mandag, januar 04, 2010

Ulf Ekman behøves i Norge

Biskopløse menigheter.
Det som etter min mening kjennetegner norsk trosbevegelse er at enhver pastor er konge på egen haug. For min del tror jeg at alle menigheter bør ha et åndelig oversyn. Selv pinsebevegelsen i Norge, som består av selvstendige menigheter, har en form for tilsynsråd. Jeg tror tiden er inne for at Norske trosmenigheter underordner seg en biskop, det er også eldgammel kristen tradisjon for dette. Og gjennom mine briller er det bare én som peker seg ut – Ulf Ekman. Noen andre seg jeg ikke – og det holder ikke bare å være god predikant for et sådant embede. Menigheter i Norges land - forén dere!!!!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja det kan hende du har rett i det.
Gjør trosbevegelsen like trygg som pinsebevegelsen i sin leder oppbygning ,nettverk ,tilsyn o.l

Da går det kanskje ann å bevare alt som er godt med trosbevegelsen, og fjerne alt som er mindre bra.

Ulf E. står det respekt av ja.

Mai-L.

Anonym sa...

Biskop. Ulf Ekman