mandag, april 30, 2007

Grunn til å være glad!

Det er mye å glede seg over.
Og når det ikke er noe å glede seg over, kan man gleder seg over å være frelst. For da blir man glad!
”Glede dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen!”
Det er Jesus som sier dette, og for at du skal bli skikkelig glad kan du slå opp i Lukas 10;20 og lese selv!
Og for å øke gleden ennå mer kan du lese denne sangen;

SYNDEREGNINGEN

Det var en tid for meg,
Det i Guds bok sto ført
En gammel synderegning
Som ikke var oppgjort
Mitt navn sto skrevet der
Så synd av mange slag
Jeg gikk til Jesus Kristus med regningen en dag.

Refr.: :/: Ja, en dag :/:
Jeg hos Jesus Kristus ordnet denne sak
Han min regning fra meg tok,
Skrev betalt i himlens bok
Ja, min regning fikk jeg gjøre opp en dag.

Min gamle gjeld var stor og større gjeld jeg fikk,
Fordi jeg stadig syndet og med min gjeld jeg gikk.
Men som en synder jeg – ble hjelpeløs og svak
Den førte meg til Herren
Å gjøre opp en dag.

Når engang jeg skal frem for Kristi domstol stå,
Og han skal boken åpne – jeg skyldfri bort kan gå.
Og for jeg lyk`lig er og har Guds velbehag,
For jeg min synderegning
fikk gjøre opp en dag.


Når jeg i himmelen
Skal skyldfri stå en dag.
For kjærlighet og nåde
Jeg priser Gud med sang.
Jeg glemmer ei den bok
med synd og ubehag
Nå er den blitt fornyet - jeg
fikk gjøre opp en dag.

torsdag, april 26, 2007

En gledens dag - Hurra

I dag fikk May-Britt og jeg vår første datterdatter.
Hun kom til verden i Trollhetta kl. 09.26 og vidunderet veide 3750 gram,
lengde 53 cm og hun har mye svart hår.
Vi gratulerer Ann-Christin, Josef og storebroren Alfred.

onsdag, april 25, 2007

Raymon m. fler....

Raymon:

Jæ bare lurær…


Ja, det er nok mange flere en Raymon som lurær. En predikant påstår nemlig at evangeliene tilhører gamle pakten, også bønnen fadervår. Han degraderer også første delen av Det nye testamente, altså evangeliene og Apostlenes gjerninger til "filmen om Jesu liv".
Samtidig påstår han at det er Paulus undervisning som nå gjelder fordi det var han som fikk oppdraget å ”fullføre Guds ord”. (han mener tydelig vis at Paulus fikk oppdraget å fullføre bibelen (!)) Men hvordan henger det da i hop med Rom.10;17 hvor Paulus skriver: ”så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord”.
Denne predikanten sier altså; ”Derfor sier Jesus helt avgjort at han bare var sendt til jødene. Hans jordiske tjeneste var bare rette mot dem, selv om både hans liv, død og oppstandelse også gjaldt for oss hedninger som var langt borte”. Sitat slutt.
Her er det en klar inkonsekvens. Hvis Jesu tjeneste (både forkynnelse og gjerning) bare var til jødene, hvordan kunne da Paulus henvise til Kristi ord i Rom.10;17? Her sier jo Paulus at Kristi ord er til hedningene også.

Altså, selv om Jesus bare var utsendt til de fortapte får av Israels hus, så var han også utsendt til hele menneskeheten. ”For så høyt har Gud elsket verden….”.

Jeg tror at hele bibelen er Guds ord, men jeg tror ikke på dispensasjonalistiske predikanter!

Det er nok flere en Raymon som lurær…

tirsdag, april 24, 2007

Gi ikke opp!

Gi aldri opp

Ja, det var hovedtemaet i budskapet til Stefan Salmonsson i Zoekirken sist søndag.
Han vektla betydningen av å underlegge seg Gud og det han sier i sitt Ord.
Det var herlig å høre frisk trosforkynnelse igjen. Har savnet det. Om ingen andre behøver det, så er det i alle fall viktig for meg. Forkynnelse om å tro på Guds ord fra en som tror på Guds ord, det er fest det! Han kom inn på høvedsmannen i Matteus kap. 8 som virkelig forstod Jesu trosprinsipper. Underordning og autoritet. Når vi underordner oss Guds ord får det autoritet i våre liv (og situasjoner) og det blir hva Ordet sier når vi velger å tro det. For tro er egentlig et valg. Han sammenlignet også det å tro med å stille seg under vannstrålene i dusjen. Man blir ikke våt om man ikke kommer under vannstrålen. På samme måten med ordet…. (forstår du)
Har trosforkynnelsen blitt borte vekk? Jeg behøver den så sårt for min egen del. Muligens jeg er en av de få?Jeg er hva Guds ord sier at jeg er!
Jeg har hva Guds ord sier at jeg har!
Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre!
Og alle Guds løfter de tilhører meg!

søndag, april 22, 2007

Stefan Salmonsson

Finn deg selv som leder!


21. mars var det ledersamling med Stefan Salmonsson i Zoekirken i Fredrikstad.

I undervisningen berørte han den personlige delen i det å være leder eller ledere.
Han begynte undervisningen med å stille 4 spørsmål som en leder må svare på.
Identitet – hvem er jeg?
Forstår du hvorfor du gjør det du gjør? Alle menigheter har et uttrykk som er en utstråling av det indre livet. Likesom det er mange lemmer på en kropp har også den enkelt et oppdrag som er koblet til identiteten. Om hodet tar plassen til foten har både hodet og hele legemet et problem. Derfor må vi finne vår identitet for å få utført det vi er ”designet” til å gjøre. Vår identitet finner vi i Gud. Alle har en ”løve” inni seg, men mange vil gjøre deg til en huskatt for å passe til deres hensikter. Behold heller din natur (identitet) og finn din rette plass.

Hva skal jeg? – oppdraget!
Du er til for å utrette noe, det som passer til identiteten din. Det er gjort i stand en plass for den enkelte for å utføre oppdraget med de gaver og utrustning den enkelt har.

Hvor skal vi hen?
Hva har du i sikte nå? Mange ledere blir oppgitt/frustrerte fordi de får mer trøbbel enn de hadde tenkt seg. Derfor er det lett å bøye av og ”overse” saker og ting som er vanskelige. Men det du tolererer kan du aldri forandre. Tilpass deg ikke den verden. Skal vi drive ”kirkevirksomhet” eller et dypere åndelig arbeide. Det du ikke hater kommer du heller ikke til å gjøre noe med, og det du ikke respekterer vi gli fra deg. Det du ikke har er det du ikke har verdisatt. Vil du ha noe du ikke har hatt, må du gjøre noe du ikke har gjort! Bak all framgang ligger det alltid et offer. Framgang uten korset er ikke Guds framgang.
Det frieste menneske på joden er det som er midt i Guds vilje!!!

Hvorfor?
Svaret er ganske enkelt Johannes 3:16

Stefan kom også inn på andre viktige ting. For eksempel hvilken atmosfære sprer du? Det som påvirker atmosfæren rundt deg er hvordan du tenker og hva som er ditt syn på:
på Gud
på deg selv
på andre mennesker
på livet.

Livet til enkeltmedlemmer i en menighet bestemmer ikke atmosfæren der. Atmosfæren i en menighet bestemmes av hva som skjer i lederskapet. Det er det indre som bestemmer det ytre.

Pastoren og ledernes oppgave er da:

Bygge en sterk lokal menighet.
Bygge broer ev enhet mellom kristne menigheter.
Sammen med alle andre menigheter ta ansvar for vårt land Norge.
Sende ut misjonærer.For at dette skal komme i stand å fungere er forkynnelsen nøkkelen.
Alt blir forvandlet gjennom forkynnelsen.
Kirkerommet er til for én sak – forkynnelsen.
Alle tjenestegavene er forkynnergaver.
Det som ikke finnes i menigheten (men burde være der) er det som det ikke er prekt om!

Men det er forskjell på å preke fra biblene (det kan også ufrelste) og det å preke bibelske budskap!!

Her slutter et meget kortfattet referatet fra ledersamlingen.

I store trekk ble det undervist om lederens forhold til seg selv og sin ledersituasjon. Om man ikke finner ”seg selv” her, har man jo lite å gjøre som en leder. Min konklusjon på denne lørdagsundervisningen blir da:

”DET LIVET DU SER I EN MENIGHET ER EN NØYAKTIG
KOPI AV DET SOM SKJER I LEDERSKAPET

torsdag, april 19, 2007

Norge og Titanic

Titanic kunne egentlig ikke synke, men den sank likevel.
Alle kulturer vi leser om i historiebøkene har også sunket eller gått til grunne, hvorfor?
Norge var engang en kristen nasjon, ikke på grunn av kristne formålsparagrafer, men fordi en stor del av befolkningen faktisk var frelst og levde et gudfryktig liv.

Arbeiderpartiet kommer med små hentydninger om at kristendommen ikke lenger skal være Norges statsreligion. Og kanskje de har rett i det, man kan ikke lovfeste hva folk skal tro. På den annen side kan dette åpne for andre ”(u)kulturkrefter" som ønsker å ha økt innflytelse i Norge.

I Amsterdam er det fri hasj, dette fordi man ikke kom uvesenet til livs. I debatten om å kriminalisere horekunder her på berget har det fremkommet ”seriøse” forslag om å opprette statsdrevne bordeller. Ny inntektskilde for staten. Hva med pensjonsordninger for disse? Men det er få som prater om å virkelig hjelpe disse stakkars jentene, det er lite frivillighet i den bransjen. Før i tiden hadde man tempelskjøger. Det er intet nytt under solen.

Når spillegalskapen tar overhånd kommer Giske med sine statskontrollerte automater. Mer penger til idretten, men fra hvilke pengepunger?
Abortkampen har vi tapt så langt. Og når homofilt praktiserende prester for lov til å tjene i kirken, da er vi jo ingen kristen nasjon, selv om ”kirken den er et gammelt hus og står om enn tårnene faller”.

Når kommer lov om fri dødshjelp?
Mye av det vi driver med i vår lovgivende forsamling er kun å lovregulere synden.

Vi løper etter fjærene i stedet for å fange høna.
Men fremdeles er menigheten jorden salt, eller burde være det. Jesus sa: ” Dere er jorden salt, når saltet mister sin kraft duger det ikke til annet enn å trås ned av menneskene”!
Om Titanic sank, så bør ikke Norge synke. Det er fremdeles kraft i evangeliet.
”og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og ber og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og lege deres land”. 2.Krøn.7;14

Det er ”mitt folk” eller Guds menighet som bærer ansvaret…

lørdag, april 14, 2007

En gammel lesersang...

Min svigermor har flere sangbøker fulle av gamle lesersanger. Mange av disse sangene hun har er født i tiden rund 2. verdenskrig, dengang da pinseilden og begestringen ennu hadde fritt rom i hjem og menigheter. Sangene ble oftest akkompagnert av gitarer, men trekkspill og mandoliner var også vanlige. Mange av sangene virket i første omgang ganske banale, men ved grundigere studier og ettertanke finer man at de også har et dyp. De viste hva mennesker dengang tenkte om sin Gud og frelser. For på den tiden hadde man tid til å tenke. Det var helt vanlig at når kristne møttes i sine hjem så kom sangboka frem.

Les denne sangen og mediter litt på teksten, sier den deg noe?


ROSEN

Jeg en rose funnet har, som er skjønn og underbar
Den sto plantet mitt i brudens blomsterbed.
Rosen fanget helt mitt blikk og dens duft til hjertet gikk
Da jeg bøyet meg for Gud bad om fred.

Refr:
Dine merker, din sår, aldri meg av minne går.
Du har skrevet det i hjerte, sjel og sinn.
Du er blitt min kjære venn,
Vis meg derfor om igjen
Dine merker, dine mange dype sår.

Rosen det er Jesu Krist
Og jeg vet at han til sist
Samler inn til Gud hva bruden plantet har.
Ingen er for meg så skjønn
Som Guds egen kjære sønn,
Han på korset alle mine synder bar.

Verden du har fylt av liv
oppreist mangt et usselt siv
som gikk bøyet under syndens sterke makt.
Det blir liv og det blir bønn
Når vi så Guds kjære sønn
Hadde ropt på korsets tre det er fullbragt.

Mens jeg så i rosen inn
Ble det sagt at den er min,
For den bunn var fylt med evig kjærlighet.
Rosen skjønn og underbar,
jeg i evig eie har,
og for hver en dag jeg ser dens herlighet!

mandag, april 09, 2007

PREKENER - UTGÅTT PÅ DATO?

Er prekener ut?

Leste forleden i en av distriktets menighetsblader et referat fra en tale holdt av en menighetsleder (fra samme distrikt). Han kom bl.a. med følgende utsagn og det lød omtrent slik: ”Vi har hatt nok av prekener… ”.
Hakesleppet ble for min del et faktum. Det eneste lille håp jeg fikk var at han mente sine egne prekener.
Mente han virkelig for mye prekener, det blir jo mindre og mindre møter!
Hele kristenheten er bygd på forkynnelsen av Guds ord. Troen kommer av hørelsen og forkynnelsen (prekenen) en hører kommer av Kristi ord. Et annet sted sier bibelen at Kristi ord skal bo rikelig i blant dere. Så den som ikke liker prekener liker vel da heller ikke Kristi ”ord.
Legg vinn på opplesningen av skriften, på formaningen, på læren…” 1.Tim.4;13
Og om noen synes det er for mye prekener så hadde Paulus et annet syn; ”Forkynn Ordet, vær rede i tide og utide….” 2.Tim.4;2
Skal slutte mitt lille hjertesukk med å peke på hvorfor vi forkynner (preker) Guds ord.
A) for å vinne sjeler for himmelen. B) for å oppbygge, utruste og istandsette de som vi har vunnet under punkt A). Enkelt?
At prekener (forkynnelse) er den himmelske metoden viser bibelen ganske klart i 2.Tim.3;16-17 hvor vi kan lese; ”Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning”.

Kom forresten til å tenke på et ungdomsmøte i forbindelse med fellesmøtene på Sellebakk for en mannsalder siden (de kunne da også). Ukens hovedtaler skulle også tale på ungdomsmøtet om kvelden. I innledningen sa han bl.a. følgende…”jeg la bibelen hjemme ikveld, for nå er det jo ungdomsmøte….(!)

tirsdag, april 03, 2007

GODE PÅ JUSTISMORD

Justismord.

Politiets oppgave må vel være å finne sannheten mer enn å finne en ”synder”.
I dag ble et nytt justismord utført av offentlig myndighet ”avslørt” i Fredrikstad. Det dreier seg om tilståelsen vedr. det berømte Apenesdrapet for snart 30 år siden. Det var trist og opprørende å lytte til en tidligere mistent i saken som hadde sittet inne et halv år og fått et helt liv ødelagt. Nå var han endelig frikjent pga. en tilståelse.
Det har vært mange justismord i norges rettshistorie. Tore Sandberg har oppklart 7 av disse.
Per Liland saken og Fritz Moen saken er vel blant de mest kjente. Selv om vi sikkert har et bra rettsvesen og politi så må det vel være for mye prestisje i bildet. Noe som Friz Moen saken klart avslørte. Det er jo bedre å ha 10 syndere gående fritt en en uskyldig dømt til livstid?

Får virkelig håpe at den uskyldig "dømte" i Apenessaken får en skikkelig oppreisning og at norsk rettsvesen nå får en skikkelig skrape. Rettsvesent er til for å dømme synderen og de dømmer folk for grov uforstand i dette og hint. Men hvem skal dømme norsk rettsvesen for sin grove uforstand de har vist i mange saker? Og det merkelige er at det ofte er resurssvake mennesker som på denne måten blir utsatt for samfunnets overgrep.

Artikkel:

8-åringen fra bydelen Østsiden i Fredrikstad er lettet over at en annen mann nå har
tilstått drapet, som ble begått 6. mai 1978.
- Jeg er glad for at alle nå forstår at jeg var uskyldig. Men samtidig river denne nye vendingen av saken opp gamle sår, som må bearbeides på nytt, sier 68-åringen i et intervju med
Fredriksstad Blads nettutgave.
Halvt år i fengsel
Mannen, som var Apenes-familiens maler, ble i 1983 siktet for drapet på Inger Johanne Apenes (61). Han var da 45 år gammel og satt varetektsfengslet i seks måneder før siktelsen ble frafalt på høsten det samme året.
- Jeg kan faktisk sette meg litt inn i hvordan den virkelige gjerningsmannen må ha hatt det i disse 29 årene. Mitt eget liv ble forvandlet til et lite helvete fem år etter drapet. I tillegg kommer alle familiemedlemmene og pårørende til alle involverte. De blir lett glemt, sier håndverkeren.
- Denne saken har ødelagt flere liv, sier mannen.