fredag, januar 22, 2016

Muhammed kontra Jesus - den store forskjellen!

«Mens Jesus ble drept av sine fiender, drepte Muhammed sine fiender».

Fra boken Islam - Den 11. Landeplage av Hege Storhaug.

Ingen kommentarer: