fredag, februar 19, 2016

Vekkelsen i Wales og Worsomhelst...

Vekkelsen i Wales og Worsomhelst!
Har begynt å tenke på vekkelsen i Wales i begynnelsen av dette århundre. Leste for mange år siden om begynnelsen til dette herlige "fenomenet". Men ingen ting kommer av seg sjøl, eller drivende på en fjøl. Det er alltid årsak og virkning. En broder fortalte meg en gang at vekkelse, det er noe som Gud sender sv og til når han vil [?]. Men jeg tror ikke Gud arbeider etter innfallsmetoden. Heller mer til den oppfatningen som kommer fra John Wesley som sa: "Det synes for meg som om Gud ikke gjør noe på jorden før noen har bedt ham om det".
     Selv den synlige starten på vekkelsen beskrives slik. Jeg har den gjenfortalt i en bok, men fant det ganske likt nedskrevet på toreblog.info  - og gjengir det her;

Hvordan vekkelsen begynte!

Det finnes flere ulike informasjoner om hvordan vekkelsen i Wales begynte, men det som jeg sier her er dokumentert sant:

En søndagsformiddag hadde pastor Jenkins oppmuntret ungdommene i forsamlingen sin at legge fram vittnesbyrd for Herren. Etter en stunds stillhet reiste en ung jente seg, hun het Florrie Evens. Hun hadde nylig blitt frelst. Hun var sjernert og forsagd. Men Guds Ånd virket, og med foldede hender, dirrende stemme og under dyp bevegelse ropte hun ut under tårer på walesisk: "Om ingen vil si noe, så må jeg si at jeg elsker Herren Jesus av hele mitt hjerte". Det var totalt uventet i denne vanlige og stødige gudstjenesten.

Dette var enkelt men inspirerende uttrykk for kjærlighet til Jesus og var som en gnist i tørt gress. Så begynte Guds ild å brenne til en vekkelse som skulle berøre tusenvis av sjeler.

http://toreblogginfo.blogspot.no/2015/02/26-febr-2015-vekkelsen-i-wales.html

Vekkelsens ild begynner å brenne

Fra dette møtet begynte Guds velsignelse å falle inn i de avgrensede byene og plassene og satte mange hjerter i brann som hadde vært åndelige døde.

Vekkelsens ild falt over by til by, og fra plass til plass i Wales. Den nådde til en by i vestre Wales, der det var en konferanse i en metodistkirke. Vekkelsens ild flammet til i gudstjenesten og mennesker ble overveldet av Guds kraft. Ved dette tilfellet var Evan Roberts til stede. Han ble Guds store redskap i vekkelsen i Wales.

Under 5 år hadde Seth Joshua, en vekkelsesevangelist i Wales, bedt om vekkelse. Han brukte å gå langs en elv og ropte til Gud å vekke opp en mann, akkurat som han vekte opp Elisa fra feltet. Han ba Gud om en mann bokstavelig fra feltet i Wales. Gud gjorde noe mer enn det. Han vekte opp en mann fra gruvene under dette feltet. Denne mannen var Evan Roberts.

Så langt www.toreblogg.info - du kan lese mer der.

"og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land". (‭2 Krønikebok‬ ‭7‬:‭14‬ NB)

Ja, dette gjør vi - det er derfor vi vil praktisere vår enhet!

Ingen kommentarer: