi forsamlingen! Kall de gamle sammen! Samle de små barna, også de som dier mors bryst! La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden av sitt kammer!» Joel‬ ‭2:16‬

Få tak i gamlingene, få dem fylt med Ånden og og la drømmene komme - drømmer fra Guds trone. Gud leder sitt folk gjennom drømme og de gamle er forunt dette privilegium. De eldste i våre menigheter skal være eldste med drømmer fra Herren. Men han samler barna og ungdommen også. Og glem ikke at nåtidens ungdom er fremtidens gamlinger!
I tider av tørke er det lite av syner. Men når Guds Ånd får virke i sin menighet kommer også synene. Mener å huske at for mange år siden når Åge Åleskjær virket i Halden hendte det at folk opplevde syner fra himmelen. Ikke ofte nå til dags, men det kommer!

«Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det få.» 1 Samuel‬ ‭3:1‬

Disse tilstandene som beskrives ovenfor er vel ikke uvanlig nå heller, hører aldri om syner i disse dager. Men syner og drømmer er alltid knyttet til forkynnelse av Guds ord. Guds ord er kompasset og synene åpenbarer målet.
«Uten åpenbaring blir folket tøylesløst.» Salomos Ordspråk‬ ‭29:18‬
Dette ordet er hentet fra den gamle reisemåten med hest og vogn. Tar du bisselet fra hesten blir det umulig å tøyle den og reisen går i hytt og pine.
Det blir da hestens (les kjøttets) innfall som bestemmer kursen.
Men når Guds Ånd kommer i hovedsetet er det de åndelige lovene som gjelder.

«Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner.» Joel‬ ‭3:1

Dette skriftstedet brukte Peter når han begrunnet tungetalen på pinsefestens dag. Og dette verset har også blitt "fenghetta" for den verdensomspennende pinsebevegelsen som begynte for over hundre år siden. En bevegelse manifestert av profeti, tunger og tydning, helbredelser og mirakler. Jeg sier ikke at dette med syner og drømmer har vært fraværende, men i mitt lille hjørne av verden har den glimret med sitt fravær.
Men vi behøver dette, det er en viktig del av barnas brød.
Vi skal drømme når vi ber, når vi leser Guds ord og når vi samtaler. Guds drøm kan nettopp da bli gitt inn i våre tanker og sinn.
Men når Gud gir syner til de unge og drømmer til de gamle, da er noe på gang.
Begynn å drøm om å få drømmer.
Det er mer land å innta!


torsdag, november 02, 2017

Avlat

Avlat og skjærsilden.
2. november er allesjelersdag. Da ber vi for de avdøde, og de sjeler som ennå befinner seg i skjærsilden og trenger vår forbønn sier katolsk.no i dag.
Fra den katolske katekismus leses følgende:
HVA ER AVLAT?
"Avlat er ettergivelse overfor Gud av timelig straff for synder hvor skylden allerede er slettet ut, ettergivelse som den troende med den rette innstilling kan oppnå på visse betingelser gjennom en handling fra Kirkens side som, i egenskap av gjenløsningens forvalter, fordeler og ved sin myndighet anvender den skatt av godtgjørelser Kristus og de hellige har vunnet".
"Avlat er delvis eller fullstendig, alt etter som den helt eller delvis fritar for den timelige straff som skal sones for synd". [428]. De troende kan vinne avlat for seg selv eller anvende den for døde.[428b]

For å si det med andre ord - avlat er å hjelpe "salige" ut av skjærsilden. De befinner seg der av den grunn at de ikke har fyldestgjort pålagte botsøvelse for synder de har bekjent. Da blir manglende botsøvelser fullbyrdet i skjærsilden.
Om syndenes forlatelse.
Syndene er ved skifting tilgitt, syndenes forlatelse (absolusjon)er tilsagt, men boten er ikke fullført tilstrekkelig. Absolusjon eller syndsforlatelse er en formell uttalelse fra en biskop eller prest om at en persons synder er tilgitt.
Om boten.
Bot kan vi gjøre på så mangt et vis: Vi intensiverer bønnelivet. Vi leser daglig i Bibelen. Vi fordyper oss i en from bok. Vi går helt konkret inn for nestekjærligheten. Vi forsoner oss med dem vi er kommet på kant med. Vi sparer penger ved å gi avkall på mer eller mindre unyttige ting og gir beløpet til Caritas Norge.
De som befinner seg i skjærsilden har altså fått syndenes forlatelse ifølge den katolske kirken, men i skjærsilden får de en form for "etterrenselse" så de blir skikket for å komme inn i himmelen.
Selv om bønner for de avdøde finnes på innskrifter i noen romerske katakomber fra de første kristne århundrene, var Kirken relativt sent ute med en egen liturgisk fest med messer og bønn for alle sjelene som renses i «skjærsilden», purgatoriet. Feiringen er basert på den lære at sjelene til de troende som ved døden ennå ikke har blitt renset for venielle synder, eller ikke har sonet for tidligere overtredelser, ikke kan gå direkte inn til himmelens glede, selv om deres evige frelse er sikret. De må først gjennomgå en renselse, slik at de kan få den hellighet som er nødvendig.3 «Venielle synder» kalles også svakhetssynder i motsetning til «dødssynder».
På konsilet i Trent ble det i 1563 sagt:«Det finnes et purgatorium. De sjeler som blir holdt tilbake der, blir hjulpet når de troende ber for dem, særlig når messen blir lest for dem.» Fra de tidligste tider har Kirken æret de avdødes minne og båret frem forbønner for dem, særlig det eukaristiske offer, slik at de kan nå frem til det salige syn etter å ha blitt renset. Kirken anbefaler også almisser, avlat og botsøvelser til fordel for de avdøde.

For å si det litt forenklet.
Den katolske kirken har et overskudd av gode gjerninger som er tilført kirken gjennom helgenens fromme liv. Når en stakkars synder mottar syndenes forlatelse kan denne i tillegg bli pålagt botsøvelser. Det er noe kirken fant på i det andre århundre, og har forblitt i den katolske kirken. Når så en stakkars kristen dør vet man ikke om denne har utført tilstrekkelige botsøvelser og man frykter da at denne har havnet i skjærsilden for nødvendig renselse før himmelporten kan åpnes. Ved forbønn, messe og avlat blir da "overskuddet" av det kirkelige forråd overført til denne stakkars sjel som derved blir frigjort fra purgatoriet. Avlat er altså befrielse fra den timelister straff, bot, for de synder som er begått.
Men husk, skjærsilden og avlat har ingen ting med syndenes forlatelse å gjøre!
Egentlig litt inn innviklet å være katolikk!

lørdag, oktober 28, 2017

Martin Luther

Reformasjonsjubileet.
Noen synspunkter fra en amatørs vinkel, for de intellektuelle og profesjonelle bruker vel ikke Facebook og blogg?
Her kan man bare synse og mene i vei og så kommer andre motsynsere og antimenere og pulveriserte det en stakkar har sydd sammen. Det står jo som kjent i Bibelen at dåren blir regnet som vis når han  ikke åpner munnen (eller skriver på Facebook). Jeg skriver likevel, om Martin Luther og reformasjonen.
Og når jeg tenker meg om i forbindelse med reformasjonsjubileet så lurer jeg på om bare vektleggingen av de 95 tesene mot avlatshandelen på slottskirkedøra i Wittenberg er helt riktig. Hva om om den gode Martin hadde stoppet der?
Selvfølgelig var de 95 tesene avgjørende, hadde vel samme effekt som skuddet i Sarajevo. Jeg har faktisk lest disse tesene, har du?
Hva om Martin Luther ikke hadde oversatt bibelen til tysk, bygd opp den protestantiske teologien, skrevet læresalmene og kjempet aktivt for troen alene? Hva hadde vår evangeliske hverdag vært nå?
I 1528 var Luther på en rundreise og besøkte de nye lutherske menighetene og ble da oppmerksom på den dårlige tilstand når det gjaldt den grunnleggende bibelkunnskap. For å rette på dette utarbeidet Luther en del undervisningsmateriell som så ble utgitt som den lille og den store katekismus. Sistnevnte bok var ment som en hjelp til de nye forkynnerne som sluttet seg til Luther.
Heinz Schilling skriver i sin bok om Martin Luther følgende om Luthers virke etter 1517: «Teologiske eller andre teoretiske gjennombrudd var ikke lenger nødvendige. I den forstand hadde «den unge Luther» gjort unna alt mellom 1515 og 1520. Nå handlet det om å utvide den evangeliske teologiens byggverk.
   På den ene siden måtte den avgrense seg mot og legitimere seg ovenfor den katolske teologien, og det i to retninger: mot den delen av den middelalderlige tradisjonen som teologene i Wittenberg forkastet som ubibelsk, og mot den nye antiprotestantiske stridsteologien som romerkirken brukte til å bekjempe Luthers lære. På den andre siden handlet det om å sette opp grensepæler mot avvikende lærer innad i den reformatoriske leiren.»
Og jeg tilføyer, der det fleste tror at Martin Luther vant (de 95 tesene), der begynte egentlig kampen.

onsdag, oktober 25, 2017

Tafsing....?

Tafsetider...
Når normløshet er en norm, da blir den som lever etter normer regnet for unormale av de normløse, enkelt, ikke sant? Det er greit å gjøre hva man vil med hvem man vil bare alle er villige - det er slik jeg forstår det - eller?
Er det dette som er vår nye samfunnsnorm.
Men den mannlige abnorme tafse(u)kulturen som har vært på agendaen de siste dagene viser at det tross alt innerst inne finnes uskrevne normer (lover) - kvinnene vil bli respektert og verdsatt - ikke tafset på eller voldtatt.
For tafsing er vel en form for voldtekt?
– Vi må få en slutt på at enkelte menn tror det er greit å tafse på kvinner, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.
Og her er jeg enig med arbeidsministeren, men er det så enkelt at det bare er enkelte menn, eller er det et flertall, ser vi bare toppen av isfjellet? Egentlig vil jeg ikke tro at flertallet av menn er tafsere. Mulig vi kan bytte ut ordet "enkelte" menn med "enkle" menn - mye testosteron og lite hjernemasse. Er noen mannfolk helt normløse?
Om noen skulle begynne å gni og tafse på bilen til naboen ville det nok fort bli en politianmeldelse.
Og hvor og til hvem skal de som blir utsatt for disse fornærmelsen gå til?
Det kan ikke bevises og dessuten er det pinlig å "henge ut" en kollega eller venn.
Mye av våre holdninger hentes fra oppvekstmiljøet, også mennenes holdninger til kvinnene. Høy standard og respekt i hjemmet skaper også det samme i den oppvoksende slekt. Slik du er mot mora di vil du bli mot kona di sa min mamma engang, hun var en meget klok kvinne.
Og vi kan føre dette videre ved å si - det mannen sier og gjør mot kona si vil guttungen når den tid kommer gjøre mot kona si...
Må ordet ridderlig komme på agendaen igjen?
Ridderlig - nobel - galant - kultivert - høflig - taktfull - oppmerksom - dannet.
Normer og regler er faktisk bra!

mandag, oktober 23, 2017

Universet og hår....

Universets størrelse og min (manglende) fatteevne.
«Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der - hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham!»
‭‭Salmene‬ ‭8:4-5‬
Men Gud kjenner oss, våre hodehår er tellet sier Jesus. «Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen.» Matteus‬ ‭10:30‬ ‭
Når dette er slått fast så vil jeg  ikke forsøke å forklare hvorfor ting hender eller ikke hender. Gud vet alt, men veien til ham er tro som Heb. 11:6 viser oss.
Hvor mange sandkorn er det på vår  kloden og hvor mange stjerner er det i universet? Abraham fikk løfte om en stor slekt, men hvor mange dreier det seg sa egentlig om?
«Han (Gud) førte ham (Abraham) utenfor og sa: Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem! Og han sa til ham: Slik skal din ætt bli.»
‭‭1 Mosebok‬ ‭15:5‬ ‭
Jeg søkte litt og fant følgene opplysninger om universet. Om vi dobler eller halverer tallene er det ufattbart likevel.
Sommeren 2003 anslo en gruppe astronomer ved Australian National University antallet av stjerner i universet til å være 70 trilliarder – det vil si et 7-tall fulgt av 22 nuller. Men da har vel universet en begrensning? Jeg tror at om  vi kommer  til universets ende (om det var mulig) så vil vi møte et nytt univers og et nytt og et nytt...
Det samme tror dr. Simon Driver, som var med på undersøkelsen, og han mener  imidlertid at det virkelige antallet godt kan være større, ettersom opptellingen bare omfatter galakser som er innen rekkevidde for teleskoper på Jorden. Videre er det slik at universet ifølge de nyeste kosmologiske teoriene er uendelig, og dermed finnes det trolig også uendelig mange stjerner.
Abraham fikk også løfte om en ætt like stor som støvet på jorden. Om vi bytter støv med sandkorn blir det også ganske mange.
Men la oss for en stund holde oss til tallet 70 trilliarder stjerner og sammenlikne med antallet av sandkorn. Sandkorn kan være fra 0,125 til 0,5 millimeter i diameter. Hvis vi forutsetter en gjennomsnittlig størrelse på 0,25 millimeter, vil det i én kubikkmeter sand være 64 milliarder sandkorn.
Lengden av verdens strender er vanskelig å beregne, men et forslag sier 1,5 millioner kilometer. Hvis hver strand i gjennomsnitt er 50 meter bred og dekket av én meter sand, kommer vi til at det på alle verdens strender er totalt 4,8 trilliarder sandkorn.
Summa summarum: Det stemmer nok at himmelens stjerner er mer tallrike enn sandkornene på alle verdens strender, cirka 15 ganger så mange. Men det endrer seg hvis vi tar med ørkenene. Bare i Sahara er antallet av sandkorn beregnet til 1800 trilliarder!
Abraham får litt av en ætt!
Dette går over min begripelsen og langt inn i prestens sa klokkeren om noe han ikke forstod. Det samme sier jeg.
Men jeg tror at jeg skjønner én ting. Det som er uendelig er skapt av én som er uendelig.
«Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.»
‭‭Hebreerne‬ ‭11:3 - det rekker for meg!