mandag, januar 04, 2016

Mer enn Maria, avlat og skjærsilden!


Den Romersk Katolske Kirke er mer enn jomfru Maria. Les dette som jeg har sakset fra deres egen hjemmeside. Ser helt klart at de ikke er helt identiske med vår evangeliske tro. Les om du er sterk og tør... Så over til deres tro som er hentet fra deres katekismus.

Oppnå avlat fra Gud gjennom Kirken (Den Romersk Katolske).

1478. (981) Avlat oppnås gjennom Kirken som i kraft av den makt til å løse og binde som er blitt den overgitt av Kristus Jesus, griper inn til beste for en kristen og åpner for ham Kristi og de helliges fortjenesters skattkammer, slik at han kan få ettergitt fra all miskunns Far den timelige straff han har utestående for sine synders skyld. På denne måten vil ikke Kirken bare komme vedkommende kristne til hjelp, den vil også mane ham til fromme gjerninger, botsøvelser og nestekjærlighet.435

1479. (1032) Siden de troende avdøde som er under lutring, også er del av de helliges samfunn, kan vi hjelpe dem blant annet ved å oppnå avlat for dem, slik at de kan få ettergitt den timelige straff de skylder for sine synder.

(*Avlat kan gis fordi kirken øser av en skatt av ubrukte fortjenester som Kristus og helgenene har opparbeidet.* fra Store norske leksikon.)

III. Den endelige renselse - skjærsilden
1030. De som dør i Guds vennskap og nåde, men som ikke er fullkomment renset, gjennomgår - selv om deres evige frelse er sikret - etter døden en renselse, slik at de kan få den hellighet som er nødvendig for å kunne gå inn til himmelens glede.

1031. (954, 1472) Denne endelige renselse av de utvalgte, som er helt forskjellig fra den straff de fordømte gjennomgår, kaller Kirken purgatoriet (skjærsilden). Kirken har formulert læren angående purgatoriet særlig ved konsilene i Firenze1635 og i Trento.1636 Kirkens Tradisjon, under henvisning til visse skriftsteder,1637 taler om en rensende ild (skjærsild):

Hva visse mindre synder angår, får vi tro at det før dommen finnes en skjærsild, etter det Han som er sannheten hevder, når Han sier at den som spotter Den Hellige Ånd ikke skal bli tilgitt, hverken i denne verden eller i den kommende (Matt 12, 31). Av dette utsagnet kan vi forstå at det finnes visse synder som kan tilgis i denne verden, og visse andre i den kommende.1638
St. Paul kirke, Bergen skriver:
Hvordan kan man få avlat.
Mens enkelte avlat er knyttet til spesielle hendelser, som for eksempel til Troens år eller en pilegrimsferd, er mange knyttet til de vanlige bønnene og ritualene i et kristent liv: å be korsveien, tilbe alterets sakrament i minst en halv time, be fem mysterier av rosenkransen, mens man mediterer på deres mening eller å lese bibelen i minst en halv time.

Pave Paul VI gav oss tre generelle muligheter for å oppnå delvis avlat:
En delvis avlat gis alle katolikker som, når de utfører sine plikter og utstår livets prøvelser løfter sine sinn med ydmyk tillit til Gud, mens de påkaller ham i bønn.

En delvis avlat gis alle katolikker som, i kjærlighetens og barmhjertighetens ånd, gir seg selv eller sine eiendeler for å hjelpe sine brødre i nød.

Pave Benedikt XVI åpnet i Troens år for å få - på visse betingelser - fullstendig avlat.
Så langt Katolsk.no

Så spør jeg, Hvordan kan et menneske vite at de har begått mindre synder? Bibelen sier at der synden er stor der er nåden større.
Hvordan kan det påstås at noen ikke er fullkomment renset? Bibelen sier jo at han kan fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved Ham (Jesus).
Hva er  "de helliges fortjenesters skattkammer"? Jo, det er kirkens overskudd av gode gjerninger som kan tildeles de søker avlat (?). Hvor er Jesu blod? For Guds ord at: for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.

Glad jeg har min enkle tro.....

Ingen kommentarer: