søndag, januar 31, 2016

Snåsamannens bakgrunn...

Om Snåsamannen og alternativ behandling.
Tar også med sitater fra boken Snåsamannen - Kraften som helbreder.
Joralf Gjerstad beskriver i boken hvordan en spåkvinne kalte på ham og "profeterte" over hans framtidige healertjeneste. Det minner om Paulus og Silas som ble tilropt av en spåkvinne som var besatt av en Phytondemon. Kvinnene uttalte faktisk sannheten om Paulus og Silas, og det samme gjorde demonene om Jesu når de kom i Jesu nærhet. Les fra bibelen:
"Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet herrene sine stor inntekt ved å spå. Hun fulgte etter Paulus og oss, og ropte: Disse menneskene er Den Høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei! Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. Men Paulus ble harm, og vendte seg og sa til ånden: Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne! - Og den for ut av henne i samme stund." (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭16‬:‭16-18‬ NB)
Fra boken Snåsamannens forord:
- Det er ti år siden et regjeringsoppnevnt utvalg la fram fra NOU 1998:21. Alternativ medisin. Utvalget, som bestod av blant annet fem leger og fire professorer, anbefalte en rekke tiltak for å gi det norske folk større reell valgfrihet mellom skolemedisinen og alternativ medisin. Og det har sannelig skjedd: Annenhver voksen nordmann bruker nå alternative behandlingsmåtet eller helsemidler, en femdobling i løpet av ti år. Mer enn hundre skoler utdanner akupunktører, soneterapeuter, homeopater, healere, osteopater, massører... Det er nå trolig flere alternative behandlere enn det er leger i Norge. Bransjen omsetter for mer enn seks milliarder kroner og vokser hurtig. -

Ja, dette er bildet av dagens alternativmedisinnorge i 2008. I tillegg har nå Jorulf Gjerstad fått en formidabel reklame gjennom filmen Snåsamannen som hadde premiere 22. januar 2016. Men jeg skal ta deg med til bokens beskrivelse om hva som gjorde snåsamannen til den han ble og er, et møte med en spåkvinne. Dette hendte i Tyskland hvor han deltok i Tysklandbrigaden der han ble stasjonert i Northeim og Göttingen mot den russiske sonen.

- Under arrangementet ropte plutselig en norsk medsoldat til Gjerstad at han måtte komme bort til en teltbod bak et lite bord der det satt en eldre dame og stirret intenst på ham. En spådame, skjønte han. Den andre soldaten, som kunne tysk, forklarte at hun hadde noe å si Gjerstad.
«Dette var da en underlig måte å rekruttere kunder på, tenkte jeg, og var i ferd med å gå, men rakk ikke før hun begynte å gjengi livshistorien min. Oversetteren ble også mer og mer forundret, da han så hvor forbløffet jeg ble.»
Hun kunne fortelle hvor Gjerstad var fra i Norge, hva han hadde arbeidet med, skolegang og detaljer fra fortiden hans. Deretter begynte hun å redegjøre for livet hans framover. -

Så langt boken. Synes bare du skal vite om Gjerstads bakgrunn. Helbredelser, tegn og mirakler å behøver ikke alltid bety at det er Gud som står bak. Tenker i den forbindelse på Moses og trollmennene i Egypt. Jeg har faktisk av og til vært litt fungerende over "profetisk" forbønn hvor det tidligere liv løftes opp. Lett å bli lurt. Derfor sier Guds ord at vi skal prøveåndend om de er av Gud. Dette bare til ettertanke. Jeg har faktisk tre ganger møtt okkultister og newagere som med hallelujarop og prisskjegud har forsøkt å blande seg inn i møtevirkomheten...
Snåsamannens evner, energier og krefter kan umulig være fra lysets rike hvor Jesus regjerer, fra hvilket rike kommer de da......?

Ingen kommentarer: