mandag, februar 08, 2016

Fra EtterLed16 til Led17

ETTERLED16 gir vitalitet til Led17.
Nå er jeg plutselig ett år fram i tiden. Hvor mange av menighetslederne som deltok på Led16 synes alt var såre vel og forandring var unødvendig og hvor mange fikk nye impulser som etterhvert settes ut i live?
Skal bli veldig bra å høre referater og vitnesbyrd til neste år om dette, og fra mitt nøkkelhullet aner jeg at noe godt er på veg (for oss amatører holder det med nøkkelhullet).
Og for å rette pekefingeren mot meg selv, hva har gjort meg til den jeg er og hva burde jeg ha gjort for å komme dit jeg skulle ha vært. For å være ærlig, jeg vet ikke hva jeg skulle ha vært og er egentlig glad for det jeg er. Mulig min største feil.

Hvilket utbytte har den enkelte etter denne Led16 samlingen?
Fellesskapet er veldig viktig, tilbedelse og lovsang hører også med som ett av de viktigste ingrediensene. Så kommer bibelstudier, prekener, undervisning og motivasjon.
Så kommer man hjem til sine egne som merker en ny glød og motivasjon, absolutt nødvendig. Selv har jeg i en årrekke sittet i benken og lyttet på hjemkomne pastorer og forstandere. Sier ikke mer om det...
Når barn har lært noe nytt, idrett fotball, musikk eller annet vil de gjerne vise det. Oss voksne er ikke borte i så måte.
Og da kommer mitt spørsmål, utenom opplevelser og alt det andre, ha vi/jeg lært noe på alle våre konferanser? Helt sikkert, for hvor hadde vi vært uten alle disse arrangementene. Men....
Har vi et "læringsutbytte" som det beskrives i pedagogiske kretser. Og hva er læringsutbytte?
Læringsutbytte kan defineres som de kunnskaper, ferdigheter og generell kompentanse en person har tilegnet seg eller kan demonstrere etter etter å ha fullført en læringsprosess (etter deltatt på en kristen konferanse).
En annen definisjon på læring er det som gir varig adferdsendring...
Så om denne konferansen LED16 var et speilbilde på hva som foregår i våre menigheter i disse dager, da er det store ting på gang! Læring tar tid......

Ingen kommentarer: