lørdag, februar 20, 2016

Er Norge "norskt" om 34 år?

Er Norge «norskt» i 1950 - den som lever får se.

Nå har jeg tittet litt på den demografiske utviklingen i Norge og hvilket Norge mine små barnebarn og oldebarn vil oppleve om 34 år. Det gir ettertanke...
Og vi må ikke glemme at polakker utgjør størstedelen av innvandringen - altså hovedsakelig katolikker og ikke muslimer. Vi må jo se på hele bildet....
Har klippet dette fra Norgesavisen.no:

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil nordmenn bli en minoritet i Norge rundt år 2050, og andelen nordmenn vil være redusert til rundt 30% eller lavere i år 2100.
Innvandring driver opp befolkningsveksten i tillegg til at innvandrere også får flere barn enn nordmenn. Antallet etnisk norske går derfor tilbake, mens innvandrere vil får en sterk økning i årene som kommer.

Rundt år 2050 vil nordmenn oppleve dramatiske endringer da ikke-vestlige innvandrere blir en majoritet i landet og dermed får politisk makt til å endre samfunnsstrukturer, kultur, språk, religion, m.m.

Artikkelen er grundig dokumentert med informasjon, statistikk og prognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), Oslo Kommune, Human Rights Service (HRS) og andre pålitelige kilder.

(Vil tilføye for egen regning at jeg leste et annet sted at "ferske" innvandrerkvinner ofte er i en barneproduserende alder, mens igjen barn av innvandrerkvinner i neste omgang ikke føder flere barn en etnisk norke kvinner, så all statistikk har en svakhet).

Men jeg går videre og tar med et eksempel fra år 2012

3. september 2013 melder Statistisk Sentralbyrå følgende:

Innvandringen til Norge var i 2012 rekordhøy. I alt innvandret 56 600 personer med ikke-nordisk statsborgerskap for første gang. 45 prosent av disse kom på grunn av arbeid. Det er litt færre enn året før, men arbeid var fortsatt den vanligste innvandringsgrunnen.

Polen står for nesten halvparten av all arbeidsinnvandring til Norge. Litauen kommer på 2. plass. Og merkelig nok er det disse folkegruppene som betaler minst skatt ifølge en rapport publisert av Fremskrittspartiets Bærekraftsutvalg. Om rapporten stemmer virker Arbeidspartiets mantra om at «Innvandring er lønnsomt for Norge» og «Uten innvandring stopper Norge» å være noe upresist, om ikke direkte feil.

Og min sluttkommentar, vi kan gjøre Norge til et kristent land om vi vil og uansett hvilke folkegrupper og religioner som inntar verdens vakreste fedreland. Men vi må begynne nå!

Ingen kommentarer: