søndag, november 29, 2009

Det edle og det uedle

Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem.» (Jer 15:19)
Dette bibelsitatet er vel svaret på et spørsmål jeg fikk på Facebook. Jeg tror faktisk at Jesus er tilstrekkelig i alle livets situasjoner og behov. Dette betyr ikke at jeg flykter fra alt jordelivet har å by på - jeg lar bare Jesus sette farge på alt jeg gleder meg over. Og innerst inne vet vel alle hvor grensene går...
Jesus er livet for meg, lyset han er på min veg. Alt jeg behøver det har jeg i Ham, Jesus er livet for meg! Dette synger Aage Samuelsen.
Finns det noe som er bedre enn Jesus?

fredag, november 27, 2009

Finanskrise

Finanskrise.
I gang igjen – i Dubai. Verden vakler videre på sine skjøre finansielle føtter.
Og for å gjenta historien jeg hørte. En reisende kom til et landsens hotell. Han var usikker på standarden så han la en hundredollarseddel på resepsjonsdisken og spurte hotelleiren om han kunne ta en titt på rommenes beskaffenhet. Så fort mannen var forsvunnet inn heisdøren tok hotelleieren hundrelappen og løp ned til bakeren og betalte gjelden sin for noen kaker han hadde kjøpt. Bakeren ble glad og løp ned til stedets kornmølle og betalte sin gjeld for hvetemelet han hadde fått levert. Mølleren ble kjempeglad, tok hundrelappen og strøk på dør ned til bilverkstedet og fikk slettet sin gjeld der. Verkstedeieren dro så til hotellet og betalte noe han skyldte hotelleieren. Hotelleieren rakk akkurat å legge hundrelappen på disken da gjesten kom ned og sa at han vill reise videre. Han tok hundrelappen og strøk på dør!
Alle hadde fått betalt sin gjeld. Er det slik vi kan løse finanskrisen??

fredag, november 20, 2009

Treenigheten

Jeg tror på en allmektig Gud. Men også en Gud som er far. Men min Gud er også treenig. Jeg tror på Faderen, Sønnen og Den Hellig Ånd. Alle er Gud, alle er tre forskjellige pesonligheter og alle er én. Én sann Gud fra evighet til evighet.
Ulf Ekman skriver slik om de tre personene i guddommen i sin bok doktriner: ” Vi har allerede nevnt at Gud er én og tre, tre og én. Gud er én Gud, men i tre personer. Disse personene er alle tre Gud, men allikevel én Gud. Disse tre personene er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
Til alle tider har vranglærere angrepet denne læren. En har hevdet at de tre personene egentlig bare er den samme, med tre forskjellige navn. Det gjorde ”sabellianistene” på 100 tallet, og det gjør ”Jesus only” – læren i dag. Andre hevder at det bare er Gud som er personlig, Jesus er ikke Gud, og Den Hellige Ånd er bare en kraft, ingen personlighet”.
Så langt Ulf Ekmans bok.
I Johannes 1;14 skriver Johannes om et far/sønn forhold. Ingen er vel far til seg selv?
Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Eller som Den athanasianske trosbekjennelsen sier:
Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro.
Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt.
Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten,
idet vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet.
For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds.
Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig.
Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.
Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd.
Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er Den Hellige Ånd.
Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den Hellige Ånd.
Og likevel er det ikke tre evige, men én evig,
likesom det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men én uskapt, og én umålelig.
På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den Hellige Ånd allmektig,
og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.
Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud,
og likevel er det ikke tre guder, men én Gud.
Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den Hellige Ånd Herre,
og likevel er det ikke tre herrer, men én Herre.
For likesom den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller herrer.
Å tro på en treenig Gud er kristent arvegods.

I innledningsordene på hjemmesiden til en Jesus Only menighet her i landet kan vi lese følgende:”Gud er vred på dem som ikke taler rett om ham: "Min vrede er opptent mot deg og dine to venner; for dere har ikke talt rett om meg, som min tjener Job." Job.42.7 Millioner av mennesker har gjennom historien pådradd seg denne Guds vrede, ikke minst gjennom treenighetslæren”.
Bibelen sier noe annet. Så at det er et far/sønn forhold kommer klart fram i Matteus kapittel 3 og versene 16 og 17. Der leser vi at Guds Ånd stiger NED fra himmelen og kommer OVER Jesus.
Faderen taler FRA himmelen TIL Jesus. Så her er alle tre personene i treenigheten i funksjon samtidig og hver for seg. Kan det bli noe klarere?

Dette lærer ikke William Branham

onsdag, november 18, 2009

Barn og budsjett

For noen kommer barn uleilig. Da tar de abort. De som er igjen blir for dyre for samfunnet. Da legger vi ned barneskolene, stuer barna sammen på en buss og lar dem slingre av gårde i inntil 2 timer hver dag.
Puhhh, budsjettet er reddet!

søndag, november 15, 2009

Helliget Herren!

Kan et bedehus brukes til hva som helst? Jeg stilte meg dette spørsmålet når jeg forleden dag var på en veledighetskonsert i Filadelfia, Fredrikstad. Aktørene var to meget dyktige barnegrupper som sang og underholdte. Og i tillegg var Fredrikstads store skuespiller Vivi Haug tilstede med et innlegg. At hun er dyktig, slagferdig og morsom var det ingen tvil om. Men innholdet kaller jeg meget upassende i en slik setting. Det burde hun selv ha forstått! Men muligens var det hele hennes reportoar og alt hun hadde på sitt store hjerte, eller som skriften sier ”det hjertet er fylt av, det taler munnen”! Det var mye av det vi selv kalte for ”koffertprat” i vår ungdom, for eksempel at det var bedre med en fisketur når kona trengte damebind og mer i den sjangeren. Forstander Arne Pedersen hadde sikkert blitt ganske blek om han hadde hørt hva som hadde blitt servert fra hans prekestol, det er ikke bare å leie ut et bedehus!
Bibelen sier, la ingen råtten tale gå ut av deres men, men bare det som tjener til oppbyggelse.
Det samme kan vel overføres til våre prekestoler. Når vi driver utleie av våre lokaler, enten det er Fialdelfia eller Zoékirken – slipp ikke hva som helst inn. Våre bedehus er helliget Herren.

onsdag, november 11, 2009

Søsken


Her viser Alfred og Nora fram familiens siste skudd på stammen - Sixten!

Litt familie


Den 8. november var det en stor dag for bosetterne i Hans Pettervei 3. Det var barnevelsignelse. Og barnevelsignelse er også en stor familiebegivenhet. Her er pastor Jan Halvorsen sammen med Harald og Sara og selvfølgelig midtpunktet - Ulrik. Jan har ikke hvite klær pga. barnevelsignelsen, men fordi det også var dåp i samme møte.

mandag, november 09, 2009

Intet nytt under (bispe)kjolen

Det heter vel egentlig intet nytt under solen.
Men det forbauser meg ikke at det er valgt inn en ny ikke-kristen biskop i Stavanger bispedømme. Det sår i Nationen idag at denne biskopen står for sentrale verdier. Er det da de verdiene som er sentralt på menneskekroppen han står for? Det står i artikkelen at en av grunnene til at han er valgt er den at han støtter Kirkemøtets flertallsyn og støtter homofile i vigslede stillinger. Men har Biskop Erling J. Pettersen og hans kirke støtte for dette synet i Guds ord? Det er jo bare å lese de første kapitlene i Romerbrevet så forstår man snart at han har andre kilder enn bibelen som grunnlag for sitt syn. Jesus døde på korset for å frelse meg fra mine synder, hvordan kan da en biskop tillate at vi fortsetter med synder som Jesus mått dø på korset for?
Når vår kjære bibel taler om frelse og nåde så er også betingelsen omvendelse - men dette har vel etterhvert blitt et fremmedord?

onsdag, november 04, 2009

Hvem vinner?

Det skrives at svensken Jonas Gardell er en av Nordens virkelig store kjendiser. Hans show trekker fulle hus heter det, om det er i Malmö eller Oslo. Bøkene selges også i store opplag. Derfor er det utvilsomt en begivenhet når han nå har skrevet en bok.
Men Jonas Gardell angriper bibelens Jesus med kristenfolkets egne termer. Berulfsen er også ute med sine teorier i NRK1. I 8 programmer vil han snakke om konspirasjoner og mener at bibelen ble ”snekret” sammen i år 300 av maktsyke biskoper. Han spør, hva med denne Jesus?
Betyr dette noe for oss kristne? Kan vi bare lukke øynene og la disse ordgyterne levere sine påstander. Hvem er det som tilslutt vinner folkets sjel?
Vi vinner i alle fall ikke ved bare å rendyrke vår kristendom inne i våre stadig finere kirker. Jesus må ut til folket, på mine ben! Derfor må pinsedagen gjenoppleves av hver enkelt kristen. Evangeliet består ikke av ord, men i kraft. Og ordet om korset er en Guds kraft til frelse… Vekkelse er det som hender når Jesu liv i er gjeninnført i hver enkelt kristen og i menigheten. På samme måte som Jesus alltid var i sentrum når han vandret omkring i Israels landskaper, så vil også Guds menighet komme i sentrum når Jesus er sentrum i våre liv! Er det slik?

mandag, november 02, 2009

Sexagogikk

Sexualpedagogikk.
Går det i det hele tatt an å ha et godt seksualliv utenfor ekteskapet? Ja, mener våre myndigheter, og så setter de i gang med nye sexundervisningsprosjekter. Gjør man ting riktig så vil alt ordne seg. Og da slipper man uønskede graviditeter, mobbing, kjønssykdommer og alt som følger med fri og uforplitende sex.
Overhørte nyhetene i dag og ett av temaene var å få en mer moderne og pedagogisk riktig seksualundervisning i skolen for nettop å rette på nevnte problemer.
I seg selv er vel kunnskap bra, uvitenhet fremmer ingenting. Men det jeg hørte i dag gav meg frysninger langt inn i ”the inner man”.
En lege (expert?) mente at den beste læring skjer ved praktisering.(!)
Jeg spisset ører – her lå det mange skjulte sprenglegemer. Et forslag var å la de unge, uvitende ungdommene gå ut på internett for å søke den informasjon som finnes der, for deretter å diskuterer det de fant i timen. Spennende – blir da pornografi en del av sekusualundervisningen?

søndag, november 01, 2009

Sorg

Det er sagt at sorgens dybde er prisen for opplevd lykke, og det er noe i dette utsagnet. Men noen sørger også der det liten glede har vært, for eksempel David som sørget over sin sønn Absalom. Absalom prøvde å stjele kongeriket fra sin far og han hadde
heller ikke blunket ved å ta livet av ham. Men David gråt ut: ”Absalom min sønn, min sønn – o, om jeg var død i ditt sted!” Kjærlighet og sorg skrider over fornuftens grenser. Men det er to typer av sorg, den sorgen den frelste opplever når en kjær går bort, og det som en ufrelst person opplever. Bibelen sier ikke at vi ikke skal sørge, men at vi ikke skal sørge slik som de som ikke har håp.
For den kristne vinker gjensynet i det fjerne, for de andre er døden slutten.
I Georgia er det også en sørgekultur ganske annerledes enn den vi har her i vårt norske miljø. Har sett noen begravelser i Georgia og der ligge den avdøde helt åpen i en kiste uten lokk. På kirkegårdene legger de ned mye kapital og energi for å minnes den avdøde. Det er ikke vanlig å se portretter av avdøde etset inn i gravstøtten. Også tilhørigheter til avdøde er avbildet. Flere ganger har jeg sett biler avbildet på gravstøtten. Et sted så jeg et helfigur bilde av en mann og under på samme støtten var hans Volga (personbil) avbildet.
Enkene kler seg ofte i sort resten av livet. For mange blir de sorte klærne en snare. For en ting er å gjennomleve en sorg, en annen ting er å dyrke den. Dette opplevde vi i en stue i en landsby vi besøkte. Det var en noe tilårskommen kvinne som bar tydelig preg av sorg og bitterhet. En i teamet fikk kontakt med kvinnen og denne kvinnen begynte å fortelle om sin sorg. Hun hadde mistet sin sønn for 7 år siden. Nå hadde hun bildet av sønnen sin under hodeputen og hennes høyeste ønske var å få drømme om ham om natten, noe hun ikke fikk oppleve. Hun ønsket ikke forandring eller noe nytt – hun ville forbli i sorgen og håpe på en drøm. Hun ville ikke
slippe Jesus inn i sin situasjon eller ha forbønn.
En annen kvinne vi møtte hadde mistet sitt barnebarn i en tragisk bilulykke. Tradisjonen tro tok hun på seg sine sorte sørgeklær, og som hun selv fortalte, denne sørgedrakten kunne hun bære i 10 år eller resten av livet. Men etter én måned la hun sørgedrakten av, ikke fordi det ikke var sorg, men fordi sorgen ikke skulle styre hennes liv. Og Gud gav henne ordene i Salme 30; 12: ”Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede!”
Jeg hørte om møte et annet sted hvor det ble gitt en innbydelse til forbønn for sorg, bitterhet m.m. Er det noen her som ønsker forbønn for dette? Taleren ble avbrudt med følgende; ”om det er noen? Dette behøver vi alle sammen!