torsdag, oktober 08, 2009

Vranglæreren William Branham

Ja, nå gjøres et Jesus Only framstøt i distriktet i disse dager.
Det annonseres med William Branham (han døde 24. desember 1965, så jeg tror det er en film som vises). William Branham er mannen som forkastet den felleskristelige treenighetslæren, Faderen, søsnne og Den Hellige Ånd! Ikke noe å høre på! Og dette lærer Torkil Terkelsen: "Jesus er den evige Gud, den evige far og den evige konge. Alene sitter han på tronen med all makt i himmel og på jord. Hans roller skifter ettersom frelseshistorien skrider frem, men allikevel er han den uforanderlige Gud: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid". Sitat slutt... For Naruds menigheten som er en Brahamavlegger her i landet, er det ikke Fader, Sønn og Hellig Ånd. Men det er enkelt å lese i bibelen om røsten fra himmelen som sa: "Dette er min sønn, i Ham har jeg velbehag!" Og Gud snakker ikke i munnen på seg selv. Derfor er det William Branham markedsførte og Nardus står for er renspikka vranglære. Farlig, ikke rør dette, ikke engang med en pinne!

10 kommentarer:

Calle sa...

Ble litt sjokkert da jeg så han skulle ha comeback i Sarpsborg. Han må holde seg godt etter alle disse årene. Håper det er en film, som du sier.

(Om det hadde vært tilfelle at han kom tilbake med sin lære så ville nok Norge omfavnet den godt, som med mye annet...)

Anonym sa...

gode Gud reis opp krigere... Takk for at dere deler om det dere vet.
Hvor var dette å lese?
Inge

My Corner sa...

Jeg vil ikke legge ut adresse til slike kilder. Men jeg ser at teologi og rett läre ikke er uvesentlig. Hva skal vi med salvelsen om man ikke har rett kurs.. Branham var engang en gudsmann som gikk feil. Men i dag ser man at mange er mest opptat med ytringer og manifestasjoner...

Salt sa...

Shalom!

Du kaller William Branham for vranglærer ... Hva med Benny Hinn, K. Copeland for ikke å snakke om K. Hagin? Ytterst få "karismatikere" som kritiserte og kalte disse karene for vranglærere den gang de holdt på ... Noe historien viser at de er.

Vi bør være varsomme og feie for egne dører ... Ikke så kjappe til å kritisere andre!

hilsen Svein, Nordre Borge

Anonym sa...

Hva med å høre ham selv? www.branham.org

Anonym sa...

Hei.

Jeg husker jeg hørte et møte med en gammel predikant en gang som sa om trent dette, "Er dere ikke veldig redde for å gå imot en predikant som taler, for hva om han er av Gud". Det var i et gammelt bedehus i indremisjonen jeg hørte det og det har fulgt meg siden. Har du som skriver så hardt imot Branhams lære virkelig satt deg inn i hva han sier. Du sier at du ikke engang vil vise til hvor du har sett dette. Jeg er klar over at det i de siste dager vil være vranglærere og falske mesiaser, og Jesus sa at det ville forføre selv de utvalgte om det var mulig, men er det det? Prøv alt og hold fast på det gode. Har du sjekket godt nok etter til å si hverken det ene eller det andre her?

Anonym sa...

Hva er farlig med Branham? Helbredelse? Læren om korset og Golgata? Hva galt gjorde han da han gjestet vårt land? Hvem er DU som kan korrigere? For hvilken god gjerning dømmer du ham? OG TILSLUTT, FOR HVILKEN AV BRANHAMS TALER ER DET DU SITETER TIL? (Viktig at du ikke bare roper ut noen rykter, det ville jo vært tragisk, og nedlatende for deg og din menighet)

Anonym sa...

Nå roper jo bloggeren her ikke ut noen rykter, men påpeker det han ser som farene ved Branhams lære om treenigheten og Gudsbildet, og Nardus fortolkning av denne.

En kristen som tror på den treenige Gud og ser Jesu ord i Matteus 28,19 reagerer nok på Branhams egne ord om emnet:

"Devils travel in the name of the “Father, Son, and Holy Ghost.”

58-0928m - "The Baptism Of The Holy Spirit"
Rev. William Marrion Branham

Anonym sa...

Til deg som kritiserer Guds profet William Branham.

Hva har du å vise til? Hvor mange er blitt helbredet og oppreist i dine møter?
Vogt deg at du ikke skal finnes stridende mot Gud. Han lar seg ikke spotte.Ap.gj.5,39

anonym.

Anonym sa...Du som kritiserer Guds profet william Branham ,

Hvor ofte har det skjedd mirakler 0g helbredelser idine møter?

Vogt deg at du ikke skal finnes stridende mot Gud. Han lar seg ikke spotte. Han er en fortærende ild.
Ap.gj.5,39