onsdag, mai 28, 2008

Palestinabløff


En bløffvideo.


Se denne artikkelen i Aftenposten i dag!!!
Løgn er et mektig politisk våpen.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2448971.ece

http://www.youtube.com/watch?v=DzsCBFhCsyY&eurl=http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2448971.ece

I de fleste tilfeller kommer sannheten fram.
Når det er sagt så er både Palestinere og Israelere like høyt elsket av Gud.
Men landet Israel tilhører jødene, de er der for å bli!!

tirsdag, mai 27, 2008

Jeg blir så glad!!!

Det er godt å være frisk, det er det normale. Men tydeligvis er det flere syke enn friske mennesker i blant oss. Vi synes ofte synd på oss selv når vi er litt forkjøla eller har omgangssyke. Stakkars meg!!!!
Akkurat nå sitter jeg og ser på et møte fra Lakeland, Florida med Todd Bentley. Og jeg gleder meg langt inn i hjerterota når jeg ser og hører vitnesbyrdene om helbredelser og mirakler. Mennesker som har gått med smerter og plager i årtier blir momentant helbredet og fri. Jeg gleder meg sammen med dem.
Bare ansiktsuttrykkene forteller meg at det er ekte (jeg tviler ikke på det, nei)
Dette må spres seg over hele kloden!
Takk Jesus for frelse, tegn, under og mirakler.

Gleder det deg?

fredag, mai 23, 2008

SVENSK ANTIISRAELSK PROPAGANDA

Propaganda

I går tittet jeg på et TV program som handlet om Jødenes tilbakevendig til Israel.
Det er var renspikka antikristelig og antijødisk propaganda. Temaet var at noen fundamentalsitiske kristne sto bak denne skumle virksomheten. Slike programmer har som vanlig en seriøs, kunnskapssrik talsmann som selvsikker vet alt om saken og noen litt ”dumme” personer som karakteriseres som uvitende flokkdyr. Innledningsvis var det en parodi med karikaturer av gamle testamente og persongalleriet der. Dette ble sannsynligvis gjort for å svekke profetordet det ble henvist til senere i programmet. Så var det innslag fra evangeliske "israelmøter" med lovprisende kristne som sang Israel sanger. Det spesielle, men ikke uvanlige var kameravinklene. Den kunnskapsrike allviteren var vist i en fin positur mens han samtalte med programlederen. De kristne i programmet var vist i helt ande vinkler.
Det kom klart fram hvem som var ”dum” og hvem som var ”klok”. Det ble rettet en skarp advarsel til ”kristenfundamentalistene” som ble beskrevet som farlige og burde stoppes. Det å hjelpe jødene hjem ble ansett som politisk og undertrykkende av det palestinske folket.
Allviteren som også kalte seg kristen, var selv svært kritisk til dette å tro på bibelen.
I gamle sovjetsamveldet var det noe som het statspropaganda. Svensk TV har nå overtatt mye av den rollen.
Ytringsfrihet må vel også være ytringsmulighet, hvem hadde mulighet til å komme med andre synspunkter i dette programmet?

onsdag, mai 21, 2008

GOLAN SOM "FREDSPRIS?"

Israel og Syria forhandler

En gammel israelsk stridsvogn på Golanhøydene i april i år. Israel okkuperte området i 1967, og er formelt sett fremdeles i krig med Syria.

Dette bekreftes i en kunngjøring fra kontoret til Israels statsminister Ehud Olmert.
«Partene har erklært sine intensjoner om å gjennomføre samtalene på en fordomsfri og åpen måte. Det er enighet om å gjennomføre en seriøs og kontinuerlig dialog, der målet er å komme fram til en omfattende fred» heter det i kunngjøringen, heter det i kunngjøringen fra statsministerens kontor.
Syria har ikke kommentert kunngjøringen fra Jerusalem.
Israel og Syria gjennomførte fredsforhandlinger også i 2000, da med USA som tilrettelegger. Disse forhandlingene brøt sammen fordi partene ikke ble enige om Golanhøydenes skjebne.
Israel okkuperte Golanhøydene fra Syria i 1967.
I april kom de første meldingene om at Tyrkia meglet mellom de to partene, som teknisk sett fremdeles er i krig med hverandre.
En syrisk talsmann sa da at Israel hadde tilbudt Golanhøydene i bytte mot fred.

Så får vi se da, om Syria er til å stole på. Å bytte bort Golanhøydene med fred er sikkert en ”bra” løsning. Men som vi sa som barn: ”pipelort, pipelort, tar igjen og gir bort!”
(sakset fra Aftenposten)

tirsdag, mai 20, 2008

Drivhuseffekten

Mitt hobbydrivhus!
Mellom slagene vil jeg røpe min nye hobby. Egentlig en 60 års gave som endelig er på plass.
Mulig jeg kommer til å legge ut reglmessige vekstrapporter (innimellom vekkelsesrapporter), men ikke smaksprøver.
I år forsøker jeg tomater, agurker, reddiker, gulrøtter, persillerot og purre.

Så får vi se.

mandag, mai 19, 2008

FLORIDA


SÅ DETTE MED BØNN IGJEN DA!

Sitter og ser på møtene i Lakeland, Florida – den såkalte ”The Florida Outpouring!”
Her er Todd Bentley en gudsmann som hvis tjeneste i disse dager har global innflytelse.

En fare for meg er at jeg blir en passiv TV titter og Todd Bentley min underholdningsartist. Men slik vil jeg ikke ha det. Jeg er, som jeg alltid har vært, interessert i det tilbakenforliggende årsaksforholdet til denne vekkelse og åndsutgytelse med de medfølgende tegn. Det som jeg alltid hørte om, men aldri så i min ungdomstid som kristen.

Jeg tror Todd Bentley formidler noe som han selv eller andre har bedt fram. Det vi nå kan se i Florida har ikke vært en impulshandling fra himmelen. Som alt i Guds skaperverk er det en årsak og virkning. Dutch Sheets skriver det så treffende i boken ”FORBØNN – mer enn bønn” dette; - I det firmaet som heter Guds rike jobber vi ikke i produksjonsavdelingen. Vi er opptatt med distribusjonen – og det er STOR forskjell. Han skaper – vi formidler.- Så langt Dutch Sheets. Med andre ord, det er som oftest distribusjonsapparatet som er problemet, ikke varene. Men dette forenkler jo også saken. Vi kan bare be – så begynner det å skje. Eller som John Wesley så treffene har sagt det; ”Det synes for meg som om Gud ikke gjør noe på jorden før noen har bedt Ham om det!”
Derfor…..

søndag, mai 18, 2008

Miraklenes tid!The Florida Outpouring

Starter denne søndag 11 mai, til og med følgende søndag 18 mai, vil vi holde våre 7PM møter på Lakeland. The Glory of the Lord has been steadily increasing as we all come together with one voice in unison declaring our desperation for His Presence. Herrens herlighet har vært jevnt økende som vi alle kommer sammen med en stemme i samklang erklære vår desperasjon for sin tilstedeværelse. Even though I have said it many times, I can still truly say that the Lords presence has been overwhelming as we cry out in extended times of worship before the throne of our King. Selv om jeg har sagt det mange ganger, kan jeg likevel virkelig si at Lords tilstedeværelse har vært overveldende som vi skrike ut i lengre tid for tilbedelse før tronen av vår Konge. It has been very difficult to get off the floor during these times of worship and the miracles are outstanding. Det har vært veldig vanskelig å gå av gulvet i disse tider, med tilbedelse og mirakler er utestående. In just five days, we heard testimonies from more than 32 individuals that got out of wheelchairs! På bare fem dager, har vi hørt Vitnemålene fra mer enn 32 personer som kom ut av rullestol! Tumors and deaf ears are healed nightly. Tumors og døve ører er helbredet kveld. Sometimes there are hundreds in line to give their testimony. Noen ganger er det hundrevis på linje for å gi sitt vitnesbyrd. The crowds continue to grow as guests come from all over the world. Folkemengdene fortsette å vokse som gjestene kommer fra hele verden. We expect 20,000 people to attend the meetings this weekend alone. Vi forventer at 20000 mennesker til å delta på møtene denne helgen alene. God continues to pour out his glory in an awesome way. Gud fortsetter å strømme ut sin ære i en kjempeflott måte. World leaders have come to receive. Verdens ledere har kommet til å motta. Heidi Baker, Randy Clark, John Kilpatrick, Steve Hill, and many others have attended. Heidi Baker, Randy Clark, John Kilpatrick, Steve Hill, og mange andre har gått.

Revival,
Todd Bentley

Denne ”oversettelsen” som er gjengitt ovenfor stod å lese på en webbside. Uansette god eller dårlig Norsk, Guds kraft er et faktum. Men som så ofte før – vekkelsen følger personen. En som har overlatt sitt liv til Gud totalt, kompromissløst. Og så tror jeg at jeg kan sitte her og drømme meg inn i vekkelsen? Kom her Gud, her sitter jeg!
Nei, det er en jobb å gjøre, det er et kors å bære, det er en død…..

torsdag, mai 08, 2008

Pinseteologi før og nå!

Pinseteologi nå.

Tro og lære.
Pinsevennene har utgitt en meget bra bok som heter TRO OG LÆRE. Man kan si det er en annen form av Ulf Ekmans doktriner. Boken er lettlest og pedagogisk i sin utforming og svarer på de fleste spørsmål mange stiller seg. Men én ting gjennomsyrer boken – Guds ord har høyeste autoritet, også over våre synsinger og erfaringer.
Innledningsvis skildrer boken forskjellen mellom det å basere sin tro utelukkende på Guds ord og å basere sin holdning til helbredelse mer ut fra erfaringer. Boken slår også fast at bakom all sykdom og lidelse finner man fienden, satan. Så tar boken for seg at Jesus er i går og i dag den samme og viser til helbredelser i både det gamle og det nye testamente. (allerede her begynner troen å vokse). Så fortsette boken med beskrivelser av helbredelser i kirkehistorien.
Det vektlegges at Jesus hadde medynk med de syke og at helbredelser vitner om Gud når evangeliet blir forkynt i Ånds og krafts bevis. Boken beskriver ingen ”nødutganger” om at Gud muligens, kanskje har en dypere mening eller at vedkommende syke som ikke blir helbredet (det er jo noe vi må innrømme) kanskje trenger å tuktes. Det er jo så mange med høye åpenbaringer i våre dager!
Boken beskriver også hvordan ta imot helbredelse og hvordan vi skal praktisere helbredelse.

Tilslutt vil jeg sitere punkt 15. i kapitlet om helbredelse. (Gul skrift er direkte sitat fra boken.)
Paulus, Timoteus og Trofimus.
Paulus ba tre ganger at Gud skulle ta bort hans ”torn i legemet” (2.Kor.2;7-19) Gud gjorde ikke det, men han gav Paulus et svar: ”Min nåde er deg nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.” Palus sier at ”tornen” var en Satans engel som skulle slå ham så han ikke ble hovmodig. Det har vært mange teorier om hva denne ”tornen” var. Vi må bare innrømme at vi ikke vet det.

Timoteus hadde problemer med magen sin og var ofte syk (1.Tim.5;23). Paulus råder ham til å drikke litt vin for dette.

Trofimus ble igjen i Milet fordi han var syk (2.Tim.4;20). Vi vet ikke hva slags sykdom det var, og heller ikke grunnen til at Paulus reiste fra ham der.
Å bruke disse tre eksemplene som bevis for at helbredelse ikke er for alle, er uholdbart. Det er dessverre betegnende for dagens situasjon at folk overbetoner disse tre spesielle tilfellene på bekostning av det generelle evangelium om helbredelse som bibelen er full av
.


Troen kommer av hørelsen og hørelsen av Kristi ord. Med denne forkynnelse er det fremtid og håp for vekkelsen i Norge!

onsdag, mai 07, 2008

Pinseteologi før og nå!

Pinseteologi før..

Jeg kom over en gammel bok forleden (utgitt i 1940). Tittelen var ”Sykdommens Hvorfor” og forfatterens navn er Erling Strøm. Nå var ikke Erling Strøm noen ”hvemsomhelst” da. Som forstander i Salem, Oslo fra 1934 til 1953 og i Filadelfia, Oslo fra 1954 til 1970 var han nesten regnet som pinsevennens biskop. Og han satte et unektelig preg på pinsebevegelsen både gjennom forkynnelse og det skrevne ord.
Når jeg begynte å lese boken ble jeg mer og mer forundret. Ikke rart at trosbevegelsen fikk motbør når den møtte de holdninger som boken beskriver. Bokens innhold veksler mellom radikal mirakeltro og en skjelvende undring, hva vil du egentlig Gud?
Jeg skal nå ta fram enkelte sitater fra boken som belyser dette. Deretter skal jeg ta fram pinsevennenes offisielle lære i dag – takk og lov – det er radikal forandring!

Så til boken. (sitatene står i kursiv) Innledningsvis skriver han; ”Men jeg har også fått se så mange som ikke har opplevd helbredelse, og det er her problemet reiser seg. Hvorfor ble ikke den gudfryktige og helhjertede bror helbredet?” Sitat slutt.
Allerede her snubler Strøm, ingen blir helbredet pga. sin gudsfrykt, det er jo bare tro som gjelder. Heb.11;6.
Så kommer Strøm inn på sykdommens hvorfor og kommer med følgende påstand. Saken gjelder en kvinne som var alvorlig syk i fem og et halvt år før miraklet skjedde. Han mente her at Gud ventet med å helbrede henne for at Gud skulle få større ære. Om dette skriver han følgende; ”Når en ser det slik, da forstår en hvorfor Gud i visse tilfeller drøyer, hans navn skal bli enda mer forherliget (?) Det er vel også derfor Jesus drøyde når han ble budsendt av Martha og Maria." Og Strøm kommer med denne konklusjon; ”Det er også en annen side ved det at helbredelse lar vente på seg, og det er at Herren – i visse tifelle – først skal benytte sykdommen til å få mennesker i tale, til å tukte, ydmyke og rense." (?)


Så kommer et kapittel med følgende overskrift; ”Sykdom som Guds tjener, for å gjøre evangeliet kjent og fremme hans planer." Spenstig overskrift her ja. Og så beskriver han Paulus som kom til Galatia pga. skrøpelighet i kjødet og konkluderer slik; ”Er ikke dette merkelig? Tar da ikke Gud her sykdommen i sin tjeneste?” Og han slår ytterligere fast; ”Gud handler etter sitt eget vise råd, og vi kan bare konstantere at han i dette tilfelle brukte sykdom for å få iverksatt sine frelsesplaner. Og vi kan si at fullkommen er hans gjerning."


Og så vil jeg slutte dette innlegget med en torn i kjødet. Eller rettere sagt, Paulus torn i kjødet.
Dette avsnittet i bibelen blir ofte anvendt for å ”bevise” at Gud ikke vil helbrede alle. Noen er best tjent med å være syke. Jesu sår har ingen betydning for disse menneskene. Om dette skriver Strøm;
”Det har vært studert på og diskutert meget om hva denne torn var, og vi skal ikke ta på oss å forklare det. Men det står avgjort slik for meg, at det var en legemlig svakhet."
Det påstås altså her at tornen var en sykdom!
Boken jeg siterer fra har mer av samme slaget. Når vi vet at Strøm var forfatter, redaktør, Journalist og i 36 år pastor i Norges største pinsemenigheter, så må han ha hatt en enorm innflytelse i sine kretser. Men nå foreligger en annen bok utgitt av pinsevennene hvor alle minuser vedr. helbredelse er byttet ut med pluss. Boken heter;
” TRO OG LÆRE – Et forsøk på en samlet presentasjon av pinsevennenes tro og lære”. Det er ei bok med renspikka trosforkynnelse ang. helbredelse. Tar noen klipp fra denne i neste blogg – så følg med!

tirsdag, mai 06, 2008

Menigheten - det eneste alternativ!

Menigheten er Guds metode, andre alternativer eksisterer ikke. Menigheten er bygd opp av levende steiner, av mennesker som er født pånytt. Disse menneskene blir ”dyttet” på hverandre og kalles for en Guds bolig i Ånden. Bindemidlet er kjærlighet. Menigheten er et mirakelbyggverk. I dette byggverket er du og jeg. Og fordi vi er ufullkomne mennesker sier bibelen at vi skal tåle og tilgi hverandre.
Det er menigheten som skal vinne verden. Som enkeltmennesker er vi mer eller mindre maktesløse. Derfor er det den enkeltes ansvar å sørge for at menigheten fungerer etter Guds vilje. Utopi, vil du si. Det finnes vel ikke fullkomne menigheter? Nei, helt enig, men vi skal alltid strebe etter det fullkomne og velbehagelige. Og redskapet her er ikke kritikk, passivitet og unnaluring. Våpenet er bønn. Vi skal i alle ting la våre begjæringer komme fram for Gud. Og desto mer ”røre” man opplever det er i menigheten, (slik den enkelte muligens ser det) jo mer er det å be om.
Satans metode er å anklage og splitte. Han peker på alt som muligens ikke er bra med den hensikt å fylle med kritikkens ånd. Og han lykkes ofte. Den Hellige Ånd kan også vise deg problemer i menigheten, men fra en annen vinkel. Han viser det fra Guds Faderhjertes side. Det gir nød i hjertet og du søker Guds ansikt for å få nåde og miskunn til hjelp i rette tid.
Det er det som er forskjellen. Ingen som omgås med Gud blir frustrert eller oppgitt, men kan likevel bære på en sorg og smerte over det som burde være annerledes.
Vær en støtte i Guds menighet. Paulus sier det slik: ”Mine små barn, som jeg igjen har fødselsveer med, inntil Kristus får skikkelse i dere”. (Gal.4;19)

mandag, mai 05, 2008

Evulosjonistisk bibelsyn

Fra dispensasjonalistisk hold hevdes det at Paulus fullførte Guds ord på den måten at Efeserbrevet ble ”KRONEN PÅ VERKET!” Altså at Efeserbrevet er den sluttgyldige og endelige åpenbaring ifølge disse kilder. Men om dette er rett, da motsier Paulus seg selv i Kol.1;25 der han skriver at han ”fullfører Guds ord”. Men det er de ærverdige dispensasjonalister som legge disse meninger i Paulus munn. For i Galaterbrevet kapittel én skriver Paulus i vers 8 og 9; ”Men om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi HAR (fortid) forkynt dere, han være forbannet! Som vi (altså flere forkynnere – fellers lære) før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere HAR (fortid) mottatt, han være forbannet!”
Her kommer det klart fram at når Galaterbrevet ble skrevet så var evangeliets sannheter allerede ufravikelig etablert i de kristne forsamlinger. ”Nye” sannheter må da tilhøre et ”annet evangelium”. Ifølge tradisjonen hevdes det at Galaterbrevet var Paulus aller første brev. At det da kan hevdes at Paulus i Efeserbrevet sluttfører åpenbaringen til menigheten faller på sin egen urimelighet. På daværende tidspunkt var den allerede gitt. Derfor bør man holde seg langt fra teologien til de som setter det ene brevet i bibelen opp mot det andre. Det er ”summen” av Guds ord som er sannhet, ikke summen av et evolusjonistisk ”åpenbaringssystem!”

lørdag, mai 03, 2008

From Word of Life in Uppsala

Who is he?
I saw him behind the piano in the morning service on Word of Lifes spring seminar with Ulf Ekman. Can you recognize him?

fredag, mai 02, 2008

Ikke parker!Den som ikke tar et skritt til kommer ikke videre. Ulf Ekman nevnte i sin tale i dag (2.mai 2008) at Lester Sumral hadde sagt at de fleste kristne hadde lett for å parkere på to steder, sin frelsesopplevelse og sin åndsdåpsopplevelse. Det er det som er så tragisk, å leve i det som engang var. Jesus sier at den som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake er ikke skikket for Guds rike. Jeg tenkte på dette når jeg så intervjuet med Ulf etter møtet i dag. Der ble det vist en "snutt" fra Ulfs første seminar i 1985. Temaet da var Abrahams tro. Og som vanlig var Ulf like utfordrende den gang som han er i dag. Det var virkelig morsomt å se denne "snutten" også. Ulf hadde mer og mørkere hår, var mer gutteaktig (naturlig nok) og uten skjegg. Det hele så litt ”primitivt” ut. Men ingen moderne kristen har vel blir testet, veid og gransket som Ulf Ekman. Satan har brukt hel sitt våpenarsenal for å bli kvitt denne ”brysomme” predikanten. Men resultatet har blitt at Ulf nå mer og mer blir den samlende faktor for kristenheten i Norge og Sverige. Han som var skyteskiva har blitt generalen!
Ulf Ekman og Livets Ord parkerer ikke. Det som nå gjelder er å samle alle kristne til felles front mot satan og avkristning. Det er en ny bevegelse, slik det profeteres om de døde ben i dalen (Esekiel kap. 37) – de beveger seg, og snart reiser kjempen, Guds menighet seg. Det kommer en ny karismatisk vekkelse med ild!

torsdag, mai 01, 2008

Ilden skal brenne!
Guds ild brenner.
Å lytte til Ulf Ekmans forkynnelse denne uken er å oppleve himmel på jord.
Han ikke bare taler om Guds ild, men han formidler den også. Vi behøver dette.
Anbefaler alle å ”klikke” seg inn på Ulf Ekmans vårseminar!