tirsdag, januar 26, 2016

Vestbredden, egentlig Judea og Samaria


Hamas og litt historikk!
Fra boken Islamismen av  Bjørn Olav Utvik
Da PLO i 1993 inngikk den såkalte Oslo-avtalen med Israel, som innebar at den palestinske siden anerkjente Israel i bytte mot en gradvis innføring av palestinsk selvstyre innenfor avgrensede deler av de okkuperte områdene og på spesifiserte ansvarsfelt, protesterte Hamas mot dette og så det som et svik mot palestinske nasjonale interesser. Qassam-brigadene var involvert i flere terroraksjoner som hadde til hensikt å forpurre fredsprosessen. Politisk inntok Hamas i praksis det standpunkt Fatah og PLO hadde forlatt, nemlig at palestinernes krav gjaldt hele det opprinnelige mandatområdet Palestina, og at Israel i sin helhet var en illegitim stat”.

Bjørn Olav Utvik er førsteamanuensis i Midtøstenstudierog leder av The Gulf Research Unit ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (UiO).
Mer om Vestbredden:
Området Vestbredden består av de områdene som i Bibelen var kjent som Judea og Samaria, og var fra 1920 til 1948 del av det britiske mandatområdet Palestina.
Før dette var det Det Osmanske Riket som besittet Israel (Palestina). Det Osmanske riket brøt sammen etter Balkankrigene 1911-13 og første verdenskrig. Under første verdenskrig utførte tyrkerne folkemord på om lag én million armenere. I 1920 måtte landet undertegne den harde fredstraktaten i Sévres der Tyrkia tapte besittelsene i Syria, PALESTINA og de arabiske land
Denne delen av Palestina ble okkupert av kongeriket Jordan etter den israelske uavhengighetskrigen og deretter annektert av jordanerne i 1950. Denne anneksjonen ble, med unntak av Storbritannia, Irak og Pakistan, ikke internasjonalt anerkjent. Navnet «Vestbredden» stammer fra denne tiden under jordansk styre. Men Jordan" mistet" vestbredden i 1967 da de ble kastet ut av den Israelske armè.
Den 30 mai 1967, en uke før krigen brøt ut, erklærte Egypts president Gamal Abdul Nasser, den arabiske verdenens leder, at Israel skulle tilintetgjøres. Men dette gikk i vasken for angriperne og hele Sinaihalvøya, Gaza og Vestbredden ble okkupert av den israelske hæren. Israel har da rett til å beholde områder de har tatt fra angriperen, dog er Sinaihalvøya "tilbakelevert".
Så Judea og Samaria har vel aldri være Palestinsk. Store Norske Leksikon forteller at den Palestinske nasjonalforsamlingen likevel proklamerte en selvstendig palestinsk stat i Judea og Samaria (Vestbredden) først i 1988.
Så kan de lærde strides, men Judea og Samaria er jo Israelske områder!

Ingen kommentarer: