onsdag, mars 07, 2012

Innta Europa

I hemmelighet trenet nazistene de 100.000 mennene tillatt under Versailles-traktaten - for intern sikkerhet - til et høyt utdannet offiserskorps. Hitler forstod betydningen av ledere som kunne sine saker. Dette lureriet fra Hitler er i historisk sammenheng noe spesielt, men det forteller også om langsiktighet. Den som har velutdannede ledere vinner, enten det gjelder politiske partier eller for den saks skyld forretningslivet.
I bibelen finner vi historien om Gideon. Hans håndplukkede menn vant en kjempeseier for Israel. Paulus ba Timoteus utse unge menn som var dyktige til å lære andre. Paulus holdt bibelskole i Tyrranus skole i Efesus i to år og dette førte til at hele Asia fikk høre Guds ord. Bare av dette ser vi at systematikk, trening og motivasjon gir resultater. Vi kan ikke ”produsere” noen form for vekkelse. Derimot tror jeg at Gud betror sjeler til de som forbereder seg, til de som elsker Jesus. Enkelt oppfatter at det å leve i Ånden er å leve etter tilfeldighetene. Egentlig er det heller det motsatte. Mange har Paulus som forbilde unntatt dette å være korsfestet med Kristus. Men det å være korsfestet med Kristus betyr bare å være helt overlatt til Ham og gjære det han ber oss å gjøre. For de fleste betyr vel det å fortsette med jobb, familie og de nære ting.
Det Gud vil ha av meg er hjertet mitt, kroppen min og tiden min. Først da er jeg kvalifisert som offiserskandidat.
Det jeg ser på som neste skritt er at Guds menighet (altså jeg) lar meg mobilisere for det neste store framstøtet. Det betyr at jeg må by (tilby) mine lemmer, meg selv til tjeneste for evangeliet.
Så må jeg la meg trenes og utrustes for nettopp denne oppgaven Gud vil at nettopp jeg skal gå inn i. Bli en tjener for rettferdigheten.
Nå skal vi begynne å trene offiserer som skal innta Europa på en helt annen måte enn Hitler gjorde. Er du en av dem? Snart er det bibelskoler over hele landet.

(kom på disse tankene etter en tale hvor predikanten sa at det kommer en vekkelse i Norge hvor 2.000.000 bkir frelst og at det deretter skal spre seg til Europa. Svulstige tanker, men vi kan ikke avfeie det heller?)

Ingen kommentarer: