lørdag, januar 24, 2009

Ikke såååå gæli!

”Ikke så gæli at det ikke er godt for noe!” Ja, dette sier et gammelt ordtak. Nå er det børsfall, finanskrise og altfor mange mister jobbene sine! Boblen har sprekt. For ikke lenge siden kunne vi nesten daglig høre på nyhetsendingene om forfalne og muggbefengte skoler, hullete veier og nedslitte sykehjem. Men det var ikke midler til å utbedre noe av dette. Vel, midlene var der, men det ville føre til en overopphetet økonomi å finansiere disse prosjektene forklarte ekspertene.
Nå er det dårlige tider og myndighetene setter i gang sine kriseløsninger. I disse dårligere tider blir vi derfor beriket med:
* Nye og bedre veier
* Nyrestaurerte skoler
* Fornyelse av syke-og aldershjem
* Andre tiltakspakker som på lengre sikt vil berike landet.

Er da de dårlige tidene egentlig gode tider for skolebarna, de eldre og syke, kommunikasjonen og totalt sett hele nasjonen.
Når det sikkert etter hvert blir ”bedre tider” igjen har vi også som en frukt av de ”dårlige” tidene en bedre infrastruktur og bedre levevilkår for de fleste.
Ja, økonomi er underlige greier…

Ingen kommentarer: