fredag, mars 20, 2009

Orderud og Sandberg

Tore Sandberg klarer det sikkert igjen. Tidligere har han knekt mange ”vanntette” bevis fra politiets side og fått frikjent mange ”opplagte” syndere. Mitt inntrykk fra flere saker er at det er viktigere å finne synderen enn sannheten. Dette har Tore Sandberg påvist i de fleste sakene han har befattet seg med. Vi har jo ikke mer enn én påtalemyndighet, så den må jo i seg selv være innhabil. Hvem skal kontrollere kontrollantene?
Påtalemyndigheten velger selv ut ”fellende” beviser og overser ”formildende” beviser. Vi husker Frits Moen saken der en stakkar ble overkjørt av ”rettsapparatet” eller også den ”opplagte” Lilandsaken.
I alvorlige mordsaker hvor det ikke foreligger andre beviser enn indisier kunne vi hatt en ”antibevisgruppe” hvis formål var å innhente beviser til tiltaltes fordel. Dette ville også skjerpe politiets etterforskning som i mange tilfeller i ettertid har vist seg å være ganske slurvete. Om noen titter deg over skuldra når du jobber så slurver du som regel ikke akkurat da!
Jeg har aldri vært overbevist om at de rette personene er dømt i Orderudsaken! Så får vi se..

Ingen kommentarer: