lørdag, januar 23, 2016

Snåsamannen

Snåsamannen Joralf Gjerstad og Hanne Kristin Rohde. Sistnevnte kunne vitne om en sterk helbredelse fra en plage på TV2 i dag tidlig. Hvem kan tro at denne tidligere politijuristen lyver eller er manipulert? Hun var tildels alvorlig syk og erfarte "helbredelse", om det var det da fra denne snåsamannen. Hanne Kristin tror ikke på Gud, men forklarte det hele med ordet energier. Og ordet energier er et kjent ord innen New Age.
Jeg tenker da på ordet fra Bibelen om at hverken engler eller KREFTER skal skille oss fra Guds kjærlighet.
Og apostlene ble i et forhør spurt: "ved hvilket navn eller kraft gjorde dere dette"? Vi må ikke være blinde for at okkulte foreteelser kan blande seg inn i kristne kretser. For eksempel Watchman Nee som ble frelst i 17 års alderen forteller at han hadde "arvet" evnen til å lese tanker fra sine foreldre, noe han tok et oppgjør med og ble befridd fra.
I boken om snåsamannen forteller han at han fikk denne evnen fra en spåkvinne i Danmark så vidt jeg husker. Dette forteller jo mye.
Det er kun gitt ett navn som gir frelse og helbredelse. La oss bringe dette navnet fram i lyset - Jesunavnet!
Fra Bibelen:
"De stilte dem fram midt iblant seg og spurte: Ved hvilken kraft eller ved hvilket navn har dere gjort dette? Da sa Peter til dem, fylt av Den Hellige Ånd: Folkets rådsherrer og Israels eldste! Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud reiste opp fra de døde - ved ham står denne mannen helbredet for øynene deres". Apostlenes gjerninger‬ ‭4‬:‭7-10‬ NB)

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. (‭Romerne‬ ‭8‬:‭38-39‬ NB)
Og til slutt, det som ikke er fra Jesus er noe annet. Jeg vil ikke bruke blåpapir fra trollmannen Simon til snåsamannen, men les og tenk...

Men en mann som hette Simon, hadde fra før av vært i byen og drevet trolldom, og han hadde satt folket i Samaria i stor undring. Han utga seg selv for å være noe stort. Og alle, både små og store, lyttet til ham, og de sa: Han er Guds kraft som kalles den store. (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8‬:‭9-10‬ NB)

Og les hele dette kapitlet også.....

Ingen kommentarer: