mandag, august 10, 2009

Bær hverandres byrder

Overfladiske stevner
Hvem vil stille opp for å gi svar til dem som har dype sår som må leges, før et vanlig festival-møte kan føles ok og bra? spør Silje Holand.

Ja, dettes spørsmålet stilles i Vårt Land. Da vi også jeg spørre følgende: Hva gjør våre prester og predikanter i resten av året?

1 kommentar:

Augustins forum sa...

"Doktorveien er lang." sier et gammelt ord.Et forsøk på forklaring:Prester,og predikanter er tilgjengelige hele året, untatt i sommerferien. Jeg vil anta at "Silje" bruker alle sine krefter på å holde hodet over vannet hele året, untatt i sommerferien. Nå, like før festivalen, har hun endelig fått samlet krefter nok til å oppsøke en sjelesørger. Hun vet at når hverdagen kommer,vil den igjen kreve alt.....til høsten blir doktorveien for lang.