lørdag, juli 11, 2009

Staten alene vite best...

"Etter min mening er grensen overskredet når politikerne skal bestemme hvordan vi fordeler arbeidet i hjemmet og omsorgen for våre barn." Dette sier Kristin Clemet i en artikkel i Aftenposten idag. Den bør leses, også med dette i tankene om vi ønsker en rødgrønn regjering etter neste valg.
Vet staten best - eller som det kjente sitat: "jeg alene vite best". For når staten ønsker å regulere familielivet fra vugge til grav, da er jo enkeltindividet umyndiggjort. Med en sosialistisk regjerning havner vi lett i situasjonen "staten alene vite best." Les disse interessante tankene
til Kristin Clemet.

1 kommentar:

Benedictus sa...

Fantastisk bra skrevet av Clemet!!!