torsdag, november 29, 2007

Djevelen i flytende form.


Om det skal finnes et alkoholfritt område i denne verden, så må det vel være i Guds menighet!
Dette sa Carl-Gustaf Severin sist han var i Zoe kirken. Til min store forundring har jeg registrert at kristne mer og mer lesker sine struper med de ”edle dråper”. Men vekkelse og vin hører ikke sammen. NTB kan nå opplyse at alkoholforbruket i Norge går mot ny rekord. Nordmenn drikker som aldri før, skriver de. Etter hva jeg forstår blir den kristne andelen i dette større og større. Men Jesus gjorde jo vann til vin!? Ja, det står nok skrevet, men det står også skrevet at Judas gikk bort og hengte seg.
Behøves virkelig en ny kristen avholdsbevegelse?

onsdag, november 28, 2007

Drømmer...

Den som ikke har drømmer får heller ikke se oppfyllelsen. Det går jo også an å glede seg over det man lenger etter mens man venter på det. Jeg lengter etter at Guds rike igjen skal komme på dagsorden. Det gir en god følelse å vite at alt bare kan bli bedre.

Og Guds ord hadde framgang. Tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen.

Menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frykt, og vokste ved Den Hellige Ånds hjelp.

De sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg. Og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. For han var en god mann og full av Den Hellige Ånd og tro. Og en stor skare ble vunnet for Herren
.

Men saken har også andre sider. Mange av heltene i Apostlenes gjerninger måtte dø for den vekkelsen vi drømmer om.
Det har aldri vært vekkelser uten en eller annen form for forfølgelse. Så drøm om vekkelsen med alt den inneholder, for vekkelse er ikke bare kirkebenkkos med terningkast 6.
Tør vi drømme?

fredag, november 23, 2007

Personlighetsvekst

Har hørt mye om menighetsvekst. Det er spennende! Hører mindre om personlighetsvekst.
Det er ikke fullt SÅ spennende.
For dersom vi dør med ham skal vi leve med ham. Og jeg kan heller ikke undervise andre om det jeg ikke behersker selv. Det er lettere å ”be” for de som ikke får det til, enn å undervise om hvordan man ”får det til”. Bibelen taler om å vokse i nåde og kjennskap og å arbeide på sin frelse med frykt og beven.
Så hvordan bli en sterk og sunn kristen som klarer seg selv i det meste og er i stand til å hjelpe andre? For med tiden burde vi jo være lærere alle sammen!

Bli mine etterfølgere likesom jeg har etterfulgt Jesus, sier Paulus. Det er spennende å være kristen, hvis man vil leve kristent.

mandag, november 19, 2007

Nådeforkynnelse og juletanker

Juletanker.
Leste i Lukas kap. 1 og begynte å komme i julestemning. Dagen nærmer seg da vi skal gi hverandre 50 kroner til jul. Men i Lukas, før juleevangeliet, leser vi om Jesu forløper, døperen Johannes tilblivelse. Og her fikk jeg noe å tenke på. Nemlig dette at det ikke er noen konflikt mellom lov, rettferdighet, tro og nåde. Alt dette utfyller hverandre. Det som vi mennesker alltid gjør så komplisert.
Vi leser fra Lukas 1; 5-6: ”I de dager da, da Herodes var konge i Jødeland, var det en prest som hette Sakarias, av Abias skift. Hans hustru var av Arons døtre, og hun hette Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og vandret ulastelig etter alle Herrens bud og forskrifter.”

Hva er spesielt her? Jo, dette ekteparet var rettferdiggjort av tro. Og så vandret de i ALLE Herrens bud og forskrifter. Når loven ikke var noe problem for disse som var under loven, hvorfor har da noen krisemaksimert loven for oss i dag? Elisabeth og Sakarias levde ikke under Sinai, som noen hevder, men under Golgata. Golgata stråler bakover mot Abraham og framover til deg. Loven skaper ikke vrede for de som vandrer i tro. Det er for de ulydige loven skaper vrede. Så loven frelser selvfølgelig ikke, men frelsen gjør av vi "lover" Herren. Det er forskjell på det!

fredag, november 16, 2007

Nye tragikkregler


Å ha to homofilisyn i kirken er det samme som å ha enveiskjøring i begge retninger på samme vei. Når Sverige for mange år siden gikk over til høyrekjøring var det et klokt hode som foreslo at den første uken skulle bare lastebiler og busser kjøre på høyre siden, og de øvrige trafikkantene skulle fortsette med venstrekjøring. Det ville bli en mykere overgang mente han.

Noe lignende er nå vedtatt i Den Norske Kirke. Det er vel kjent for de fleste at en prest skal lede folk til himmelen. Han er hyrde. Men kan han det når han går mot helvete? Jeg mener altså de prester som lever i homofilt partnerskap. De går jo bokstavelig talt nedover, men bibelen sier at vi skal søke det som er der oppe!
Det er med andre ord trafikkaos på himmelvegen.
Jesus er veien, sannheten og livet. Den veien har enveiskjøring – mot himmelen.

torsdag, november 15, 2007

TÅRNENE STÅR, MEN KÌRKEN HAR FALT

Kirken i grøften!

Flertall for homofile prester

Kirkemøtet har vedtatt at Kirken må leve med to ulike syn på homofile i partnerskap. Det kan i praksis åpne for flere homofile prester. Det meste tyder på at et flertall av delegatene til Kirkemøtet fredag ettermiddag vil si ja til å gå bort fra homofilivedtakene fra 1995 og 1997. Disse vedtakene sier at det ikke fins tilstrekkelig overbevisende teologiske grunner for at kirken kan åpne for å ansette og vigsle personer som lever i homofilt samliv.
Det er mange kristne i kirken, men er kirken kristen? Å være kristen er grunnleggende å tro at Jesus er Guds sønn som døde på korset og stod opp igjen. Men det står også at djevelen tror og skjelver. Det betyr at den som tror også må ha Jesus til Herre. Men Jesus sier også at det ikke er nok bare å si Herre, Herre. En må også være villig til å gjøre Guds vilje.
Jesus døde for alle. Hetrofile, lesbiske og homolfile. Og Gud vil at alle skal bli frelst.
Den som vil til himmelen gå gjennom døren som er Jesus. Veien til døren heter tro og omvendelse. Alle er velkommen inn, men man må oppgi den praksis som bibelen kaller synd.
Men hvordan kan homofile eller lesbiske prester lede noen til himmelen. Når en blind leder en blind faller de begge i grøften. Nå har hele Den Norske Kirke kjørt i grøften.


Tårnene står, men kirken har falt!

Vi må virkelig be for dem!

onsdag, november 14, 2007

HAN BITER SEG FAST I GRUNNFJELLET

Krekar forsvarer drap på australsk journalist i Irak

Det er tillatt for meg å drepe australske soldater i Irak. Ifølge islam er det tillatt for meg å drepe tolken deres, drepe folk som gir dem mat, vann eller medisiner. Alle er med i krigen, sier Krekar til kringkastingsselskapet ABC. ABC skriver i sin synopsis av intervjuet at Krekar over internett oppfordrer sine tilhengere til å drepe australske og amerikanske soldater.

Ja, detter er sakset fra VG. I prinsippet er Norge blitt et fristed for kriminelle og terrorister
hvis hjemland praktiserer dødsstraff. Reis til Norge, der får du bli. Og du får fri rettehjelp.
Ja, vi blir nok aldri kvitt denne krekaren.

Men kristne flyktninger som blir hjemsendt til muslimske land, Shahla Valadi for eksempel?
Hvor er menneskerettighetene her?

søndag, november 11, 2007

DEN ÅTTEDNE DØSSYND!

- Schau tråkker på hele den kristne tro
Kristopher Schau vil ta for seg alle de syv dødssyndene i Bibelen for å finne ut om han dermed havner i helvete. I kveld fråtser han i griselabber, forsøker å bli en pølse og fester med sosseungdom i Bærum.
18.000 underskrifter og boikott i regi av kristne organisasjoner, har ført til at annonsører trekker seg fra Kristopher Schaus program "De syv dødssyndene".

Selbekk trosser Kristen-Norge og støtter Schau
Kristopher Schau og programmet «De syv dødssynder» får uventet støtte fra redaktøren for den kristne avisa Magazinet, Vebjørn Selbekk. For meg er det veldig vanskelig å støtte boikott og sensur, sier han.

- Vanskelig å støtte sensur
Redaktør i den kristne avisa Magazinet, Vegard Selbekk, best kjent som mannen som publiserte karikaturene av profeten Muhammed, går nå ut og gir sin støtte til Schau, melder VG.
- Det er berettiget å drive religionskritikk i ytringsfrihetens navn. Det er et viktig prinsipp. For meg er det veldig vanskelig å støtte boikott og sensur, sier Selbekk til VG.
Redaktøren mener at kristenfolket heller bør se verdien i at de syv dødssyndene nå får bred omtale i mediene.

Ja, slik fremstilles saken i våre store aviser. Jeg mener at Vebjørn Selbekk er en modig mann. Nå tror ikke jeg at Selbekk støtter programmet og innholdet i det. Det er ytringsfriheten han vil verne.
Hvorfor er vi kristne så hårsåre. Vår oppgave er å fokynne evangeliet, ikke fordømme verden. For ordet om korset er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi er ikke en liten minoritetsgruppe som må beskyttes og skånes for det som den slemme djevelen finner på. For bønnen er vårt våpen. Hva opplever så verden av dette programmet, de som er utenfor? Jo, ett ekkelt, slibrig og nedverdigende program. Og hva ser de av Guds menighet? En hårsår, kankskje sur og furtende gruppe, lik barn i ei sandkasse som roper på mamma; ”døm er så slemme mot oss – uhhhhhhh”. Bibelen sier det slik; ”Jeg vil sette min bønn imot deres ondskap!” Så overlater vi til verden å boikotte slike simple programmer.
Vi er den levende Guds menighet. Kanskje det nevnte TV programmet blir en øyenåpner for mange om verdien i det å ha en levende Guds Menighet i Norge.
Når saltet mister sin kraft….! Den åttende dødssynd må vel være å dømme de som er utenfor..
(nå har vi feiret 100 års jubileum for pinsen!)

fredag, november 09, 2007

Taliban og SV

HJELP KVINNENE!

Sikkerhetseksperten og professoren i statsvitenskap (Janne Haaland Matlary) mener at SV bør gå ut av regjeringen om de nekter for at denne regjeringen deltar i en krig mot terror.
– Dette er en krig mot terror, verken mer eller mindre. Hvis SV ikke kan vedstå seg de faktiske forhold, bør de forlate regjeringen, mener hun.
Hun mener det er på høy tid at SV sier det som det er.
Men SV har alltid ment at Norge bør slutte å ”krige” i Afghanistan.
My Corner lurer på om dette er så lurt. Vi (NATO) hjelper jo bare
befolkningen mot Talibanregimet. (Taliban betyr ”studen”t eller mer riktig ”elever av Islam”)

Om SV virkelig mener at Norge og Nato skal trekke seg ut viser de seg egentlig
som et kvinneundertykkende parti.

Under talibantiden skulle kvinnene være hjemme og ikke ha arbeide utenfor hjemmet.
Det var også forbud mot kvinnelige leger. De skulle også være hjemme på kvinners vis.
Pga. bluferdigheten måtte kvinner ikke søke gynekologisk behandling hos mannlige leger. Slik behandling må kun utføres av kvinnelige leger som da…

Skal vi trekke oss ut og gi kvinnene en slik hverdag. Heia SV!!!!

tirsdag, november 06, 2007

La lovsangen lyde over jord


Mye er forskjellig, men inni er vi like.
http://www.youtube.com/watch?v=Ghj7Tgcq5P0

Lytt på dette og finn din plass.

fredag, november 02, 2007

Et sikkert bevis på bevis(t)løshet


I disse digitalmanipuleringstider har jeg nesten ikke hatt tid til å lese aviser engang. Men noe har jeg fått med meg!


Men jeg er tilbake til uken håper jeg.


I mellomtiden kan du beundre to ikke ukjente damer.


Fotobevis er det eneste sikre bevis på at de som bruker fotobevis ikke skjønner at fotobevis bare beviser at de som bruker fotobevis beviser at de ikke skjønner noen ting. Enkelte redaktører har noe å lære her, eller?