lørdag, mars 13, 2010

Katolsk rettferdighet av tro

Linjene nedenfor er sakset fra katolsk.no, men er det feil å omvende seg. Og hva vil du velge om du bare hadde to valg - en kirke med jomfrumariavedheng eller en kirke som ledes av en kvinnelig lesbisk samboende biskop. Selvfølgelig ingen av delene?
Jeg bare løfter fram saken - tenk selv - for det gjør du vel?


Vatikanet/Genève (KI/KAP/CWN/VIS) - Den katolsk-lutherske felleserklæringen om Rettferdiggjørelseslæren kan nå undertegnes av Det lutherske Verdensforbund og Vatikanet. Dette ble meddelt den 27. mai fra Vatikanet av kardinal Edward Cassidy, president for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet, og fra Genève av dr. Ishmael Noko, generalsekretær for Det lutherske Verdensforbund.
En kommisjon av teologer utnevnt av Vatikanet og Det lutherske Verdensforbund kom i juni 1997 med en 44-punkts erklæring om Rettferdiggjørelsen. Verdensforbundets råd godkjente Felleserklæringen den 16. juni i fjor. Den 25. juni 1998 tok Den katolske kirke stilling til Felleserklæringen, og der ble det signalisert enighet, men også reservasjoner. Vatikanet ba om klargjøring på noen punkter, og undertegningen av erklæringen, som var fastsatt til høsten 1998, ble utsatt.
En felles undertegning forutsetter at begge sider er enige om betydningen av dokumentet. Katolske og lutherske representanter har derfor hatt møter for å klargjøre forutsetningene for en felles undertegning, understreker Noko. Resultatet av diskusjonene ble slått fast i en "Offisiell felles stillingstaken". Den hellige Stol godkjenner nå denne stillingstaken og åpner derfor muligheten til undertegning av Felleserklæringen. Teksten er den samme som ble lagt frem i juni 1997.
Detaljene om tid og sted for undertegningsseremonien blir gjort kjent den 11. juni i Genève på en felles pressekonferanse med Ishmael Noko og kardinal Cassidy.
Striden om "Rettferdiggjørelsen" - hvordan mennesker gjøres rettferdige for Guds øyne - førte på 1500-tallet til kirkesplittelse. Luthers "bare av nåde" ble fordømt av konsilet i Trient (Tridentinerkonsilet), mens det katolske "også gjennom gjerninger" ble fordømt av Luther fordi de la alt for stor vekt på menneskelige gjerningers rolle. Dette til tross for at Trient-konsilet uttrykkelig avviste det synet at mennesket kan frelses gjennom sine egne gjerninger. Disse fordømmelsene står fortsatt ved lag.
I 1967, da katolikker og lutheranere begynte en økumenisk dialog etter Vatikankonsilet, kom spørsmålet om rettferdiggjørelse raskt i forgrunnen. Felleserklæringen, som er kommet i stand etter årelangt teologisk arbeid, slår fast at de gjensidige fordømmelsene fra reformasjonstiden ikke lenger rammer kirkene av i dag. Teologene har funnet ut at kirkenes tro på dette området ikke er motstridende, og at den ulike utviklingen i spørsmålet i de to kirkene ikke fremprovoserer læremessige fordømmelser.
Felleserklæringen slår fast at synderen rettferdiggjøres ved troen i Guds frelsesverk i Kristus, men at troen er aktiv i kjærlighet, og at en kristen ikke kan være en passiv troende, men må vise sin tro i barmhjertig arbeid.
Felleserklæringen betraktes som en vesentlig milestein på veien til kristen enhet.

Ingen kommentarer: