fredag, februar 26, 2016

Overgrep og innvandrere

Overgrep og nyhetsformidling.
(Og hva en stakkars gubbe oppfatter)
Litt statistikk igjen. Når det på nyhetene blir fortalt i en reportasje om overgrep i egne familier så blir det fastslått at 75-80 prosent av disse ble utførte av etniske nordmenn, de resterende 20-25 prosent overgrep skjedde blandt invandrere, eller våre nye landsmenn. Men å oppgi et prosenttall uten sammenheng kan bli farlig misvisende.
Fra Statistisk Sentrablbyrå informeres det at antallet etniske nordmenn har gått ned med 4400 personer de siste ni årene. På samme tid har befolkningen vokst fra 4,6 til 5,1 millioner innbyggere.
Hele denne veksten på 500.000 har altså kommet blant innvandrerbefolkningen. 23 prosent av innbyggerne i Norge har nå en form for innvandrerbakgrunn, og andelen etniske nordmenn har dermed gått ned fra 85 tiil 77 prosent mellom 2004 og 2013, ifølge Dzamarija i SSB.
Når så nyhetsformidlerne sier at hver fjerde overgriper har innvandringsbakgrunn så kommer kanskje umiddelbart tanken - uff så fæle disse innvandrerne er. Men når vi titter nærmere på saken så det forholdsvis like mange overgripere blandt oss "kultiverte" etniske nordmenn som blant innvandrerne.
Nå vet jeg svært lite om hemmeligholdelse og skjulte ukulturer blandt våre nye landsmenn, men jeg velger å tro på mørketall på begge sider.
Tenk om nyhetsformidlerne kunne si noe som om at for eksempel: "like stor overgrepshyppighet blandt oss "renrasede" nordmenn som blandt innvandrerne.
En annen ting vi må se i øynene er det Arne Bendiksen synger i sin sang. Ville vesten (Norge) blir aldri slik som vi har hatt det før. Vi må lukke opp øya, nå er det nye tider. Det vil aldri bli som tidligere...

Da sa den tapre siste mohikaner:
'Ville vesten er ikke som før.'
Da sa den tapre siste mohikaner:
'Ville vesten er ikke som før.'
'Ville vesten er ikke som ... tidligere.'

(Ei heller vårt kjære fedreland)

Ingen kommentarer: