søndag, mai 17, 2009

Strategi uten våpen

I krig er den beste strategi meningsløs uten trenede soldater med våpen.
Hva er en soldat uten våpen? Hva nytte er det med strategier eller planer, men ingen resurser til å oppfylle disse. Det er mye lengsler og mange tanker og ønsker blant kristne i dag. Mange er frustrerte fordi det etter deres mening er en himmelvid forskjell mellom det de hører fra prekestolen og realitetene som oppleves. Men egentlig så kan vi ikke skylde på noen, vi er alle ansvarlige for vårt eget liv. Dessuten er Gud rik nok for alle som påkaller hans navn og hver den som ber han får. For noen blir det da en lettvint løsning med ”importerte” opplevelser (dvs. reise dit vekkelsen er) og deretter komme hjem til sin egen forsamling for å peke på det der ute som ikke er her. Men jeg forstår også disse menneskene. De har helhjertet gitt seg over til Jesus. De vil gjøre hva som helst for å spre evangeliet, men etter deres mening er ”trøkket” for lavt og ilden nærmest borte i det miljøet de vandrer. Det prates om storm, men de opplever flau vind.
Vel, alle er verken profeter eller apostler, men alle kan gjøre noe med sine egne liv. Om det mangles krutt til geværet eller kull til ilden, så kan man faktisk få tak i det. Gud har en plan for alle og det er helt unødvendig å gå frustrert gjennom livet. Man kan for eksempel ta et år eller to på Livets Ord Bibelsenter. Bli utrustet og bevæpnet til hellig strid. Det går faktisk an å være brennende i ånden selv om alt rundt synes tørt og vissent. La deg utruste til hellig strid.
Og Livets Ord Bibelsenter er en av de beste steder for dette!

"Utrusta Guds folk med hans trosord, visa dem vilka andliga vapen de har, lär dem att använda dem och sänd ut dem i segerrik strid för Herren".Med de orden som vision och ledstjärna grundade Ulf Ekman Livets Ords arbete, och Livets Ord Bibelcenter, år 1983. Den här visionen har legat som grund för bibelskolan sedan dess.

Ingen kommentarer: