lørdag, februar 13, 2016

Fobi, islamofobi og islamofobifobier

Sitater fra kapitlet "Islamofobi - frykten for å krenke islam" i boken Fryktens Makt av Vebjørn Selbekk.
Men det er jo helt meningsløst å bruke fobi-betegnelsen om ideologier og religioner. Mange av oss er enige med tidligere president Ronald Reagan i at marxismen hører hjemme på historiens skraphag. Men vi er vel ikke marxofober av den grunn?

Og kan man i det hele tatt ha fobi mot en religion? I Norge finnes det organisasjoner som er opprettet for å motarbeide kristen tro. Men ingen vil vel finne på å kalle for eksempel Herningesamfunnet for kristofober? Den norsk-irakiske forfatteren Walid al-Kubaisi viser til at også Human-Etisk Forbund, "en institusjon som bekjemper kirkens makt i samfunnet, men publikasjioner og tusener av medlemmer" aldri blir møltt med anklager om fobier av noe slag. "Men kritikk av islam blir møtt med anklager om islamofobi i Norge" skriver Walid al-Kubaisi i sin kronikk "Myten om islamofobi". Han mener at overdrevet bruk av begrepet islamofobi "skjermer vår tids islamitiske fascisme for kritikk".

Denb pakistansk-canadiske skribenten Ali A. Rizvi beskriver virkningen av ordet islamofobi på samme måte i en artikkel i Huffington Post som også er gjengitt i Dagsavisen: "Dette er et propagandaord konstruert for å beskytte islam fra kraften i sekularismen, ved å sidestille all kritikk av den med rasisme og fremmedfrykt."

Så langt sidene 194 & 195 i Vebjørn Selbekks bok Fryktens makt.

Jeg oppfatter det slik at i ordet islamofobi har ordet fobi fått en ny mening, det ligger mer fiendskap og forakt innebygd i dette ordet. Se mer om forbi nedenfor.

Fra Store Norske Medisinske Leksikon er ordet fobi forklart slik:
Fobi, vedvarende og ikke-fornuftig frykt for et spesifikt objekt, en aktivitet eller en situasjon, som ledsages av et påtrengende ønske om å unngå det som fremkaller angsten (det fobiske stimulus). Fryktreaksjonen kan ikke resonneres eller forklares bort, og reaksjonen oppleves som utenfor personens kontroll. Fobiske lidelser spenner fra isolerte (enkle) fobier hos for øvrig helt velfungerende personer, til omfattende invalidiserende lidelser der personen er hemmet i nesten all sosial utfoldelse.
I moderne psykiatri (se ICD-10) skiller man mellom angst for å være i store menneskeansamlinger (butikk, kino, offentlige steder) eller å være på egen hånd borte fra hjemmet (begge deler faller inn under begrepet agorafobi), angst for å komme i sentrum for oppmerksomheten (sosial fobi) og angst for spesielle situasjoner, vesener eller fenomener (enkle fobier) som f.eks. torden, ormer eller blod. Fobier kan være isolerte lidelser, men også ledd i andre psykiske lidelser som depresjoner, andre angstlidelser og psykoser (f.eks. schizofreni). For de fleste enkle fobier finnes det fagord. Se tabell.


Med andre ord, om du mener noe om islam, kommunismen, fascime eller andre ismer er du ikke en "fob", du er bare tenkende. Ellers kan vi jo kalle de som ikke liker deg som ikke er så glad over den islamske og derved beskylder deg for å lide av islamofobi for "islamofobifober"? Nå blir det vanskelig.

Ingen kommentarer: