torsdag, mars 19, 2009

Korset eller koranen?

Vi kan klage på hijaber og annet fra islamsk hold, så har vi i alle fall sagt det!
(Kolberg og Jensen drar nå i samme spann!)
Men det er som å protestere mot tidevannet, når det kommer så kommer det.
Skal vi stoppe denne islamiseringsbølgen så må vi sørge for en større bølge, ikke prøve å bygge demninger – for alle demninger brister før eller senere. En bra bølge er for eksempel en vekkelsesbølge? Men denne bølgen har jeg ingen oppskrift på, selv om jeg har mine tanker om dette.
Les hva som står i Aftenposten i dag:
Jeg tror det riktige for folk flest er ikke stå islamiseringen imot (unntaket er bønn da!), men heller være opptatt med hvordan vi skal forholde oss til Islam. Det ser ut til at islam er kommet for å bli!
Nå står snart Norge foran valget mellom Korset eller koranen!

Ingen kommentarer: