lørdag, januar 16, 2016

Forbi med homofobi.

Forbi med homofobi - vi elsker alle!
Å stemple mennesker som mener noe annet enn den offisielt godtatte oppfatningen stemples av og til med ordet fobi. For eksempel blir mennesker som ikke synes homofilt samliv er riktig stemplet som homofober. Berthold Grünfeld beskriver begrepet slik:
«Homofobi, frykt for homoseksualitet og homoseksuelle. Homofobien kan være preget av fordommer og aggressivitet»
Og da dukker uvegerlig spørsmålet opp, skal kristne som ut fra bibelen ser at det eneste riktige samliv mellom to mennesker er ekteskapet mellom mann og kvinne stemples med ordet homofobi? Blir ikke det da å trakassere gudfryktige kristne...
En annen side er lovverket, hvem kan dømme i forskjellen mellom fobier som ovenfor beskrevet og en personlig oppfatning om samliv ut i fra forståelsen og lydighet mot Guds ord?
Og til ytterste konsekvens, kan til slutt de som trakasserer på grunn av sin overbevisning om at homofilt samliv er feil til slutt havne i minoritetsgrupper og derved lovbeskyttes?
Definisjon på fobi:
"En fobi (fra phóbos, som betyr «frykt» eller «sykelig frykt») er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker. Det viktigste symptomet på denne lidelsen er et overdrevent og urimelig ønske om å unngå det fryktede stimulus. Når frykten er utenfor egen kontroll, og hvis frykten forstyrrer dagliglivet, kan kriteriene for en diagnose på en av angstlidelsene være oppfylt."
Dette forteller at de som har den oppfattelsen om at noe er feil nødvendigvis ikke kan stemples med diagnosen fobi!
Fra lovverket:
I Norge har homofile, lesbiske, bifile og transpersoner de samme rettighetene som "alle andre og kan leve åpent. Det er forbudt å diskriminere, trakassere, true eller utøve vold mot dem fordi de tilhører en seksuell minoritet.
Hvem regnes som seksuelle minoriteter?
Homofile: menn som er tiltrukket av andre menn
Lesbiske: kvinner som er tiltrukket av andre kvinner
Bifile: menn eller kvinner som blir tiltrukket av både menn og kvinner
Transpersoner: personer som har et utseende eller en identitet som er ulik det kjønnet de ble født med".
Vi lever i en verden hvor alle slags mennesker lever ut alle former for samliv. En ting er at man selvfølgelig ikke skal mobbe, trakassere eller eller på noen måte henge ut våre medmennesker. En annen side er kriteriet for hva som kan være eller er kriteriet for dette. Er det for eksempel trakassering å nekte noen som praktisere homofilt /lesbisk samliv medlemskap i en menighet?
Her er det mye å forholde seg til, samboerskap for eksempel, altså å leve sammen ugift vil normalt føre til at man mister medlemskapet i en menighet. Eller også for gifte å ha flere partnere enn sin ektefelle vil føre til det samme. Jeg tror ikke noen menighet vil støte ut eller nekte mennesker medlemskap på grunn av en eller annen legning, det er jo bare slik at i omvendelse (til Jesus) så er det visse ting man omvender seg fra. Og her har vi alle blitt truffet. Guds ord sier for eksempel at den som stjal, den stjeler ikke lenger. Det faller jo på sin egen urimelighet å akseptere praktiserende kleptomaner?
Her kan jeg fortsette å utdype dette mer grundig, men da får det heller bli en bok... Jeg føler det unødvendig å "helgardere" mine refleksjoner.
Men grunntanken i mitt lille skrivere er dette at vår oppgave som kristne er å hjelpe mennesker lengre enn bare gjennom kirkedøra, kirkens oppgave er å hjelpe enkeltmennesker til å vinne det evige livet i himmelen. Guds ord taler nemlig om noen som vil forbli utenfor den himmelske herligheten. Her tror jeg noen biskoper i den Norske Kirke får forklaringsproblemer på hin dag. Å dømme hvem som er utenfor og hvem som er innenfor vil til syvende og sist være vår herre Jesus Kristus. Vår oppgave er så langt vi forstår er å hjelpe mennesker til omvendelse og et liv i gudsfrykt. Derfor har vi bibelen.
Ifølge det Jesus sier i Matteus kap. 28 har menigheten en to-trinns oppgave: 1. Å føre mennesker til omvendelse. 2. Å lære dem å leve det livet Guds ord viser oss.
Derfor er det ikke homofobi å hevde hva Guds ord sier om denne saken.
Vil slutte med en uttalelse av Ed Cole - "Gud elsker deg slik som du er, men han elsker deg for mye til å la deg forbli som du er".

Ingen kommentarer: