mandag, januar 11, 2016

Allah - er han vår Gud?


Noen blir vel litt forvirret når muslimenes Allah omtales som Gud i media. Og jeg forstår det sekulariserte menneske som putter muslimenes Allah og vår kristne Gud i samme boks. Men ifølge den islamske tro så fjerner de seg selv fra vår Gud med sin egen bekjennelse: ”Ikke har Han avlet noen”!

Vi kristne tror på en Gud som har avlet noen, nemlig sin sønn og vår frelser Jesus Kristus. Vi som bekjenner oss til bibelen kan også faktisk danne oss et bilde av vår Gud, for den som har sett Sønnen har sett Faderen! Nedenfor i den islamske bekjennelsen kan det leses at vi ikke kan tenke hvordan han ser ut osv. Og til slutt vil jeg tilføye at selv om noe i islamsk tro kan ligne den kristne bekjennelsen så er den grunnleggende noe diametralt motsett.

Har sakset noen meninger nedenfor fra islam.no.

(De islamske) Trosartiklene er:

Å tro på Allah (Gud), hans engler, bøker, sendebud, dommens dag og Al-qadar (Guds makt og styrelse over alle ting). Disse blir også kalt for troens søyler. Allah (Gud) er Den første og Den siste. Det er Han som har skapt alt. Både tid og sted er skapt av Ham. Han trenger ingen, mens alt annet trenger Ham. Vi kan ikke tenke hvordan han ser ut, men vi kan tenke på Hans egenskaper. Han likner på ingenting.

 Koranen forteller oss:           Si, Han er Gud, Én, den éne Omsorgskilde. Ikke har han avlet noen, ei heller er han selv blitt avlet. Ingen er hans like.  
Så langt islam.no                                                                      
 Derfor er fellesarven, den kristne trosbekjennelsen viktigere enn noensinne. Nedenfor kan du lese den Nikenske trosbekjennelser fra år 325 og Konstantinopel år 381:

Vi tror på én Gud,
den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,
alt synlig og usynlig.
Vi tror på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn,
født av Faderen fra evighet.
Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud,
født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og til vår frelse
steg han ned fra himmelen.
Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av jomfru Maria,
og er blitt menneske.
Han ble korsfestet for oss,
pint under Pontius Pilatus og gravlagt.
Han oppstod den tredje dag, etter Skriftene,
fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd.
Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde,
og på hans rike skal det ikke være ende.
Vi tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,
og som har talt ved profetene.
Vi tror på én, hellig, allmenn/katolsk og apostolisk Kirke.
Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse
og venter de dødes oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

 

Ingen kommentarer: