fredag, januar 01, 2016

Ulf Ekman, skriften alene eller tradisjonen...

Skriften allena?
av Ulf Ekman | 16 Dec, 2015 | 5 Comments
Med stor fare for selvmotsigelser og å avsløre min svake historie- og bibelkunnskap vil jeg likevel forsøke å imøtegå Ulf Ekmans blogginnlegg 16. desember 2015 om hans tro på skriften og tradisjonen.  Han innleder bloggen med: "I all andlig verksamhet finns det en fara att man hamnar i alltför enkla slogans. Det som började i en viss situation och var en viktig insikt kan steg för steg plockas ut ur sitt sammanhang och Skriften allena?"
Så er det slik at vi tror på "Skriften alene" eller har skriften blitt "utviklet" gjennom århundrene? I sin blogg imøtegår Ulf Ekman utsagnet skriften alene og prøver å bevise den Romersk katolske kirkens læremessige ufeilbarlighet. Han skriver bl.a. på sin blogg følgende:
"Bibeln är fullt ut Guds levande och sanna ord. Det har kristna i alla tider alltid trott. Som sådan är Bibeln auktoritativ och därmed  kristnas rättesnöre i lära och liv.  Bibeln själv säger detta  och som kristna  tror vi på Skrifterna. Men varför haka upp sig på uttrycket ”Skriften allena”?   Grundläggande är problemet att Bibeln själv inte säger detta. Detta står ingenstans i Bibeln.  Uttrycket ”allena” kom först efter 1500 år av kristen historia i en  kontrovers-situation under reformationen. Under de första 1500 åren av Kyrkans historia trodde man alltid fullt ut på Skrifterna men man sade aldrig ”Skriften allena”. Det fanns viktiga skäll för detta. Man visste nämligen från början att Skriften inte var autonom. Den existerade inte i ett tomrum för sig själv. Och den kunde inte tolkas hur som helst av vem som helst." Så langt Ulf Ekman.

Ulf Ekman hevder altså, og med rett, at "skriftene alene" ikke står i bibelen. Men det står heller ikke i bibelen om paven alene....? Når Ulf Ekman bruket ordet autonom, så betyr dette ordet "selvstyrende". Han mener altså at skriften ikke er tilstrekkelig til å tolke seg selv. Men vi leser bibelen i det lys at skrift tolker skrift.

 Men "Skriftene alene" kan også bety "den tro som én gang er overgitt de hellige", som Jakob sier i sitt brev. Så når Jakob skrev dette brev var ikke jomfrumariadogmene (og andre dogmer) engang oppfunnet.
Guds ord sier: "Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige". (‭Judas‬ ‭1‬:‭3‬ NB)
*I Ulf Ekmans setninger ovenfor fremmes følgende påstand: "Och den (skriften) kunde inte tolkes hur som helst av vem som helst". Og dette er jo egentlig sant, vi ser jo hvor feil det har blitt når skriften kun blir tolket av et utvalg geistelige med paven i spissen. Paven blir for meg en "hvem som helst"!
I denne siste setningen av Ulf Ekman ser jeg spiren til den Romersk katolske villfarelsen. For hvem kan da tolke skriften? Til og med Paulus skriver:
"For i det vi skriver til dere, ligger ikke noe annet enn det dere selv kan lese og forstå!" (‭2 Korinter‬ ‭1‬:‭13‬ NB). Derfor tror jeg at kristne i alle sammenhenger, på alle nivåer og ved den Hellige ånds hjelp kan forstå alt som bibelen åpenbarer. Og for at alle skal oppnå denne enhet i tro skriver Paulus at Gud satte i menigheten apostler, profeter, evangelister hyrder og lærere.

Om kirkens og pavens ufeilbarlighet har jeg klippet ut noen linjer fra katolsk.no som hevder følgende:
"Kirkens og pavens ufeilbarlighet.
Hva mener katolikker når de kaller paven ufeilbar? Dette er blant de vanligste spørsmålene katolikker får. De fleste katolikker vet at paven er ufeilbar når han taler ex cathedra, men hva betyr dette utrykket egentlig i praksis? Og kanskje like viktig, hva betyr det ikke?
Hva menes med ufeilbarlighet?
Når vi snakker om ufeilbarlighet, er det flere momenter en kan merke seg:
Ufeilbarlighet er en gave som er gitt av Jesus Kristus til hans kirke. Den er gitt til hele kirken, for hele kirkens skyld. Ett uttrykk for denne kirkens ufeilbarlighet, er pavens ufeilbarlighet. Et annet er økumeniske konsilers ufeilbarlighet."
Så langt katolsk.no.
Da spør jeg: hvem har gitt noen rett til å gjøre paven ufeilbarlig i tros- og lærespøsmål?
Så etter min mening kan man derfor ikke si at man tror at bibelen er Guds ufeilbarlige ord og samtidig legge til nye "sannheter" som kalles tradisjon slik den Romersk katolske kirke gjør. Det blir som å lovfeste at både høyre- og venstrekjøring er like lovlig på våre veier.
Og til slutt, jeg er ingen teolog slik at jeg kan gå inn i en debatt med de såre store apostler. Likevel har jeg en oppfatning som jeg må stå for. Slik som Abraham lot sin nevø Lot velge har også jeg gjort et valg: landet ligger åpent for deg, tar du til høyre, tar jeg til venstre... (Mosebok‬ ‭13‬:‭9-10‬ NB)

Ingen kommentarer: