søndag, mars 28, 2010

Englefjær og Bill Johnson

Engler daler ned i skjul – eller englefjær?

Når det drysser ”englefjær” i møtene, skal vi tro på disse som hevder dette. Og hva er forførelse? Når de sier at Gud kommer med tilleggsåpenbaringer som vi ikke finner i skriften, er da ikke nødvendig med et ”varsko her!”
Nå skal jeg ta med noen sitater fra boken NÅR HIMMELEN INNTAR JORDEN av Bill Johnson, så kan den enkelte vurdere selv. Sitatene er hentet fra kapitlet ”Når Gud farger utenfor linjene".
”Gullstøv dekker noen ganger mennesker ansikter, hender eller klær under lovsangen eller forbønnstiden. Noen ganger kommer det olje på hendene til hans folk og det skjer spesielt blant barn (s.164). Jeg har sett små edelsteiner som plutselig har kommet til syne i folks hender mens de har tilbedt Gud. Siden tidlig i 1998 har vi hatt fjær som har dalt ned i møtene våre (s.165).
Vel, om det er bare dette så kan vel noen leve med å få noen fjær i håret. Men når disse ”tegnene” blir grunnlaget for å føre oss ut over eller forbi skriften, da er det absolutt på tide med ettertanke. Les bare følgende sitater:
”Vår nåværende forståelse av skriften kan bare ta oss til et visst punkt. Husk at tegnene er hendelser som peker mot en bedre virkelighet (s.166)!”

Fra disse sitatene lukter det umisskjennelig litt gnostisisme eller skjult kunnskap. Det finnes jo ingen bedre virkelighet enn det åpenbarte Kristi ord.
Boken begynte så fint, men etter hvert som jeg leste ble jeg litt engstelig, på andres vegne de som tar dette for god fisk – som for eksempel mange gjorde med den såkalte Lakelandvekkelsen. Men vi får tro at Guds menighet i Norge har sunne ledere som fremmer og forkynner Kristi ord med tegn, under og mirakler uten ekstra krydderier av gullstøv og englefjær.

lørdag, mars 13, 2010

Katolsk rettferdighet av tro

Linjene nedenfor er sakset fra katolsk.no, men er det feil å omvende seg. Og hva vil du velge om du bare hadde to valg - en kirke med jomfrumariavedheng eller en kirke som ledes av en kvinnelig lesbisk samboende biskop. Selvfølgelig ingen av delene?
Jeg bare løfter fram saken - tenk selv - for det gjør du vel?


Vatikanet/Genève (KI/KAP/CWN/VIS) - Den katolsk-lutherske felleserklæringen om Rettferdiggjørelseslæren kan nå undertegnes av Det lutherske Verdensforbund og Vatikanet. Dette ble meddelt den 27. mai fra Vatikanet av kardinal Edward Cassidy, president for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet, og fra Genève av dr. Ishmael Noko, generalsekretær for Det lutherske Verdensforbund.
En kommisjon av teologer utnevnt av Vatikanet og Det lutherske Verdensforbund kom i juni 1997 med en 44-punkts erklæring om Rettferdiggjørelsen. Verdensforbundets råd godkjente Felleserklæringen den 16. juni i fjor. Den 25. juni 1998 tok Den katolske kirke stilling til Felleserklæringen, og der ble det signalisert enighet, men også reservasjoner. Vatikanet ba om klargjøring på noen punkter, og undertegningen av erklæringen, som var fastsatt til høsten 1998, ble utsatt.
En felles undertegning forutsetter at begge sider er enige om betydningen av dokumentet. Katolske og lutherske representanter har derfor hatt møter for å klargjøre forutsetningene for en felles undertegning, understreker Noko. Resultatet av diskusjonene ble slått fast i en "Offisiell felles stillingstaken". Den hellige Stol godkjenner nå denne stillingstaken og åpner derfor muligheten til undertegning av Felleserklæringen. Teksten er den samme som ble lagt frem i juni 1997.
Detaljene om tid og sted for undertegningsseremonien blir gjort kjent den 11. juni i Genève på en felles pressekonferanse med Ishmael Noko og kardinal Cassidy.
Striden om "Rettferdiggjørelsen" - hvordan mennesker gjøres rettferdige for Guds øyne - førte på 1500-tallet til kirkesplittelse. Luthers "bare av nåde" ble fordømt av konsilet i Trient (Tridentinerkonsilet), mens det katolske "også gjennom gjerninger" ble fordømt av Luther fordi de la alt for stor vekt på menneskelige gjerningers rolle. Dette til tross for at Trient-konsilet uttrykkelig avviste det synet at mennesket kan frelses gjennom sine egne gjerninger. Disse fordømmelsene står fortsatt ved lag.
I 1967, da katolikker og lutheranere begynte en økumenisk dialog etter Vatikankonsilet, kom spørsmålet om rettferdiggjørelse raskt i forgrunnen. Felleserklæringen, som er kommet i stand etter årelangt teologisk arbeid, slår fast at de gjensidige fordømmelsene fra reformasjonstiden ikke lenger rammer kirkene av i dag. Teologene har funnet ut at kirkenes tro på dette området ikke er motstridende, og at den ulike utviklingen i spørsmålet i de to kirkene ikke fremprovoserer læremessige fordømmelser.
Felleserklæringen slår fast at synderen rettferdiggjøres ved troen i Guds frelsesverk i Kristus, men at troen er aktiv i kjærlighet, og at en kristen ikke kan være en passiv troende, men må vise sin tro i barmhjertig arbeid.
Felleserklæringen betraktes som en vesentlig milestein på veien til kristen enhet.

Den glemte fiolin

En gammel historie.
Det var auksjon et sted i gamle Amerika. Blandt sakene var en gammel fiolin som ble budt fram. Men budene gikk tregt, 1 dollar? 2 dollar? 3 dollar. 3 dollar! Den er din, auksjonarius pekte på en gammel mann. Mannen tok fiolinen, så på den og blåste så av støvet. Auksjonen gikk videre. Den gamle mannen glemte auksjonen, han stryker fiolinen varsom over strengene og begynte å stemme. Han liker det han hører og stemmer videre. Så strammer han buen og stryker varsom over strengene – svakt. Han lukker øynene og begynner å spille. Folk glemmer auksjonarius og begynner å lytte – etter hvert blir det helt stille. De vakre tonene smyger seg inn i hjertene og noen tårer renner. Så stopper mannen plutselig og roper ut, hvem vi by på fiolinen? 1000 dollar ropes det, nei, 2000 dollar roper en annen. Jeg tar´n for 3000. Fiolinen er din sa mannen. Fiolinen hadde vært i en mesters hånd, nå var verdien en annen.

Minner meg om sangen;

”Dypt i hvert hjerte finnes det strenger,
slappet av synden dog stemmes de kan.
Rør dem med vennlighet, snart vil du finne.
Kjærlighets hånd kan slå tonene an.”

Det er mange glemte og støvete ”fioliner” omkring oss. Mesteren Jesus er ekspert på å få liv i i det som andre vraker. Glem ikke at Jesus stemte deg engang også!