mandag, januar 05, 2009

Bønnens arena

Framfor alle ting formaner jeg derfor at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.
Dette er godt og til behag for Gud vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1.Tim.2;1-4
I disse tider av krig og forferdelige hendelser kan vi faktisk gjøre noe mer enn å synse eller toe våre hender. Den som tror på Gud kan faktisk be. Hvorfor skal vi be? Jo, det må jo være innlysende at når vi ber for de mektige menn og kvinner som styrer denne verden, så kan vi påvirke deres beslutningsevne slik at de gjøre gode og kloke ting. John Wesley skal skal ha sagt noe slikt som at: ”Det synes for meg som om Gud ikke gjør noen ting på jorden før noen har bedt ham om det!”
En beretning i GT som belyser dette klart finner vi i 2.Kongebok kapittel 19. Det var krig og problemer og Kong Hiskia gikk inn i Herrens hus for å søke hjelp. Han ble bønnhørt og fikk denne hilsen fra Gud gjennom profeten Jesaja: ”Så sier Herren: Frykt ikke for de ord du hørte, de ord assyrerkongens menn hånte deg med! Se, nå gir jeg ham et slikt sinn at han vender tilbake til sitt land….”
Jeg tror faktisk på bønnens makt. Når vi inkluderer Palestinere, Hamas, Israels ledere og andre politiske tungvektere i våre bønner. Verden ligger i det onde, men vi kan overvinne det onde med det gode! Det er på bønnens arena de største seire vinnes, ikke på den politiske!

Ingen kommentarer: