fredag, januar 22, 2016

Anders Amborelius i forordet til Ekmans bok.

Jeg leser med undring at bare den katolske kirken defineres som Kristi legeme av katolikker. Bibelen taler jo om et bygg (som er Kristi legeme) som består av LEVENDE stener. Altså av pånyfødte mennesker. Hverken Metodistkirken eller en Fialdefiamenighet for den saks skyld er Kristi legeme. Men alle gjenfødte kristne i alle leire er tilsammen Kriste legeme, selvfølgelig da også katolikker. Bibelen omtaler også alle oss kristne som de hellige. Vi er Kristi legeme og Jesus er hodet forteller bibelen oss. Det kan ikke være flere "legemer", de som er utenfor den Romersk Katolske kirken og de som er innenfor. Det blir en brytning og inkonsekvens i dette. Om det katolske synet på seg selv som den eneste veg til frelse skriver biskop Anders Aborelius i forordet til Ulf og Birgittas bok:
«Hur gjör man då när man har kommitfram til at man velklingende tror att den katolska tron är den fulle sanning som Jesus har efterlämnat till sin Kyrka? Jo, enslige katolsk tro är man då förpliktad att ta steget in den fulla synliga gemenskapen med den Katolske kyrkan. Tron är en sanninga- och frälsningsfråga. En av det Andra Vaticankonciliets strängaste utsagor bekräftar dette: "Man kan därför INTE (uthevet av av meg) bli frälst, om man vet att den Katolska kyrkan är instiftad av Gud gjennom Jesus Kristus som något nödvendigt men endå vägrar att innträda eller i den eller stå kvar i den" (Lumen Gentium, nr 14).
Her ser vi det grunnleggende katolske synet på den "ekte- og eneste" Guds menighet etter mitt syn.
Jeg gikk inn og leste Lumen Gentium, forøvrig meget interresant og lærerik og fant følgende:
'This is the one Church of Christ which in the Creed is professed as one, holy, catholic and apostolic, (12*) which our Saviour, after His Resurrection, commissioned Peter to shepherd,(74) and him and the other apostles to extend and direct with authority,(75) which He erected for all ages as "the pillar and mainstay of the truth".(76) This Church constituted and organized in the world as a society, subsists in the Catholic Church, which is governed by the successor of Peter and by the Bishops in communion with him,(13*) although many elements of sanctification and of truth are found outside of its visible structure. These elements, as gifts belonging to the Church of Christ, are forces impelling toward catholic unity.'
Tross alle gode bibelske bekjennelser i denne proklamasjonen (les den selv) så hevder de enerett på sannheten og at pavdeømmet er rettmessig og bibelsk.
Og her er punkt 14 som Aborelius henviser til gjengitt korrekt:
"14. This Sacred Council wishes to turn its attention firstly to the Catholic faithful. Basing itself upon Sacred Scripture and Tradition, it teaches that the Church, now sojourning on earth as an exile, is necessary for salvation. Christ, present to us in His Body, which is the Church, is the one Mediator and the unique way of salvation. In explicit terms He Himself affirmed the necessity of faith and baptism(124) and thereby affirmed also the necessity of the Church, for through baptism as through a door men enter the Church. Whosoever, therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by Christ, would refuse to enter or to remain in it, could not be saved."
Altså ingen frelse utenfor den katolske kirken! Har jeg forstått dette rett? Så når protestanter går over dørtreskelen må de nødvendigvis finne gode argumenter for dette som at:
1. Det må "bevises" at den katolske tradisjonen er rett og Sola scriptura er feil (Henrik Engholm vektlegger også dette).
2. Ha en riktig kirkehistorisk kunnskap og forståelse.
3. Ut fra punkt 2. bevise at den Romersk Katolske kirken er den eneste sanne og rette kirke.
Og til slutt - synes du jeg skal skrive mer om dette "from My Corner"?

Ingen kommentarer: