fredag, mars 30, 2007

Hvile

La tonene trenge inn...

Vil du lytte til noe som gir ro i sinnet?
Klikk deg inn her og hør på
Simon Walther Høidahl og låtene
Green song og Grey song.
Vakkert, ikke sant?

http://www.myspace.com/simonwaltherhidahl

PÅSKE ER IKKE

Påske er ikke:

Å sitte i solveggen med en appelsin, det har bare blitt sånn..
Påskeliljer og gule tulipaner, det har bare blitt sånn..
Påsketilbud i butikkene, det har bare blitt sånn..
Påskeharer og gule kyllinger, det har bare blitt sånn..
Påskekrim og spenningslitteratur, det har bare blitt sånn..
Turer på ski eller til fots, det har bare blitt sånn..
Påskenøtter med Roald Øyen, det har bare blitt sånn
Påsketur med Øystein Sunde, det har bare blitt sånn..

Men Påske er:


Forbigang, det er det det betyr.
At Gud går forbi når han ser Jesu blod
At Jesus hang på korset…
At han døde
At han stod opp igjen
At på grunn av Jesu blod er jeg ren og rettferdiggjort.
Mye, mye mer som jeg ennå ikke har forstått…

Derfor kan jeg sitte i solveggen med en appelsin og se på påskeliljene
mens jeg takker Gud for hans usigelige gave.

Påsken er herlig!!!

onsdag, mars 28, 2007

Jesus kommer igjen

Om å være rede

Når man leser vekkelseslitteratur legger man ofte merke til hvordan Jesu snare gjenkomst ble betonet. Åpenbaringer, sanger og taler dreide seg ofte om dette temaet. Det dype alvoret og den store gleden gikk hånd i hånd. Se brudgommen kommer, gå Ham i møte!
Men signaler om Jesu snare gjenkomst skaper også nervøsitet i kristne rekker, ikke bare glede. Kan huske at Sion´s lokale på Sellebakk var smekk fullt en onsdag under seksdagerskrigen i 1967. Men Jesus kom ikke da og neste onsdag var det ikke fullt så mange i lokalet. Puh! Merkelig. Må jeg virkelig være mer rede for Jesus gjenkomst enn det å være rede for en brå død? Må jeg være ekstra renset for å bli med når Jesus kommer?
Jeg tror på barnekårets Ånd. Ånden vitner med min ånd at jeg er et Guds barn, takk og lov for det.


”Mine kjære, nå er vi Guds barn,
og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli!
Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like,
for vi skal se ham som han er.
Og hver den som har dette håp til ham,
renser seg selv,
likesom Han er ren”.
(1.Joh.3;2-3)

mandag, mars 26, 2007

Så fryd deg da!

Om alt er gææernt!

Det er Jesus som frelste meg – jeg er glad for det.
Det er Han som ER MIN glede – det gleder meg.
Det satt to i Filippi fengsel og frydet seg – hvorfor?
Av samme grunn som deg – de frydet seg i sin Gud.
Herrens bekk er full av vann.
Bare ØS med glede av frelsens kilder – det er nok!”Fikentreet springer ikke ut,
og vintrærne bærer ikke.
Oljetreets frukt slår feil,
og markene gir ingen grøde.
Han har utryddet sauene av kveen,
og det finnes ikke fe i fjøsene.

Men jeg vil fryde meg i Herren,
jeg vil juble i min frelses Gud”.
(Habakkuk 3,17-18)
Om det ikke akkurat er vekkelse
omkring deg der du er nå, så kan
du i allefall glede
deg i din Gud!

søndag, mars 25, 2007

Nytt jubileum


I dag 26. mars 2007 fyller min kjære kone
May-Britt 59 år.
Jeg og alle barna, barnebarna og foreldrene dine gratulerer deg med dagen din.
Her ser vi jubilanten i det element hun elsker mest. Bildet er tatt i Arusha, Tanzania.

Hilsen mannen din

lørdag, mars 24, 2007

Rubinbryllup

Utrolig, men for hele 40 år siden (påskeaften 25. mars 1967) ble min elskede
May-Britt min hustru.
Det har vært 40 gode og innholdsrike år og jeg ser fram mot de neste 40!
Den gode hustru, hvem finner henne? Jo, jeg fant henne....

fredag, mars 23, 2007

Lysestaken.

EtterLYSning!

Gud flytter ikke på menighetsledere, han avsetter dem heller ikke. Han bare flytter lysestaken. Vekkelser har kommet og vekkelser har gått. Der det engang har vært varme, fryser man nå. Men noen holder ut og klorer seg fast til kirkebenken. trofaste mot hva?
Det var vissnok Spurgeon som engang sa: "Det det ikke er åpenbaring er det død!"
Skal man vandre i lyset må man vandre der lysetaken er. Hvor er den nå?

tirsdag, mars 20, 2007

GISKESUPPE

Tro(nd) ikke på Giske


Eller forlat ham, for han vet ikke hva han gjør. Synes det er et minstekrav at den minister som skal administrere en kirke vet hva en kirke egentlig er. Vet han virkelig ikke at kirken er en bekjennelseskirke. Fundamentet er kirkens bekjennelse av Jesus Guds sønn som verdens frelser og at Guds menighet består av personer som bekjenner dette. Dette har tydeligvis ikke Giske fått med seg. Et forslag er han tar noen privattimer hos vår kunnskapsminister Øystein Djupedal. For når han ikke engang vet hvordan kirken er oppbygd, hva vet han egentlig da?

Dette å fjerne bekjennelsen fra kirken minner meg litt den unge nygifte fruen som skulle lage sin første middag. Men under tilberedingen stoppet det plutselig opp for henne og hun skyndte seg å ringe sin mor med følgende spørsmål; ”Nå har jeg kokt kjøttet og slått ut vannet, men hva skal jeg lage suppen av?”

Giskesuppe


Når Giske fjerner bekjennelsen fra kirken slår han ut vannet, hva slags supper koker den gode kokk Giske da?
Men det er kanskje også et klokt trekk av Giske. Han kan nå grunnlegge et trossamfunn som passer alle og hvor man kan tro og gjøre som man vil. Der kan man ha et (homo)filhamonisk giskekor og klø hverandre i ørene. Den Giske Kirke ser vel snart dagens lys.

Da har ministeren fått sin egen kirke og så kan kirkefolket leve for Gud uten utidig innblanding fra staten.

søndag, mars 18, 2007

Fremprovosert abort


Abort

Det kan sies og menes mye om fremprovosert abort. Ordet betyr jo direkte oversatt ”overlagt drap”, selv om det er ufint å ta slike ord i sin munn. Men fremprovosert abort er jo følge av en aktiv handling på grunn av en viljesbeslutning. Det sies at kvinnen har rett til å bestemme over sin egen kropp, men det har også mannen! Og da kan han jo også bestemme om han vil plante et liv inn i en annen kropp, når han altså har selvbestemmelsesrett over seg selv. Men tilbake til kvinnen, har hun også rett til å bestemme over sin ”leieboer” fosteret? For fosteret er jo bare en leieboer med 9 måneders kontrakt. Litt forenklet vil jeg tolke det slik at like lite som jeg har rett til å avlive en uønsket leieboer har en abortnemd rett til å avlive et foster. Nå har det jo blitt foretatt aborter før lov om selvbestemt abort kom i 1979. Aborttallet har vel stort sett holdt seg på samme nivå siden den gang. Ønsket da var vel å hjelpe de stakkars kvinnene. Men om et samfunnsproblem får overtaket hjelper det lite å legalisere problemet, det hjelper ingen. Og her er vi også ved et etisk dilemma, hva gjør vi med de kvinnene som uansett velger abort, enten det er på en klinikk eller i ”bushen?”
Det er sagt at abort hindrer vekkelse, jeg vil heller si at vekkelse hindrer abort! Lovverket til en nasjon avspeiler folkets verdigrunnlag. Når vi får en lov MOT selvbestemt abort vil det være en følge av et ønske blant flertallet av folket. Men da må en slik lov også få en annen parallell lov om fri hjelp, økonomisk støtte og oppfostring av det ”uønskede” barnet. Dette er det lite prat om. Personlig mener jeg at loven om selvbestemt abort må fjernes. Den må erstattes av ”lov om fosterets rett til å overleve!”. Men før denne loven kommer på plass har kristenfolket en formidabel bønnejobb å utføre.
Ellers så blir jo det ufødte barnets rettigheter totalt glemt eller oversett. På kvinnedagen 8. mars er det bare tale om kvinnerettigheter i forhold til mannen og kvinnens selvrealisering. Men på vilken bekostning? Ikke mannens, men barnets! Vil nevne en annen viktig dag. Det er den 20. november. Det er DEN INTERNSJONALE DAGEN FOR BARNAS RETTIGHETER.
Tenk om de 15000 barn som årlig blir avlivet i Norge kunne stille opp den 8. mars og rope: "Vi vil leve!"
Men uansette hva som er gjort og ikke gjort, det er alltid tilgivelse å få hos Jesus!


Om du ønsker å høre en bra tale om abortsitasjonen så gå inn på Livets ord og lytt til søndagsprekenen til Ulf Ekman 18/3 2007. http://www.livetsord.se
Den er virkelig verd å høre på!

KLIPP


- Det er svært overraskende at det blant kvinner under 25 år er mer vanlig å ta abort enn å fullføre svangerskapet, sier professor Anne Eskild, Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus. Hun har hovedansvaret for undersøkelsen som er offentliggjort i det medisinske tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
- (Anne Hofstad i Aftenposten 9. januar 2007 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1593799.ece)
- Angstreaksjoner etter abort 13.des 2005 05:00Av: Didrik Søderlind, Journalist
- Kvinner som har opplevd en abort kan slite med mentale ettervirkninger i årevis etterpå. Fem år etter aborten har kvinner som har gjennomført en fremprovosert abort høyere nivåer av angst enn befolkningen for øvrig, viser en ny norsk undersøkelse
Psykiater Anne Nordal Broen og kolleger fra Universitetet i Oslo har, i samarbeid med Buskerud Sykehus, undersøkt den psykiske helsen hos kvinner som har opplevd aborter.
Undersøkelsen fulgte 40 kvinner som har gjennomgått en spontanabort og 80 kvinner som hadde gjennomgått en fremprovosert abort. Etter et innledende intervju ble kvinnene bedt om å fylle ut psykologiske tester og spørreskjemaer ved fire forskjellige tidspunkter etter aborten: Ti dager, seks måneder, to og fem år.
-
Plaget av aborten
Resultatene av undersøkelsen viser at kvinner som har hatt en spontan abort, lider mer av psykiske plager de første seks månedene enn kvinner som har valgt sin abort selv.
Men ettersom tiden gikk, var det kvinnene som valgte selv som hadde sterkest plager. Undersøkelsen viser at disse i større grad enn kvinner med spontan abort led av skyld og skam. Mange måtte unngå å tenke på det de hadde opplevd, og de nektet seg selv å snakke om eller ha følelser i forhold til aborten.

Fakta om abort (fra Folkehelseinstituttet)
Publisert 27.01.2005 , oppdatert: 02.03.2007, 19:01
Antall svangerskapsavbrudd har falt siden 1980- og 1990-tallet. Spesielt har antall aborter blant tenåringer falt. De siste årene har tallene vært stabile. Aborttallene i Norge er samlet sett på nivå med gjennomsnittet for Norden.
Siden 1979 har kvinner i Norge selv kunnet bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de 12 første ukene. Etter 12. svangerskapsuke må kvinnen søke en abortnemnd, som kan innvilge abort på bestemte vilkår. Slike svangerskapsavbrudd betegnes nemndbehandlede aborter.

onsdag, mars 14, 2007

GERD LIV VALLA

Kjøttbein.


Nå har norske journalister i aviser, radio og TV gode tider. De har fått et kjøttbein med mye gammelt og råttent kjøtt på. Bare lukten vekker glede! Beinet heter Gerd Liv Valla. Mye å gnage på og mye å grafse i. Der fikk hun (som en sa) for at hun arrangerte og satte i verk boikott av Israel. Den som rører ved Guds øyensten… Alle hjerter gleder seg! Men av og til kikker journalistene på oss kristne. Da kommer geipen. Vi kjenner oss forfulgt og føler oss såret, vi som er så snille og gode. De pirker borti våre helbredelser, kristne skoler, helvetesfokynnelsen (Ole Hallesby) og pengehandtering.
Da er de våre fiender og utsendt av………. (hmmm)Men de våpen som blir smidd imot deg skal ikke ha fremgang. For pressen er også faktisk Herrens tjenere. Det var de som spredte nyheten om tungtalen i Azusa Street over hele kloden.
De var med på å spre ilden. Jeg hørte engang en kjent norsk helbredelsesevangelist si; ”Når ravnene (journalistene) kommer på møtene våre, da er det vekkelse på gang!”

Selvfølgelig finnes det journalister som bare skriver sannheten (håper jeg), men vi har også mange av
SE OG HØR formatet. Et sted mellom disse ytterpunktene er jo de fleste av denne yrkesgruppen.

Den som har noen år på baken minnes vel det formidable mediepresset mot Livets Ord på 80 tallet. Jeg kan skrive under på at alle negative påstander de kom med var renspikket løgn! Store avisopplag er viktigere enn sannheten.

Men samtidig, den som vil leve gudfryktig i Jesus Kristus skal (ikke muligens bli) bli forfulgt.

Egentlig så gleder jeg meg til at våre venner journalistene begynner å rapportere fra vår evangeliske møter. For tiden er det vel ikkeså mye av interesse å skrive om!

Ve dere når verden tale vel om dere, sa Jesus. Noe å tenke på.

torsdag, mars 08, 2007

ISLAM

Islam inntar Europa!”


Dette kunne leses i Magazinet denne uken. Hoderystende nyheter. Minareter her og der
og dårlig med morgensøvn. Spesielt alvorlig er det når det egentlig er unødvendig, Guds menighet har kraft til å innta hele veden, inklusive Islam! Men som Jesus sier; ”Når saltet mister sin kraft duger det ikke til annet enn å tråkkes ned av menneskene. Kirker over hele Europa omgjøres til moskeer og vi er bokstavelig talt blitt dørmatter for Islam. Kulturintergrering kan det kalles. Men vi vil snu på dette, Jesus elsker alle barna på vår jord.
Og Jesus sier igjen; ”Ethvert offer skal saltes med salt og dere skal saltes med ild!” Det er ilden som falt på pinsedag som gir oss det rette saltgehalt. Når vi byr våre lemmer (oss selv) frem for Gud som et velbehagelig offer for ham, faller ilden og saltet kommer inn i våre liv.
Jeg tror på en gjenreising av Guds menighet(er) i Europa.
Vi legger oss på alteret, dør med Jesus og slipper ilden til.
Det er vår eneste mulighet til å vinne muslimverdenen for Jesus!

GTATULERER!

Hurra for deg !!
Vi gratulerer Ole-Johnny med dagen idag.
Han er fremdeles i trettiåra!

Gi gogutten en oppmuntring http://olesblogg.blogspot.com/

onsdag, mars 07, 2007

TUNGHØRT?

Har vel ikke hørt etter.

Her fra mitt lune hjørne kommer det mange tanker. For noen år siden satt jeg på et møte og hørte på en taler. Da slo plutselig en tanke ned i meg: ”kommer det en muslim inn her vil han ha vanskelig for å forstå at dette er et kristent møte. På dette møtet ble Jeusnavnet overhode ikke nevnt. Da våknet jeg for en ubehagelig sannhet, hvor ofte taler vi (hører vi) om personen Jesus Guds sønn?
Ja, jeg er vel tunghørt da, vil du mene. Si ikke det, etter dette har jeg blitt oppmerksom på hva vi holder på med. Selv om det er absolutt nødvendig å undervise om de forskjellige bibelske temaer og emner, så burde det også være god plass for Jesus. Jeg går mye på møter, men hører faktisk for lite om Jesus (synes jeg da).

Jeg ønsker å høre MYE om Guds lam, blodet, straffen, korset og oppstandelsen.

DET ER ORDET OM KORSET SOM ER GUDS KRAFT TIL FRELSE


Det er det som virker. Vel kan man bli oppmuntret og få tro ved å høre om mirakler og kraftige gjerninger, vitnesbyrdet har sin absolutte gyldighet, men troen kommer altså av hørelsen.

”Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt?” (Gal. 3;5)

Vi kristne har blitt eksperter på filosofiske betraktninger om ditt og datt. Men den gamle sangen: ”La meg få høre om Jesus, skriv i mitt hjerte hvert ord….”, har større aktualitet enn noen sinne. Det prates mer om Jesus på søndagsskolen enn på ”voksne” møter, hvorfor? Vi stor behøver jo Jesus også.
Hva med en ny Jesus vekkelse!

”Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig.
Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone.

Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!”


Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem.

Men da de nu trodde Filip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de sig døpe, både menn og kvinner.

Efterat de nu hadde vitnet og talt Herrens ord, vendte de tilbake til Jerusalem, og de forkynte evangeliet i mange av samaritanenes byer.

Da opplot Filip sin munn, og idet han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han ham evangeliet om Jesus. (fra Apostelgjerningen kap. 8)


Når dette er sagt så har vi jo utrolig mye bra forkynnelse omkring oss, jeg ønsker bare litt mer forkusering på bibelens kjerne og stjerne, JESUS!

Det er tross alt ham det dreier seg om.

lørdag, mars 03, 2007

Det vi er gode på!

Gjør bare det du er god på!


(på den annen side)

I disse ”Darwinistiske” dager gjelde det å ha rett fokus. Denne uken er Mats Molén på Zoe for å slå hull på diverse evulosjonistiske ”tanker”. (forstår du tanken?) Boken hans ”VÅRT URSPRUNG”, burde vært obligatorisk i vår konfirmantudnervisning. Det er godt for barna å ha svar og argumenter når de møter utviklingslæren på skolen.
”Som epler av gull i skåler av sølv er et ord talt i rett tid”. Ordsp. 25;11
og
” En mann gleder seg når hans munn kan gi svar”. Ords. 15;23.

Bibelen er ingen naturhistorisk lærebok, den er en frelseshistorisk bok. I begynnelsen SKAPTE Gud himmel og jord, det tror vi på. ”Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige”. Heb.11;3.

Vi har åndelige våpen.
På samme måten som David felte Goliat med en glatt stein fra slyngen, kan vi felle nåtidens
”Goliat Darwinsen” med de våpen Gud har gitt oss. David var god med slyngen, det visste han selv. Denne verdens (Sauls) visdom prøvde å gi ham sin rustning, men Den Hellige Ånd minnet David på å gjøre bare det han var god på. Og David vant!

Hva er Guds menighet god på?

Jo, å forkynne evangeliet i Ånds og krafts bevis. For evangeliet består ikke i ord, men i kraft.
Vi skal ikke vinne diskusjoner og debatter, vi skal vinne verden!
Det er ikke lett å vinne en sekularisert akademiker med våre antidarwinistiske argumenter. Men om en av hans familiemedlemmer blir mirakuløst helbredet fra en dødelig sykdom, da faller hans motforestillinger i grus. Guds kraft overvinner Islam, hinduismen, akademikere og ateister. Jeg har absolutt tro på rett vitenskap, forskning og kunnskap, men skal vi vinne verden MÅ vi gjøre det Guds menighet er kalt til og er god på; TEGN UNDER OG MIRAKLER!

Guds menighet, gjør bare det du er god på!


For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;
Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?
For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror,
men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap,
For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. (1.Kor. 1;18-25)

fredag, mars 02, 2007

Tilbake til husets inngang

Den vise fanger sjeler

Det man vil,
får man til!
eller
hvis du (egentlig) vil ha det,
gjør du noe for å få det!

Den vise fanger sjeler, sier bibelen. Og det er noe vi alle vil (eller?).
Men hva er visdom da?
Det er sagt at; ”visdommen har det fortrinn at den gjør alt på rett måte”.
Hva har dette å gjøre med å fange sjeler – skal vi finne på listige argumenter eller andre krumspring for å fange folkets interesse! Tja, jo, så klart. Men Jesus har en annen oppskrift, Den Hellige Ånd. Den som er klok forstår at uten Den Hellige Ånds salvelse og kraft er alt strev nytteløst. ”Vi har strevet HEEEEELE natten…. Og vi har strevet HEEEEELE livet.
Når vi først strever og sliter, hvorfor ikke bli fylt med Ånden. Det er mulig!

Det har aldri vært vekkelse uten åndsutgytelse og det har heller aldri vært åndsutgytelser uten vekkelse. Så i disse jubilerende og kaffedrikkende hundreårsfeirende pinsefestdager(med all respekt for dette), så er jeg glad for det som hendte i Azusa Street! For den åndskraften som ble utgydt der for 100 år siden har etterdønninger helt opp til våre dager. Og det er veldig dumt å måle pinsekraften etter hva som hender rundt våre egne dører eller i Europa. Den Hellige Ånd ER utgydt over alt kjød, men ikke alle lever i det! Det jeg ser for meg er at våre ledere og pastorer innstiller all unødig virksomhet og begynner med bønn, og fortsetter med det til Den Hellige Ånd er utgydt på nytt i våre forsamlinger.
Det var dette pastor John Kilpatrick begynte med i sin menighet i Brownsville, Pensacola. Han annonserte bønn i stedet for de vanlige møtene på søndagene (og han var vissnok litt nervøs i begynnelsen). Riktignok, noen sluttet, men flere og flere sluttet seg til. En dag brøt det igjennom og denne åndsstrømmen velsignet etter hvert menigheter over hele verden. At det ikke er noe spesielt liv der i dag må vi bare ta til etterretning. Muligens er de nå på samme nivå som oss idag, så jeg vil ikke komme med noen form for kritikk. Det jeg ønsker er at ”hundreårsbankettene” blir ”bønn-ketter”.
Om litt ufint, så kan jeg vel si det slik; Det er vel bedre å slippe jubilanten til enn bare å minnes hans ”fødselsdag”!

Dere skal få kraft i den Den Hellige Ånd kommer over dere….
For et tilbud!!!!

Det man vil,
får man til!

eller

hvis du (egentlig) vil ha det,
gjør du noe for å få det!

Den vise fanger sjeler.
Bli fylt av Ånden!