fredag, november 20, 2009

Treenigheten

Jeg tror på en allmektig Gud. Men også en Gud som er far. Men min Gud er også treenig. Jeg tror på Faderen, Sønnen og Den Hellig Ånd. Alle er Gud, alle er tre forskjellige pesonligheter og alle er én. Én sann Gud fra evighet til evighet.
Ulf Ekman skriver slik om de tre personene i guddommen i sin bok doktriner: ” Vi har allerede nevnt at Gud er én og tre, tre og én. Gud er én Gud, men i tre personer. Disse personene er alle tre Gud, men allikevel én Gud. Disse tre personene er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
Til alle tider har vranglærere angrepet denne læren. En har hevdet at de tre personene egentlig bare er den samme, med tre forskjellige navn. Det gjorde ”sabellianistene” på 100 tallet, og det gjør ”Jesus only” – læren i dag. Andre hevder at det bare er Gud som er personlig, Jesus er ikke Gud, og Den Hellige Ånd er bare en kraft, ingen personlighet”.
Så langt Ulf Ekmans bok.
I Johannes 1;14 skriver Johannes om et far/sønn forhold. Ingen er vel far til seg selv?
Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Eller som Den athanasianske trosbekjennelsen sier:
Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro.
Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt.
Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten,
idet vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet.
For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds.
Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig.
Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.
Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd.
Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er Den Hellige Ånd.
Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den Hellige Ånd.
Og likevel er det ikke tre evige, men én evig,
likesom det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men én uskapt, og én umålelig.
På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den Hellige Ånd allmektig,
og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.
Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud,
og likevel er det ikke tre guder, men én Gud.
Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den Hellige Ånd Herre,
og likevel er det ikke tre herrer, men én Herre.
For likesom den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller herrer.
Å tro på en treenig Gud er kristent arvegods.

I innledningsordene på hjemmesiden til en Jesus Only menighet her i landet kan vi lese følgende:”Gud er vred på dem som ikke taler rett om ham: "Min vrede er opptent mot deg og dine to venner; for dere har ikke talt rett om meg, som min tjener Job." Job.42.7 Millioner av mennesker har gjennom historien pådradd seg denne Guds vrede, ikke minst gjennom treenighetslæren”.
Bibelen sier noe annet. Så at det er et far/sønn forhold kommer klart fram i Matteus kapittel 3 og versene 16 og 17. Der leser vi at Guds Ånd stiger NED fra himmelen og kommer OVER Jesus.
Faderen taler FRA himmelen TIL Jesus. Så her er alle tre personene i treenigheten i funksjon samtidig og hver for seg. Kan det bli noe klarere?

Dette lærer ikke William Branham

1 kommentar:

Anders sa...

Hej “My corner”! Du skriver: “Jeg tror på en allmektig Gud. Men også en Gud som er far. Men min Gud er også treenig. Jeg tror på Faderen, Sønnen og Den Hellig Ånd. Alle er Gud, alle er tre forskjellige pesonligheter og alle er én”
Jag kommer att svara dig på engelska för att undvika missförstånd.

I Devarim 6:4 står det tydligt att Skaparen är ekhad (en). Enligt etymologi (Etymological dictionary of Biblical Hebrew, författare: Matityahu Clark) så betyder orded ekhad ”being one”. Det står I Malakhi 3:6 att Skaparen inte ändrar Sig.

Ribi Yehoshua ha-Mashiakh (Messias) från Nasaret var en Torah-lärare. I Devarim (5:e mosebok) 13:1-6 står det skrivet att det är förbjudet att lägga till eller dra ifrån mitzwot (bud) från Torahn. Detta inkluderar det mitzwah (bud) i Torahn att man inte ska äta fläsk och mitzwat att man ska fira Shabat. Det står skrivet att den som undervisar något annat är en profet som man inte ska lyssna till.
Ribi Yehoshuas undervisning finns här Netzarim

Allt gott, Anders Branderud