søndag, mars 29, 2009

Hvorfor jeg vet

Hvorfor jeg vet…
Ja, hvorfor vet nettopp jeg at jeg er frelst? Jeg tenkte gjennom dette, og selv om jeg vet at jeg vet så er det mange underliggende grunner til at jeg vet at jeg vet, eller at jeg har ”frelsesvisshet” som det også kan sies. Jeg vet at jeg er et Guds barn fordi:
Ånden selv vitner med min ånd at jeg er Guds barn. Eller mer folkelig så kjenner jeg det på meg. Men sterkere er det at jeg personlig har tatt imot Jesus som min personlige frelser – med andre ord en viljeserklæring, som det sier i forretningsspråket. Når jeg gjorde det fikk jeg RETT til å bli et Guds barn. Men noe annet er like sterkt, jeg vet jeg er en himmelborger på grunn av mitt forhold til andre som elsker Jesus og andre Jesuselskeres forhold til meg. Skriften sier nemlig at vi vet vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Jeg vet også at jeg er en kristen fordi jeg tror at Gud oppvekte Jesus fra de døde og fordi jeg har gjort ham til min Herre. Ingen kan si er Jesus er Herre uten i Den Hellige Ånd. Jeg vet jeg har gått over fra døden til livet fordi jeg har fred. Min fred gir jeg dere, sa Jesus, ikke som verden gir, gir jeg dere. Jeg vet jeg er en Kristen fordi Gud tukter meg. Han tukter meg med sitt ord og viser meg vei – Johan dette må du forandre på, dette må du begynne med, dette må du slutte med. Det er røsten til en kjærlig Far som vil meg det beste. Men hvis dere er uten tukt…. Da er dere uekte barn.
Jeg vet jeg er arving til Guds rike for jeg er full av himmelens glede, den som jeg fikk innlagt 21. januar 1961 så vidt jeg husker. Da la han i min munn en ny sang….
Og jeg har mange, mange grunner som forteller meg at jeg virkelig har kommet over på hallelujasiden.

Ingen kommentarer: