onsdag, mars 04, 2009

Sett i gang – nå er det tid å søke Herren!

Sett i gang guttær, dere har alt dere behøver.
Ja, dette er en kortversjon av misjonsbefalingen i Matteus kapittel 28.
Men i mange tilfeller sitter vi heller og sløver. Hvem prekær te` søndan`?
Jeg tror som bibelen sier at vi har fått alt som tjener til liv og gudsfrykt. Ingen manko fra Jesu side. Jesu siste ord i Matteusevangeliet er at vi skal gjøre alle folkeslag til disipler, ikke disipler i folkeslagene. Og så skal vi lære disiplene å holde alt det Jesus befalte sine disipler.
Ikke mye frihet for egne påfunn her. Å bli en kristen er å ha Jesus til Herre, ikke i navnet, men i gavnet. Nå har kristendommen med sitt vrimmel av ulike former vært på jorden i snart 2000 år. Noe å tenke på – eller er det noe vi har glemt?
Mulig vi har glemt Den Hellig Ånd. Ikke som en læresetning eller tese, men som en virkelighet i våre liv. Ikke noe vi skal ha for opplevelsen skyld, men som en kraftfaktor for å vinne mennesker til Gud.
Jesus var veldig opptatt med at vi skulle være fylt med Ånden. Uten Åndens kraft ligner vi Samson når de klippet krøllene av ham. Samson lekte for Filistrenes øyne og de moret seg over ham. En maktfaktor i Guds rike ble en lekedukke for denne verden.
Jesus sa at ild er jeg kommet for å kaste jorden, og hvor jeg ønsker at den alt var tent!
Men når han kommer, sannhetens Ånd, da skal han veilede dere til hele sannheten. Og se, jeg sender over dere det som min Fader har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Og disse tegn skal følge de som tror, de skal tale med tunger.
Den Hellige Ånd er nøkkelen til all framgang i Guds rike. Uten Ånden er vi som det står i Johannes Åpenbaring kapittel 3, vers 17; ” ussel og ynkelig og fattig og blind og naken!”
Den Hellig Ånd er vår hjelper, veileder, trøster, visdom og styrke. Det normale er at Ånden alltid skal virke sterkt i våre liv og i våre gudstjenester. Som Spurgeon sa engang, der det ikke er åpenbaring er det død. Det er ikke slik at vi behøver mer av Ånder for å få bedre møter eller for å få vekkelse. Det er mer alvorlig enn som så, nå behøver vi Åndens liv for i det hele tatt å overleve som kristne i Europa.
Dere er jordens salt, sa Jesus, når saltet mister sin kraft duger det ikke til annet enn å bli tråkket ned av menneskene. Jeg kan fornemme de jernskodde heler om vi ikke omvender oss.
Skal vi betingelsesløst ønske Den Hellige Ånd velkommen i våre liv og våre menigheter. Sette Norge og Europa på hodet? Ja, det vil vi! Vi skal oppleve det som beskrives i Apg. 5;14; Stadig flere som trodde på Herren, ble lagt til menigheten, en mengde både av menn og kvinner!”
Sett i gang – nå er det tid å søke Herren!

Ingen kommentarer: