fredag, mars 02, 2007

Tilbake til husets inngang

Den vise fanger sjeler

Det man vil,
får man til!
eller
hvis du (egentlig) vil ha det,
gjør du noe for å få det!

Den vise fanger sjeler, sier bibelen. Og det er noe vi alle vil (eller?).
Men hva er visdom da?
Det er sagt at; ”visdommen har det fortrinn at den gjør alt på rett måte”.
Hva har dette å gjøre med å fange sjeler – skal vi finne på listige argumenter eller andre krumspring for å fange folkets interesse! Tja, jo, så klart. Men Jesus har en annen oppskrift, Den Hellige Ånd. Den som er klok forstår at uten Den Hellige Ånds salvelse og kraft er alt strev nytteløst. ”Vi har strevet HEEEEELE natten…. Og vi har strevet HEEEEELE livet.
Når vi først strever og sliter, hvorfor ikke bli fylt med Ånden. Det er mulig!

Det har aldri vært vekkelse uten åndsutgytelse og det har heller aldri vært åndsutgytelser uten vekkelse. Så i disse jubilerende og kaffedrikkende hundreårsfeirende pinsefestdager(med all respekt for dette), så er jeg glad for det som hendte i Azusa Street! For den åndskraften som ble utgydt der for 100 år siden har etterdønninger helt opp til våre dager. Og det er veldig dumt å måle pinsekraften etter hva som hender rundt våre egne dører eller i Europa. Den Hellige Ånd ER utgydt over alt kjød, men ikke alle lever i det! Det jeg ser for meg er at våre ledere og pastorer innstiller all unødig virksomhet og begynner med bønn, og fortsetter med det til Den Hellige Ånd er utgydt på nytt i våre forsamlinger.
Det var dette pastor John Kilpatrick begynte med i sin menighet i Brownsville, Pensacola. Han annonserte bønn i stedet for de vanlige møtene på søndagene (og han var vissnok litt nervøs i begynnelsen). Riktignok, noen sluttet, men flere og flere sluttet seg til. En dag brøt det igjennom og denne åndsstrømmen velsignet etter hvert menigheter over hele verden. At det ikke er noe spesielt liv der i dag må vi bare ta til etterretning. Muligens er de nå på samme nivå som oss idag, så jeg vil ikke komme med noen form for kritikk. Det jeg ønsker er at ”hundreårsbankettene” blir ”bønn-ketter”.
Om litt ufint, så kan jeg vel si det slik; Det er vel bedre å slippe jubilanten til enn bare å minnes hans ”fødselsdag”!

Dere skal få kraft i den Den Hellige Ånd kommer over dere….
For et tilbud!!!!

Det man vil,
får man til!

eller

hvis du (egentlig) vil ha det,
gjør du noe for å få det!

Den vise fanger sjeler.
Bli fylt av Ånden!

Ingen kommentarer: