tirsdag, mars 10, 2009

Er Jesus herre?

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.. Ja, så enkelt er det å bli frelst, men innebærer det noe mer å ta imot Jesus
Hva vil det egentlig si å ta imot Jesus? Er han en form for reiseforsikring? Kjekt å være frelst bare jeg kan forme mitt eget kristenliv! Vel, det er klart at frelsen består i å få sine synder forlatt, få sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, bli født på ny, bli en ny skapning i Kristus og å bli innlemmet i Guds menighet på denne jorden. Så alt dette jeg har nevnt i forrige setning skjedde i brøkdelen av at sekund når jeg sa ja til Jesus. Da ble jeg rettferdiggjort og helliggjort – i ett nu. Men hva så – er det noe mer? Ja, det er nå det begynner. Nå begynner livet i Den Hellig Ånd, bønnene, livet i ordet, samfunnet med de hellige, de herlige møtene og fellesskapet med de andre troende. For det er og skal være bedre å være en Jesu disippel enn å ikke være det. Men samtidig er ikke det så veldig viktig hvordan kristenlivet oppleves her – det viktige er å komme til himmelen – nå målet. Paulus sier at om vi bare for dette livet satte vårt håp til Kristus, da var vi de ynkverdigste av alle mennesker.
Så det å ta imot Jesus har en dypere mening – for eksempel dette å forsake egne interesser for evangeliets skyld. Bare dette å lyde sine veiledere – en skikkelig utfordring for mange av oss vestlige kristne. Eller som en broder sa til meg engang – ingen predikant skal bestemme over meg!
Men Paulus bruker utrykket ”som lydige barn”, eller ”å bli lydig mot hans lærdomsform!”
Vi har blitt opplært til å benytte Rom.10;9-10 når vi ber med mennesker til frelse; ”dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre!” Med andre ord, Jesus er sjefen. Men få blir forklart hva det vil si å ha Jesus til sjef etter at de er ferdige med frelsesbønnen.
I det som kalles misjonsbefalingen i Matteus 28:18-20 sier Jesus; ”..og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!”
Ikke noe ”misjonsforslag” her, dette er en befaling. Og i befalingen ligger en arbeidsordre – opplæring. En soldat lærer å anvende sine våpen, han lærer strategi, han lærer å overleve og han lærer å adlyde. En disiplinert hær med høy moral har lettest for å vinne. Hvorfor går evangeliet tilbake i Europa i dag?

Ingen kommentarer: