tirsdag, februar 28, 2012

Akupunktur og kristenliv!

Nedenfor finner du noen tilfeldige klipp om akupunktur, men for den som vil vite mer er det bare å goggle ivei. Som du sikkert vil lese er akupunktur basert på Taoismen. Så kan man mene hva man vil, men jeg holder meg langt fra dette. Om det virker? Helt sikkert. Men som bibelen sier; "med hvilken kraft og med hvilken makt gjorde du dette?" Det er krefter som ikke er gode selv om de virker.. Kristne tar ikke akupunktur, de har evangeliets løfter. Men les og døm selv.

Tradisjonell kinesisk medisin

Hva er akupunktur?
Her kan du finne mer informasjon om hva som skjer i en akupunkturbehandling. Dessuten også informasjon om akupunkturens historie og tradisjonell kinesisk medisin. Vi har også lagt ut en informasjonsfilm om akupunktur som kan være nyttig å se for deg som ønsker å prøve akupunktur for første gang
Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus, som betyr nål/spiss, og punktur, som betyr punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Akupunktur har eksistert som behandlingsmetode i over 2000 år.
I tillegg til akupunktur er det innenfor tradisjonell kinesisk medisin (TKM) flere behandlingsformer; blant annet kinesisk urtemedisin, kostholdsterapi, kopping og ulike massasje- og treningsformer.

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) bygger på teorien om yin, yang og Qi. Teorien om yin-yang er sentral, og er nedtegnet så langt tilbake som 700 år f.Kr.
Yin og yang er to motsatte, polære kvaliteter som er avhengig av og utfyller hverandre. I kinesisk medisin ser en på kropp og sjel som en integrert enhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal Qi (vital energi) strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse.
Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømningen av Qi. Eksempelvis vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv., kunne føre til at Qi enten stopper opp eller "løper løpsk", og sykdom og smerter er et faktum.
Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunktører benytter seg av, som for eksempel kopping og brennende moxa, er å gjenopprette energibalansen hos pasienten. Få Qi til å flyte gjennom kretsløpet igjen, slik at den kan utføre sine funksjoner, blant annet gi næring til de vitale organene, og beskytte kroppen mot ytre helseskadelige faktorer. Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.
Det finnes en forenklet form for akupunktur, hvor man bruker ulike standard punkt-kombinasjoner ved ulike lidelser. En slik “kokebok-akupunktur” er fremdeles dominerende i Vesten. Den er lett å lære og kan også være effektiv, men man mister den muligheten man har i TKM til å individualisere behandlingen, og dermed også muligheten til å kunne oppnå bedre resultat.

Qi (eller ch'i i Wade-Giles translitterasjon, qì på pinyin, fra japansk gjerne translitterert som ki, med de kinesiske skrifttegn 气 eller 氣) er et sentralt begrep i det kinesiske taoistiske filosofisk-religiøse system, og generelt viktig i kinesisk medisin, filosofi og kunst. Ordet Qi kan bety luft, vann, damp eller ånde. Qi var sentralt allerede i den tradisjonelle kinesiske medisinens tidligste kilder, blant annet hos den mytologiske Huang Di (Den Gule Keiser).
Qi er en rytmisk energi som gjennomstrømmer og konstituerer ethvert levende vesen. I taoismen er energi og materie i virkeligheten av det samme - slik er alle mennesker qi.
Qi er en viktig del av den kinesiske kosmologi, og opptrer både materielt og immaterielt. Noe forenklet kan man si at qi er kinesernes kosmologi som "the big bang" er astronomenes kosmologi som "Gud" er de kristnes kosmologiske opphav.
Begrepet fant en renessanse under Song-dynastiets nykonfucianisme, og skulle deretter i perioder til å prege det kinesiske verdensbilde som del av det filosofiske begrepspar li og qi.
Qi er samtidig et grunnleggende begrep i kinesisk og medisin. Kraften strømmer gjennom alt som finnes, både organisk og uorganisk materiale. Den konstante luftstrømmen gjennom menneskekroppen når vi puster, oppfattes som en tydelig manifestasjon av qi. Så forbindes da også qi ofte med luft og pust. Det kinesiske skrifttegnet for qi gjengir egentlig et kombinasjonsbilde som betyr «damp fra kokende ris».
Videre er ideen om qi sentral innen kinesisk og japansk kampkunst.Finn din akupunktør
Akupunkturforeningens medlemmer har grundig utdanning i både akupunktur og medisin.Kjenner du navnet på en akupunktør, men ikke hvor vedkommende holder til, søker du bare på navn. Kommer ikke navnet opp, betyr det at vedkommende ikke er medlem av Akupunkturforeningen.
Hva brukes akupunktur for?
I Vesten er akupunktur mest kjent for sin smertedempende effekt, men har i virkeligheten et langt bredere behandlingsfelt enn dette. Akupunkturforeningens medlemmer tilbyr både klassisk og medisinsk akupunktur.

Flere saker
Leger gir akupunkturbehandling - men hvordan står det til med kvalifikasjonene deres? -
Akupunktur og lungepunktering - 21.09.2011
Vektreduksjon og akupunktur - 19.09.2011
Akupunktur mot bivirkninger av prostatakreftbehandling - 02.05.2011
Mange norske sykehus tilbyr akupunktur - 25.01.2011
deQi

I deQi ønsker vi å fremme forståelse for akupunkturens innhold og virkemåte, stimulere til og informere om klinisk praksis, vitenskapelig virksomhet,forskning og fagutvikling. Akupunkturforeningen ønsker gjennom deQi å bidra til en høy faglig og yrkesetisk standard for akupunktører, og bidra til å fremme helsepolitisk debatt.

Norges Helsehøyskole tilbyr undervisning i dette emne, pussig. Det er noe som heter bivirkninger...

søndag, februar 19, 2012

En liten spørrende betraktning om Märtha Louises englefjær

Om engler, kjeruber, vinger og fjær. Og ikke minst predikanter og en prinsesse.
Bibelen taler faktisk om fjær. Jesus ville samle Jerusalem som en høne samler sine kyllinger. Men av den grunn kan vi ikke mene at Jesu har vinger og fjær. Når bibelen taler om at Gud dekker oss med sine vingefjær så er også dette bare et bilde på Guds omsorg for sine. Har aldri hørt noen som virkelig mener at Gud har vinger og fjær. Når bibelen skriver: ”Med sine vingefjærer dekker han deg, og under hans vinger finner du ly; hans trofasthet er skjold og vern,”(Salme 91;4) da er dette et beskrivelse av Guds uendelige omsorg.
Vi finner ikke noe sted i bibelen at engler har vinger, de omtales bare som tjenende ånder for de som skal arve frelsen.
Men bibelen taler også om, som alle bibellesere vet, bevingede skapninger med vinger – nemlig kjerubene. Disse flotte himmelske vesener kan vi lese om mange steder i bibelen.
Men det som er interessant her beskrivelsen av en spesiell kjerub i Esekiel kap. 28 og vers 14; Denne kjeruben er satan, djevelen eller denne verdens fyrste.
” Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte dig på det hellige gudefjell; der gikk du omkring blandt skinnende stener*. Og vers 17 forteller om skjebnen til denne kjeruben…”jeg kastet deg til jorden!” Dette ordet kastet til jorden finner vi igjen i Lukas 10;18 Da sa han(Jesus) til dem: ”Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.” Ut fra dette ser vi (som de fleste bibellesere vet) at satan nå befinner seg her på jorden, han er nemlig kastet ned fra himmelen. For ytterligere å befeste dette står det i Jobs bok at satan flakker omkring på jorden og i Peters brev står det at djevelen går omkring… Han som var en salvet kjerub i himmelen er nå på jorden.
Når vi så vet at satan engang var en salvet kjerub med vinger og at han nå befinner seg på jorden, hvorfra kan vi da tenke oss at fjærene til prinsesse Märtha kommer fra? Det er i hvert fall noe å tenke på. Om vår prinsesse virkelig opplever fjær kommer de ikke fra vår Himmelske fjær, for hos ham er det ikke forandring og skiftende skygge. Ei heller ikke fra engler, for de har IKKE vinger. Alternativet er da? Tenk selv, selve den himmelske overkjeruben som nå er satan har sikker noen "avherliggjorte" og falmede vingefjær. Det ligger snublende nær å tro at det er disse fjærene enkelte tror på.
For det står jo virkelig i NT at satan skaper seg om til en lysets engel!
Nå tror jeg at demoniske krefter ofte forfelger hederlige kristne personer. Paulus ble forfulgt av en spåkvinne med en pytonånd. Hun fortalte faktisk hele sannheten om Paulus og følget hans; ”dette er de høyeste Guds tjeneres som forkynner dere frelsens vei!” Den kvinnen, drevet av en demon, kom med smigrende sannheter. Men Paulus lot seg ikke smigre, men kastet i stedet ut demonen av kvinnen.
Jeg heller til den oppfatning at om vi opplever lignende ”fjær og gullseanser” i våre møter skal vi ikke la oss smigre, men heller prøve åndene om de er av Gud. Jesus og Paulus lot seg ikke lure. Har noen sett disse fjærene?