mandag, januar 19, 2009

Møtene fortsetter i morgen!

Utslukk ikke Ånden! Dette betyr ikke at Den Hellige Ånd kan slukne, men at den slukner i vårt miljø. Den Hellige Ånd er ikke teori eller noe udefinerbart ”vi holder for sant”. Den Hellige Ånd er den tredje personen i guddommen og den guddommelig personen vi skal forholde oss til. Det er merkbart der Ånden er sjefen!
Ånden er nærmere enn vi tror, men vi behandler Ham som Jesus engang ble behandlet – ”Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot Ham!” Ånden kommer igjen og igjen – men dessverre, det var ikke rom for ham i herberget. Våre planer, ordninger og menighetsstruktur gir ham lite plass. Og så fortsetter vi å be og sukke samtidig som Han står for døren og banker og vil inn! Et merkelig paradoks.
En flamme må ha næring – noe å brenne i. Det nytter ikke å tenne ovnen på søndag og så forvente at vi kan legge i mer ved neste søndag. Da har ilden slukket.
Bibelen sier st det skal brenne en stadig ild på alteret. Men hva gjør vi når det blir et gjennombrudd og Guds Ånd begynner å virke merkbart? For eksempel en søndagskveld eller torsdagskveld eller hvilken som helst kveld for den saks skyld! Jo, velkommen til neste søndag, det var herlig i kveld.
Selv om gjennombrudd ofte er lokalt tilknyttet, så er det som regel enkeltpersoner som er spydspissen i vekkelser. På samme måten som Filip forkynte evangeliet i Samaria og fikk gjennombrudd for Guds rike der så har Gud gjennom alle tider brukt enkeltpersoner.
Er det rom for dette i våre menighetsmiljøer – rom for å la de salvede enkeltpersoner få tid til å gjennomføre sine åndelige ”raid?”
Minner om Frank Mangs i Norge/Sverige eller Evan Roberts i Wales. Disse førte titalls tusener til Jesus, men de måtte ha virkeområder eller et forum for sin tjeneste. Det vi må gjøre er å åpne for disse tjenestene igjen og gi disse både virkerom og virketid.
Personlig tror jeg ikke at det verken er for ”tungt”, ”vanskelig” eller ”tørt”. Den Hellige Ånd falt på pinsedagen og den er her fremdeles. Og der hvor Herrens Ånd er, der er det frihet!
Hvorfor ikke slå til neste gang vinden blåser - nå fortsetter vi møtene på ubestemt tid!

Ingen kommentarer: