søndag, juni 29, 2008

Ikke på skeive, men opp ned!Skeive dager…

I en NRK reportasje i går (28/6) var det et lite innslag fra årets skeive dager i Oslo.
Innslaget var et ”no comments”, og det forstår jeg meget godt. Jeg må jo oppfatte det slik at denne paraden uttrykker homsene og lesbenes innerste tanker og ønsker, hvorfor denne paraden ellers? Men vi har jo også (heldigvis) ytringsfrihet i Norge, så vi må jo derfor tåle saker vi ikke helt liker.
Men heldigvis er det bare denne grupperingen som har skaffet seg ”klippekort” på slike ufyselige fremføringer. For denne paraden var jo etter mitt syn ganske sexfiksert. Kunne vi tenke oss at de ”fedre som har kjempet og mødre som har grett” kunne opptre slik i 17. mai toget?

Uten å ta alle over en kam synes jeg mest synd på barn som må vokse opp i familier med slike holdninger til bluferdighet og moral.

onsdag, juni 25, 2008

Ved Jesu sår...

Jesu sår forteller om Guds kjærlighet. For at blod skal renne er det nødvendig med sår, og sår volder smerte. Jesus ble såret for våre overtredelser, men ”bivirkningen” fra Jesu sår er helbredelse. På samme måten som død og sykdom ble en katastrofal ”bivirkning” av syndefallet, så er helbredelse en herlig ”bivirkning” av Jesu stedfortredende lidelse og død. Bibelen sier at døden trengte gjennom til alle på grunn av Adams fall. Men Jesu forsoning er sterkere enn Adams fall. For der hvor synden er stor er nåden større, og der hvor sorgen er stor blir gleden større, og der hvor sykdom synes å ha overtaket erstattes dette av liv og overflod, for alt blir bedre med Jesus.
Mine sykdommer ble presset inn i Jesu hode med tornene på tornekronen. Mine sykdommer ble pisket inn i Jesu kropp med den nihalede katt. Mine sykdommer ble spikret fast til korset med naglene gjennom hans armer og ben. Ved hans sår har jeg virkelig legedom.
Det kan lett bli et ”munnhell” dette at ved Jesus sår er vi helbredet. Men når vi tenker etter og mediterer over hvordan hvert enkelt sår ble til, så forstår vi at Gud virkelig mener det han sier.
Jesu lidelse gjelder ikke for en og annen heldig slik som ved Betesda dammen, Jesu lidelse gjelder alle.
Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham.

Det er liv i å mediterer over Jesu sår!

tirsdag, juni 24, 2008

Gud tittet gjennom skylaget!

Gud tittet på!
Se på dette, jeg har selv hørt vitnesbyrdet fra de som var tilstede under seremonien når Livets Ord fikk sitt 14 meter høye kors plassert på kirkebyggets forside.
Dette er himmelsk ”skymanipulasjon!”
http://victoriaahoidahl.blogspot.com/

JESU BLODJesu blod taler til meg.

Det forsikrer meg om at min synd er betalt.
Men blodet renser også. Det renser meg fra alt det urene jeg har pådratt meg og gjør meg skikket til å komme inn i himmelens renhet. Jesu blod gir meg også frimodighet og trygghet når jeg går fram til nådens trone. Der kan jeg stå foran min Gud og vite at jeg er velkommen.
Bare av den enkle grunn at Jesus ble til synd for meg.
Banalt kan du si, ja, det kan virke sånn. Men finnes det noen alternativer? Derfor elsker jeg å dvele ved sannheten om Jesu blod. Blodet blir jo også temaet for lovsangen i himmelen. Bare den som vet at han har vært en stor synder og vet at han er tilgitt på grunn av Jesu blod kan virkelig glede seg over denne sannheten. For andre kan det muligens dette med blodet bli en religiøs floksel. Det er bare noe man synger og taler om uten å kjenne den dype takknemligheten til Ham som i smerte gav sitt blod.
Kanskje vi burde glede oss like mye over Jesus blod som djevelen frykter det? Bibelen sier at vi seiret over ham i kraft av Jesu blod og de ord vi vitner. Når vi taler om blodet, takker for blodet og synger om blodet, da forkynner vi for djevelen at han er beseiret og han flykter fra oss. Jesu blod er en av de kraftigste virkemidler vi har i vår åndelige kamp.
Vi må huske på at de som seirer, de seirer i kraft av Lammets blod.

Gud være lovet, min sjel er frelst.
I kraft av blodet, ja blodet.
Nu kan du byde meg hva som helst.
Jeg velger blodet. Min sorte drakt er blitt snehvit skrud
og jeg står hellig og ren for Gud.
I kraft av blodet….

Jeg gleder meg over Jesu blod!!!!
Halleluja!

mandag, juni 23, 2008

OM Å LESE KOKEBØKER!

Menigheten er Jesu kropp på jorda i dag.
Jesus gikk omkring og helbredet alt som var overveldet av djevelen, for Gud var med ham sier Lukas i Apostlenes gjerninger. Når Jesus gikk her nede på joden ynkedes han inderlig over folket, for de var ille medfarne som får uten hyrde. Det er ikke noe særlig bedre i dag.
I dag er det menigheten (som er Jesus legeme) som skal fortsette å gjøre Jesu gjerninger. På en måte kan vi si at Jesus hovedsakelig arbeidet på tre områder – han underviste folket, han helbredet folket og han underviste sine disipler. Og det er nettopp det menigheten skal gjøre i dag. Alle som kommer til menigheten MÅ undervises om gudsrikets fundamenter og lover. Alle som kommer til menigheten MÅ få del i den helbredelsen som vi faktisk er pliktige til å disponere (helbredelser og mirakler er ikke ”toppmålet” for åndelighet, men rett og slett folkets brød).
Og menigheten skal undervise og dyktiggjøre disipler som skal ta lederansvar (på samme måten som Timoteus skulle ta hånd om og undervise brødre som igjen var i stand til å undervise andre).
Og de som er frelst, helbredet og satt fri fra djevelens bånd og har gått over fra døden til livet skal ikke først og fremst HØRE om Den Hellige Ånd og vekkelseshistorie. De skal bli FYLT MED DEN HELLIGE ÅND og skape vekkelseshistorie. For vi skal alltid tale til hverandre med salmer og sanger og åndelige viser og synge og leke yndig i våre hjerter for Herren! Hvor ofte gjør vi (jeg) det?
Kjell Aukrust skriver i én av sine bøker: ”Slipp ham (Kjell Aukrust) inn!”
På tide at vi også roper det samme; ”Slipp HAM (Jesus) inn!”

Se, jeg står for døren og banker, om noen HØRER min røst…

(Ingen blir mett av å lese kokebøker!)

torsdag, juni 19, 2008

Feiltrinn


Faller ”I” faller ”A”….

Eller litt omskrivning – faller Haga så burde Jensegutt også falle.
Hvorfor? Jo, fordi Jensegutten vår, eller rettere sagt statsminister Jens Stoltenberg uttalte i et intervju på TV nylig at det er greit med ”ett feiltrinn”, bare vedkommende ”feiltråkker,” i dette tilfelle Aslaug Haga, kunne vise til gode politiske resultater. Med andre ord kan det tolkes dit hen at politisk dyktighet veier tyngre en redelighet. Da så!
Her kan man faktisk skimte Jørgen Hattemaker og kong Salomo som flirer i bakgrunnen – vi lever i beste velgående.
Eller for å sitere et annet ordtak – finnes det noen flere ”svin på skogen” eller retter sagt i hagen. Ja, den rødgrønne regjeringa bærer sitt navn med rette. Stoltenberg må vel være helt ”rød i mosen” på grunn av hva den ”grønne” sysler med!
Når står neste for fall?

tirsdag, juni 17, 2008

Wergeland og Benkow

Jo Benkow sier:
- Jeg tar til motmæle mot ensidig fordømmelse av Israel, der særlig norske medier, ifølge mine israelske venner, er blant de mest ensidige. En av de mest storartede dager jeg kan minnes, var da FN vedtok å opprette Israel. Endelig kunne jeg være både jøde og nordmann fullt ut!
Dette kan du lese i en artikkel i dagens Aftenposten. Det fredselskende, ”verdensmeglerske” og typisk selvgode Norge minner vel ofte litt om ”lusa som hosta i lovotten”! Det blir vel en meget interessant dag når norske journalister skal stå for Guds trone og fortelle om sin Israel- dekning. Det blir nok mye neglbiting da! Har en liten mistanke om at Aftenposten absolutt ikke er blant ”værstingene” i denne sammenhengen! Mange tidligere artikler viser dette.http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2487290.ece

lørdag, juni 14, 2008

Utsiden og innsiden

Har så vidt begynt å lese Göran Skyttes bok: "OMVÄND."
En meget lesverdig bok. Den forteller om en kjendis lange vei mot et möte med Jesus Kristus.
Jeg skal bare nevne at TV intervjuet med Ulf Ekman i 1991 bidro kraftig til hans frelse (men han hadde sikker blitt frelst uten Ulf Ekman også!). Ellers avslörte boken noe de fleste av oss vet, nemlig at de "glade" og "vellykkede" egentlig ikke er nettopp det! Mennesket ligner på et isfjell hvor 90% er usynlig. Hvor mange visste at den töffe og pågågende TV-programelderen hadde fri fra psykiatrisk etter et selvmordsforsök mens han stod fram som den suverene programleder?
Et gammelt sangvers lyder slik;
"Jeg synes vel glad,
i vennenes rad,
men hjertet var när ved å briste,
og det var det ingen som visste!"

Vi dömmer alltid etter utsiden, bare Gud kjenner innsiden. Det går nok mange Göran Skytter i blandt oss!

onsdag, juni 11, 2008

Over til storken!En ny nedverdigende lov er vedtatt i Norge.

Når jeg var guttunge hjemme på bondegården
jeg vokste opp på, kom dyrlegen og inseminerte kuene og grisepurkene våre. Men før dette moderne kom brukte vi naturmetoden, og jeg var ofte med og hjalp pappa når ett av hunndyrene våre skulle bedekkes av en egnet ”parringspartner”, en okse eller råne. Alle egenskapene til disse seminrånene/oksene var nøye dokumentert. Noe som barna som heretter kommer til denne verden ved hjelp av assistert befruktning ikke har rett til. De får ikke engang vite hvem denne mannspersonen er.
Bare dette å vite at man er sønn/datter av en fyr som slenger spermiene i øst og vest må være en belastning. Bare tenk når disse assistertbefruktede barna får egne barn og sitter med disse på fanget. Pappa, hva heter faren din? Hun heter jo Guri Malla, det vet du vel! Nei pappa, det er bare på lissom – en ordentlig bestefar, som kammeraten min har? For å si sannheten vennen min, du skjønner egentlig kom jeg med storken….. ÅÅÅÅ, er det så enkelt!


http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2477179.ece

søndag, juni 08, 2008

Maltaeffekten

Ikke for eller imot, men om.
Om – hva da? Jo vekkelse.
Jeg tenker på Maltaeffekten eller hva vi skal kalle det. For på øya Malt ble alle helbredet.
(les Apostlenes gjerninger kapittel 28)
Og hva har en helbredelsesevangelist å gjøre på denne øye når alle er blitt friske. Eller med andre ord, hva gjør vi med alle de friske? Nå er ikke dette noe stort problem for oss akkurat, så vi får fortsette med å gjøre folk friske. Det er en del av misjonsbefalingen. Og når vi blir inspirert av miraklene i Lakeland, Florida så betyr det bare en ting; Vi går hardnakket på til alle i våre omgivelser er friske.
Vi behøver virkelig Maltaeffekten her, ikke bare for å ”bevise” at Gud er mektig, men rett og slett fordi vi med Jesu kjærlighet ynkes over den lidende folkemasse.
Men det er flere sider ved vekkelse, og det er å gjenopprette det som er nedbrutt og å få alt i rett skikk. Altså å føre mennesker tilbake til ”sitt Eden” hvor man omgås Gud og har fred med Ham i en god samvittighet.
Jesus sier at tyven (satan) kom for å stjele, myrde og ødelegge. Videre sier han at han (Jesus) har kommet for å gi oss liv og overflod. Vekkelse kan fritt oversatt bety å befri mennsker fra den sterkes (djevelens) vold, gi dem tilbake det tyven har stjålet og plassere dem i Guds elskede sønn rike.
Det jeg tenker på i denne forbindelse er alle brutte, skadede og ødelagte ekteskap. Det sies at i karismatiske kretser i USA er skilsmisseprosenten på over femti. Det kan bety at om du står på en prekestol og ser på tilhørerne, så er annenhver benk ”besittet” av et menneske med en traumatisk, vanskelig og vond opplevelse bak seg. Om vi så fører tanken litt videre, så er det en stor mulighet fro at noen av disse som har holdt fast på ekteskapet og er i gruppen ”trofast” er i alvorlige problemer.
I denne forbindelse vil jeg ikke skyldlegge noen, selv om alle må ta ansvar for sitt liv.
Det jeg vil fram til er at det bare er Guds menighet som har mulighet til å snu denne trenden. Vi har de åndelige våpen som må til for å beskytte ekteskapene våre. Og de åndelige våpen er bibelsk undervisning på alle områder i Ånds og krafts bevis!
Kjærlighet er ikke en følelsessak, det er en viljesak. Det jeg tror på i denne forbindelse er sterk undervisning til unge menn om ansvar, gudfryktighet og overgivelse til Kristus. Menn som har overlatt seg til Jesus, nedlagt sitt liv for ham kommer aldri til å svikte sine hustruer.

Vi trenger også Maltaeffekten i våre kristne ekteskap. Alle ekteskap i våre menigheter skal bli helbredet og skillsmisseprosenten bli null. Tenk så glade barna blir!


(det er jo et ”ørlite” tankekors at når vi kjemper for den nåværende ekteskapslov så kan vi ikke vise til så enestående resultater ang. ekteskapet i våre kristne sammenhenger!)

Är mission fortfarande nödvändig?


Ja, dette spør Ulf Ekman om i siste nummer (nr.2) av Keryx.

Og han svarer med en særdeles interessant artikkel hvor han på en meget grundig måte analyserer hva misjon er og hva misjonsbefalingen går ut på. Han deler det inn i 9 hovedpunkter som jeg gjengir nedenfor.
1. Predika evangelium. Mark.16;15
2. Omvendelse og syndenes forlatelse. Luk.24;47
3. I hans navn. Om Guds handling i Kristus.
4. ”ni skal få kraft och bli mina vitnen.” Apg.1;8
5. ”gøra lärjungar,” Mat. 28;19
6. ”alla folk” Mat.28;19
7. ”till tidens slut”
8. ”døp dem”
9. ”lär dem”

Dette er bare overskriftene, og det sier ikke så mye, men les hele artikkelen. Den er veldig instruktiv og lett forståelig. Har du ikke bladet, så abonner på det. Her er det mye stoff å fordype seg i (for den som vil anstrenge seg med fordypning).
Det er enkelt å abonnere, bare send en e:post til:
prenumeration@keryx.nu

4 nummer koster kr. 299.- (sv)

onsdag, juni 04, 2008

Dette lurer jeg fælt på?

Forundret?

Og jeg som trodde at Todd Bently hadde tatovert seg i sin ”slemme” (ufrelste) periode av livet. Så feil kan man ta! Jeg og madamen fikk ”hakeslepp” da vi så en videosnutt fra Todd Bentlys tidligere predikantliv. Da hadde han rene babyhuden.
Og så har jeg blitt nysgjerrig, hva er den bakenforliggende grunnen til hans tatoveringer?

Hva om Benny Hinn eller din egen pastor en vakker dag hadde dukket opp med ”blue look?”

Det er andre som også i en årrekke kan fremvise plenty av mirakler, for eksempel Carl Gustaf Severin. Forskjellen er at han ikke er tildelt så mye tid på GOD TV. Men han er frisk og sunn i huden.
Det er virkelig bra med helbredelser og mirakler i Jesu navn, men å blande inn mirakler som en frukt blir feil. Frukt er den Jesuslikhet til ånd, sjel og legeme som vokser fram gjennom et liv i nært fellesskap med Jesus. Jeg tror for eksempel ikke at piercing er en sådan frukt.


http://www.youtube.com/watch?v=gSTGiZQyKnQ&feature=related