søndag, august 31, 2008

Høsten kommer på tirsda´n


I følge Aftenposten kommer høsten førstkommende tirsdag. Det de mener er vel høstværet. Jesus taler også om høst, han sier at markene alt er hvite til høst. Den høst Jesus taler om er mennesker. Så peker Jesus på utfordringen, det behøves arbeidere. Hva er så en arbeider i Guds rike? Jo, ganske enkelt en person som utfører Guds vilje, det høstens herre vil. Men hvorfor er det få arbeidere, er ikke alle kristne arbeidere i Guds rike? Ja, det kan man saktens lure på. Efeserbrevet kapittel 2 taler om at enhver kan gå i ”ferdiglagte” gjerninger. Som det står skrevet: ”For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, for at vi skal vandre i dem:”
Så egentlig er det lagt ned et potensial i Guds menighet til å overvinne satan og å vinne verden. Dette potensial forløses når vi ber. Mat. 9:35-37; ”…be derfor høstens herre!”

fredag, august 29, 2008

Satan er løs - bind ham!

OPPROP!


På spørsmål fra Nehemia om jødenes situasjon kom dette nedslåenden svaret; ”De som er blitt befridd fra fangeskap og nå bor der i landskapet er i stor ulykke og vannære. Jerusalems murer er nedrevet og portene oppbrent.
Dette minner mye om menighetens situasjon i dag. Det synes som om satan har fritt spillerom, han som er avvæpnet og beseiret! I løpet av tiden som jeg har vært kristen (siden 1961) har jeg aldri opplevd så mye tragisk på ekteskapsfronten. Det ser ut som en vekkelse fra mørkets rike. Det nytter lite å ha skjold foran når baken er bar! Hvordan er det mulig at satan kan komme inn i Guds menighet og der herje vilt med våre familier?
Dødsrikets porter skal ikke og har jo ikke makt over Guds menighet ifølge Jesus. Da er det jo jeg og vi som svikter. For Gud har jo gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt.
Til tide blir jeg forundret, for utroskap og kriser rammer like fort de såkalte sterke som de svake. Unge familier rammes like hardt som familiene til ”garvede” predikanter. Det skjer i Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Lakeland. Og en må bare være ydmyk og ikke hovere over disse tragediene, for tragedier er det. Bibelen sier at den som står, han se til at han ikke faller.
Det er flere ting å peke på her. I Josvas bok står det at Akan brakte bannlyst gods inn i leieren. Dette forårsaket mannefall i Israels hær. I Efeserbrevet står om at vi har en kamp mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Alle er i kamp. Colin Dye sier at ingen unngår kampen fordi han ikke vet at det er en kamp. Satan hamrer på. Men vi skal stå djevelen imot faste i troen. Hvorfor er det så mange tragedier og nederlag da, også blant de mest Åndsfylte kristne.
Jo, man står ikke djevelen imot ved å være Åndsfylt, vi står ham imot når vi ber. Hva hjelper det å øse båten om ikke også skruer igjen bunnproppen. Menigheten har blitt som en trål med hull i enden. Fisken kommer inn foran og kommer skadet ut bak.
Menigheten må be, vi må ha organiser bønn – 7 dager i uken. Og vi skal ikke be om vekkelse. Gud betror oss ikke sjeler om vi ikke tar vare på de vi har. Om en familie ikke skjøtter sin barn kommer barnevernet. Når kommer det himmelske barnevernet til våre menigheter?
Den forstander, menighetsleder og pastor som har omsorg for sine får han sørger også for å beskytte dem. Det eneste virkelige åndelige våpen er bønn, Jesu blod og ordet.
Det står i Johannes Åpenbaring at de seiret over ham i kraft av Jesu blod og de ord de vitnet.
Det ikke bønn i Guds menigheter lenger. Ingen som har nød og kjemper for sine familier. Kanskje vi burde synge 7. vers i fedrelandssalmen:

7. Norske mann i hus og hytte,

takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.

Fedrene må igjen opp på muren å kjempe. De må be slik at Herren får rakt ut sine hender for å sørge for at vi får vår rett. Nå er det ikke tid for å innta nytt land, nå er det tid for å bygge opp murene igjen.

Som Paulus skriver: "Derfor byder jeg at mennene på ethvert sted løfter hellige hender...!"

torsdag, august 28, 2008

Bare tro - du har ikke annet valg!

Når alt kommer til alt, den som er frelst og lever med Gud har ingen ting å klage over. For den rettferdige lever av tro. Og alt er mulig for den som tror. Noen klager på livet omkring seg, på det ene og det andre. Men Gud som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Skal ikke han kunne annet enn å gi oss alt ting med Ham. I den kjente sangen til Lewi Petrus; Løftene kan ikke svikte, lyder en strofe slik: ”Tro under alt som du møter…” Og refrenget på en gammel pinsesang er slik: ”Tro er vårt seierstegn!”
Klag ikke, frykt ikke, seg deg ikke engstelig om, men bare TRO. For troens opphavsmann og fullender bor ved troen i våre hjerter. Tror du det? Da vinner du!!!

onsdag, august 27, 2008

Hvem er egentlig Israelvenner?

Man kan mene hva man vil om FRP, men det er ikke mange politiske partier som
er så tydelige Israelvenner som dette partiet (hvor dypt vennskapet sitter er en annen sak, men vi dømmes jo også etter hva vi sier og ikke hva vi mener!). Hadde Kjell Magne Bondevik vært en like tydelig Israelvenn som Arafatvenn før siste stortingsvalg, så hadde det vært borgelig regjering i dag. Det gir litt etteranke. Mulig Siv Jensen blir neste statsminister, selv om dette ikke er mitt ønske! Se dette innslaget fra Aftenposten:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2620729.ece
og
http://www.dagenmagazinet.no/artikkel.asp?Artid=30436

mandag, august 25, 2008

Jaguartur


Denne helgen besøkte May-Britt og jeg noen meget gode venner, Birte og Bernt, i Danmark, nærmere bestemt i Brande. Danmark er vakkert, frodig og preget av en ”gamledagersmystikk.” Mange av husene er i gammel stil og noen få har halmtak, romantisk. Men selv om enkelte hus har halmtak, så er ikke halmtak noen fattigmannssak. Å legge halmtak er dyrt og er kun for de rike.
Vi var også på ”pinsemøte” i pinsemenigheten Betania på Blåhøy. Nå er ikke Betania egentlig noen pinsemenighet slik jeg oppfatter det. Er heller en velfungerende trosmenighet med lovsang, strukturert bønn og utadrettet virksomhet. Betania har 24 timers bønn en gang i måneden! Men navnet skjemmer ingen. Møtet var fint og oppbyggelig – Gud er i sitt ord.
Fikk også en morsom ”spradetur” i Bernts Jaguar fra 1966. Den har en 6 sylindret motor med dobbelt kamaksel, automatgear og 2 bensintanker. Dashbordet var av håndlaget treverk. Jeg følte meg nesten som en konge der vi kjørte omkring.

torsdag, august 21, 2008

Engleteologi

Det er ikke motsetning mellom vekkelse og teologi. For teologi er jo noe så enkelt som læren om Gud. Teologien hjelper oss bare til å skille det edle fra det uedle. Eller som Jesus sier; ”Det står atter skrevet!” De som kjenner Guds kraft må også kjenne skriftene, og de som kjenner skriftene må også kjenne Guds kraft. I Lakelandvekkelsen skjer det flere ting samtidig. At en predikant faller er dessverre ikke noe nytt. Slikt skader hele kristenheten.
Men tross dette går Guds verk videre. Noe annet er det når det hevdes ting som kommer på kant med hva bibelen lærer. For eksempel dette å rekvirere engler til spesielle behov. Bare det å ”Inngå partnerskap” med engler er langt utenfor kristen bekjennelse. Jeg tror heller ikke at det finnes ”finansielle engler”
Todd Bentley skriver: So when I need a financial breakthrough I don´t just pray and ask God for my financial breakthrough. I go into intercession and become a partner with the angels by petitioning the Fader for the angels that are assigned to getting me money and wealth. And let those angels be released on my behalf. Let them go into the four corners of the earth and gather me money. Let them gather my partners.” Så langt T.B.
Vi finner ikke noe sted I bibelen at man henvender seg til engler. Når det likevel kommer engler, hvilke engler er det? Det er lov å spørre.
At et menneske trår feil å faller er ikke det store problemet. Alle kan ved Guds nåde bli reist opp igjen. Hvem av oss har ikke hatt behov av det? Men avvikende lærer og teser er ikke så lett å plukke bort. Derfor sier bibelen at vi skal prøve alt og holde fast på det gode.

Iran og Russland

Før eller siden må det skje.
Det skjedde i de dager… og i tidens fylde ble Jesus født.
Det skal ikke ligge sten på sten sa Jesus… og i år 70 ble Jerusalem inntatt.
Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningen inntil hedningenes tid er tilende sa Jesus. I dag er det på jødenes hender.
Nå har Russland planer om en våpenavtale med Iran. Det står også noe om kongene fra det ytterste norden. Før eller siden må noe skje.
Når alt dette skjer, så løft deres hoder sa Jesus, for deres forløsning stunder til.
Er vår hoder løftet, venter vi på Jesus?
Noen jomfruer hadde ikke olje på lampene.

Før eller siden kommer Jesus igjen!

onsdag, august 20, 2008

Gud

Min Far, min Far hvorfor har du forlatt meg…,
dette ropte Jesus når han hang på korset. En far er hankjønn. Gud er min rette far fordi han er Jesu rette Far eller Fader.
Likevel skal nå Gud kalles for mor (?) Blir dette å bryte det 2. bud: Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.? Først brøt kirken ned ekteskapet og tillater homofilt samliv i kjærlighetsbudets navn. Nå skal de avskaffe Gud som far, at de tør! Snart skal vel jomfru Maria
bli jomherr Martin. Alt er trolig i disse dager.
Vi kan lese følgende i Vårt Land i dag:

Den norske kirke står foran en stor gudstjenesteform.
Vil kalle Gud for «mor»
Kan Gud fortsatt tiltales som «Fader»? I så fall må vi også kalle Gud for «mor» i gudstjenesten, mener feministteolog.

http://www.vl.no/kristenliv/article3730609.ece

Mulig at en dag kommer krav om å kalle Gud for Allah, for muslimene kan jo bli like støtt som feministene. Og kanskje vi ikke skal si verken gud, far, mor eller allah for den saks skyld, for da blir jo humanetikerne sure. De gamle trosbekjennelsene kom som et ”gjerde” eller en markering mot datidens vranglærer. Kanskje vi pinsekarismatikere bør begynne å be Herrens bønn i våre møter for å markere vår tro på én Gud og alles Fader. (selv om noen har plassert Herrens bønn i GT)

tirsdag, august 19, 2008

Importerte vekkelser....

Når vi ”importerer” vekkelser må vi vite hvem som egentlig er produsenten.
Lakeland hendelsen forteller oss dette tydelig! Ta en titt på denne You Tube sekvensen om du tør!!!
Bare denne sekvensen kvalifiserer utøverne for utelukkelse fra enhver kristen sammenheng.
For den som bryr seg om det er det mye mer å finne på You Tube om engelen Emma, Bob Jones, Patricia King, Extreme Prophetic, himmelbesøk og astralreiser. Jeg synes egentlig synd på disse som med et ærlig og oppriktig hjerte har søkt Gud i det som skjedde i Lakeland, Florida, mens Todd Bentley samtidig hadde sine private stunder. Det er
skremmende. Det som må bli moralen
ut av dette er at enhver vekkelse eller fornyelse alltid må ha et solid teologisk fundament.

Så se selv: http://www.youtube.com/watch?v=kGCTMEoifqQ

Spettmeis


Er ikke denne Spettmeisen fin?
Nå forbereder han vinteren.
Bildet er tatt med et Tamron 70-300 mm og jeg synes objektivet fungerer bra.

mandag, august 18, 2008

Når kjempene faller

Trist information.

Når mennesker trår feil er det alltid trist. Når profilerte kristne ledere gjør det kan det bli katastrofalt. At Gud gjør tegn,under og mirakler gjennom skrøpelige personer er vel opplest og godtatt. Men ett sted går grensen og det var klokt av Todd Bently å trekke seg. Men mange vil sikkert nå gå med det gnagende spørsmål, var det jeg opplevde fra Gud eller…?
Et stort ansvar ligger på God Channel og andre kristne ledere som ukritisk har markedsført Lakelandvekkelsen med Todd Bently i spissen.
Mange har stilt spørsmål, men holdt disse for seg selv.
Hvem vil være kritiske til en vekkelse eller det Gud gjør?

Men når linjene lik disse nedenfor har sivet ut gjennom presse og internett, så må saken løftes opp og belyses. Ikke minst for å hjelpe alle disse som har blitt oppfordret til å ”hengi” seg til Lakelandvekkelsen. Les selv:
Evangelist Todd Bentley, who led a Pentecostal revival in Lakeland from a modest beginning to near-historic proportions, has filed for separation from his wife, a former spokesperson said Monday, and will not return to the ongoing revival.

På freshfires side (
http://www.freshfire.ca/) kan vi lese følgende:

We wish to acknowledge, however, that since our last statement from the Fresh Fire Board of Directors, we have discovered new information revealing that Todd Bentley has entered into an unhealthy relationship on an emotional level with a female member of his staff.

Så er vi da tilbake til de ”jevne og gode virkeår!”

onsdag, august 13, 2008

Killing people in GORI

Fersk SMS-melding fra Georgia

Russians destroys everything in GORI. People from KAZAXI are killing people and burning houses and are robbing people in villages around GORI. In ZUGDIDI they have stolen computers and almost from church. Church (members) is out, but pastor has stayed in ZUGDIDI

Og her kommer et innlegg fra SKY NEWS

A Sky News team has been robbed at gunpoint on the outskirts of Gori by men thought to be South Ossetian separatist militia.
Sky News presenter Andrew Wilson said he could not be sure the men who had pulled their car over were South Ossetian, but they did not seem to be Russian.
He said the attackers were "wired" and very aggressive, pressing a gun to the head of their driver, and did not respond when shown British passports and told their victims were journalists.
They took their car and equipment, forcing them to return to Gori on foot.
Sky News correspondents Stuart Ramsay and Jason Farrell confirmed there were tanks on the streets in Gori, which has suffered extensively from Russian bombing raids.
Ramsay said the town was "completely surrounded" and that locals were terrified of attacks by irregular separatist forces fighting alongside the Russians.
Farrell said he had seen them patrolling the streets and that a team of Norwegian journalists had been robbed in the centre of the town

tirsdag, august 12, 2008

Barrat, Groth og Georgia


Sitter alene og studerer GT mens jeg lytter til Jan Groths CD – Sanger fra T.B. Barrats salmebok. Det er en CD jeg koser meg med. Mange av sangene har jeg spilt på piano i ”skomakertakt” i min tid som pianist i Sion på Sellebakk. Grunnen til at jeg spilte var at jeg var eneste valget! Men jeg likte sangene i Maran Ata. De fleste handlet om himmelen…
Nå spiller jeg ikke mer, er utkonkurrert!
Nå forbereder jeg meg på en tur til Georgia. Skal dit i oktober sammen med et team fra Livets Ord. Det blir nok en annerledes reise enn først planlagt. Vi vil nok møte mange mennesker som er merket etter de siste dagers hendelser. Det har vært fryktelig for meg å følge med på krigshandlingene der nede. Og når jeg kommer dit vil det nok dukke opp en eller annen beretning som har gått journalistene hus forbi. Det har nok vært grusomt for alle menneskene som har levd i frykt, engstelse og panikk i disse dagene.
Fikk en liten rapport i går fra Georgia. En menighet i Tblisi hadde arrangert ungdomsleir et sted utenfor Gori. Så kom krigen og flyangrepene på Gori. Disse ungdommene (150) hadde havnet i en felle – bussene de skulle reise hjem med var rekvirert til troppetransport! Veien mellom Gori og Tblisi var også ødelagt av bomber. Tenk selv hva disse ungdommene opplevde eller alle de andre som så sine sårede og døde familiemedlemmer ligge omkring…
Ja, det skal bli rart å møte stedene jeg har vært på så mange ganger før, men som nå har blitt "pyntet" med utbombede ruiner.

I dag er Gori nærmest folketomt - hvor er alle menneskene nå? Heldigvis er det sommertemperaturer ennå. Det er 17-18 grader om natta og 27 grader om dagen, så ingen fryser.
Så turen til Georgia blir nok noe helt annet enn vi har planlagt - men jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov til å reise dit ennå en gang.


søndag, august 10, 2008

Apostlenes gjerninger, en teologisk bok!

Nå skal pastor Jan Halvorsen begynne å undervise ut fra Apostlenes Gjerninger i Zoe Kirken.
Dette er en viktig nøkkelbok i bibelen. Den omhandler fødselen til Guds menighet, hvordan evangeliet ble praktisert og utbredt, oppfyllelsen av det profetiske ord og masse åndelig og praktisk visdom. Den gir også en detaljert beskrivelse av Jesu himmelfart. Det er denne bibelboken som gir oss ”gjennombruddstro!” Det er Gud som gav oss Apostlenes Gjerninger!
Det er bra med systematisk undervisning. Da vet vi hvor vi er, hvor vi skal og veien dit. Emne eller temaundervisning er veldig nyttig og det fører oss fremover.

Men når pastor Jan opplyste om høstens tema, Apostlenes Gjerning kom jeg til å tenke på noen setninger jeg leste i en dispensasjonalistisk bok for et par år siden. Der står følgende (på side 73): ”På samme måte er også Apostlenes gjerninger en historiebok som forteller om de første kristnes liv og gjerning, den er ikke en lærebok i teologi.”

Når han skriver ”på samme måte” så refererer han til de 4 evangeliene. Det forfatteren altså sier er at evangeliene også bare er historiebøker. Denne påstand bekreftes ytterligere på et annet sted (side 26) der det skrives at: ”Den første delen av det nye testamente er ’filmen om Jesu liv’.”

At en bok som er gitt av Gud ikke er en lærebok i teologi, eller rettere sagt har teologisk betydning, regner jeg som en absurd påstand. Nedenfor kan du se hva Teologi kan vel stort sett beskrives som læren om Gud. Selve begrepet er dannet av gresk theos gud og logos ord, lære.
Som den skarpe bloggleser sikker har sanset så er forfatteren Åge M. Åleskjær og bøkene (som ikke anbefales) NÅ TALER HAN FRA HIMMELEN og FULLSTENDIG FRIHET.
Jeg anser disse bøkene som teologiske feilskjær fra Åleskjær.
Kom heller å hør på Jan Halvorsen!

lørdag, august 09, 2008

Georgia


Det er tragisk med krig og det er tragisk med krigen i Georgia. Jeg har vært i Georgia 4 ganger de siste årene og reist på kryss og tvers i dette vakre landet. Folket der er hyggelige og veldig gjestfrie. Men det jeg merket var en underliggende ”russerfrykt”. Forståelig nok. Jeg har vært i Gori flere ganger og har også vært innom Tskhinvali i Sør-Ossetia. Reportasjene jeg ser på TV og internett kryper under huden på meg. Man kan lett bli overfladisk og ”kald” når man sitter og titter på TV-reportasjer fra ulykker og krig på vår klode, men når du har gått på gatene der det hender…
Georgia er det andre landet som gikk over fra hedenskap til kristendommen ved en predikant ved navn St.Nino, og det var i det fjerde århundre. Armenia var ute et kvart århundre før. Det litt tragiske i dette er at den Georgisk Ortodokse kirke regner seg som den eneste sanne kristne kirken i veden. Det har mange evangelisk kristne merke som har blitt forfulgt av denne kirken. Og det har skjedd helt opp til våre dager. Fikk faktisk oppleve det selv for en del år tilbake. At min påstand er riktig fikk jeg faktisk se i en ortodoks landsbykirke jeg besøkt. Der var veggene dekorert med alle kirkesamfunn som de mente gikk til helvete. Der var den russisk Ortodokse Kirken representert sammen med de fleste andre store kirkesamfunn. Men det er enklere å være evangelisk kristen i Georgia i dag.
Jeg elsker dette folket og har tenkt meg dit utover høsten engang. Det er Gud som åpner dørene for sitt ord. Så nå ber vi om en snarlig, fredelig løsning i dette vakre landet.
Les forøvrig Lars Høidahls innlegg om dette: http://visserbesser.blogspot.com/2008/08/georgia.html

torsdag, august 07, 2008

7 steps to living at your full potential


Når jeg sitter i den endeløse køen på E6 fra Grålum til Sannesundbrua får jeg god tid til å lytte på Joel Osteen, det tar over en halv time. Jeg lyter også når jeg kjører til jobben og det tar bare et kvarter. Jeg blir ikke akkurat nedtrykt av dette. Han taler om å tro på Gud og tro på det potensiale som Gud har lagt ned i nettopp deg. Og det er ikke ”tenk posistvt” forkynnelse, det er en forkynnelse som er grunnlagt på Guds løfter. Denne pastoren har en utrolig evne til å overføre Guds tanker om oss til en virkelighet som fungerer i vår hverdag.
Du lurer kanskje på hva jeg lytter på, jo det er en lydbok på 5 CD skiver som heter Your Best Life Now. Gud flyttes inn i nuet. Men alle som stikker nesa litt fram blir kritisert.
Det blir Joel Osteen også. Han beskyldes for å ha en grunn teologi. Men er ikke tologiens endemål å føre mennesker inn i det livet Gud har tiltenkt hver enkelt?

tirsdag, august 05, 2008

Bloggsesongen er snart igang!

Nå er det på tide å komme i gang igjen. Var noen dager på Livets Ord og hørte på forskjellige forkynnere. John Bevere gjorde sterkest inntrykk på meg, men det blir veldig feil å si at noen var bedre enn noen annen. Alt er verd å høre på.
Vel, nå drar vi i gang bloggsesongen og avslutter sommerfeien med en hilsen fra familiens badeengler!