tirsdag, mars 17, 2009

Frikirkene neste stopp?

Guds menighet kommer aldri til å bli godtatt eller tolerert av verden omkring. Menigheten er i verden, men ikke av verden. Menigheten er også sannhetens støtte og grunnvoll. Menighetens oppgave er å forvalte Guds nåde, det vil si å forkynne omvendelse og frelsen i Jesus Kristus. Vi skal være sannheten tro i kjærlighet. Verden omkring forundrer seg når vi ikke deltar i dens ryggesløse liv. Det står at det sanne lys skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Jesus sa at vi (menigheten) er jordens salt, men når saltet mister sin kraft duger det ikke til annet enn å bli trådt ned av menneskene. Det er det som skjer i våre dager. De som banket på Lots dør banker nå på våre dører – de vil overta huset. Kirken er inntatt av mennesker som lever i synd. Nå bankes det på frimenighetenes dører. Problemet er vel ikke at de banker på og vil inn – problemet er vel heller det at det er så lite hellighet og renhet at de trives. Jesus er det sanne lys, bare de som har omvendt seg fra sin synd og blitt renset i Jesus blod trives i dette lyset. Så når verden vil inn i menigheten fordi den trives der – da er det er varsko her! Les denne artikkelen som er skrevet av David André Østby i Korsets Seier:http://www.k-s.no/index.php?option=com_content&task=view&id=155805&Itemid=231

Ingen kommentarer: