onsdag, mai 13, 2009

En slik minister må vi få!

En kirkeminister lik Magelsen er hva Norge behøver. Trond Giske rekker ham vel bare til knærne. Jeg synes det er herlig å lese hvilket fokus ”de gamle” hadde på korset og korsets kraft. Nå har det blitt som det synges i sangen; ”Någonstans blant alle skuggorna står Jesus!”
(selv om sangen jeg sikter til har en anne og dypere mening!)
Vi må nok få korset fram fra skyggene og inn i forkynnelsen igjen, for ORDET OM KORSET ER EN GUDS KRAFT TIL FRELSE! Les dette gamle innlegget nedenfor så forstår du hva jeg mener!

Korsets bakgrunn
Flere av fastetidens prekentekster inneholder beretningen om Jesus og de besatte. Vi har fasten for å se med åpne klare øyne på vår synd og så på Jesus. Synden og Jesus møter hverandre. Vi møtes i Ånden, kjære leser, på Golgata ved Frelserens kors. Jeg forsto i tidligere år ikke grunnen til at vi skulle møtes av så mange uhyggevekkende tekster i fastetiden; nå forståre jeg det. Korset stråler så mye herligere enn synder i møte med de besatte – de ulykkelige, de blinde, de spedalske som bakgrunn. Er synden mektig, nåden er mektigere. Om mitt eget hjerte anklager meg, er Gud større enn mitt hjerte.
Det er Jesu Kristi hjerte som blir så stort for meg særlig i fastetiden. Hvor sjele- og legemsnøden skriker, det er han. Hvor de elendige, forkomne ferdes, der finnes han sikrest.
”Den stumme talte”, tungens bånd løsnes. Den tunge som før hadde talt urene, slibrige ord, eder og forbannelser, lovet og priste Gud, talte og vitnet om Jesus Kristus. Har det hendt deg, kjære leser? Han kaller oss fra mørket til sitt underfulle lys. Vi er blitt hans vitner. Hans vitner, den herligste av all livsgjerning.
Men som i hans kjøds dager, så og nå; mange står likegyldige, andre står hatefulle ovenfor forkynnelsen av ham som er synderes og tolleres venn. Noen søker å slå ham i hjel ved kald likegyldighet. Andre har ikke sterke og hatefulle ord nok ovenfor ham. Enn du leser, hvor står du? Hvilken stilling har du valgt? Han er veien, sannheten og livet. Han er den eneste som viser veien som fører til Gud. Han gjør det gjennom sitt ord. Vil du frelses, så er det ingen annen frelser gitt enn Jesus Kristus og ham kosfestet.

Domprost Magelsen – 1925
(dette er skrevet av daværende kirkeminister Magelsen)

Ingen kommentarer: