søndag, januar 25, 2009

Litt gravid?

Om å stride for den tro som engang er overgitt de hellige. Ja dette formaner Guds ord oss til å gjøre i Judas brev vers 3. For en av djevelens listigste metoder er å få oss bort fra den enkle og rene troskapen mot Kristus. Dette klarte han på utmerket måte slik det beskrives i 1. Mosebok der han sier til Eva: ”Har Gud virkelig sagt?”
Disse tankene kom til meg når jeg leste dagens utgave av Fredriksstad Blad. Der refereres det fra en disputt mellom Gro Wenske og Frank Oterholt hvor sistnevnte uttaler: ”Vi kan ikke i dag ta utgangspunkt i profetier som er 2600 år gamle.”
Videre tviler Oterholt på om jødenes tilbakevending til Israel er ifølge det profetiske ord. Han viser derved at han er en renspikka erstatningsteolog og han er ikke førstemann i den troppen. Personlig tror jeg på beskrivelsen av det ” fysiske” Israel som vi finner i Romerbrevet kapittel 11.
Men slike holdninger som Oterholt framviser forteller at Oterholt og likesinnede faktisk stiller seg over Jesus, for Jesus tror på alle skriftene og alle profetene. Jesu vitnesbyrd er jo profetordets ånd! I Lukas kapittel 24 og vers 27 står det: ”Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er krevet om ham.” Jesus trodde skriftene!
Også apostelen Peter trodde på HELE skriften (eller GT). Han skriver i 2.Peters brev kapittel 1 og versene 19-21: ”Og desto FASTERE har vi det profetiske ord….” (19) og ”de hellige menn talte drevet av Den Hellige Ånd.” (21)
Peter trodde på skriftene!
Paulus sier 2. Timoteus brev kapittel 3 og vers 16 at Gud står bak HELE skriften: ”Og HELE skriften er innåndet av Gud.”
Paulus trodde på skriften.
Min konklusjon er da følgende – om jeg tror på Oterholts tro og bekjennelse, da må jeg forkaste Peters, Paulus og Jesu tro på skriftene og da forkaster jeg jo også bibelen. Og da forkaster jeg også Jesus, Han som er troens opphavsmann og fullender. Eller som det ble sagt engang, det er like umulig å tro litt på bibelen som å være litt gravid!
(dessverre fikk jeg ikke hørt på debatten jeg henviser til, men jeg har lest flere innlegg av Oterholt tidligere så hans synspunkter forundere meg ikke)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du burde vært og hørt debatten, det var jeg. Ikke lag for mye nummer ut av det som stod i avisen, de trakk som vanlig ut et tilfeldig bruddstykke.
Du har for tynt grunnlag for din blogg.

Arvid sa...

Hvem er du, Anonym?