torsdag, januar 01, 2009

La deg ikke lure - reise deg!

Nådeåret er her – bruk det!
Det er mange tanker om dette året som har nummer 2009. Hva hender, hva skal jeg gjøre i år? Men hvorfor ikke ha de samme tankene 17. september eller 7. april? Det var når den fortapte sønnen i Lukas 15 kom til ettertanke, bestemte seg, handlet og fikk bena i bevegelse at saker og ting begynte å hende. Dette resulterte i et nytt liv for ham selv, en glad pappa og en sur bror. Paulus skriver at han la grunnvollen som en vis byggmester, og han fortsetter med å skrive at enhver må se til hvorledes han bygger videre. Enhver – det er meg og deg det. Nådeåret betyr at enhver kan komme til Jesus for å få sine synder forlatt for deretter å gjøre de gjerninger Jesus gjorde. Alt er jo mulig for den som tror. Men nådeåret begynner ikke 1. januar 2009. Nådeåret begynner hver dag, for i dag er nådens dag, i dag er Gud å finne.
Det satt en blind mann ved vegkanten. Hans navn var Bartimeus. Han hadde bestemt seg for å skrike ut når Jesus kom forbi – og han gjorde det – det hjalp.
Vi lar oss ikke lure av andres drømmer og visjoner;
det kommer nok en vekkelse, det kommer nok en tid for deg, det blir nok bedre i framtiden. Bare vi får ordnet litt her og der og fikset dette og hint – da kommer Gud”.
Men Gud kommer ikke – han er der alltid. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja inntil evig tid. Og for å avslutte med et sitat av Bill Wilson: ”vil du oppleve noe du ikke har opplevd før, må du gjøre noe du ikke har gjort før!”

Ingen kommentarer: