torsdag, januar 31, 2008

DET GODE LIV!


Det gode liv! Hva er det?
Det er å være frelst. Det er å leve i en god menighet og oppleve et varm fellesskap.
Jesus sier til Peter: ”Fø mine lam, vokt mine får, fø mine får!” Det var dette oppdraget som Peter fikk. Og det er dette oppdraget alle pastorer har fått. Målet er å flytte oss inn i samle 23.
Oppdraget til hyrdene er også klargjort i Apostlenes gjerninger kap. 20 og vers 28: ”Så gi da akt på dere selv og hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod!”


For et godt liv i en god menighet betyr å ha kommet til hvilen. ”Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne!”

I menigheten er det Guds Ånd som regjerer. Utenfor er det djevelens ånd. I menigheten råder Guds kjærlighet, utenfor råder hatet. Dødsrikets porter er beseiret av Guds menighet. Djevelen peker på alt vi burde ha gjort og skulle ha vært. Hyrden leder hjelper oss og leder oss til de gode plassene. Den som er i Guds menighet er som det avvente barn på sin mors fang.

Den levende Guds menighet er verdens største under!

onsdag, januar 30, 2008

Mohammed & Muhammed

Jesus elsker ALLE barna!

Tidligere reiste vi til Langtbortistan for å misjonere. Nå kan vi drive misjon i Tigerstan`
(Oslo blir også kalt ”Tigerstaden”) Hvordan kom jeg på denne tanken? Jo, jeg fikk den av Statistisk Sentralbyrå. De har nemlig i disse dager utgitt en liste over de mest populære navn i 2007. Og i Oslo vant guttenavnet Muhammed, om vi tar med alle variantene. Noe å tenke på, for Jesus elsker muslimene også. Det sies at det eneste som kan vinne en muslim for Jesus er når Jesus åpenbarer seg for ham/henne. Og det har vi mange vitnesbyrd om. Men kjærlighet er også et effektivt virkemiddel. Her har vi en skikkelig utfordring!

mandag, januar 28, 2008

LA DE SMÅ BARN KOMME TIL MEG

Du skal ikke stjele fra barna!

Barn lærer av å leve, av livet rundt seg. De lærer av forbilder enten de er gode eller dårlige.
Når jeg var barn lekte vi speedway. Vårt forbilde var Basse Veem. Han hadde en nyre og en lunge hadde vi hørt, spennede. Det var et resultat av diverse kræsjer. Mange gutter spiller fotball. Pappaene deres ser på fotball på TV og de vet hvem pappa heier på. Guttungen heier ofte på den samme. Eller når vi engang i småskolen hadde ”lissom” stortingsvalg, da visste læreren hvilket partisyn som rådet i de enkelt hjem. Husker en rødmende Terje som stemte på kommunistene, det partiet var ikke helt stuerent. Alle er preget av voksenverden rundt seg.
I vår nye kristenkultur (ikke over alt) stjeles den kristne barndommen fra barna. Når de voksne har møter blir barna sendt ut. De skal på barnemøte. Og jeg har gjort den del refleksjoner omkring dette. Jeg mener jeg kan gjøre dette fordi jeg selv har vært søndagsskolelærer, juniormuskikkleder, leirleder og gutteklubbleder i ganske mange år.
Og i disse samlingene har jeg spilt piano, trekkspill og gitar. Har med andre ord litt erfaring både på godt og ondt.
Vil også tilføye at jeg beundrer og har stor respekt for de som hver søndag samler barna om Guds ord samtidig med at voksenavdelingen har sine møter. Og jeg mener heller ikke at det som leveres på barnemøtene er dårlig!
Men barn blir dannet av det de opplever. Så jeg lurer på hvorfor vi i det hele tatt har barnemøter samtidig med de voksnes møter. Vi stjeler den kristen barndommen fra barna!
Og barn tåler å kjede seg, for nettopp dette er vi voksne eksperter på.
Og hva blir stjålet? Jo, nettopp, den kristne opplevelsen!
Så til vår kristenverden. Vi kommer til møtet og setter oss og alle (1 til 8) barna er med. Lovsangen begynner og Guds Ånd berører alle. Hver tone er salvet av Gud og gir hjertene en myk berøring. Guttungen ser på pappan sin som står med løftede hender og tenker; ”Jeg vil bli som deg pappa!” Eller han ser på bassisten eller trommeslageren i musikkteamet, der vil jeg også spille en dag. Så blir det litt prat fra en gubbe på prekestolen, og det er litt kjedelig. Men når han begynner å be blir det morsomt igjen, for da begynner alle å be i munnen på hverandre. Nesten som på fotballkamp! Så blir det mer sang og alle er så glade og klapper i hendene. Det er moro på møte. Lillesøster glemmer seg helt bort, så nå sangen er slutt fortsetter hun å synge alene. Flaut!
Så går pastoren fram til prekestolen og leser fra bibelen. Blir han aldri ferdig????
Til slutt blir det ettermøte. Er det noen syke her i dag, spør pastoren. Kom frem her så skal jeg legge hendene på dere i Jesu navn. Å, er benet ditt for kort? Ikke noe problem for Jesus, sett deg her. Barna stimler fram for å se på. Det ene benet er 5 cm kortere enn det andre. I Jesu navn, befaler pastoren og benet vokser ut.
Om du er her som ikke er frelst? En mann rekker hånden i været og går fram og gråter.
Etterpå ler han og ser glad ut. Han har fått Jesus i hjertet.
Lovsangerne stemme i et kor og alle synger med. Guds Ånd faller og alle opplever at himmelen er nær.
Det er dette barna skal oppleve søndag etter søndag.
Så kan vi ta søndaggskolen en annen dag. Da får søndagsskolelærerne vært med på herlige møter også.
Stjel ikke søndagsmøtene fra barna våre!

Åndelig løft!

Trøkk i Zoekirken.
Pastor Jan han nå begynt en ny undervisningsserie på søndagsmøtene.
Sist søndag (27. jan) var om Den Hellige Ånds betydning i kristent liv og virksomhet.
Det var bra undervisning og god stemning i møtet. Disse undervisningsmøtene anbefales.
Det er totalt 8 forskjellige emner i denne serien så nå er det 6 igjen.
I det hele tatt så merkes det at menigheten har kommet inn i et nytt og enda bedre spor i 2008.
Snart er vel galleriet fullt også, og hvor skal vi da parkere alle bilene? Men slike utfordringer tar vi gjerne.

lørdag, januar 26, 2008

Det beste og det nest beste!

Jesus gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen. Ap.gj.10;38.
Om vi bruker fantasien litt, tenker på Jesus, han går omring og taler, men han helbreder ikke. Hva hadde vi da å fortelle barna på söndagsskolen?
Jesus taler til 5000 menn og etterpå sender han dem til närmeste bakeri.
Peter kommer til den lamme mannen som sitter i porten, og starter en innsamlingsaksjon til de vanföre. Paulus slutter i teltmakeryrket og begynner å produsere lommetörkler for ä törke de sykes tårer. Hva hadde da evangeliet värt!
Vi trenger både innsamlingsaksjoner og mirakler. I Jesu tjeneste inngikk også omsorg for de fattige. Vi trenger både bandasjer og salveduker.
Vi behöver kristne lik kvinnen som salvet Jesu fötter eller som gav sine siste slanter i tempelkisten.


MEN VI MÅ FÅ TEGN
UNDER OG MIRAKLER
TILBAKE TIL MENIGHETEN!
Evangeliet ER Guds kraft til frelse!
Evangelier er helbredelser, tegn under og mirakler!!
Evangeliet er å mette de hungrige!!!
Evangeliet er å törke tårene til de som sörger!!!!
Evangeliet er ä besöke de som er syke eller er i fengsel!!!!!

Evangeliet er all den kjärlighet som stömmer ut fra Guds hjerte.
Evangeliet er å sörge for at hele Guds råd til frelse kommer i funksjon.
Hele evangeliet er tilgjengelig for deg!

Tilbake til det himmelske og overnaturlige, la ikke det nest beste fraröve deg det beste!
Ha en velsignet dag.

torsdag, januar 24, 2008

IKKE HELT SVART

Når sant skal sies så er det ikke helt svart. Lyttet på nyhetene når jeg kjørte hjem fra jobben i dag og ørene mine fanget opp et innlegg om det som skjer på Gazastripen. NRK hadde ringt opp en eller annen ekspert og spurte hvem har skylda for nøden det Palestinske folket på Gazastripen opplever. Hamas var det resolutte svaret. Israel ble så vidt nevnt. Jeg holdt nesten på å trykke bremsepedalen i ”bånn” i bare forbauselse.
Men det er synd på det Palestinske folket. Hamas skyver det Palestinske folket foran seg som et verktøy i bestrebelsen på å kaste Israel i havet. Og så forsøker de å gi Israel skylda for den elendigheten de selv er årsaken til. Dersom Hamas la ned sine raketter og våpen ville det bli fred og harmoni i Midtøsten fra dag én. Men vi vet jo at det ikke blir fred før Jesus setter sine føtter på Oljeberget.

tirsdag, januar 22, 2008

NORSK PRAVDA TV


DEN SISTE SOVJESTAT?
Jeg vokste opp under den kalde krigen. Leste og hørte om ”friheten” i Sovjetsamveldet.
Pravda, som betyr sannheten, ble ofte sitert i radio, tv og aviser. Det alle visste, både innenfor og utenfor Sovjetsamveldet, var at det PRAVDA skrev som oftest var renspikka løgn og propaganda.
Men er det noe bedre her på berget idag? Vi kan si hva vi vil og treller ikke under jernskodd hæl. Men har ikke NRK og TV2 blitt rene propagandakanaler for det Palestinske folket. Vi som får litt ”inside” informasjon vet at sannheten ofte er en helt annen enn den vi ser og hører på TV. For eksempel den siste nyheten om at Israel nærmest kveler palestinerne ved å stenge strømmen. Slikt setter jo sinnene i kok. Men det at Gaza ikke får strøm er renspikket Hamaspropaganda. Jeg har vanskelig for å tro at journalistene som formidler nyhetene fra Gazastgripen er så uvitende om dette. Så enten må vi tro at de er rett og slett udugelige eller så må vi bare konstantere at de er noen store løgnere.
Vi forsyner Gaza med 70% av strømforsyningen og vi har ikke stengt av noe som helst”, sier Miko Zarfati, arbeidslederen ved Israels Elektrisitetsforsyning". Og han fortsetter – ”våre folk på e-verket i Askalon arbeider natt og dag for å produsere strøm til Gazastripen, og det fortsetter vi med trass i at Hamas daglig sender rakett etter rakett mot oss og setter livene våre i fare”.
Det er jo også et tankekors at en del av bensinen som Israel kjører inn til sivilt bruk i Gaza også brukes av Hamas i deres terrorvirksomhet.

Om verdens ledende politikere ville legge skikkelig press på Hamas vil resultatet bli et lykkelig Palestinsk folk.

KLARER VI OSS UTEN DEN HELLIGE ÅND?


Bli fylt av Ånden!
Det er Guds metode og det virker hver eneste gang.
Kanskje en idé for oss i dag? For Gud gir ikke ånden etter mål. De fleste snakker om, færre ber om, og kanskje noen enkelte gjør det som er nødvendig. Og det nødvendige er å være i bønn inntil, og ikke "avogtil". Bli fylt av Ånden så dere taler til hverandre med salmer og sanger og åndelige viser og synger og leker yndig i deres hjerter for Herren.
Det kommer en ny karismatisk vekkelse, halleluja!!!

mandag, januar 21, 2008

FREDAG DEN 13.


Hårfin bom fredag 13. april 2029
En rekke asteroider har truffet Jorden og utryddet mesteparten av livet opp gjennom planetens historie. En ny er på vei og passerer ubehagelig nær.
Ja, dette kunne leses i Aftenpostens søndagsutgave (20. januar)
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article2206697.ece
Uten å overdramatisere så føres tanken unektelig hen til Johannes Åpenbaring.
Denne siste, spennende bok i bibelen som forteller om denne tids avslutning og evigheten som avløser tiden. I kapittel 8 og vers 10 kan vi lese:
”Den tredje engelen blåste i basunen, og en stor stjerne falt ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. Stjernens navn var Malurt, og tredjedelen av vannet ble til malurt. Og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet”.
Det blir vel litt spekulativt å si at asteroiden som Aftenposten beskriver er den samme som vi kan lese om i Johannes Åpenbaring. Men vi som tror på bibelen vet at alt som er forutsagt også kommer til å skje. Derfor vet vi at det kommer en ”siste dag!”
Om dette skriver Peter:
Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor”.

søndag, januar 20, 2008

ISRAEL

HISTORIEFORFALSKING
Jeg så det i Oslo da jeg gikk forbi et utstillingsvindu til en Palestinsk organisasjon. Der viste de fram et ”midtøstenkart” hvor Israel ”glimret” med sitt fravær. Historieforforfalskning kan vel det kalles. Men det er dette kartet de viser barna på skolene i de Palestinske områdene. Barna vokser opp med den oppfatningen at Israel som folk har aldri eksistert og har derved ingen rett til sitt land. Det er muligens alt hva den steinkastende Palestinske ungdommen ”vet” om landet Israel.
Vi vet heller ikke så mye her på berget, er prisgitt våre journalisters dagsform eller politiske ståsted. Å unnvære å informere er også historieforfalskning. Hva ville fotballfolket si om dommeren og avisen bare ”så” målene til det ene laget?
Har for eksempel vår dagsaviser som Aftenposten, Dagbladet eller Verdens Gang som mye som løftet på pennen for å fortelle at I løpet av de siste 2-3 dagene har terrorister i Gasa sendt mer enn 100 raketter mot israelske byer og landsbyer nær Gasa? Det er foruroligende å se hvordan store deler av de internasjonale media presenterer situasjonen i Gasa og Sderot. På BBC's webside for eksempel omhandler halvannen side Israels virksomhet i Gasa og Palestina-arabernes lidelser mens rakettangrepene mot Sderot bare nevnes i en bisetning. Det tilføyes uriktig at det ikke var rapportert om noen sårede. Dette mønster følges i mange vestlige media.
For den som ønsker saklig informasjon om situasjonen i de omtalte områdene anbefaler jeg å abonnere på nyhetssidene til Livets Ord Israel. Da kan du hver uke lese hva som virkelig skjer der nede.
Gå inn på:
http://www.israelreport.org/
og om du ønsker å abonnere er det denne adressen:
http://www.livetsord.se/new/default.aspx?idStructure=971&language=sv

fredag, januar 18, 2008

LA DE SMÅ BARN KOMME TIL STATEN

Kommer kontrollsamfunnet?

Det er nå fremmet forslag fra SV om en lov som gir rett til å ”fotfølge” alle barnehagebarn.
Det som ligger under er vel et ønske om et rapporteringssamfunn. Har man først et verktøy
kan det brukes til hva som helst. Et spørsmål en også stiller seg er hvem som analyserer de fremkomne data. Hvordan vil for eksempel en SV person tolke data som viser at barn fra en ”kristen” barnehage klarer seg bedre enn barn fra en ”ateistisk” barnhage (eller omvendt).
Lisbeth Rugtvedt (SV) sa på NRK nyhetene idag at det var for å finne ut det beste tilbudet. Men etter hva jeg forstår er jo barnas sosiale utfoldelse et produkt av ”voksenlivet” omkring. Skal denne undersøkelsen bli reel må jo derfor de barnehageansatte og førskolelærerne også fotfølges. Og hvordan skal disse opplysningen graderes og systematiseres? Og hva ville våre av myndighetene nedvurderte lærere si om en tilsvarende undersøkelse ble foretatt i skolen?
Er ikke den ateistiske homo sapiens i stand til å ta seg av egne barn lenger?
Jesus sier; ”la de små barn komme til meg!”
Se også en tidligere blogg:
http://bymarka.blogspot.com/search?q=mamma@home

Et jevnt godt virkeårBill Wilson, grunnleger og leder av Metro Ministries http://www.metroministries.org/ i New York sa engang:
Hvis du skal oppleve noe du ikke har opplevd før, da må
du gjøre noe du ikke har gjort før. Dette er vel en enkel sannhet, litt for enkel. Noen sitter og synes alt er bra.
Andre er kanskje litt frustrerte og lengter etter forandring. Men forandringer kommer sjelden av seg selv. Det hender man må ta nye grep – også som kristne. Den som tror handler.


Eller som en predikant vend navn Åge Åleskjær sa på fleip engang på Borg Kristne Senter når han beskrev årsrapporten til menigheter som ikke fungerte:
”Ja, nå har det vært et jevnt godt virkeår”! Men nå har vel de fleste av oss blitt innhentet av dette ”virkeåret”.
Men fortvil ikke, vi kan alle oppleve forandring og fremgang. Tilbake til Bill Wilson. Gjør noe annet,
ta et skritt i tro, opp av hjulspora!
Tips: Gå på bibleskole og/eller dra på teamreise med Livets Ord.
Da gjør du noe du (muligens) ikke har gjort før.
Du opplever noe du ikke har opplevd før.
Du får noe å fortelle som går ut over "et jevnt godt virkeår".
Det blir lettere å vitne om Jesus fordi du har en story.

onsdag, januar 16, 2008

Det bõrjar her, det bõrjar her!

Borg Kristne Senter

Så på en ”gammel” video her om dagen. Det var et opptak fra et møte på Borg Kristne Senter den 10. mai 1988. Og det var ikke hvilket som helst møte. Ulf Ekman var taleren og det var stor spenning og ikke liten forventning til dette møtet. Lokalet, som normalt hadde 600 sitteplasser var overfylt og folk stod i ganger, korridorer og icafeterian. Livets Ord var jo ennå et ”spebarn” og det var nok mange som ønsket at denne menigheten skulle gå samme veien som barna i Betlehem for 2000 år siden. Det var forresten veldig godt å gjenoppleve Hans Erik Groth med team. Det var herlig lovsang med salvelse og trøkk. En ung dame ved navn Sigrund Aadnøy var også med og sang.
Ulf Ekman tok utgangspunkt i Jakob 5;7-8 i talen sin. ”Vent tålmodig brødre, til Herren kommer”, og han begynte å tale om Jesu gjenkomst. Men etter noen minutter ble han helt stille. Vi merket at Guds Ånd hvilte tungt på ham. Etter en stund sa han; ”jeg har aldri opplevd noe slik tidligere, hva skal jeg gjøre”? Så begynte han å profeter og det blir ikke helt rettferdig å gjengi alt det han sa her, men det handlet om Guds menighet og hvor viktig det er med himmelske ordninger. Men ordene han begynte med; ”det bõrjar her, det bõrjar her”. Har vel ringt i ørene på mange av oss de siste 20 årene.

Ulf hadde også et budskap til de daværende fem lederne. Det er tydelig at Gud vil noe i Østfold. Det var noe spesielt med Borg Kristne Senter. De få årene menigheten bestod var den et åpenbaringssentrum for Guds menighet. Det var ikke få som ble frelst eller fikk sine liv forvandlet der, det må vi ikke glemme. Jeg synes det er lite klokt å spekulere i hvorfor menigheten ”gikk dukken”. Det vet bare Gud. Tenk på at mens menighetene i distriktet slet med sine ukemøter sa samles det mellom 400 til 600 mennesker hver tirdag.
Stedet var kjent over hele Norge.
Denne vekkelsen kommer igjen, for det som skjedde var fra Gud.
Når Guds herlighet og åpenbaring er tilstede er dette ikke noe problem å samle ett til totusen mennesker en tirsdagskveld. Jeg tror på dette.
Ulf Ekman sa; Det bõrjar her, og jeg vil si: det skal fortsette her, i Østfold!
Det skjer igjen, om blott vi beder!!!!!
Vil du lytte til noe vakkert, klikk deg inn her:

mandag, januar 14, 2008

INCEST OG OVERGREP

Tor Erling Staff meler sin egen kake.
Det er vel ingen tvil om at de aller fleste er glade for at lommemannen er pågrepet. Dette skulle bare ha skjedd på et tidligere tidspunkt. Men nå puster ”hele Norge” lettet ut. Fokuset er nå imidlertid rettet mot forsvarsadvokaten hans, Tor Erling Staff. Hans illeluktende uttalelser har vel opprørt de fleste av oss. For ifølge en del privatpersoner og fagfolk som har deltatt i diverse TV-programmer blir skadene som tilføres overgrepsofrene ytterligere forsterket av Staffs synspunktet. Det virker som om Staff er mer ivrig etter å rettferdiggjøre egne holdninger enn å forsvare tiltalte.

Det er nå engang slik at i vår rettstat skal enhver forbryter, uansett sakens art, får en rettferdig rettergang. Han har da også krav på en forsvarer. Jeg synes at det paradoksale i denne spesielle saken er at Staff gjør ”lommemannen” en skikkelig bjørnetjeneste bare derved at han er hans forsvarer. Sakligheten har helt forduftet ved Staffs hjelp. Det finnes vel ikke noe bra i denne saken, men en frukt kan det likevel komme ut av det, det at desto flere får innsikt i hvor gyselig og skaldelig incest og seksuelle overgrep i realiteten er.

Se innformasjonen nedenfor fra FMSO Felleskap mot seksuelle overgrep http://www.fmso.no/sider/tekst.asp?side=72
Sæthre, Holter og Jebsen (1986) sendte ut spørreskjema til 1017 tilfeldig utvalgte voksne nordmenn og fikk en svarprosent på 48. 19 % kvinner og 14 % menn hadde vært utsatt for seksuelle overgrep før de fylte 18 år. Dersom en utelukker overgrep som for eksempel blotting, seksuelt betonet ”kos” og forslag om seksuelt samkvem, samt de tilfeller der en ikke hadde opplevd stort ubehag ved hendingen, ble rapporteringen for kvinnene 14 % og for mennene 9 % (dvs. for opplevelse av mer alvorlige overgrep).

Dette betyr at når du går en tur i storgata en lørdag og har møtt 100 personer, da har du møtt…. Ja, regn ut selv. Et annen side ved denne saken, og det er ingen hemmelighet, at mange av disse går i kristne miljøer. Når pastoren stiger opp på sin predikestol og sier til sine 100 tilhører: ”kjære menighet….” Da bør han være bevisst hvem han taler til. Alle har ikke vokst opp i et gudfryktig hjem. Jeg leste for noen år siden i Vårt Land at mange pastorer avviste personer som hadde vært utsatt for overgrep. Pastorene følte seg rett og slett ubekvemme når de skulle handtere slike saker. Hvor mange menigheter har egentlig personer som kan ta seg av overgrepsofre på rett måte??? For den som ønsker litt mer info om emnet kan for eksempel skaffe seg boken ”HELPING VICTIMS OF SEXUAL ABUSE " av Lynn Heitritter & Jeanette Vought. ISBN 0-87123-930-2

Les også:
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article2196789.ece

og i VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/lommemannen/artikkel.php?artid=509773

søndag, januar 13, 2008

Carl-Gudstaf Severin


Innta et nytt fjell.
Ja dette var budskapet til Carl-Gustaf Severin på Moss Bibelsenter i dag 13. januar 2006.
Han talte om pionerånden som er absolutt nødvendig for den som vil ha framgang som kristen. Vi skal innta Østfold og Norge. Han sa også videre at overgangen fra å gå ned fra et fjell for å bestige et som er høyere kan vær en tøff periode. Prekenen var ganske utfordrende, men ikke nedtrykkende. Man bare bestemmer seg for å gå med Gud når en hører slik forkynnelse. Om du møter ”veggen”, så kan du med Jesus gå gjennom veggen – eller istedenfor sammenbrudd kan man heller få gjennombrudd, sa han videre.
Carl-Gustaf har nettopp kommet hjem fra Kina og han hadde mye å fortelle derfra. Ifølge Kinesiske myndigheter blir det nå frelst omkring 35.000 mennesker hver dag! Og det kan man jo forstå når en enkelt kvinne han møtte hadde grunnlagt 1000 menigheter.
En glad mann han møtte fortalte at gleden berodde på at han hadde blitt oppvekt fra de døde. Denne mannen hadde hatt tuberkulos og døde foran øynene på kona og barna sine. Han hadde hostet opp så mye blod at han rett og slett ble kvalt. Men denne kona hadde tro på sin Gud. Tørk av ham blodet, befalt hun barna sine og deretter bad hun mannen tilbake til livet. Nå er han ikke bare levende, men helt frisk.
Dette, pluss mye, mye mer fikk vi høre på møtet. Kristenheten skal avansere og Kina skal bli frelst. Når vi vet hva Livets Ord og Carl-Gustaf har utrette Russland kan vi bare ane hva som er på gang i Kina.
Vil du ha del i dette møtet, så klikk deg inn på Moss Bibelsenter.

lørdag, januar 12, 2008

BLI FYLLT AV ÅNDEN - IKKE METODER

Et ordtak sier at Gud bruker menn og menn bruker metoder.
Vi mennesker har en tendens til å følge metodene framfor livet som frembringer metodene. Dette er lett å se i gamle vekkelsesbevegelser hvor strukturen er beholdt, men det indre livet er helt borte. Mange kirkeledere har falt i denne grøften, selv om de hadde de beste hensikter.
De fulgte ”metoden”, sitt særpreg og ikke ”mannen”, eller åndslivet denne representerte.
Pinsebevegelsen hadde sikkert spredd seg like fort i Norge om T.B.Barrat hadde brukt andre metoder. Pinsevekkelsens fremgang bestod i at ilden som var tent i Barrats hjerte spredte seg til andre hjerter. Slik som ved en bråtebrann.

Det samme er nok tilfelle med David Yongi-Cho og cellegruppevekkelsen i Korea. Det fungerte som et vekkelsesredskap der, men ikke så ofte her. (selv om cellegrupper i og for seg er en bra ting – om lederen er bra da!)
Hvorfor er ikke cellegrupper like bra her? Jo, fordi lederen også må ha Yongi-Cho´s gudsliv, tro, salvelse og visjon. Metoden i seg selv er ikke alltid nok.


Eller Caesar Casstellanos og G12 prinsippet. Kan dette kopieres? Den som har hørt Casstelanos vitnesbyrd skjønner klart at det ikke bare er “tut og kjør”. Det ligger et åndelig furndament under. En åndelig dynamikk i lederen som vi ikke kan overse. Han hadde sin "getsemanekamp" før det hele kom igang. Det har blitt mer stille rundt G12 nå, hvorfor? For å kunne lede og utvikle en G12 gruppe kreves faktisk en total overgivelse til Kristus, jeg tør ikke starte en slik gruppe. Men jeg vet også at det fungere mange bra G12 menigheter rundt omkring verden.
Kensington Temple i London er visst en av dem.
Menighetsvekst har altså ikke med prinsipper, visjoner, systemer og ordninger å gjøre. Det er ganske enkelt slik at kvinner og menn som har hatt sine ”damaskusopplevelse” lik Paulus, sprer denne åndelige dynamikk (Guds kraft) til omverdenen. Så jeg har registrert dette at de fleste som Gud bruker mektig alltid har hatt sin ”getsemanekamp”, har blitt korsfestet med Kristus og kommet inn i det oppstandelseslivet som gir vekst, vekkelse og glede. Jeg står på utsiden og betrakter det hele…. “er det slik de gjør"! Jeg har funnet "hemmkeligheten" og kopierer det.....

Noen brødre, 7 i tallet sier bibelen, prøvde å "kopiere" Paulus ved å drive ut demoner. Det gikk dårlig, veldig dårlig!

Nedenfor står det litt om G12


The G12 is quite a hierarchy. Its leader, Caesar Castellanos, has 12 disciples who each have a cell group of 12 disciples, and so on and on. The senior leadership cell group of a local church is called the first generation, each of their disciple's own cell group is called the second generation, etc. When you don't flow with your group, they transfer you from one generation to another, until they consider you are ready. (filtering, conformity)

fredag, januar 11, 2008

Palestina feirer George W. Bush

På onsdag hilste Gasa USA's president George W. Bush med å fyre av mer enn et dusin kassamraketter og granater mot de israelske lokalsamfunn i vestre Negev og Sderot, skriver Jerusalem Post. En kassamrakett traff nær en folkeskole, og en person ble skadet i benet av splinter. En annen rakett braste gjennom taket på et hus der en ung mor oppholdt seg med sin lille sønn. Heldigvis klarte de å rømme til et annet rom. Raketten ødela guttens seng.
(fra Livets Ord Israel)

torsdag, januar 10, 2008

Drivhuseffekten?

Uvanlig januarmorgen.

Det har sikkert hendt før og det har helt sikkert ikke noe med den globale oppvarmingen å gjøre.
Bare et lavtrykk fra Atlanterhavet som har forvillet seg. Men i dag er det mot normalt hele fem plussgrader og stjerneklar himmel.

onsdag, januar 09, 2008

Jesus er større en Islam!

Det nervøse Islam.
Hvorfor er de redde for andre som ber?
Vi husker vel Muhammed-tegningene? Hvilke reaksjoner det gav. Men var det egentlig tegningene de reagerte på, var det ikke heller dette at noen setter seg over Islam. For Islam betyr underkastelse. Og hva er Islams mål….?
De reagerer jo også på lepper som beveger seg. Og vesten underkaster seg dette frivillig for Islam bærer med rette dette navnet. Ja, vesten smyger seg unna.
Se hva jeg sakset fra "Livets Ord Israel":

JØDISK BØNN PÅ TEMPELHØYDEN KUN UTEN Å BEVEGE LEPPENE

Public security Minister Avi Dichter kunngjorde på tirsdag regjeringens offisielle politikk i henhold til jødiske bønner på jødenes helligste plass, Tempelhøyden: En jøde har ikke lov til å be på noen åpenlys måte under noen omstendigheter, på Tempelhøyden, selv om han bare beveger leppene sine i bønn. Denne uttalelsen kom som en respons på et tidligere forslag som ble lagt fram av Knessetmedlemmene (MK) Aryeh Eldad og Uri Ariel om bønn på den hellige plassen, skriver World Net Daily. Dichter forklarte at jøder som beveger leppene i bønn på Tempelhøyden, som muslimene gjør krav på som sin egen, kan bli sett på som jødisk provokasjon som kan føre til blodsutgytelse.

Ja, når dette å bevege leppene ses på som en provokasjon, da kan man se langt etter fred i midtøsten. Mulig president George W. Bush burde ta opp dette!

Islam skal ikke få styre verden. Det er Jesus som er konge, han er veien SANNHETEN og livet!

Bush i Israel

Det jeg har lagt merke til er at Israel aldri har angrepet Palestinske områder.
Israels krigføring har alltid vært i selvforsvarsøymed. Når palestinerne holder seg
i ro gjør Israel det samme. Det er jo interessant dette at ”selvmordsbombingen” rett og slett har opphørt siden Israel satte opp sin forsvarsmur. Hvem vil vel ikke være glade for å leve i trygghet.
Og kan noen som ønsker denne muren bort garantere at selvmordsangrepene da opphører?
I disse dager er George W. Bush i Israel, du kan lese om dette i Aftenposten i dag. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2187137.ece Det er jo interessant at dersom Iran, Hizbollah i Libanon og Hamas i de palestinske områdene slutter med å være aggressive, så blir det fred. I år er det 60 år siden staten Israel ble opprettet. Vi velsigner Israel
og ber for Palestinerne. Det palestinske folket er også et offer for korrupte ledere og står mellom barken og veden.

tirsdag, januar 08, 2008

Når Dagen blir til Natt

Når jeg for vel et år siden begynte å abonnere på Magasinet var det selvfølgelig for å holde meg oppdatert på den kristne fronten. Det var mange friske debatter der. Alle husker vel Selbekks friske fraspark om Muhammedtegningene eller debatten rundt nådeforkynnelsen.
For meg har dette Dagen opplegget blitt Svarte Natta. Jeg får Magazinere mitt åndelige liv fra andre kilder.
Det som er igjen nå er Magazinet logoen øverst til høyre på forsiden. Nå er jeg blitt en åndelig avisnomade. Dagen/Magazinet planlegger jeg å si opp. Lurer på må prøve den svenske avisa Vãrlden I Dag.

http://www.varldenidag.se/
Jeg vil ikke veie ut mine penger for det som ikke kan mette.

mandag, januar 07, 2008

FLYTT KORSET TILBAKE

Korset er alltid i sentrum!

Korset er det sentrale….
Guds kraft åpenbares når korset forkynnes.
Korset forteller om Guds kjærlighet
Korset forteller at djevelen er beseiret.
Korset forteller at min synd er sonet.
Korset forteller om Jesu sår som gir helbredelse.
Depresjonen flykter når den møter korset.
Korset er en dårskap for den som går fortapt.
Men korset er kraften i den kristnes liv.

Snart vil alle kristne samles om korset igjen.
For fra korset flyter Den Hellige Ånds kraft.
Korset gir tonen til min lovsang.
Korset gir troverdighet til mitt vitnesbyrd.
Vi prater ikke lenger om hvordan møtene var eller er,
for det er alltid herlighet der Jesu kors er i sentrum.

Vi prater ikke så mye om hva vi har opplevd,
men hva Jesus opplevde på korset.

Det er bedre å se på Korset enn å lengte etter Ånden,
for den som ser på Korset blir fylt med Ånden.

Vi ser ikke lenger inn i oss selv, men på Ham
Som er Korsfestet, død og oppstanden for oss.

Jeg tror Kristi kors blir sentrum i den siste, store
Vekkelsen før Jesus kommer igjen.

lørdag, januar 05, 2008

Når rødt blir grønt


Når ord bytter innhold.

Det var mye underlig atferd under Mao Tse Tungs kulturrevolusjon i Kina. Rødegardistene herjet vilt og slo hard ned på alle som ikke viste ”revolusjonsvilje”. Til og med trafikklysene fikk gjennomgå. Heretter skulle rødt bety klart og grønt stopp.

Det er slikt vi ler av i dag. Men er vi no´ bedre i Norge. Nå er en såkalt ny ekteskapslov på trappene. Det forslås at to av samme kjønn kan gifte seg med hverandre på samme måte som et par av kvinne og mann. Ordet ektepar har for meg alltid betydd kvinne og mann. At to av samme kjønn velger å bo sammen er deres eget valg. Men da bør også dette ”parforholdet” få et eget navn. Det blir lettere å orientere seg da. Blir det etter hvert forbudt å spørre et barn om hva mamma og pappa heter? Eller tenk deg samtalen mellom to barn i undringsalderen. Hva heter foreldrene dine? Ola og Kari, og dine da? Mette og Marita ! Men har du ingen pappa? Jo, han heter Donor og bor i Danmark!
Og litt mer alvor. Når barn i lesbiske parforhold spør etter pappa, og oppdager at han er en eller annen donor. Hva skaper det inni barnet. Det vil bare framtiden vise.
Gud skapte mennesket til mann og kvinne, flere kjønn finns ikke. Jesus sier at han fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru.
Vi må be for vår lovgivende forsamling nå, be om at denne nye ”parforholdsloven” ikke blir vedtatt. Eller ”bommet” Gud når han dømte Sodoma og Gomorra?
(har noen en idé til nytt navn på likekjønnet "....skap"! F.eks. samskap, eller likeskap. Eller at to gutter som bor sammen kalles hanskap og to damer som bor sammen kalles hoskap?)
La iallefall ekteskap være det det alltid har vært!!!!!

torsdag, januar 03, 2008

En krigers liv


En krigers liv – for mitt liv er en krigstjeneste.
Å holde seg nær til Jesus er å daglig gå inn i ordet.
Å holde seg nær til Jesus er å daglig gå inn i bønnen.
Å holde seg nær til Jesus gjør at det liv som er i Ham flyter inn i oss.
Å holde seg nær til Jesus er lytt til hans ord.
Å holde seg nær til Jesus er det samme som å gjøre som han sier.
Å holde seg nær Jesus er å fly bort fra fordervelsen i verden
Å holde seg nær til Jesus er å spre evangeliet i verden.
Å holde seg nær til Jesus er å lovprise Ham.
Å holde seg nær til Jesus er å holde seg nær til de hellige.
Å holde seg nær til Jesus er å se til de som lider.
Å holde seg nær til Jesus er å oppgi sitt eget.
Å holde seg nær til Jesus er å dø.
Å holde seg nær til Jesus er å leve evig.
Å holde seg nær til Jesus er en evighet i himmelen.
Er det verdt det?
Loviskhet?
Nei, dette gjør en Herrens kriger Herrens kriger!

onsdag, januar 02, 2008

Under administrasjon


La pave Benedictus XVI administrere Den Norske Kirke!

De fire Nordlands-kommunene som har investert i det amerikanske aksjemarkedet, bør settes under administrasjon heter det i et avisinnlegg. Jeg er enig i det, man leker ikke med andres verdier.
Men det er også andre som bør settes under administrasjon, og det er Den Norske Kirke. Den sier seg selv å ”administrere” Guds Ord, men samtidig forråder den bibelens lære om renhet ved å sette prester i tjeneste som praktiserer homofilt samliv. Ekteskap er kun mellom mann og kvinne. Alt annet er synd. Og hvem skal så ta seg av Den Norske Kirke? Jo, en tøff mann ved navn Benedictus XVI.

Aftenposten refererer bl.a. følgende fra pavenst tale 1. januar: Kjernefamilien er nøkkelen til fred. Paven også hardt ut mot liberalisering av ekteskapslovgivning, han
var kritisk til politikere og nasjoner som åpner for liberalisering av ekteskapslovgiving generelt, og ekteskap mellom homofile spesielt.

Døperen Johannes sa klart fra til kong Herodes om hans ulovlige ekteskap, det kostet ham livet. Blir det snart risikabelt å være kristen igjen? (tilslutt vil jeg bare minne om at det er en klar forskjell mellom dette å si fra om hva som er synd og det å fordømme synderen. Jesus sa til en ulykkelig kvinne, heller ikke jeg fordømmer deg, men han sa også; gå bort og synd ikke mer.)

tirsdag, januar 01, 2008

Helseføde for 2008

Bli sterk i Herren. Som en enkel, men effektiv metode til å bli sterk i Herren anbefaler jeg riktig kosthold.
Mange forventer at det kommer ”vekkelse og liv” fra andre. Men min hjelp kommer fra Herren. Derfor vil en litens stund med Jesus hver dag gjøre store mirakler. Kenneth E. Hagins bok, Helseføde, er et lite tips for den som ønsker vekst og forandring i det nye året. Les et kapittel hver morgen eller en annen tid på dagen, troen kommer av hørelsen.

Nedenfor følger ordet for idag:

januar 2008
Lytt til det jeg sier, min sønn, vend øret til og hør mine ord!
Slipp dem aldri ut av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte!!
For de gir liv til den som finner dem, og helsebot for hele kroppen.
Ordspråene 4,20-22

I følge The New Strong`s Concordance of the Bible, betyr ordet ”helsebot” i vers 22 bokstavelig oversatt medisin. Med andre ord sier dette skriftstedet at ”…de gir liv til den som finner dem (Guds ord), og medisin for hele kroppen.”

Legg merke til at dette avsnittet begynner med ”lytt til det jeg sier, min sønn…” Hva betyr det å lytte til Guds ord? Det betyr å sette Guds Ord først. Så skal vi vende ørest til å høre Hans Ord. OG til slutt skal vi bevare dem dypt i hjertet! Det er altså tre ting vi blir fortalt at vi skal gjøre med Guds ord: (1) Lytt til det, eller sett det først: (2) vend øret til og (3) bevar det dypt i hjerte.

Hvorfor skal vi gjøre dette? Vers 22 sier: ”For de (Guds ord) gir liv til den som finner dem, og helsebot (medisin) for hele kroppen.” Jeg tror det! Guds Ord er medisin. Har Gud medisin? Ja! Hva er det? Det er Hans Ord! Hans Ord er medisin til hele kroppen. Det betyr at det hjelper mot mageproblemer, blodsykdommer og hele kroppen – lever, nyrer, hjerte, øyne, øre, nese, munn, og så videre!

BEKJENNELSE:
Jeg lytter til Guds Ord.
Jeg setter det først i livet mitt.
Jeg vender mine ører til det.
Jeg bevarer det dypt i hjertet mitt.
Guds Ord er medisin til hele kroppen min!


(Boken er utgitt av Agape Forlag AS)